Schema
Program: LGFÖR18h1, Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2018
Datum: 2021-07-24 - 2022-01-23
 
Utskrivet: 2021-07-24 15:14:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
 Mån16 Aug17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21KALI  Examinerande seminarium Estetisk teori (SE03). Tillfälle 2
Kontakta KALI minst 5 dagar innan för att anmäla dig till examination och få instruktioner.
2021-04-06
A  17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21EABO, HNLI  Inlämning av VFU, närvaro och bedömning (NÄ01) Tillfälle 2
EABO Varberg: Maila elaine.borjesson@hb.se när du har lämnat in.
HNLI Borås: Maila helen.lindgren@hb.se när du har lämnat in.
2021-04-06
 Fre20 Aug15:15-15:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv, 7.5 hp HT20, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv, 7.5 hp HT20 VarbergAASJ, CHRO, CMCA, PINO  Examinationstillfälle 4 Deadline för inlämning av samtliga examinationer Specialpedagogiska perspektiv:
RE01 Barn i behov av särskilt stöd
RE03 Specialpedagogik i praktisk tillämpning
IN02 Åtgärder och anpassningar
2020-09-25
 
Vecka 34, 2021
 Mån23 Aug06:55-07:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT20, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT20 VarbergFZI  Inlämningstillfälle 32020-10-04
 
Vecka 35, 2021
 Mån30 Aug09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, CAPE  Kursintroduktion2021-03-04
   11:00-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21SUKL  Föreläsning: Vetenskapsteori2021-03-04
 Tis31 Aug09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21KBY  Föreläsning: Kvalitativ metod2021-03-04
 Ons1 Sep10:45-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 VarbergKBY  Examination 1: WS NÄ01, Kvalitativ metod2021-03-04
 Tor2 Sep14:30-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21SUKL  Föreläsning: Forskningsetik2021-03-04
 Fre3 Sep09:00-12:00 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21SEMU  Workshop matematik (NÄ02) Tillfälle 2

Kontakta SEMU minst 5 dagar innan examination för att få information.
2021-05-04
   17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21CMCA, JENI  Språk /kommunikation (IN01) Tillfälle 2. Inlämning på Pingpong.

Varberg (JENI)
Borås (CMCA)
2021-04-06
   17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21HAHO, HNLI, KALI  Gestaltning och komplexitet i kommunikation (IN02) Tillfälle 2. Inlämning av paper.2021-04-06
 
Vecka 36, 2021
 Tis7 Sep10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, SAHI, VIAL  Seminarium 1: Kvalitativ metod2021-06-16
 Ons8 Sep09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21LAD  Föreläsning: Kvantitativ metod2021-03-04
 Tor9 Sep09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 VarbergLAD  Examination 1: WS NÄ02, Kvantitativ metod2021-03-04
 Fre10 Sep09:00-12:00 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21JHRA, SEMU, TEN, VTEN  Individuell skriftlig tentamen, Matematik (TE01), Tillfälle 22021-06-10
 
Vecka 37, 2021
 Tis14 Sep10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, SAHI, VIAL  Seminarium 2: Kvantitativ metod2021-06-16
A  13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, CAPE, MTBO  VFU-dag för VFU-lärare.
-Förskollärare termin 7, CFÖR70.
-Länk till Zoom-mötet: https://hb-se.zoom.us/j/68496993436
2021-06-28
 Ons15 Sep09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21HNLI  Föreläsning: Aktionsforskning/praktiknära forskning2021-03-04
   11:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21PEAH  Föreläsning: Akademiskt skrivande2021-03-04
 Tor16 Sep09:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp HT20 VarbergCHBE(B126) omexamination NÄ04 vårdnadshavarmöte
Anmäl deltagande till CHBE senast en veckka innan.
Christian.Benjaminsson@hb.se
2020-05-12
 Fre17 Sep09:00-15:00 Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare, 15 hp VT21 Skövde, Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare, 15 hp VT21   Ventileringstillfälle 22021-03-17
 
Vecka 38, 2021
AMån20 Sep17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21EABO, HNLI  Inlämning av film och individuellt paper Estetisk och digital produkt (IN04).
Tillfälle 3. Olika portar för filmen och för individuellt paper.
2020-12-03
A  17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21HNLI  VFU-uppföljning Seminarie didaktiskt material (SE02)
Tillfälle 3. Inlämning av individuell redovisning på port i pingpong. Se information på porten i pingpong. Tänk på GDPR
2020-12-03
   17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21 VarbergAIB, CHRA, GFI, SUKL  Skriftlig slutinlämning Kunskapsöversikt, IN03, tillfälle 3
2020-12-03
A  17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp VT21HNLI  VFU, inlämning av närvaro och bedömning på pingpong (NÄ01). Tillfälle 3
Maila Helen Lindgren när du har lagt in, helen.lindgren@hb.se
2020-12-03
 Tis21 Sep09:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp HT20 VarbergAER, CWE(B128) Omexamination ledarskap RE014
Anmäl deltagande senast en vecka inann till
CWE Christer.Wede@hb.se
AER Anita.Eriksson@hb.se
2020-05-12
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, SAHI, VIAL  Seminarium 3: Aktionsforskning/praktiknära forskning2021-06-16
 Ons22 Sep09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER  Föreläsning: Vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Inför VFU.2021-03-04
 
Vecka 39, 2021
 Mån27 Sep10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, SAHI, VIAL  Seminarium 4:Ventilering2021-06-16
 Ons29 Sep15:30-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, ELSK, VIAL  Examination 1: Skriftlig examinationsuppgift IN01.2021-03-04
ATor30 Sep08:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AFre1 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ALör2 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ASön3 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 
Vecka 40, 2021
AMån4 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATis5 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AOns6 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATor7 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AFre8 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ALör9 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ASön10 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 
Vecka 41, 2021
AMån11 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATis12 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AOns13 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATor14 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AFre15 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ALör16 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ASön17 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 
Vecka 42, 2021
AMån18 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATis19 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AOns20 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATor21 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AFre22 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ALör23 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ASön24 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 
Vecka 43, 2021
AMån25 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATis26 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AOns27 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATor28 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AFre29 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ALör30 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ASön31 Okt00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 
Vecka 44, 2021
AMån1 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
ATis2 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
AOns3 Nov00:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21   VFU-period HT21. Totalt 25 dagar. CFÖR70 Borås och Varberg.2021-03-26
 Fre5 Nov09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 VarbergAER  Examination 1: WS NÄ03, Vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet2021-04-19
 
Vecka 45, 2021
 Fre12 Nov09:00-12:00 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21JHRA, SEMU, TEN, VTEN  Individuell skriftlig tentamen, Matematik (TE01), Tillfälle 32021-06-10
 
Vecka 46, 2021
ATor18 Nov08:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT21 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT21, Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT21 SkövdeENBO, MTBO, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2021-06-18
 
Vecka 47, 2021
 Tor25 Nov09:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp HT20 VarbergAER, CWE(b128) Omexamination ledarskap RE05
Anmäl deltagande senast en vecka innan till.
CWE Christer.Wede@hb.se
Anita.Eriksson@hb.se
2020-05-12
 
Vecka 48, 2021
 Tor2 Dec15:30-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, AIB, CAPE, ELSK, KBY, LAD  Examination 2: Skriftlig examinationsuppgift IN01, WS Kvalitativ metod NÄ01, WS Kvantitativ metod NÄ02, WS Vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet NÄ03.2021-03-04
 
Vecka 49, 2021
 Mån6 Dec17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21KALI  Examinerande seminarium Estetisk teori (SE03). Tillfälle 3
Kontakta KALI minst 5 dagar innan för att anmäla dig till examination och få instruktioner.
2021-04-06
 
Vecka 1, 2022
 Mån3 Jan17:00-17:30 Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21 Varberg, Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp VT21CMCA, JENI  Språk /kommunikation (IN01) Tillfälle 3. Inlämning på Pingpong.

Varberg (JENI)
Borås (CMCA)
2021-04-06
 Tis4 Jan15:30-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT21AER, CAPE  Examination 1: VFU-närvaro NÄ042021-03-04
 
Vecka 3, 2022
 Mån17 Jan06:55-07:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT20, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT20 VarbergFZI  Inlämningstillfälle 42020-10-04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder