Schema
Program: KMREC17h, Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2017
Datum: 2018-08-18 - 2019-02-17
 
Utskrivet: 2018-08-18 21:36:48
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2018
TMån27 Aug09:00-13:00 Termisk energiåtervinning, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3), Termisk energiåtervinning, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 TEN, TORIE438 Omtentamen Teknik2018-07-06
TOns29 Aug09:00-13:00 Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 , Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)AZA, MJT, TEND309 Omtentamen Teknik2018-07-06
T  14:00-18:00 Introduktion till polymera material, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 , Introduktion till polymera material, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)TAB, TEND311 Omtentamen Teknik2018-07-06
 
Vecka 37, 2018
 Fre14 Sep09:15-11:15 Biblioteket undervisningAHL, BIRUJ438 preliminär bokning Information literacy f2018-04-24
 
Vecka 38, 2018
 Fre21 Sep08:15-10:45 Examensarbete i Resursåtervinning, del 1, 30 hp HT18JPEJ441 Accomplishing Your Thesis - Academic Writing I2018-06-19
 
Vecka 43, 2018
 Mån22 Okt08:00-08:10 Examensarbete i Resursåtervinning, del 1, 30 hp HT18JPE  Accomplishing Your Thesis - Individual Feedback Sessions of planning reports throughout all week 43. Book an appointment in PINGPONG.2018-06-19
 
Vecka 45, 2018
 Fre9 Nov09:15-12:00 Examensarbete i Resursåtervinning, del 1, 30 hp HT18JPEJ441 Accomplishing Your Thesis - Academic Writing II follow-up 2018-06-19

Bokningstyper  
Förkortning Namn
T Tentamen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AHL Peter Ahlström  
AZA Akram Zamani  
BIRU Rutberg Birgitta  
JPE Johanna Persson  
MJT Mohammad Taherzadeh  
TAB Tariq Bashir  
TEN Tentamen    
TORI Tobias Richards  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
D309 Lektionssal 3   40
D311 Lektionssal 3   60
E438 Lektionssal 4   65
J438 Datorsal 4   24
J441 Datorsal 4   16

Kurser  
Id Kursnamn
42K21B-20172-IN76H- Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 5 hp 30% HT17, startvecka 44
42K21B-20172-R04H7- Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)
42RP05-20172-IN78H- Introduktion till polymera material, 5 hp 30% HT17, startvecka 44
42RP05-20172-R06H7- Introduktion till polymera material, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)
42RT05-20172-IN77H- Termisk energiåtervinning, 5 hp 30% HT17, startvecka 44
42RT05-20172-R05H7- Termisk energiåtervinning, 5 hp 30% HT17, startvecka 44 (KMREC17h, KMREC17h-pgrp1, KMREC17h-pgrp2, KMREC17h-pgrp3, KMREC17h1, KMREC17h1-pgrp1, KMREC17h1-pgrp2, KMREC17h1-pgrp3)
620- Biblioteket undervisning
A01TEX-20182-E86H8- Examensarbete i Resursåtervinning, del 1, 30 hp HT18

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder