Schema
Program: LASEA16h, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2016
Datum: 2021-09-27 - 2022-03-26
 
Utskrivet: 2021-09-27 21:01:34
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 46, 2021
ATor18 Nov08:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT21 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT21, Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT21 SkövdeENBO, MTBO, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2021-08-17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder