Schema
Datum: 2018-02-23 - 2019-02-22
 
Utskrivet: 2018-02-23 03:03:39
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 8, 2018
AFre23 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-17:00  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskningMALE  Semester2018-01-18
   00:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
   00:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMAD  schemahinder2017-12-20
   00:00-16:00   JNJO  Högskolekurs2017-06-29
   00:00-16:00   LIHA  HPkurs2017-09-09
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
A  00:00-16:00   AAHO, AASJ, HNLI, PINO  Högskolepedagogisk kurs2017-06-28
   00:00-23:00   LETH   2017-11-07
A  00:00-23:59   PINO  Dead line kunskapsöversikt termin 62018-01-19
   00:01-23:59   AMGL  Föräldraledig2018-01-11
   07:00-16:00  Intern fördelning - LokalerFITYD230b Underhåll2018-02-22
   08:00-08:01   JHSA  Högskolepedagogisk grundutbildning 15 hp2017-10-28
   08:00-08:01 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2016, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2016Objektorienterad systemutveckling 2, 7.5 hp 50% VT18AGD, JHSA  LAB 3 lämnas ut2018-01-08
A  08:00-08:15   CABA  Josefin - Smart textiles Enzym2018-02-22
   08:00-08:59  Biblioteket undervisningJPE, RAGE603 Handledning - streama föreläsning2018-02-20
A  08:00-09:00   ULNO  FT E. Steen2018-01-27
R  08:00-09:00   S143676 Laserskärareträ, plexiglas2018-02-22
OR  08:00-10:00   S163061J514 Bokat2018-02-22
OR  08:00-10:00   S170944B403 Gr2018-02-22
OR  08:00-10:00   S152761J318e Plugg2018-02-22
OR  08:00-10:00   S163429J518  2018-02-22
OR  08:00-10:00   S161194B431 Studiegrupp2018-02-22
R  08:00-10:00   S161375T379 Boka2018-02-22
OR  08:00-10:00   S164067N302 .2018-02-22
OR  08:00-10:00   S161230J318c Grupparbete2018-02-22
OR  08:00-10:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  08:00-10:00   S141524J520 D2018-02-18
OR  08:00-10:00   S143100J522 K2018-02-18
OR  08:00-10:00   S141520B443 R2018-02-19
OR  08:00-10:00   S143464B405 .2018-02-19
OR  08:00-10:00   S161240B407 Sr2018-02-19
OR  08:00-10:00   S142957J318d ddddssd2018-02-22
OR  08:00-10:00   S161459B441 Grupp2018-02-16
OR  08:00-10:00   S163341J532 G2018-02-16
OR  08:00-10:00   S143217J526 A 2018-02-16
OR  08:00-10:00   S141584J531 u2018-02-16
OR  08:00-10:00   S163056N303 K2018-02-20
OR  08:00-10:00   S142809B437 .2018-02-20
OR  08:00-10:00   S160996N304 Hej på er2018-02-20
OR  08:00-10:00   S171233J330 OPUS17 2018-02-20
OR  08:00-10:00   S172807J331 Grupp2018-02-20
OR  08:00-10:00   S124311J519 Projekt2018-02-20
OR  08:00-10:00   S172298J327 J2018-02-21
   08:00-11:30 Textildesign, 180 hp , startår 2015Designprojekt 5: specialisering, 15 hp VT18HLI, MASI, RHOT158, T166, T172, T180 VÄV2017-11-10
   08:00-15:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMUBEA521, A523 Ruc-möte Uppdrag Skolverket samordnare nyanlända2017-11-28
   08:00-16:30 Textildesign, 180 hp , startår 2015Designprojekt 5: specialisering, 15 hp VT18KRR, LAB, TMT370, T373 TRIKÅ2017-12-08
A  08:00-16:30  VerksamhetsstödMAEIC728  2017-11-15
A  08:00-16:30  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMFE  Studierektorstid.2018-01-07
   08:00-17:00  Sektionen för textilteknologiNAKA  International Week of Narrow and Smart Textiles 2018-01-21
   08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Läser inlämnade kunskapsöversikter2018-01-25
   08:00-17:00   KALI  Ej bokningsbar2017-09-08
   08:00-17:00   EVHE  KUT Kungsbacka, Kollaskolan 2017-11-15
   08:00-17:00   SUKL  Ej bokningsbar2017-10-11
A  08:00-17:00   CAHA  Handledning2018-01-22
A  08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMBO  Ej bokningsbar- tjänstledig2017-12-19
   08:00-18:00   REEN  HANDLEDNING I VÄRNAMO2017-12-29
R  08:00-20:00   S153517T445 Sarah MD32018-02-21
   08:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2015Konstruktionsteknik III, 7.5 hp 55% VT18JOPY, STSV, TAD425 Stomstabilitet2018-02-14
A  08:15-17:00   AJO, CHN, HAM, LAD, ROSO, STSV  Anställningsutskottet2018-01-16
A  08:20-08:30   CABA  Master Thesis - Frida2018-02-22
A  08:30-09:45  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITCMCA, ELP, SUKLB656 MÖte IFOUS2018-02-07
   08:30-10:00  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtANPNS426 Handledning MSc2018-02-21
   08:30-10:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärdANDEE725 Möte vårdande bed. t52018-02-19
   08:30-11:00  Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp Fristående kurs, 25% VT18GIME, KHMAE609  2018-02-07
   08:30-12:00 Modedesign, 180 hp , startår 2017Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp VT18, startvecka 08 (DMODE17h)ERBLT395a Designmethod 1
ILLUSTRATOR
2018-02-18
   08:30-16:30  Färglära, 7.5 hp Fristående kurs, distans 25% flexibel VT18ELF  Distanskurs2018-02-12
   08:30-17:00   LAD  AU2017-09-07
   09:00-10:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp3, MFÖR, startår 2015, Internationella studenter, Magisterutbildning i informatik, 60 hp , startår 2017, Masterprogram i management av digital handel, 120 hp , startår 2017Informationsutvinning för modern handel, 7.5 hp 50% VT18, Data Mining, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (NAINF17h, NAINF17h1), Data Mining, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 TULL205 Workshop - Prescriptive Modeling with KNIME2018-02-19
   09:00-10:30 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖR16h)PINOD303, D305 Seminarium Fysik och Kemi
(Del av examination SE02)
D 305 Semgrupp PINO 1
2018-01-16
   09:00-10:30  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapEIJO, KAMI, MAOG, THNY, YONOC554 Kursgruppsmöte Fält 12018-02-14
   09:00-10:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)GFIB412, D511 UVK2 Borås Sem Estetiska lärprocesser (SE 05) grupp 1-52018-01-11
   09:00-11:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17CHAD, PINO, SEMU, TEND519 (TE03) Salstentamen: Språk, kultur och kommunikation tillfälle 22018-02-07
   09:00-11:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17 VarbergCHAD, PINO, SEMU, VTENVbg - A341 (TE03) Salstentamen: Språk, kultur och kommunikation tillfälle 22018-02-20
   09:00-11:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2016, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2015Arbetsmiljö, 7.5 hp VT18CELJM401 Föreläsning: Psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsofrämjande ledarskap2017-11-27
   09:00-12:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2015, Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik, 15 hp VT18, Produktionsteknik, 9 hp 75% VT18ANHOT380 Workshop Leverantörsutvärdering,2018-01-22
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp VT18 VarbergMJE, VTENVbg - E117+E118+E119 Examination: Tentamen lek (TE09)2018-02-22
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2015Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 VarbergJAS, RIPEE410 Bildsal C1F360 Varberg
Redovisning Teknikgrupparbete
2017-11-22
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖB17h)HAHOB402 Workshop Musik2018-01-29
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖB17h)MNAA414 Workshop Bild2018-01-29
   09:00-12:00  Sektionen för textilteknologiLIGOS416Laserskärare, Transfer tryckskrivareIntroduction Course Media Lab2017-09-12
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2016Komplex vård, 9 hp VT18, startvecka 08 (GSJUK16v)MLJA, PEKAE619 Seminarium 1
Alla samlas i E619 kl 9.00.
2018-02-21
   09:00-12:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd - MöteADETORNET (E8) Akademichefens ledningsråd2017-03-02
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2017Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT18MANOA406 RE02 Praktisk examination
Studiegrupper med udda nummer
Examinationstillfälle 1
2018-02-13
   09:00-12:00 Webbredaktör, 180 hp , startår 2016Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, 7.5 hp VT18ANCH, FEWED423 Diagnostiskt prov: Grundläggande serverprogrammering2018-02-12
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp VT18MJE, TENE308 STUDENTER: K-Ö. Examination: Tentamen lek (TE09)2018-02-20
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp VT18MJE, TEND407 STUDENTER: H-J. Examination: Tentamen lek (TE09)2018-02-20
   09:00-12:00  Högskolepedagogisk grundutbildning, 15 hp Fristående kurs, 25% HT17RAA604 Högskolepedagogisk grundutbildning2017-12-12
   09:00-12:00  Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp VT17   Examination - Mångfald och integration i ett interkulturellt perspektiv i Svenska som andraspråk (INL2)2017-12-22
   09:00-12:00  Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning), 15 hp Fristående kurs, distans 50% HT16AGM, ANNO, LLE, RBA  Samtliga examinationer förutom tentamen, tillfälle 42016-10-03
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2015Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18MRUA402 C1F360 Borås
Kemi I Frihetsgrader och sorteringsövningar
2018-01-03
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp VT18MJE, TENE408 STUDENTER: A-G. Examination: Tentamen lek (TE09)2018-02-20
   09:00-12:00  Högskolepedagogisk grundutbildning, 15 hp Fristående kurs, 25% HT17LIDA608 Högskolepedagogisk grundutbildning2017-12-13
   09:00-12:00  Science ParkNKPT3021 Science Park2018-02-12
   09:00-12:00 Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans , startår 2016Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans, 7.5 hp distans VT18ANCH, FEWE  Diagnostiskt prov: Grundläggande serverprogrammering (ska lämnas in innan kl.12 i Adobe Connect)2018-02-12
   09:00-12:00 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2015Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp VT18EMAL, GIBOH503 Mångfald och integration - interkulturellt perspektiv2018-01-08
   09:00-12:00 Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2017, Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2017, Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2017Projektledning och entreprenörskap, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (AMATM17h, AMATM17h1, AMFMM17h, AMFMM17h1, AMSTV17h, AMSTV17h1)EKWT378a, T378b  2018-01-03
   09:00-12:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMCRB556 Handledning2018-01-12
   09:00-13:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp , startår 2017Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2, 15 hp VT18, startvecka 03 (GANES17h)THERE621 Seminarium, spår A.2018-02-12
T  09:00-13:00 Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2017Informationsdesign, 7.5 hp 50% HT17MNI, TEND515, E603 Omtentamen Informationsdesign
D515 A-L
E603 M-Ö

2018-02-20
   09:00-13:00 Event Management, 180 hp Varberg, startår 2016Eventmarknadsföring, 7.5 hp 50% HT17 Varberg, startvecka 45 DHJ, SAGO, VTENVarberg, Vbg - A341 Re-Exam2018-02-20
   09:00-14:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2017Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7.5 hp VT18, startvecka 03 (GSJUK17v), Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7.5 hp VT18, startvecka 03 CGW, TENC208, D407 Stud A-M C208
Stud N-Ö D407
2018-02-21
A  09:00-14:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2017Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7.5 hp VT18, startvecka 03 (GSJUK17v), Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7.5 hp VT18, startvecka 03 CGW, TENB331 Klinisk medicin tentamen 12018-01-29
   09:00-14:15 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18EFN, MAO, TEFRE506, E510, E517 Bäddning,matning och hygien/kateterskötsel
reflektionsgrupp 1-3
2017-11-27
   09:00-15:00 Modedesign, 180 hp , startår 2016Designmetodik 2: samtidskonst och designmetoder, 7.5 hp VT18LIBAT154, T369, T474 Redovisning projekt 22018-02-14
   09:00-16:00   NIEM  Semester2018-01-14
   09:00-16:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2017, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2017Grundläggande programmering med C#, 7.5 hp 50% VT18PETEL405 P4 projekt - Sökningar och sorteringar - enl bokningslista2017-10-19
   09:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Värnamo, startår 2016Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17 Värnamo   Arbete med gestaltning i studiegrupper2017-10-31
   09:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp B, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18   Förberedelser inför seminarium-Barns utveckling och behov2017-10-17
   09:00-16:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2015Metod, påbyggnadskurs, 7.5 hp VT18JOWED306A Seminarium 1. problemformulering och forskningsdesign

Litteratur: Becker (2008); Dannefjord (1999) (pingpong). Referenslitteratur: Aspers (2011,kap. 1-4)

Grupp A: 9.00-10.15
Grupp B: 10.30-11.45
Grupp C: 12.45-14.00
Grupp D: 14.15-15.30
2018-02-18
   09:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2016Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17JENID307, D309, D510, D513 SGT samt Handledning Gestaltning. Tider för handledning finns under dokument/gestaltning i Ping Pong.2018-02-09
   09:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18   Egen inläsning inför Reflektionsseminarium (Reflektionsgrupp 4-6)
2017-11-27
   09:00-16:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2016, Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2016, Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 hp , startår 2016Strategisk marknadsföring, 7.5 hp 50% VT18IGIND311 Seminarium 1 och 3 (halvklass)2018-01-17
   09:00-16:00  Akutmedicin, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT18LHG  Egna studier.2018-01-10
   09:00-16:30   SUCA  Högskolepedagogisk grundutbildning2017-08-14
   09:00-17:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapJAMA  RESEARCH2017-09-12
   09:00-17:00 Textildesign, 180 hp , startår 2017Designprojekt 1: mönster, yta och 3D-form, 10.5 hp HT17EMJE, HAG, KAPE, MAKO, MZE, SAWI, TOKT422 Examination2017-09-25
A  09:00-18:00   AGD  Föräldraledig2017-10-31
   09:00-19:30  Svenska som andraspråk, åk 7-9, 1-45 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning), 45 hp Fristående kurs, distans 50% HT16, startvecka 37 EMAL, JOLIA612 Lärarlyftet ht16.vt17 31-45hp
Intensivträff
Språkutvecklande temaarbete
Föreläsningar med workshop
2017-06-27
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2017, Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2017, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2017, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2017Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi, 7.5 hp 50% VT18JOSAM506 Föreläsning2017-12-12
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2016Fastighetsförvaltning, 7.5 hp 50% VT18LINE604  2017-11-30
   09:15-12:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2017Termodynamik, 7.5 hp 50% VT18PATD517  2017-12-05
   09:15-12:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2017Bioprocessdesign, 15 hp 50% VT18AZAE436 Operating consideration for bioreactors2018-02-14
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2015, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2016Mekaniska konstruktioner, 7.5 hp 50% VT18JELUD409  2017-11-29
   09:15-16:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2016, Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2016, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2016, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2016Operativ verksamhetsstyrning, 7.5 hp 50% VT18HASV, MANIH501, H502  2018-02-20
A  10:00-11:00  Akademin för textil, teknik och ekonomiBANL324  2018-01-17
A  10:00-11:00  Science ParkHASTT3030  2018-02-22
A  10:00-11:00   CABA, ULNO  Genomgång projektplan, riskbedömning, med student Grete.2018-02-21
   10:00-11:15 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2017Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT18PEJOA408 RE02 Praktisk examination
Studiegrupp 1
Examinationstillfälle 1
2018-02-13
   10:00-12:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2017, Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2017Textil materiallära - grundkurs, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 3 (DTEIN17h, TGDEP17h)KASE438 Informationssökning2018-01-15
   10:00-12:00 Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans , startår 2017, Webbredaktör, 180 hp , startår 2017Formgivning och layout, 7.5 hp Fristående kurs, distans VT18, Formgivning och layout, distans, 7.5 hp distans VT18DBIC502, C504 Föreläsning: Att arbeta med bilder och grafik i InDesign + handledd övning.2018-02-06
A  10:00-12:00  Sektionen för förskollärarutbildningANBO  Chefsmöte A3152017-12-21
   10:00-12:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITADO, AGM, AIKJ, ANAX, ANBO, ASA, CLE, LGF, LIL, MES, MFE, MOJ, NOW, PH, THOMA315 Chefsmöte A32017-12-20
   10:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Värnamo, startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT17 Värnamo, startvecka 22 (LGFÖB16h1)REEN  Examination 3:
Seminarium: Förskoledidaktik i Fysik och Kemi SE01
Enskild redovisning teknik RE03
Lärande miljöer RE02
Obs: Sker via videopaper, se instruktions dokument i Pingpong
2017-12-29
   10:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT17CHRA  Examination 3:
Seminarium: Förskoledidaktik i Fysik och Kemi SE01
Enskild redovisning teknik RE03
Lärande miljöer RE02
Om du missat något tillfälle och vill delta ska du anmäla dig senast 5 dagar före via mejl till christina.rask_swensson@hb.se
2018-01-21
OR  10:00-12:00   S163634B433 Mellanöstern peace talk 2018-02-22
OR  10:00-12:00   S164067N302 .2018-02-22
OR  10:00-12:00   S161194B431 Studiegrup2018-02-22
OR  10:00-12:00   S161731J524 Hej2018-02-22
   10:00-12:00  VerksamhetsstödJDOB339  2018-02-22
OR  10:00-12:00   S170944B403 Gr2018-02-22
OR  10:00-12:00   S152761J318e Plugg2018-02-22
OR  10:00-12:00   S170999J329 .2018-02-22
OR  10:00-12:00   S163061J514 Bokat2018-02-22
OR  10:00-12:00   S173075J326 plugg2018-02-21
OR  10:00-12:00   S152031J536  2018-02-19
OR  10:00-12:00   S173023J535 Plugg2018-02-19
OR  10:00-12:00   S142984B405 .2018-02-19
OR  10:00-12:00   S141520B443 F2018-02-19
OR  10:00-12:00   S143100J522 K2018-02-18
OR  10:00-12:00   S141524J520 D2018-02-18
OR  10:00-12:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  10:00-12:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  10:00-12:00   S142957J318d ddddssd2018-02-22
R  10:00-12:00   S171843T381 Groupwork2018-02-22
OR  10:00-12:00   S132107E608 Gruppis2018-02-22
OR  10:00-12:00   S151761B407 Hej2018-02-22
R  10:00-12:00   S162845T355 Hej 2018-02-22
OR  10:00-12:00   S180342J325 Arbete 2018-02-22
OR  10:00-12:00   S171720J513 S2018-02-21
OR  10:00-12:00   S163714B333 Plugg2018-02-21
OR  10:00-12:00   S172298J327 J2018-02-21
OR  10:00-12:00   S172391J515 Hdhdjd2018-02-21
OR  10:00-12:00   S160996N304 Hej på er!2018-02-20
OR  10:00-12:00   S124311J519 Projekt 2018-02-20
OR  10:00-12:00   S161157J518 Grupp2018-02-20
OR  10:00-12:00   S172807J331 Grupp2018-02-20
OR  10:00-12:00   S171233J330 OPUS172018-02-20
OR  10:00-12:00   S142809B437 .2018-02-20
OR  10:00-12:00   S163056N303 K2018-02-20
OR  10:00-12:00   S173838J318c Gabriella Gatara dataekonom 2018-02-20
OR  10:00-12:00   S141584J531 u2018-02-16
OR  10:00-12:00   S143217J526 A 2018-02-16
OR  10:00-12:00   S161459B441 Grupp2018-02-16
OR  10:00-12:00   S163341J532 F2018-02-16
A  10:00-12:00  VerksamhetsstödANJHC506 KursInfo Forskningshandläggare2018-02-07
   10:00-12:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp3, MFÖR, startår 2015, Masterprogram i management av digital handel, 120 hp , startår 2017Informationsutvinning för modern handel, 7.5 hp 50% VT18TULH402 Tutoring2018-02-08
   10:00-12:00   CMCA  Handledning examensarbete 11FB752018-01-26
   10:00-12:00 Extern bokareExterna bokningarAASTSENTRE  2018-01-16
   10:00-12:00 Bibliotekarie, 180 hp , startår 2017Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp VT18, startvecka 07 (NGBIB17h)JEKE437 Statistik: Föreläsning 22017-11-22
   10:00-12:00 Administratörprogrammet, 180 hp , startår 2016Reformer, utvärdering och implementering, 7.5 hp 50% VT18OSAH302 Föreläsning 62018-01-15
   10:00-12:00 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2017Projekt byxa, 10.5 hp 50% VT18GULT421 Seminarium: Jeans2017-12-09
   10:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LGFÖR16h1)AMRB130 Föreläsning Frågestund inför Fysik- och kemitentamen2017-12-14
OR  10:00-12:00   S163229B335 Plugg2018-02-21
   10:00-16:00 Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp , startår 2015Konsumentbeteende i ett Textilt managementperspektiv, 7.5 hp 50% VT18MAGIH301 Föreläsning/Seminarium - Projektarbete2018-01-15
   10:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp Allmän, startår 2016, Energiingenjör, 180 hp Elkraft, startår 2016Styr- och reglerteknik, 7.5 hp 50% VT18MITE409  2018-02-09
   11:00-12:00  Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp Fristående kurs, 25% VT18ANOE609  2018-02-07
   11:00-12:30 Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2016, Ekonomutbildning, 180 hp startår 2016Externredovisning, 7.5 hp 50% VT18LWJ438 Informationssökning steg 2. GRUPP 4
Sökning i databaser företagsinformation, konkurentanalys.
Anmäl dig till en av grupperna via Doodle:
https://doodle.com/poll/8x9ftubc5xx9fnwt
2018-02-02
   11:00-12:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)GFIB412, D511 UVK2 Borås Sem Estetiska lärprocesser (SE05) grupp 6-102018-01-11
   11:00-12:30 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖR16h)AER, CHAD, HNLI, PINOA606, A614, D303, D305 Seminarium Fysik och Kemi
(Del av examination SE02)

A606 semgrupp HNLI
D305 semgrupp PINO 2
D303 semgrupp CHAD
A614 semgrupp AER

2018-01-16
A  11:00-13:00  VerksamhetsstödMAEIB345  2018-02-14
A  11:15-12:15   ANBO  Anställningsutskott2018-02-18
   11:30-12:45 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2017Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT18PEJOA408 RE02 Praktisk examination
Studiegrupp 2
Examinationstillfälle 1
2018-02-13
   11:30-15:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2017Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT18MANOA406 RE02 Praktisk examination
F-3 i A406 Studiegrupper med jämna nummer


Lunch kl12-131h ingår i tiden.
Examinationstillfälle 1
2018-01-18
R  12:00-13:00   S160937 LaserskärareKathryn Walters desma22018-02-21
   12:00-13:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp 50%, startår 2017Intensivvårdsteknik, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 , Intensivvårdsteknik, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (GINTE17h)ROSK  Deadline för individuell skriftlig inlämningsuppgift2017-12-19
   12:00-14:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2016Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7.5 hp VT18, startvecka 03 (GSJUK16v), Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7.5 hp VT18, startvecka 03 ANDE, ROSK  Omtentamen 1 Digital individuell tentamen2018-01-03
OR  12:00-14:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  12:00-14:00   S141789J520 .2018-02-18
OR  12:00-14:00   S171387J531 Stud. 2018-02-18
OR  12:00-14:00   S142984B405 .2018-02-19
OR  12:00-14:00   S142424J529 Uppsats2018-02-19
OR  12:00-14:00   S161240B407 Sr2018-02-19
OR  12:00-14:00   S143643B443 Jj2018-02-19
OR  12:00-14:00   S161919J524 Jj2018-02-19
OR  12:00-14:00   S171743J522 Adam2018-02-19
OR  12:00-14:00   S173023J535 Plugg2018-02-19
OR  12:00-14:00   S152031J536  2018-02-19
OR  12:00-14:00   S173075J326 plugg2018-02-22
OR  12:00-14:00   S152665B403 Gruppmöte2018-02-21
OR  12:00-14:00   S170999J329 .2018-02-22
OR  12:00-14:00   S161731J519 Hej2018-02-22
OR  12:00-14:00   S162099J330 Boka2018-02-22
OR  12:00-14:00   S152760J318d O2018-02-22
OR  12:00-14:00   S153173J318e plugg2018-02-22
OR  12:00-14:00   S163634B433 Mellanöstern peace talk 2018-02-22
OR  12:00-14:00   S160959B441 Tenta2018-02-22
OR  12:00-14:00   S161627N304 Tentaplugg2018-02-22
R  12:00-14:00   S172893T398 group work2018-02-23
OR  12:00-14:00   S132107E608 Gruppis2018-02-22
OR  12:00-14:00   S163229B335 Plugg2018-02-21
OR  12:00-14:00   S161594J532 Plugg2018-02-16
R  12:00-14:00   S161762T379 G2018-02-19
OR  12:00-14:00   S141687J526 H2018-02-16
OR  12:00-14:00   S173838J318c Gabriella Gatara dataekonom 2018-02-20
OR  12:00-14:00   S161379J515 Plugg2018-02-20
OR  12:00-14:00   S172313J331 Opus2018-02-20
OR  12:00-14:00   S153622J514 Sh2018-02-20
OR  12:00-14:00   S142363B437 .2018-02-20
OR  12:00-14:00   S172391J513 Hdhejw2018-02-21
OR  12:00-14:00   S174321J327 Jshd2018-02-21
OR  12:00-14:00   S163714B333 Plugg2018-02-21
R  12:30-16:30   S122130 Tensile StrengthS1221302018-02-22
R  12:30-16:30   S142611 Standard MartindaleHej2018-02-19
R  13:00-14:00   S162197 LaserskärareTanja Nitsche, Desma2,07040335282018-02-16
A  13:00-14:30  VerksamhetsstödAKAB339 Samtal2018-02-19
   13:00-14:30  Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp Fristående kurs, 25% VT18RAE609  2018-02-07
   13:00-14:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2017Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT18PEJOA614 Uppföljning tentamen2018-01-10
   13:00-14:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2017Projekt byxa, 10.5 hp 50% VT18JACA, OISAT426 Sömnad: Jeans (Grupp A)2017-10-18
   13:00-15:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd - MöteAEJOE737 Akademins forskarråd2017-02-02
   13:00-15:00 Bibliotekarie, 180 hp , startår 2017Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp VT18, startvecka 07 (NGBIB17h)JEK, KAMIC502, C504, C506 Statistik: Övning2018-01-18
   13:00-15:00 Internationella studenter, Magisterutbildning i informatik, 60 hp , startår 2017Data Mining, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (NAINF17h, NAINF17h1), Data Mining, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 TULL433 Tutoring2018-02-08
A  13:00-15:00  Akademin för textil, teknik och ekonomiCAB, EVG, FSM, HALA, HEN, NAKA, NKP, SISE, TUBI, VINIU401a FUU Textil materialteknik2018-02-13
A  13:00-15:00  Sektionen för förskollärarutbildningANBO  Utbildning, lönesättande samtal2017-12-21
   13:00-15:00  VerksamhetsstödMAERA716 Utbildning2017-12-21
   13:00-15:00  VerksamhetsstödACNB347  2018-01-31
   13:00-16:00  Högskolepedagogisk grundutbildning, 15 hp Fristående kurs, 25% HT17MRHJA604 Högskolepedagogisk grundutbildning2017-12-12
A  13:00-16:00   ULNO   2018-02-21
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖB17h)MNAA414 Workshop Bild2018-01-29
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖB17h)HAHOB402 Workshop Musik2018-01-29
   13:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2016Komplex vård, 9 hp VT18, startvecka 08 (GSJUK16v)MLJAE619 Seminarium 12018-02-21
   13:00-16:30 Textildesign, 180 hp , startår 2016, Utbytesstudenter Textilhögskolan Textildesign Våren 2018Designprojekt 3: konstruktion och skala, 7.5 hp VT18, startvecka 08 (DTDES16h)HLI, MASI, RHOT158, T166, T172, T180 jacquard
13-14 group 1
14-15.30 (included break) group 2
15.30-16.30 group 3
shaft
13-14 group 4
14-15.30 (included break) group 5
15.30-16.30 group 6
2018-01-23
   13:00-16:30 Modedesign, 180 hp , startår 2017Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp VT18, startvecka 08 (DMODE17h)ERBLT412 Designmethod 1
Supervision
2018-02-18
L  13:00-18:00   REEN  Värnamo2017-06-16
A  13:15-14:15   ANBO  Anställningsutskott2018-02-18
   13:15-15:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2017Linjär algebra, inriktning Bygg - och Maskiningenjörer, 7.5 hp 50% VT18HOSRD517 Övning
2017-12-12
   13:15-16:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2016Maskinelement, 7.5 hp 50% VT18JELUD519  2018-01-06
   13:15-16:00  Flervariabelanalys, 7.5 hp 25% VT18, Flervariabelanalys, 7.5 hp 55% VT18DATD305  2018-01-17
   13:30-15:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)GFIB412, D511 UVK2 Borås Sem Estetiska lärprocesser (SE05) grupp 11-162018-01-11
A  13:30-15:00  Akademin för textil, teknik och ekonomiBANL324  2017-12-19
   13:30-16:00  Svenska som främmande språk - nybörjarkurs, 7.5 hp 50% VT18, Svenska som främmande språk - nybörjarkurs, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT18EASAH402 Swedish as a foreign language2018-01-10
R  14:00-15:00   S162197 LaserskärareTanja Nitsche, Desma2,07040335282018-02-16
   14:00-15:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapADO, MG, THNYC455 Möte med Mikael och Thomas2018-02-22
OR  14:00-16:00   S161627N304 Tentaplugg 2018-02-22
OR  14:00-16:00   S160959B441 Tenta 2018-02-22
OR  14:00-16:00   S153173J318e plugg2018-02-22
OR  14:00-16:00   S171708J530 H2018-02-22
R  14:00-16:00   S161769T379 Yey2018-02-22
OR  14:00-16:00   S161900J519 Hej2018-02-22
OR  14:00-16:00   S152665B403 Gruppmöte2018-02-21
OR  14:00-16:00   S171387J531 Stud. 2018-02-18
OR  14:00-16:00   S142424J529 Uppsats2018-02-19
OR  14:00-16:00   S143643B443 Jj2018-02-19
OR  14:00-16:00   S171743J522 Adam2018-02-19
OR  14:00-16:00   S161919J524 Jj2018-02-19
OR  14:00-16:00   S171579N302 Danny2018-02-19
OR  14:00-16:00   S160931J535 Plugg2018-02-19
OR  14:00-16:00   S153268J536  2018-02-19
OR  14:00-16:00   S180342J325 Arbete 2018-02-22
   14:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Värnamo, startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp HT17 VärnamoPINO, SEMU, VATEN  (TE06) Salstentamen Språk tillfälle 22018-02-08
   14:00-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2015Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18MRUA402 C1F360 Borås
Omexamination Kemisäkerhetsprov
2017-10-26
   14:00-16:00   EIJO  Handledning2018-01-29
   14:00-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2018, Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2018Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖR18v), Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp VT18, startvecka 03 (LAGF318v)PINOA606 Seminarium Språkutveckling

Gäller endast PINOS grupp


2018-01-10
OR  14:00-16:00   S174321J327 Jgicc2018-02-21
OR  14:00-16:00   S170858J515 Rav2018-02-21
OR  14:00-16:00   S153622J514 Sh2018-02-20
OR  14:00-16:00   S142363B437 .2018-02-20
OR  14:00-16:00   S172313J331 Opus2018-02-20
OR  14:00-16:00   S141687J526 H2018-02-16
OR  14:00-16:00   S161594J532 Plugg2018-02-16
T  14:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp HT17CHRA, PINO, TEND409 (TE06) Salstentamen Språk tillfälle 2 (11fb40 h17)2018-02-13
   14:30-16:00  Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp Fristående kurs, 25% VT18GIME, KHMAE609  2018-02-07
R  15:00-16:00   S162197 LaserskärareTanja Nitsche, Desma2,07040335282018-02-16
A  15:00-16:30  Sektionen för företagsekonomi och textilt managementTINL324 Möte2018-02-08
   15:00-16:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2017Projekt byxa, 10.5 hp 50% VT18JACA, OISAT426 Sömnad: Jeans (Grupp B)2017-10-18
   15:55-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)JOLIE307´ Inlämning: Studiegruppsuppgift: Svenska som andraspråk 0,5hp (RE02)2017-12-25
   15:59-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2015Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp VT18EVHE   Examination IN01 Skönlitteratur i undervisningen, tillfälle 1. Inlämning på pingpong senast 16:00.2018-01-08
   16:00-16:15  Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, VT18NIEM  Inlämning av intervjufrågor (Examination: YP21) 2018-02-09
R  16:00-17:00   S162197 LaserskärareTanja Nitsche, Desma2,07040335282018-02-16
OR  16:00-18:00   S153268J536  2018-02-19
OR  16:00-18:00   S171579N302 Danny2018-02-19
OR  16:00-18:00   S171720J531 S2018-02-21
ALör24 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
   09:00-12:00  Svenska som andraspråk, åk 7-9, 1-45 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning), 45 hp Fristående kurs, distans 50% HT16, startvecka 37 EMAL, JOLIA612 Lärarlyftet ht16.vt17 31-45hp
Intensivträff
Språkutvecklande temaarbete
Föreläsningar med workshop
2017-06-27
OR  11:00-12:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  11:00-12:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  12:00-14:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  12:00-14:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  12:00-14:00   S161460J327 Webbr2018-02-19
OR  13:00-14:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
OR  14:00-15:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
OR  14:00-16:00   S161460J327 Webbr2018-02-19
OR  15:00-16:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
ASön25 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
   08:00-09:00   REEN  https://se.timeedit.net/web/his/db1/schema/ri157XQQ643Z50Qv57002gZ6y5Y7908Q5Y97Y1.html
Böa
2018-02-22
R  08:00-12:00   S162521T445 mittprojekt2018-02-13
OR  11:00-12:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  12:00-14:00   S162885J529 M2018-02-18
OR  12:00-14:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  12:00-14:00   S161460J327 Webbr2018-02-19
OR  12:00-14:00   S171720J531 S2018-02-19
R  12:00-16:00   S162521T445 mittprojekt2018-02-13
OR  13:00-14:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
OR  14:00-15:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
OR  14:00-16:00   S171982J530 Gunilla Axelsson2018-02-18
OR  14:00-16:00   S171720J531 S2018-02-19
OR  14:00-16:00   S161460J327 Webbr2018-02-19
OR  15:00-16:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Institutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-18
R  16:00-20:00   S161781T445 Hanna isaksson 0793492890 2018-02-14
   16:30-19:00  Svenska som främmande språk - nybörjarkurs, 7.5 hp 50% VT18, Svenska som främmande språk - nybörjarkurs, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT18CHAS, EASAH402 Deadline - assignment 32018-01-19
 
Vecka 9, 2018
AMån26 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
   07:00-16:00   AER  Läsning Kunskapsöversikt inför ventilering2018-01-04
   07:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)   VFU2017-12-25
   07:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)   VFU2017-12-25
R  08:00-09:00   S117396 Laserskäraremario desma112018-02-22
OR  08:00-10:00   S161363E608 M2018-02-22
OR  08:00-10:00   S171530J519 V2018-02-22
OR  08:00-10:00   S151916E609 rf2018-02-22
OR  08:00-10:00   S162833J536 M2018-02-22
OR  08:00-10:00   S141835B433 ...2018-02-22
OR  08:00-10:00   S153622J526 S2018-02-19
OR  08:00-10:00   S141687J529 H2018-02-19
OR  08:00-10:00   S141520B443 Öö2018-02-19
OR  08:00-10:00   S141789B441 .2018-02-19
OR  08:00-10:00   S142809B437 .2018-02-20
OR  08:00-10:00   S172522J524 Grupp2018-02-19
   08:00-10:00   AGM, LGF, MFE  Sektionsledningsträff2017-03-16
   08:00-11:30 Textildesign, 180 hp , startår 2016, Utbytesstudenter Textilhögskolan Textildesign Våren 2018Designprojekt 3: konstruktion och skala, 7.5 hp VT18, startvecka 08 (DTDES16h)HLI, MASI, RHOT158, T166, T172, T180 jacquard
8-9 group 4
9-10.30 (included break) group 5
10.30-11.30 group 6
shaft
8-9 group 7
9-10.30 (included break) group 8
10.30-11.30 group 1
2018-01-23
A  08:00-12:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMFE  Studierektorstid.2018-01-07
A  08:00-14:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITDAKRC430 ISP-möten.2018-02-15
   08:00-15:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2015Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7.5 hp VT18CLNE514, E515 Egen träning HLR2017-10-10
A  08:00-16:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITSEMU  AFU besök 11FB102018-01-10
A  08:00-16:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITHNLI  AFU-besök Ale kommun 2018-01-22
   08:00-16:00 Textildesign, 180 hp , startår 2017Sektionen för textilteknologiMAKOT154  2018-02-08
   08:00-16:00   REEN  Uppstas Handledning Värnamo2017-11-17
   08:00-16:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp 50%, startår 2017Intensivvårdsteknik, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 , Intensivvårdsteknik, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (GINTE17h)ROSKE502, E506, E518 simulering2017-12-19
   08:00-17:00   EVHE  Bedömning2018-02-02
A  08:00-17:00   PINO  Läsa kunskapsöversikter termin 6 - inför examination2018-01-19
   08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITSBO  Deltidspension2018-01-08
A  08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMBO  Ej bokningsbar- tjänstledig2017-12-19
   08:00-17:00  Verksamhetsstöd   Riksrevisionen2018-02-08
   08:00-17:00  VerksamhetsstödLISC628 Riksrevisionen2018-02-08
   08:00-17:00   SUKL   Arbetsplats Skövde2017-12-13
   08:00-17:00   ATH  AFU-besök2017-10-16
A  08:00-17:00   CHRA  AFU besök2017-09-07
   08:00-18:00   MNA  Skövde2017-11-20
   08:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
A  08:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
   08:15-11:00 IT-tekniker, 120 hp , startår 2017Operativsystem och drift av servrar, 7.5 hp 25% HT17PANE604 Föreläsning2018-02-20
   08:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2015Konstruktionsteknik III, 7.5 hp 55% VT18JOPY, STSV, TAD511 Stomstabilitet2018-02-14
   08:15-12:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2016Polymera material, 7.5 hp 50% VT18SKRA  E215, Laboratory2018-02-05
   08:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp Allmän, startår 2016, Energiingenjör, 180 hp Elkraft, startår 2016Styr- och reglerteknik, 7.5 hp 50% VT18LNAE204 Reservtid Lab2018-02-09
   08:30-10:00   EMAL  Sjuhäradshallen2018-02-22
   08:30-12:00 Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2017Konfektionsteknik, 7.5 hp 50% VT18JACA, OISAT426 Sömnad - Grupp 12018-02-15
   08:30-12:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2015Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik, 15 hp VT18AHSH, CSVT380 Diamino, Åtg.beräkn. av mtrl2018-01-09
   08:30-16:30  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtOLHT395a Prel.
Väveriteknik fördjupning, F7, Final
Vävning hos Ludvig Svensson, Kinna
Yrkesskolan
2017-12-04
   08:30-16:30  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtELF  Kompetensutveckling2018-02-12
A  09:00-10:00   CABA, CTA, ULNO  Planeringsmöte2018-02-22
R  09:00-10:00   S160937 LaserskärareKathryn Walters desma22018-02-21
   09:00-10:30 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2015Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT18 VarbergKALISal E407VarbergWorkshop 2: Musik Halvgrupp 12018-01-31
A  09:00-10:30   CMCA, HPO  möte kursplan handledningsutbildning, vi ses på mitt rum CMCA2018-02-09
   09:00-10:30  VerksamhetsstödCGLN304 Utvecklingssamtal2018-01-18
   09:00-11:00  Grants and Innovation OfficePEKLT3029  2018-02-19
   09:00-11:00 Extern bokareExterna bokningarLBPBENTRE Drivhuset2018-02-20
   09:00-11:00  Science ParkHDHAT3030  2017-11-21
   09:00-11:30 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18PIBD612 OBS!! Reflektionsgrupp 3: Reflektionsseminarium kring grundläggande behov: Nutrition, elimination, hygien och kroppstemperatur
2018-02-05
   09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp distans , startår 2017, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp distans 50%, startår 2017, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 hp distans 50%, startår 2017Ledarskap och förbättringsarbete, 5 hp distans 50% VT18LIJOE308 Introduktion seminarium vårdutveckling2017-11-16
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2015Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT18GFIB412 Workshop drama; Forumspel halvgrupp 1
B412
2018-01-17
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2015Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp VT18SUCAH401 Föreläsning/ws: Det svenska språksystemet 42017-11-10
   09:00-12:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2016, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2016Objektorienterad systemutveckling 2, 7.5 hp 50% VT18AGD, JHSAL205 Övning 5 Halvgrupp 12018-01-18
   09:00-12:00 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Produktionsteknik, 9 hp 75% VT18ANHO  Grupparbete, ingen handledning2018-02-19
   09:00-12:00 Event Management, 180 hp Varberg, startår 2015Säljledning för event, 7.5 hp 50% VT18AHU, CHF, TENAntal 45, C208 Tentamen. Tentan ges både i Borås samt på Campus Varberg. Ingen anmälan till tentamensort behövs dock måste man vara anmäld till tentan.2018-02-19
   09:00-12:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2016, Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2016Textil materialteknik, 13.5 hp 50% VT18, Polymerteknik, 7.5 hp 50% VT18ANPND209 Föreläsning 8: Polymer till mtrl och produkt2018-01-10
A  09:00-12:00      Bedömning och planering2018-01-09
A  09:00-12:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärdASISE737 handledning av doktorand2018-01-10
   09:00-12:00 Modedesign, 180 hp , startår 2015Modedesign - examensarbete, 15 hp 75% VT18SAKOT474 Writing workshop. Continuing the discussion about structure and language from where we left off.

Bring:
Workbooks, laptop, pens, paper, the sheet and a snack!
2018-02-22
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2014Examensarbete, del 2, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4614h)LADB556 Handledning Exarb II LAD2018-01-16
   09:00-12:00 Textildesign, 180 hp , startår 2017Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp VT18, startvecka 09 (DTDES17h)TOKT421 Intro Designmetodik: lektion + WS 12018-01-25
   09:00-12:00   TRU  GIGS Erasmus projekt2018-01-19
   09:00-12:00 Masterutbildning i textilteknik, 120 hp , startår 2017Textil produktutveckling, 7.5 hp 50% VT18NAKAT412  2018-01-12
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2016Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7.5 hp VT18, startvecka 09 (GSJUK16v), Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7.5 hp VT18, startvecka 09 ANDEE408 Kursintroduktion2018-01-03
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2015Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18MRUA402 C1F360 Borås
Kemi II Laborationer Luft och Vatten
2018-01-03
   09:00-12:00  VerksamhetsstödCGL, ESK, IHE, LND, YESN302 AFA utbildningsadministrationen2018-01-30
   09:00-12:00 Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp , startår 2017Textil materiallära - grundkurs, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (TGMBU17h)MNYVestindien C (gradäng) FÖRELÄSNING (ENDAST FÖR BC) NY DAG/TID2018-02-14
   09:00-12:00  Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, VT18TEN, VILIAntal 25, C208 Salstentamen nr 1 TE11 Språkstruktur
Anmälan i Ladok 29/1-19/2
2017-12-28
   09:00-12:00  RektorMWEA716 Rektors ledningsråd
2017-09-13
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2017Farmakologi och läkemedelsräkning, 7.5 hp VT18CGWE310 Introduktion Farmakologi2017-10-13
   09:00-12:00  Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp VT17   Flippat klassrum tillämpas!
Föreläsningen ligger i PingPong (titta på föreläsningen innan du kommer)
09:00-09:30 Återkoppling till föreläsningen och genomgång av studiegruppsarbete
09:30-11:00 Studiegruppsarbete
11:00-12:00 Gemensam återkoppling till studiegruppsarbetet
2017-12-22
   09:00-12:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2017Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT18MRPEA608 Genomgång av Pingpong och examinationer.
Föreläsning ws - boksamtal
2018-01-18
   09:00-13:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2016, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Värnamo, startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT17 Värnamo, startvecka 22 (LGFÖB16h1), Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp VT17AMR, TEN, VATENA612 TE03 Tentamen Fysik och Kemi nr 32018-02-19
   09:00-13:00 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2017Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp VT18SUCA, TENA612, Antal 30 TEN1 Examination: Språkkunskap A, salstentamen (tillfälle 1, vt18)2018-01-23
   09:00-13:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016, Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2016Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGFÖR16h), Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LGFÖR16h1)AMR, TEN, VTEND307, D407, D519, Vbg - C302 Efternamn T-Ö, Vbg E117+E118+E119 Efternamn A-S Examination 1 Tentamen Fysik och Kemi (TE09)2018-02-22
   09:00-13:00 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp VT17GIBO, SUCA, TENA612, Antal 10 TEN1 Tentamen Språkkunskap A, examinationstillfälle nr 4, vt172018-01-23
   09:00-13:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2015Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT17AMR, TEND407 Examination 4 Fysik och Kemi
TE09
2018-02-05
   09:00-13:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2015Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp VT17 VarbergAMR, VTENVbg - C302 Examination 4 Fysik och Kemi
TE09
2018-02-22
A  09:00-14:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDMAFAA408 Handledning - Examensarbete 22018-01-15
   09:00-14:15 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18EFN, MAO, TEFRE510, E516, E517 Bäddning,matning och hygien/kateterskötsel
reflektionsgrupp 4-6

2017-11-27
   09:00-15:30  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtTMA  Utvecklingssamtal U 3352018-01-28
   09:00-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2015Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 Varberg   C1F360 Varberg
Fältdag 2
2017-10-25
   09:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp B, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp VT18   Förberedelser inför seminarium-Barns utveckling och behov2017-10-17
A  09:00-16:00  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskningANEA521 VKF-möte2018-02-06
   09:00-16:00   EMAL  Kompetensutveckling - Litteracitet (deadline 1 mars)2018-02-18
   09:00-16:30 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2015Inköp, 7.5 hp 50% VT18MBHVestindien B Inköp temadag 7. CSR & Sustainability2018-02-17
   09:00-16:30 Modedesign, 180 hp , startår 2017Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp VT18, startvecka 08 (DMODE17h)ERBLT379 Designmethod 1
Supervision
2018-02-18
A  09:00-17:00   JENI  vfu-uppföljning 11fb20 (validering)2017-08-22
A  09:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCHAD  AFU besök2017-09-06
   09:15-11:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Matematik Bas 3, 7.5 hp 50% VT18AMM506 Föreläsning2017-11-13
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2015Distribution och e-handel, 7.5 hp 50% VT18ANHAD309  2017-12-14
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2015, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2016Mekaniska konstruktioner, 7.5 hp 50% VT18JELUD303  2018-01-06
   09:15-12:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Energiteknik, startår 2017Processdesign - Produktion av energibärare, 15 hp 50% VT18, startvecka 03 (KMREC17h-pgrp2), Processdesign - Produktion av energibärare, 15 hp 50% VT18, startvecka 03 TORIE409  2017-12-15
   09:30-11:30 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2015Metod, påbyggnadskurs, 7.5 hp VT18TODAE438 Föreläsning 2. Intervju och analys2018-01-12
   09:30-12:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITHAHOB402 Förberedelse musik2018-02-21
R  10:00-11:00   S160937 LaserskärareKathryn Walters desma22018-02-21
   10:00-11:00   CTA   2018-01-27
   10:00-11:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapANLL, BIWA, KADE, MLI, NOWC455 KIM-möte2018-02-07
   10:00-11:00  VerksamhetsstödENASC614 E-underskrifter2018-02-16
A  10:00-11:00  Sektionen för förskollärarutbildningANBO, LOA  Möte Kring FÖ2018-02-13
   10:00-11:30  Biblioteket undervisningLHO  Planeringsmöte kommunikationsteamet2017-12-21
   10:00-11:30  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITAGM, EMA, HSV, KAMI, PRI, RAG, VETB658 GFI-A32018-02-06
   10:00-12:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2016, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2015Arbetsmiljö, 7.5 hp VT18CELJ, DNMIE602, E603 Handledning gruppuppgift Grupp 22018-01-25
   10:00-12:00 Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans , startår 2016, Webbredaktör, 180 hp , startår 2016Textproduktion 3, 7.5 hp VT18, Textproduktion 3, distans, 7.5 hp distans VT18CHVOD517 Föreläsning 4: Värdebaserad textproduktion (Föreläsningen streamas från högskolan och spelas samtidigt in och kan ses i efterhand om du inte kan vara med i realtid)2018-01-24
   10:00-12:00 Administratörprogrammet, 180 hp , startår 2016Reformer, utvärdering och implementering, 7.5 hp 50% VT18OSAH402 Föreläsning 72018-01-15
   10:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2017Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter, 30 hp VT18 VarbergCAPEC 303-v Föreläsning: Observationer2018-01-08
   10:00-12:00 Bibliotekarie, 180 hp , startår 2016Bibliotek och användare 2, 7.5 hp VT18MOJ, MRRIE437 Föreläsning om intervjuteknik2018-02-19
OR  10:00-12:00   S172692J518 plugg2018-02-19
OR  10:00-12:00   S172522J524 Grupp2018-02-19
   10:00-12:00  Praktiska erfarenheter i svenska bibliotek - för studenter från B och I utbildningar utanför Sverige, 7.5 hp VT18SIBA  Visit to Sven Erikson´s gymnasium (Frida and Marjana)2018-02-19
OR  10:00-12:00   S173023J520 Plugg2018-02-21
OR  10:00-12:00   S142809B437 .2018-02-20
A  10:00-12:00  Sektionen för lärarutbildningAER, ANO, RIFO, VIALB656 Vetenskapliga rådet för pedagogiskt arbete2018-02-20
OR  10:00-12:00   S151529B331 Grupp2018-02-20
   10:00-12:00 Bibliotekarie, 180 hp , startår 2015Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7.5 hp VT18MUTD311 Föreläsning: Makten och ärligheten2018-01-10
OR  10:00-12:00   S174271J535 E2018-02-21
   10:00-12:00 Modedesign, 180 hp , startår 2016Designmetodik 2: samtidskonst och designmetoder, 7.5 hp VT18LIBAT369 Uppstart projekt 32018-02-07
   10:00-12:00 Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans , startår 2017, Webbredaktör, 180 hp , startår 2017Formgivning och layout, 7.5 hp Fristående kurs, distans VT18, Formgivning och layout, distans, 7.5 hp distans VT18, Formgivning och layout, 7.5 hp VT18JBUC502, C504 Föreläsning: Att arbeta med färg i InDesign + handledd övning.2018-01-08
   10:00-12:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITAGKA523 Möte VFU-teamet2018-01-08
   10:00-12:00 Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp , startår 2015Konsumentbeteende i ett Textilt managementperspektiv, 7.5 hp 50% VT18NSAH302 Föreläsning2018-01-15
   10:00-12:00 Internationella studenter, Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 hp , startår 2014Internationell marknadsföring, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (NGIMI14h), Internationell marknadsföring, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 JEHAH301 Market decisions I2017-11-14
OR  10:00-12:00   S141687J529 H2018-02-19
OR  10:00-12:00   S153622J526 S2018-02-19
OR  10:00-12:00   S141520B443 Öö2018-02-19
OR  10:00-12:00   S141584J531 uppsats2018-02-19
OR  10:00-12:00   S141789B441 .2018-02-19
OR  10:00-12:00   S152308J530 f2018-02-19
OR  10:00-12:00   S152031J532  2018-02-19
OR  10:00-12:00   S141835B433 ..2018-02-22
OR  10:00-12:00   S162833J536 M2018-02-22
OR  10:00-12:00   S171750J519 H2018-02-22
OR  10:00-12:00   S151916E609 rf2018-02-22
OR  10:00-12:00   S161363E608 M2018-02-22
OR  10:00-12:00   S170858J515 plugg2018-02-22
OR  10:00-12:00   S171720J513 S2018-02-22
A  10:00-15:00  Självständigt arbete för civilekonomexamen, 30 hp VT18MAGIL433 Handledning Marcus Gianneschi2018-02-12
   10:00-16:00 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2014Svenska som andraspråk, II, 7.5 hp VT18JOLI, LETHB558, B559 Handledning av rapport efter överenskommelse: språkutvecklande temaarbete2017-11-24
   10:00-16:00 Event Management, 180 hp Varberg, startår 2016Ekonomistyrning, 7.5 hp 50% VT18 VarbergHABE116 Varberg  2017-12-01
   10:15-12:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Polymerteknik, startår 2017Polymerteknologi, 7.5 hp 55% VT18, Polymerteknologi, 7.5 hp 50% VT18TABD305 Lecture 9
(2nd Seminar)
2018-01-15
   10:15-12:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2017Bioprocessdesign, 15 hp 50% VT18AZAD513 Operating consideration for bioreactors2018-01-26
   10:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2016, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2017Produktionssimulering, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 (TGIEA16h-pgrp2, TGIEL17h)FAKA, HASVD423  2018-02-20
   10:15-12:00 Administratörprogrammet, 180 hp , startår 2017Redovisning för administratörer, 7.5 hp 50% VT18, startvecka 03 FIND409  2017-11-04
   10:30-12:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp distans , startår 2017, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp distans 50%, startår 2017, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 hp distans 50%, startår 2017Ledarskap och förbättringsarbete, 5 hp distans 50% VT18ANEI, LDYE436, E624 Seminarium: Vårdutveckling2017-11-16
A  11:00-12:00  Science ParkLIVET3030 Beslutsråd2017-11-28
   11:00-12:00 Textildesign, 180 hp , startår 2015Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtMZET401a Terminsutvärdering2018-02-19
OR  11:00-12:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Instutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-20
   11:00-12:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Matematik Bas 3, 7.5 hp 50% VT18AMM506 Basårslunch, information Byggteknik.2018-02-01
R  11:00-12:00   S160937 LaserskärareKathryn Walters desma22018-02-21
   11:00-12:30 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2015Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT18 VarbergKALISal E407VarbergWorkshop 2: Musik Halvgrupp 22018-01-31
   11:00-12:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2017Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT18 VarbergPEJOAntal 30, Varberg Uppföljning tentamen2018-01-10
OR  12:00-13:00   S093077J433 Arbetar med uppsatsen Anna Helmersson Instutionen för bibliotek och informationsvetenskap 2018-02-20
R  12:00-13:00   S160937 LaserskärareKathryn Walters desma22018-02-21
OR  12:00-14:00   S174271J535 E2018-02-21
OR  12:00-14:00   S172692J518 plugg2018-02-19
OR  12:00-14:00   S151529B331 Grupp2018-02-20
OR  12:00-14:00   S142363B437 .2018-02-20
OR  12:00-14:00   S171121J331  2018-02-20
OR  12:00-14:00   S173023J520 Plugg2018-02-21
OR  12:00-14:00   S162743J329 hej 2018-02-21
OR  12:00-14:00   S123653J318c ..2018-02-21
OR  12:00-14:00   S171720J514 S2018-02-22
OR  12:00-14:00   S170858J515 plugg2018-02-22
OR  12:00-14:00   S173392J513 Projekt2018-02-22
OR  12:00-14:00   S151299E609 aa2018-02-22
OR  12:00-14:00   S162833J330 M2018-02-22
ATis27 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
AOns28 Feb00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITANO  Nätverksskrivarvecka2017-05-10
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ATor1 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)   VFU2017-12-25
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
AFre2 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
   00:00-17:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18 Varberg, startvecka 03 (LAGF316h1)   VFU2017-12-25
   00:00-17:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LASEA16h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAGF316h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LAG4616h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR16h)   VFU2017-12-25
   00:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLOW  Forskning
2017-11-28
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ALör3 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ASön4 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
 
Vecka 10, 2018
AMån5 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ATis6 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
AOns7 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ATor8 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-23:59 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-23:59   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
AFre9 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
   00:00-19:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp VT18, startvecka 03 (LGGFR17h)   Verksamhetsförlagd utbildning - VFU2018-01-02
A  00:00-17:00   BIWA  Arbetar med SOM-data och kapitel.2018-01-09
ALör10 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ASön11 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
 
Vecka 11, 2018
AMån12 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ATis13 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
AOns14 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ATor15 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
AFre16 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ALör17 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ASön18 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
 
Vecka 12, 2018
AMån19 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ATis20 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
AOns21 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
ATor22 Mar00:00-23:59  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12
AFre23 Mar00:00-17:00  Sektionen för textilteknologi T452 Klassrum för 51AT01 - Fördjupningskurs Teknisk o funktionell textil2017-11-12

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 500 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder