Schema
Kurs: A113TG-20181-E37V8-, Bioteknik, 15 hp 50% VT18
Datum: 2018-05-25 - 2018-11-24
 
Utskrivet: 2018-05-25 10:33:32
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2018
TFre1 Jun14:00-18:00 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2017, Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2016 AGH, ISH, TENE438 Tentamen teknik2018-05-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
T Tentamen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AGH Agneta Hultstrand  
ISH Ilona SarvariHorvath  
TEN Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
E438 Lektionssal 4   65

Program  
Id Programnamn
KMREC17h-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2017
KMREC17h1-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2017
TGKEB16h Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2016

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder