Schema
Kurs: CUVK10-20192-F03H9-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp HT19, startvecka
Datum: 2021-04-19 - 2021-10-18
 
Utskrivet: 2021-04-19 05:59:49
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
 Ons18 Aug10:30-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2019, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019, Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2019, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2019 JOEL, JOLI  SE06 Examination Seminarium Flerspråkighet, tillfälle 45 - VIA ZOOM - VBG/Borås
Ta kontakt med examinationsansvariga Josefin Lindell Sjögren & Josefina Eliaso Magnusson senast en vecka innan för muntlig redovisning.
Deadline för skriftligt kl: 16:00
2020-02-20

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  

Program  
Id Programnamn
LAG4619h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2019
LAGF319h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019
LASEA19h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019
LGFÖR19h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2019
LGGFR19h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp , startår 2019

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder