Schema
Datum: 2017-09-24 - 2018-09-23
 
Utskrivet: 2017-09-24 19:21:10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 38, 2017
ASön24 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  LÄGENHETAASTTEGNÉRGATAN 7C  2017-09-21
   00:00-23:59   MRPE  Ej i tjänst2017-03-29
A  00:00-21:00  VerksamhetsstödAADAB345 Produktionssättning Ladok 32017-08-25
   08:30-12:00 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Program- och metodorientering, 6 hp 21% HT17 T430 OBS stuken HT17 Drapering II (examinerade workshop) OBS stuken HT172017-09-12
R  12:00-14:00   S161460J327 Webbr2017-09-24
R  12:00-14:00   S151774J331 plugg2017-09-24
A  23:20-23:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Program- och metodorientering, 6 hp 21% HT17NHZ  INLÄMNING, 3D body scanner2017-06-20
A  23:30-23:40 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Projekt överdel dam, 10.5 hp 39% HT17   INLÄMNING: litteraturöversikt - slutgiltig rapport via PingPings inlämningssida2017-05-11
 
Vecka 39, 2017
AMån25 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-09:00  LÄGENHETAASTTEGNÉRGATAN 7C  2017-09-21
   00:00-16:00   MRPE  Ej i tjänst2017-03-29
A  07:00-08:00   FZI  Ladok 3 öppen2017-09-14
A  07:30-07:40  Program- och metodorientering, 6 hp 21% HT17NHZ  BLÄNKARE, 3D body scanner inlämnad2017-06-20
   07:30-16:00   SUCA  Planering
Inläsning litteratur
2017-09-21
A  07:30-23:59   ASK  Annan tjänstgöring2017-09-13
A  07:45-08:00  Projekt överdel dam, 10.5 hp 39% HT17NHZ  BLÄNKARE: litteraturöversikt inlämnad2017-06-21
   08:00-09:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITCES, GUHE, JEB, PEKL, ULJL324 FFS - inför hearing2017-09-23
OR  08:00-10:00   S142374J536 EmmaS Bib 152017-09-22
OR  08:00-10:00   S171112J325 Grupp2017-09-22
OR  08:00-10:00   S172977J318e jenny h2017-09-22
OR  08:00-10:00   S151381J330 OPUS 2017-09-18
OR  08:00-10:00   S153196J530 Jio2017-09-19
OR  08:00-10:00   S141687J526 V2017-09-19
OR  08:00-10:00   S153000N302 Projekt2017-09-19
OR  08:00-10:00   S150343J535 Grupparbete2017-09-21
OR  08:00-10:00   S172184J329 Uppgift 2017-09-21
OR  08:00-10:00   S173421J531 Grupparbete2017-09-21
R  08:00-10:00   S163618T355 12017-09-20
OR  08:00-10:00   S172028J514 studiegrupp 82017-09-22
OR  08:00-10:00   S152110J532 H2017-09-23
OR  08:00-10:00   S172774J327 Josefine2017-09-24
OR  08:00-10:00   S152564J529  Grupp2017-09-24
OR  08:00-10:00   S151391J513 Hemtenta 2017-09-24
OR  08:00-10:00   S161230J331 Grupparbete2017-09-18
OR  08:00-10:00   S170790J515 projektarbete 2017-09-20
   08:00-10:00   AGM, LGF, MFE  Sektionsledningsträff2017-03-16
   08:00-11:30 Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2016Trikåteknik, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (TGDEP16h, TGDTE16h)   TPU, Grupp 1 lab 3 UTGÅR ! dubbelbokat2017-09-18
   08:00-12:00  Akademin för textil, teknik och ekonomiLAKR, MAKIB345  2017-09-21
   08:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp B, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp HT17ALBE437 Vårdandets didaktik. Obligatorisk föreläsning samt examinerande gruppövningar.
Reflektionsgrupp 1-3
2017-09-15
A  08:00-16:00   GIBO  Rättning av tentor + planering2017-08-09
A  08:00-16:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCHAD  Rättningsarbete2017-09-20
   08:00-16:30 Textildesign, 180 hp , startår 2016, Utbytesstudenter Textilhögskolan Textildesign Hösten 2017Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7.5 hp HT17, startvecka 35 (DTDES16h), Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7.5 hp HT17, startvecka 35  T375 access to experimental knitting lab2017-06-21
   08:00-17:00   KALI  Ej bokningsbar2017-08-13
   08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITSBO  Pension2017-08-26
A  08:00-17:00  Sektionen för förskollärarutbildningANBO  Campus Varberg2017-09-03
   08:00-17:00  Sektionen för textilteknologiJP  SEMESTER2017-02-12
A  08:00-17:00   VIAL  Forskardag2017-03-28
   08:00-17:00   MNA  gbg2017-09-19
A  08:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITAASJ  rätta tentor och paper2017-09-22
   08:00-17:00   SUKL  Ej bokningsbar, inläsning forskargruppsmöte2017-08-10
L  08:00-18:00   REEN  Doktor spruta b
2017-08-09
   08:00-23:59  VerksamhetsstödJOHJS422  2017-09-22
A  08:00-23:59   CAHA  Semester2017-09-13
   08:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   08:15-08:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2015Projekt herrplagg, 9 hp 50% HT17JACA, OISAT432 Sista inlämn.dag av Uppgift 1:1, 1:2 & 2:22017-05-15
   08:15-08:55 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2015Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17CMCAD211 Ett tillfälle då ni studenter är välkommen på kursplanering av specialepdagogiska perspektiv.2017-08-25
   08:15-10:00 IT-tekniker, 120 hp , startår 2017Datorarkitektur och ellära, 7.5 hp 25% HT17MSOD423 Ciscoprov
2017-07-06
A  08:30-09:30  VerksamhetsstödHSVA315 Måndagsmöte IO2017-08-30
A  08:30-09:30  VerksamhetsstödLISC614 Möte lärandemiljöer2017-08-30
   08:30-10:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapADO, CLEC455 Springlife återkoppling Claes och Alen2017-08-21
   08:30-11:30 Extern bokareExterna bokningarAASTSENTRE Lärarförbundet2017-08-30
   08:30-12:00 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2015Projekt herrplagg, 9 hp 50% HT17LEWIT430 Teori 5; Inl.uppg. 3:1+3:2, Herrkavajens uppbyggnad2017-05-23
   08:30-12:00 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2016Färg och beredning med reklamationshantering, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (DTEKO16h)CABA, CTA, ULNOT452, T456, T457 TFB03A Lab 3, grupp 2 INSTÄLLD!2017-08-24
   08:30-12:00 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2015Textil produktion, 15 hp 50% HT17JACA, OISA  Lab sömnad 2(3) Grupp 5 och 62017-06-02
   08:30-14:30 Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2017, Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2017, Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2017Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 , Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (AMATM17h1), Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (AMFMM17h, AMFMM17h1), Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (AMSTV17h, AMSTV17h1)EVG, JPS403, T162, T379, T381, T398, T399, T434, T436, Vestindien C (gradäng) Lecture 4:
Scientific methodology - master
Interview technics and case study research methods
2017-09-11
   08:30-16:00 Modedesign, 180 hp , startår 2016Form och Material 3: material och uttryck, 15 hp HT17EMJE, JNSTT461, T469 Digital print group 5-82017-09-06
   08:35-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
   08:59-09:00 Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation, 60 hp distans flexibelInformationsprodukter och hållbar utveckling, 7.5 hp distans HT17   Boka senast seminarietid för "Seminarium 2: Informationsprodukter"!
2017-06-26
   09:00-11:00  Biblioteket undervisning, Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, HT17COLJ438 Informationssökning
Föreläsning och Workshop
2017-08-28
A  09:00-11:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd - MöteJONOE737 FUU - Forskarutbildningsutskottet Vård2017-04-21
   09:00-11:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2017, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2017, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2017, Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2017, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2017Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LASEA17h), Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LGGFR17h), Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LAG4617h), Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LGFÖR17h), Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LAGF317h)GIBOM204 Språkutveckling III
OBS! Filmad föreläsning.
Ingen föreläsning hålls på plats


2017-09-22
   09:00-11:00  Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 30 hp HT17HAHOB402 Musik- och rytmikmetodik för yngre åldrar2017-09-22
A  09:00-11:30   CABA, CTA, ULNO  Utbildning KLARA2017-09-08
   09:00-11:30 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17JNJO  Workshop: Utomhuspedagogik, arbetslag 11-162017-04-13
   09:00-12:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp , startår 2017Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7.5 hp Fristående kurs, 50% HT17, Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7.5 hp 50% HT17ANDEE603, E621 Reflektionsseminarium grupp 1 + 22017-04-07
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17JENIB412 Workshop: Dock och figurteater, arbetslag 5-82017-04-13
   09:00-12:00 Utbytesstudenter Textilhögskolan Textilingenjör Hösten 2017, Utbytesstudenter Textilhögskolan Textilt management Hösten 2017Textil Produktutveckling, 7.5 hp 50% HT17TUBIE408 Product semantics and ergonomics2017-08-18
   09:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp HT17, Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp HT17TRUB435 Workshop: Bild och digitala medier2017-08-23
   09:00-12:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2017Organisation och profession, 7.5 hp HT17DNMID309 Examinationsseminarium: HR-kartläggning Grupp 6-102017-09-07
   09:00-12:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2017Organisation och profession, 7.5 hp HT17MACD303 Examinationsseminarium: HR-kartläggning Grupp 1-52017-09-07
   09:00-12:00 Masterutbildning i textilteknik, 120 hp , startår 2017Polymerteknik, 9 hp 60% HT17ANPNT421 Lecture 8: The glassy state and glass transition2017-06-30
   09:00-12:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO14h-pgrp2, REDO, startår 2014Internationell redovisning, 7.5 hp 50% HT17KJOM404 Exercice 12017-03-15
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2017Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp HT17ELGD207 Människan som patient2017-08-21
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2015Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17GFID211 F. Estetiska lärprocesser och intro till gestaltningen2017-08-15
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2015Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17 VarbergFGEB127´ Seminarium: Sex och samlevnad/Barns sexualitet i förskolan (SE04) grupp 1-4 (SE04)2017-08-23
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2015Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7.5 hp HT17, startvecka 35 (GSJUK15h)MAGA, MOLI, YVHE608, E609, E619 Seminarium2017-08-14
   09:00-12:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2015Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa, 7.5 hp HT17, startvecka 35 (GSJUK15h) E502, E509, E514, E515, E516, E518 Simulering
2017-03-10
   09:00-12:00  RektorMWEA716 Rektors ledningsråd
2017-03-29
   09:00-12:00 Modedesign, 180 hp , startår 2017, Textildesign, 180 hp , startår 2017Form och material 1: kropp och struktur, 15 hp HT17, Form och material 1: uttryck och struktur, 15 hp HT17MNYT422 Materiallära - Introduktion2017-08-22
A  09:00-12:00 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2016Färg och beredning med reklamationshantering, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (DTEKO16h)ELNIS426 Handledningstid2017-08-22
   09:00-14:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp HT17Annelie, EFN, TEFRE506, E510, E517 Metodövningar: Venprovtagning, kappilärprovtagning, andningsfrekvens, pox, sug och syrgas Reflektionsgrupp 1-3. Samling plan 52017-08-30
   09:00-14:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2016Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7.5 hp HT17MARJE310 Gynekologiska sjukdomar2017-03-15
   09:00-14:00  Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, VT17NIEMH401 Delkurs 5: Samhällskunskap.Föreläsning och Workshop: Källkritik2017-06-20
   09:00-15:00 Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2015Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp 50% HT17, Sektionen för textilteknologiGUWRT378a, T378b, Vestindien B Ekonomi/Projekt2017-08-29
   09:00-16:00  Färglära, 7.5 hp Fristående kurs, distans 25% flexibel HT17ELF  Distanskurs Färglära2017-05-23
   09:00-16:00 Textildesign, 180 hp , startår 2016, Utbytesstudenter Textilhögskolan Textildesign Hösten 2017Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7.5 hp HT17, startvecka 35 (DTDES16h), Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7.5 hp HT17, startvecka 35 KLAT375 start-up assignment2017-06-21
   09:00-16:00  Svenska som andraspråk, 31-45 hp, 15 hp Fristående kurs, distans 50% HT17JOLI, LETH  SVA 31-45hp distans
Föreläsning 1
Föreläsning 2 med workshop
Deadline för publicering på Pingpong
Språkutvecklande temaarbete, 2,5hp
2017-08-15
A  09:00-16:00   SEMU  TFU 11fb402017-09-21
   09:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp HT17   Egen inläsning inför Reflektionsseminarium. Reflektionsgrupp 4-62017-03-20
   09:00-16:00 Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp , startår 2015Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtJABE, TMA  Jan Berg • Fotostudion Textilmuseet
Grupp A 9.00 - 12.00 : Grupp B 13.00 - 16.00
2017-05-10
   09:00-16:00   EMAL  Semester2017-08-22
A  09:00-16:00   ANNO  GU2017-08-10
   09:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDLAD  Undervisning GBG2017-04-24
   09:15-10:15 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2014Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp HT17 VarbergMBOB128V Kursintroduktion2017-09-12
   09:15-12:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBASX17h), Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBAST17h)JOSAD515 Grupp 12017-06-14
   09:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp Elkraft, startår 2015Kraftelektronik, 7.5 hp 55% HT17PAXD230b  2017-08-18
   09:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2016, Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2016Byggnadsteknik, 7.5 hp 55% HT17JPE, LIHAE204 Workshop, rapportskrivning, datorsal2017-09-15
   09:15-12:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2015FEM-analys, 7.5 hp 55% HT17JELUD425  2017-06-02
   09:15-12:00 Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2016Metalliska material, 7.5 hp 55% HT17ANKRD519 Föreläsning2017-08-16
   09:15-12:00 Administratörprogrammet, 180 hp , startår 2017Samhällsekonomi, 7.5 hp 50% HT17OSAD311 Föreläsning2017-05-23
   09:15-12:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBASX17h), Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBAST17h)AMD305 Grupp 42017-05-29
   09:15-12:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBASX17h), Matematik Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBAST17h)SAAD517 Grupp 22017-05-29
   09:15-12:00 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 hp , startår 2017Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7.5 hp 55% HT17AGN  D8052017-09-18
   09:15-12:00 Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2016Fysikalisk Kemi, 7.5 hp 55% HT17KIBH301  2017-05-31
   09:15-12:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2017Resursåtervinning, 5 hp 37% HT17, startvecka 35 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3), Resursåtervinning, 5 hp 37% HT17, startvecka 35 (KMREC17h1)APEE409 Guest lecture: Marianne Gyllenhammar, STENA Metall2017-08-15
   09:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp startår 2016Energiteknik II, 7.5 hp 55% HT17LAAME604  2017-05-31
   09:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp Allmän, startår 2015Industriell energihushållning, 7.5 hp 55% HT17RKJE266a Laboration2017-08-25
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2015, Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2016, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2016, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2016Grundläggande statistik med regressionsanalys, 7.5 hp 55% HT17BEAC203  2017-08-24
   09:15-12:00 Energiingenjör, 180 hp startår 2017Elteknik, 7.5 hp 55% HT17LNAD307  2017-08-09
   09:15-12:00 Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2017Introduktion kemi- och bioteknik, 7.5 hp 55% HT17PATE254b Studiebesök forskningslabb Resursåtervinning2017-08-16
   09:15-12:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp , startår 2017, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2017, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2017Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGIEL17h), Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör, 7.5 hp 55% HT17, Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGIEO17h)HASVM506 Problemlösning2017-09-13
   09:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2015Anläggning, 7.5 hp 55% HT17JASVM401  2017-06-01
   09:15-12:15 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT17CABRA614 Föreläsning/seminarium 3 litteratur2017-06-12
   09:30-11:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapANE, ASA, CLE, DAKR, EMA, HFR, JAN, SVK, VETC352 Sida-samarbetsmöte2017-09-11
   09:30-13:00  VerksamhetsstödMKTC614  2017-09-21
   10:00-11:00   EVHE  Möte2017-09-21
   10:00-11:00  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskningKHMA, SUJ, VETB658 Internationalisation at home2017-09-20
A  10:00-11:30  VerksamhetsstödCHLIC628 Förvaltningsgruppen ARX2017-08-31
   10:00-11:30 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17 VarbergELPC302 Föreläsning: Aritmetik i förskolan2017-08-25
A  10:00-11:30  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapELTAC430 Handledning2017-09-07
   10:00-12:00   CTA  Previa, Stresshanterings kurs2017-09-07
   10:00-12:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2015, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2015Systemutvecklingsprojekt, 7.5 hp 50% HT17AGDD409 Systemarkitektur och objektorienterad design2017-08-26
A  10:00-12:00  Sektionen för företagsekonomi och textilt managementDHJ, MLN, SHJ, TINU401b Möte sektionsledningen2017-06-13
   10:00-12:00 Webbredaktör, 180 hp , startår 2016Animering och multimedia för webben I, 7.5 hp HT17DBI, JBUC502, C504 Avslutande seminarium


2017-05-02
   10:00-12:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2017, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2017, Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 hp , startår 2017System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (ASYST17h), System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (ADAEK17h)BIFASparbankssalen (M2) Systemteori 22017-09-15
OR  10:00-12:00   S153000N302 Projekt2017-09-19
OR  10:00-12:00   S150343J535 Grupparbete2017-09-21
OR  10:00-12:00   S172184J329 Uppgift 2017-09-21
OR  10:00-12:00   S163457J518 Marcus civilekonom2017-09-21
OR  10:00-12:00   S173421J531 Grupparbete2017-09-21
OR  10:00-12:00   S152549J325 tenta2017-09-21
OR  10:00-12:00   S162638J524 Arbetslag 9 (Planering)2017-09-21
OR  10:00-12:00   S151381J330 OPUS 2017-09-18
OR  10:00-12:00   S141687J526 V2017-09-19
OR  10:00-12:00   S153196J530 Jii2017-09-19
OR  10:00-12:00   S140635J519 grupp2017-09-19
   10:00-12:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapJEKC455 Programgruppsmöte webbred2017-09-22
OR  10:00-12:00   S171045J318e Webbred, grupparbete2017-09-22
OR  10:00-12:00   S172904B333 NGBIB17h Studiegrupp A2017-09-22
OR  10:00-12:00   S172522B335 .2017-09-22
   10:00-12:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapJAMA  programmgrups möte JEK C4552017-09-22
OR  10:00-12:00   S170790J515 projektarbete 2017-09-20
OR  10:00-12:00   S161230J331 Grupparbete 2017-09-18
OR  10:00-12:00   S171912B331 Studiegrupp2017-09-19
OR  10:00-12:00   S142374J536 EmmaS Bib 152017-09-19
OR  10:00-12:00   S151391J513 Hemtenta 2017-09-24
OR  10:00-12:00   S152564J529 Grupp2017-09-24
OR  10:00-12:00   S152815J326 Ellinor Eklöf Bibliotekarie BIB15H2017-09-24
OR  10:00-12:00   S152110J532 H2017-09-23
OR  10:00-12:00   S160873J522 Grupparbete 2017-09-24
OR  10:00-12:00   S171235J520 Plugg2017-09-22
OR  10:00-12:00   S172028J514 studiegrupp 82017-09-22
R  10:00-12:00   S162845T355 12017-09-20
   10:00-12:00  Sektionen för designMRSEU401a  2017-09-20
   10:00-12:00   FEWE  programgruppsmöte2017-09-15
A  10:00-13:00  Science ParkLEJET3021  2017-09-18
   10:00-16:00 Barnmorskeutbildning, 90 hp distans , startår 2017Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp distans HT17ASLE624 Seminarium Gynekologiska tillstånd2017-06-09
   10:00-16:00 Barnmorskeutbildning, 90 hp distans , startår 2017Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp distans HT17ASLE748 Seminarium Gynekologiska tillstånd2017-09-21
   10:00-18:00      Nätverksträff mentor 25 sep kl 16-182017-09-22
   10:15-12:00 IT-tekniker, 120 hp , startår 2017Datorarkitektur och ellära, 7.5 hp 25% HT17MSOD423 Övning2017-07-06
   10:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2017, Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2017Introduktion till maskiningenjör, 7.5 hp 55% HT17, Introduktion Byggingenjör, 7.5 hp 55% HT17MDEM402 Föreläsning
2017-06-08
   10:30-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2014Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp HT17 VarbergMBOB128V Reflektion och kollegialt lärande2017-09-12
A  10:30-12:00       2017-08-24
   11:00-11:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2017Akademin för textil, teknik och ekonomi - Övrigt T433 Studentcentrum ger viktig information2017-06-01
A  11:00-12:00  Science ParkLIVET3030 Beslutsråd2017-08-21
   11:00-14:30  VerksamhetsstödCHLIE308 Workshop Innovativ hörsal
2017-09-04
   11:00-15:00  LÄGENHETAASTTEGNÉRGATAN 7C Städning
2017-08-16
   11:15-11:45  Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, HT17HAHOB402 Uttal2017-09-22
   11:15-12:45 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2016Sektionen för lärarutbildningDFAntal 25 UVK2 varberg F. Hälsa2017-09-06
A  11:30-12:00   HAM  Möte Katarina2017-09-18
A  12:00-13:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMFEA402 Förberedelser2017-09-21
OR  12:00-14:00   S172198J326 Atina Gulam - Dataekonom20172017-09-23
OR  12:00-14:00   S160873J531 Grupparbete 2017-09-24
OR  12:00-14:00   S172628J327 Grupparbete opus2017-09-24
OR  12:00-14:00   S161874J325 grupparbete2017-09-24
OR  12:00-14:00   S163919J514 Plugg2017-09-23
OR  12:00-14:00   S172069E608 F-3 Karin 2017-09-19
OR  12:00-14:00   S171912E609 Studiegrupp2017-09-19
OR  12:00-14:00   S173392J515 projektarbete 2017-09-20
OR  12:00-14:00   S163056J536 Arbetslag 162017-09-20
OR  12:00-14:00   S171235J520 Plugg2017-09-19
A  12:00-14:00   TRU  lunchinfo innovativ hörsal2017-09-13
R  12:00-14:00   S160545T355 Textile applications and product development 2017-09-15
   12:00-14:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2017Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT17, startvecka 35 (LGFÖR17h)CMCAA612 Seminarium I Demokrati, etik och inkludering (seminariegrupp för CMCA)2017-05-17
OR  12:00-14:00   S151529J329 Grupp2017-09-18
OR  12:00-14:00   S162833J532 M2017-09-18
OR  12:00-14:00   S152680J330 plugg2017-09-18
OR  12:00-14:00   S152167J331 92017-09-18
OR  12:00-14:00   S140635J519 grupp2017-09-19
OR  12:00-14:00   S141687J318c H2017-09-19
OR  12:00-14:00   S161776J529 Grupparbete2017-09-19
OR  12:00-14:00   S172619J513 Amanda Andersson Grundläraarutbildning F-32017-09-18
OR  12:00-14:00   S162638J524 Arbetslag 9 (Planering) Håller dock bara på till kl. 13.00 2017-09-21
OR  12:00-14:00   S170858J318e Ravinder2017-09-21
OR  12:00-14:00   S163457J518 Marcus civilekonom2017-09-21
OR  12:00-14:00   S171318J522 grupparbete2017-09-21
OR  12:00-14:00   S171563J530 Dataekonom 2017-09-21
OR  12:00-14:00   S150485J535 Grupparbete2017-09-21
OR  12:00-14:00   S161194J318d Maria2017-09-19
OR  12:00-14:00   S161806J526 Jj2017-09-22
   12:00-15:00  Biblioteket undervisningJPEJ441 Språkverkstad2017-05-03
A  12:15-13:00   HAM  Inför studiebesök, Gaumard2017-09-18
   12:30-14:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17 VarbergELPC302 Föreläsning: Rum och mönster i förskolan2017-08-25
   12:45-15:45  Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp, 60 hp Fristående kurs, HT17NIEMA606 Delkurs 2: Samhällskunskap: Hållbart samhälle och yrkesliv
Föreläsning och workshop. Arbetsmarknad och arbetsvillkor, del 1
2017-09-13
   13:00-14:25 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp1, MANG, startår 2015, Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE15h-pgrp1, MANG, startår 2015, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2015Performative Management Revision, 15 hp 50% HT17BAMH501 Oblig. seminarium Referensram & Effektivitet - Seminariegrupp 1 (1A till 1G)2017-09-23
A  13:00-14:30  VerksamhetsstödMKTC614 HR-lön2017-08-30
   13:00-14:30  Biblioteket undervisningTOLJ421 Måndagsmöte2017-07-04
   13:00-14:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2014Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp HT17 VarbergMBOB210V, B217V, B222V forts Reflektion och kollegialt lärande i studiegrupper
2017-09-12
   13:00-15:00 Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans , startår 2016Animering och multimedia för webben I, distans, 7.5 hp distans HT17DBI, JBU  Avslutande seminarium i Adobe Connect Pro. Rum 1 och 2.2017-06-20
   13:00-15:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDRIFOB658 Ämnesråd Pedagogiskt Arbete2017-09-12
   13:00-15:00  Akademin för vård, arbetsliv och välfärdMAGAD760  2017-09-21
   13:00-15:00 Bibliotekarie, 180 hp , startår 2015Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan, 7.5 hp HT17MARID409 Beskrivningsmodeller2017-08-21
A  13:00-15:00  VerksamhetsstödJONOE737 Rutinmöte, forskarstöd2017-09-06
A  13:00-15:00  VerksamhetsstödGUKIU401a  2017-09-06
   13:00-16:00 Utbytesstudenter Textilhögskolan Textilingenjör Hösten 2017, Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2016Textil fördjupning - innovation, 15 hp 50% HT17, Textil innovation, 15 hp 50% HT17   Pia Mouwitz lecture, moved to next day - tuesday 26:e sep2017-09-21
   13:00-16:00 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2017CAD-baserad mönsterkonstruktion, 3 hp 50% HT17KGUT380 CAD-lab2017-06-21
   13:00-16:00 Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2017Organisation och profession, 7.5 hp HT17DNMID309 Examinationsseminarium: HR-kartläggning Grupp 11-152017-09-07
   13:00-16:00 Masterprogram i management av digital handel, 120 hp , startår 2017Ledarskap - dess handlingar och koncept, 7.5 hp 50% HT17ROSO, TOJH402 Beslut2017-05-16
   13:00-16:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Bygg, startår 2015, Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskin, startår 2015, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2015, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2015Styrning av försörjningskedjor och Inköp, 7.5 hp 55% HT17, Styrning av försörjningskedjor och inköp, 7.5 hp 55% HT17ANHA, FAKAD612, D616  2017-09-14
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2016Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp HT17JENIB412 Workshop: Dock och figurteater, arbetslag 9-122017-04-13
   13:00-16:00 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp , startår 2017Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7.5 hp Fristående kurs, 50% HT17, Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7.5 hp 50% HT17ANDEE603, E621 Reflektionsseminarium grupp 3 + 42017-04-07
   13:00-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2015, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp HT17, Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp HT17, startvecka 35 (LAG4615h)MFEA402, A406 Redovisning Artkunskap, ekologi och evolution.RE03.2017-09-21
A  13:00-16:00   HAM  FRAM-workshop, GIO2017-09-18
   13:00-16:00  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapVETC455 Sida-Rwanda Team Leaders2017-09-20
   13:00-16:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2015, Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2017, Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2015, Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp , startår 2017Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (TGDEP17h), Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (DTEIN15h), Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (TGMBU17h), Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp 50% HT17, startvecka 35 (TGDTE15h)JC, MBHAntal 100, D311 Prel tid. Redovisning 12017-09-21
   13:00-16:00 Administratörprogrammet, 180 hp , startår 2017Förvaltning och politiska system, 15 hp 50% HT17ANGUB331, B333, B335, B403, B405, B407, B431, B433, B437, B441, B443, D306B Studiegrupper2017-06-29
   13:00-16:00 Textildesign, 180 hp , startår 2017Form och material 1: uttryck och struktur, 15 hp HT17LIADT474 Uppstart workshop2017-08-18
   13:00-16:00  Vetenskapliga perspektiv på svenskämnets didaktik för högstadiet, 10 hp HT17EVHEB656 Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
Litteratur: Sullivan Palincsar, Annemarie & Schutz, Kristine M. (2011).
2017-09-01
   13:00-16:00 Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2016, Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2016, Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 hp , startår 2016Databasteknik, 7.5 hp 50% HT17JHSAM506 F7 - Modellering 22017-05-17
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2015Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT17 VarbergFGEB127´ Seminarium: Sex och samlevnad/Barns sexualitet i förskolan (SE04) grupp 5-9 (SE04)2017-08-28
A  13:00-16:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2016Färg och beredning, 7.5 hp 50% HT17ELNIS426 Handledningstid2017-08-22
   13:00-16:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO14h-pgrp2, REDO, startår 2014Internationell redovisning, 7.5 hp 50% HT17KJOM404 Lecture 62017-03-15
   13:00-16:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2017Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp HT17FHLD207 Läkemedelsräkning2017-08-21
   13:00-16:30 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2016Färg och beredning, 7.5 hp 50% HT17CABA, CTA, ULNOT452, T456, T457 51FÄ01 Lab 3, grupp 7

2017-08-21
   13:00-16:30  RektorMWEM401 Stormöte högskolans chefer och studierektorer2017-03-09
   13:00-16:30 Designteknikerutbildning, 180 hp , startår 2016Projekt och projektplanering, 4.5 hp 50% HT17SEDT421 Endast Designtekniker2017-08-10
   13:00-16:30 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2017Väveriteknik, 7.5 hp 50% HT17HLI, RHOT157, T158, T166, T172, T180 Väverilaboration 2
Grupp 4
2017-06-07
   13:00-16:30 Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2015Textil produktion, 15 hp 50% HT17JACA, OISA  Lab sömnad 1(3) Grupp 7 och 82017-08-16
   13:00-16:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2016Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 30 hp HT17LIABB402 Gitarr och Ensemble2017-08-12
   13:00-17:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp3, MFÖR, startår 2015, Ekonomutbildning, 180 hp startår 2015, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2015Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp 50% HT17JEBH503, N302, N303, N304 Workshop 42017-07-31
A  13:00-17:00   ELP  Delpension2017-06-27
   13:00-17:00 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp B, startår 2017Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25.5 hp HT17ALBE437 Vårdandets didaktik. Obligatorisk föreläsning samt examinerande gruppövningar.
Reflektionsgrupp 4-6
2017-09-15
   13:15-15:00 Energiingenjör, 180 hp Elkraft, startår 2015Kraftelektronik, 7.5 hp 55% HT17PAXE204  2017-09-13
   13:15-15:00 Energiingenjör, 180 hp Elkraft, startår 2015Kraftelektronik, 7.5 hp 55% HT17PAXD230b  2017-09-05
   13:15-15:00 Energiingenjör, 180 hp startår 2017, Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2017Introduktion kemi- och bioteknik, 7.5 hp 55% HT17, Introduktion Energiteknik, 7.5 hp 55% HT17SAAD209 Föreläsning2017-06-08
   13:15-16:00 Tekniskt Basår, 40 veckor , startår 2017, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor , startår 2017Kemi Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBAST17h), Kemi Bas 1, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (KBASX17h)TSVAntal 175, Sparbankssalen (M2) Föreläsning2017-06-13
   13:15-16:00 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp , startår 2017, Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2017, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2017, Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2017Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGIEL17h), Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGIEA17h), Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGMAI17h), Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling, 7.5 hp 55% HT17, startvecka 35 (TGIEO17h)AGHM204  2017-05-29
   13:15-16:00 Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2017Linjär algebra, 7.5 hp 50% HT17DATD305  2017-06-14
   13:15-16:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp2, REDO, startår 2015, Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE15h-pgrp2, REDO, startår 2015, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2015Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp 50% HT17TINC203  2017-06-12
   13:15-16:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2017Introduktion Byggingenjör, 7.5 hp 55% HT17BOHED211 Byggmaterial2017-08-30
   13:15-16:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2017Livscykelanalys, 5 hp 37% HT17, startvecka 35 , Livscykelanalys, 5 hp 37% HT17, startvecka 35 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)KIBD513 LCA example 12017-06-15
   13:15-17:00 Byggingenjör, 180 hp , startår 2015Byggnadsprojektering, 7.5 hp 55% HT17TAD423, M402 BBR kap 9
Utlämning K3
2017-09-18
   13:15-17:00 IT-tekniker, 120 hp , startår 2017Dokumentation och presentationsteknik, 7.5 hp 55% HT17AMD511 Examination
2017-06-15
   14:00-15:30  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITAGM, EMA, HSV, KAAH, KAMI, NIEM, PRI, RAG, VETL324 GFI-A32017-06-14
OR  14:00-16:00   S152680J330 plugg2017-09-18
OR  14:00-16:00   S162833J532 M2017-09-18
OR  14:00-16:00   S152167J331 92017-09-18
OR  14:00-16:00   S151529J329 Grupp2017-09-18
OR  14:00-16:00   S161776J529 Grupparbete2017-09-19
OR  14:00-16:00   S141687J318c H2017-09-19
OR  14:00-16:00   S161194J318d Maria2017-09-19
OR  14:00-16:00   S160991J318e Plugg2017-09-19
OR  14:00-16:00   S150485J535 Grupparbete2017-09-21
OR  14:00-16:00   S171563J530 Dataekonom 2017-09-21
OR  14:00-16:00   S171318J522 grupparbete2017-09-21
OR  14:00-16:00   S152549J325 tenta2017-09-21
OR  14:00-16:00   S161806J526 Jj2017-09-22
OR  14:00-16:00   S172628J327 Grupparbete opus 2017-09-24
OR  14:00-16:00   S144432E608 C2017-09-23
OR  14:00-16:00   S172198J326 Atina Gulam - Dataekonom20172017-09-23
OR  14:00-16:00   S163919J514 Plugg2017-09-23
OR  14:00-16:00   S161874J513 Grupparbete2017-09-24
OR  14:00-16:00   S172774J518 Josefine2017-09-24
OR  14:00-16:00   S152224J531 K2017-09-24
OR  14:00-16:00   S163056J536 Arbetslag 162017-09-20
OR  14:00-16:00   S173392J515 projektarbete 2017-09-20
   14:00-16:30  Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskapCERD519 Forskningsseminarium2016-10-26
   14:00-17:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2014, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2015Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp HT16, Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp HT17TENC208 Enskild skriftlig salstentamen människokroppen (DF)
Tillfälle 4 (kull 15h) och tillfälle 5 (kull 14h)
2017-08-18
A  14:30-15:00  Sektionen för textilteknologiELNI, JURO  TMT short meeting2017-08-24
   14:30-15:30  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtVINIU401b TMT group meeting2017-06-19
A  14:30-15:30  Akademin för textil, teknik och ekonomi - ÖvrigtMASI  Intervju C 6142017-09-18
A  14:30-15:30  VerksamhetsstödMAEIC614  2017-09-15
   14:30-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2015, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2016, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2015, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2016Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17, Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp HT17, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITTRUVestindien C (gradäng) Föreläsning: Digital kompetens i SO- undervisningen. OBS, ta med egen dator eller surfplatta!2017-09-05
   14:30-16:30  VerksamhetsstödMKTC628  2017-09-21
   14:35-16:00 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO15h-pgrp1, MANG, startår 2015, Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE15h-pgrp1, MANG, startår 2015, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2015Performative Management Revision, 15 hp 50% HT17BAMH501 Oblig. seminarium Referensram & Effektivitet - Seminariegrupp 2 (2A till 2G)2017-09-23
   14:45-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2014Svenska och svenskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp HT17 VarbergMBOB128V Återsamling Reflektion och kollegialt lärande
2017-09-12
   15:00-16:00  Biblioteket undervisningMABJ318b Ebok-möte2017-08-29
ATis26 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
A  00:00-16:30   ASK  Annan tjänstgöring2017-09-13
   00:00-23:59  VerksamhetsstödJOHJS422  2017-09-22
A  00:00-23:59   CAHA  Semester2017-09-13
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
AOns27 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  VerksamhetsstödJOHJS422  2017-09-22
A  00:00-23:59   CAHA  Semester2017-09-13
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ATor28 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-16:00  VerksamhetsstödJOHJS422  2017-09-22
A  00:00-23:59   CAHA  Semester2017-09-13
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
AFre29 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
A  00:00-17:00   CAHA  Semester2017-09-13
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ALör30 Sep00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-11:00  LÄGENHETLBPSPARREGATAN 15  2017-09-04
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ASön1 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
 
Vecka 40, 2017
AMån2 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ATis3 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
AOns4 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ATor5 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-23:59  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-23:59   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
AFre6 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
   00:00-17:00  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - HPEDCAPE  Skrivarveckor Åre2017-02-27
   00:00-08:35   LOW  Skrivarveckor Åre2017-03-28
ALör7 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön8 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 41, 2017
AMån9 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis10 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns11 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor12 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre13 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör14 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön15 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 42, 2017
AMån16 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis17 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns18 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor19 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre20 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör21 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön22 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 43, 2017
AMån23 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis24 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns25 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor26 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre27 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör28 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön29 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 44, 2017
AMån30 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis31 Okt00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns1 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor2 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre3 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-09:00  Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h1), Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 , Trender inom informatik, 7.5 hp 50% HT16, startvecka 35 (NAINF16h)    2017-04-13
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör4 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön5 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 45, 2017
AMån6 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis7 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns8 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor9 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre10 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör11 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-15:00 Extern bokareVerksamhetsstödAASTBENTRE, trappan baldersentré  2017-05-09
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön12 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 46, 2017
AMån13 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis14 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns15 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor16 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre17 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör18 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön19 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 47, 2017
AMån20 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis21 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns22 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor23 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre24 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör25 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön26 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 48, 2017
AMån27 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis28 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns29 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor30 Nov00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre1 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör2 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön3 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 49, 2017
AMån4 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis5 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns6 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor7 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre8 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör9 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön10 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 50, 2017
AMån11 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis12 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns13 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor14 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AFre15 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ALör16 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-16:00  Externa bokningarCHAC820 Ombyggnation2017-08-18
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ASön17 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
 
Vecka 51, 2017
AMån18 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATis19 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-23:59  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
AOns20 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
   00:00-16:00  Externa bokningarCHAC801  2017-08-18
ATor21 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre22 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör23 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön24 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 52, 2017
AMån25 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis26 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns27 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor28 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre29 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör30 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön31 Dec00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 1, 2018
AMån1 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis2 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns3 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor4 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre5 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör6 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön7 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 2, 2018
AMån8 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis9 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns10 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor11 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre12 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör13 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön14 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 3, 2018
AMån15 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis16 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns17 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor18 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre19 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör20 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön21 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 4, 2018
AMån22 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis23 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns24 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor25 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre26 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör27 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön28 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 5, 2018
AMån29 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis30 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns31 Jan00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor1 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre2 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör3 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön4 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 6, 2018
AMån5 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis6 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns7 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor8 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre9 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör10 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön11 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 7, 2018
AMån12 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis13 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns14 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor15 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre16 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör17 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön18 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 8, 2018
AMån19 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis20 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns21 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor22 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre23 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör24 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön25 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 9, 2018
AMån26 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis27 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns28 Feb00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor1 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre2 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör3 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön4 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 10, 2018
AMån5 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis6 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns7 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor8 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre9 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör10 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön11 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 11, 2018
AMån12 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis13 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns14 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor15 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre16 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör17 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön18 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 12, 2018
AMån19 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis20 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns21 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor22 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre23 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör24 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön25 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 13, 2018
AMån26 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis27 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns28 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor29 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre30 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör31 Mar00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön1 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 14, 2018
AMån2 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis3 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns4 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor5 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre6 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör7 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön8 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 15, 2018
AMån9 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis10 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns11 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor12 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre13 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör14 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön15 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 16, 2018
AMån16 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis17 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns18 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor19 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre20 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör21 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön22 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 17, 2018
AMån23 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis24 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns25 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor26 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre27 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör28 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön29 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 18, 2018
AMån30 Apr00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis1 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns2 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor3 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre4 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör5 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön6 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 19, 2018
AMån7 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis8 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns9 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor10 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre11 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör12 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön13 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 20, 2018
AMån14 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis15 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns16 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor17 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre18 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör19 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön20 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 21, 2018
AMån21 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis22 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns23 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor24 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre25 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör26 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön27 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 22, 2018
AMån28 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis29 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns30 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor31 Maj00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre1 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör2 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön3 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 23, 2018
AMån4 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis5 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns6 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor7 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre8 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör9 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön10 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 24, 2018
AMån11 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis12 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns13 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor14 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre15 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör16 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön17 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 25, 2018
AMån18 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis19 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns20 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor21 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre22 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör23 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ASön24 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
 
Vecka 26, 2018
AMån25 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATis26 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AOns27 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ATor28 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
AFre29 Jun00:00-23:59  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01
ALör30 Jun00:00-15:00  Externa bokningarCHAJ517  2016-03-01

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.