Schema
Program: LAG4617h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2017
Datum: 2021-04-19 - 2021-10-18
 
Utskrivet: 2021-04-19 04:22:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 16, 2021
AMån19 Apr08:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
A  15:00-16:30 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21ENBO, EVHE, KIHA, MTBO, SUNY  VFU-dag för studenter och VFU-lärare.
-Grundärare 4-6 termin 8, C46U80.
-Länk till Zoom-mötet: https://hb-se.zoom.us/j/62336274909
2021-02-19
ATis20 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
AOns21 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ATor22 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
AFre23 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ALör24 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ASön25 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
 
Vecka 17, 2021
AMån26 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ATis27 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
AOns28 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ATor29 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
AFre30 Apr00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ALör1 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ASön2 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
 
Vecka 18, 2021
AMån3 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ATis4 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
AOns5 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
ATor6 Maj00:00-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
   12:00-12:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, KBY, LILO, LLE, MRGR, NUBA, VIAL  En av studenterna laddar upp en preliminär version av uppsatsen, för att kunna få handledarens klartecken inför ventilering 18 maj.
Observera att detta endast gäller de arbeten som inte har ventilerats tidigare.
2021-01-27
AFre7 Maj00:00-17:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   VFU-period VT21. Totalt 15 dagar. C46U80 Borås.2020-12-15
   12:00-12:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, KBY, LILO, LLE, MRGR, NUBA, VIAL  Handledaren meddelar "klartecken" eller "inte klartecken" i PingPong.2021-01-27
 
Vecka 19, 2021
AMån10 Maj09:00-12:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21   Föreläsning, inspelad, finns tillgänglig i Pingpong
"Bedömning i, av eller för lärande?"
(Förbereder för examination IN09)
Innan du kopplar upp dig till MTBO:s WS den 12/5 behöver du ha sett Magnus Levinssons inspelade föreläsning på samma tema.
2021-03-14
A  13:00-16:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21EVHE, JHRA, KIHA  VFU-uppföljning ma/sv/eng, förbereder för IN09
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
 Tis11 Maj08:00-08:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, KBY, LILO, LLE, MRGR, NUBA, VIAL  Kursledningen anslår ventileringsschemat i PingPong2021-01-27
   09:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20EVHE  Skönlitteratur i undervisningen IN01(LAG4618 tillfälle 2, LAG4617 tillfälle 5)
Uppgiften publiceras på pingpong kl. 09.00. Inlämning senast kl. 16.00.
2021-03-11
A  10:30-12:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21CWE  Föreläsning
Betyg och bedömning ur ett historiskt perspektiv
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
   12:00-12:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, KBY, LILO, LLE, MRGR, NUBA, VIAL  Någon av uppsatsens författare laddar upp arbetet på Ping Pong senast klockan 12, om arbetet ska vara med på ventileringen 18 maj. Uppsatsen ska också mejlas examinator och samtliga studenter i samma ventileringsgrupp. Även de arbeten som underkändes vid Examinationstillfälle 1 i mars ska laddas upp idag i Ping Pong, även om dessa inte behöver ventileras igen utan endast läsas av examinatorn.2021-01-27
A  13:00-14:30 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR  Föreläsning
Matematik, praktik och policy
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
AOns12 Maj09:00-12:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21MTBO  Work Shop
Bedömning i, av eller för lärande?
(Förbereder för examination IN09)
Innan du kopplar upp dig till denna WS behöver du ha sett Magnus Levinssons inspelade föreläsning på samma tema, som finns tillgänglig i Ping Pong.
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
 Fre14 Maj09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20CABR  Barn- och ungdomslitteratur SE01 (LAG4618 tillfälle 2, (LAG4617 tillfälle 5)

Kontakta catrine.brodje@hb.se senast en vecka innan seminariet.
2021-03-11
 
Vecka 20, 2021
 Mån17 Maj09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  Texttyper NÄ01, del 1 (LAG4618 tillfälle 1) (LAG4617 tillfälle 4 behöver kontakta malin.bengtsson@hb.se senast en vecka innan)
Föreläsning och efterföljande workshop: Tidningstext
Inlämning på pingpong

Obs! Examinationen består av två delar som genomförs två olika dagar
2021-01-06
 Tis18 Maj08:00-16:30 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, KBY, LILO, LLE, MRGR, NUBA, PENO, VIAL  Examinationstillfälle 2: Ventilering för er som inte ventilerat ert arbete tidigare.2021-01-05
 Tor20 Maj09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  Texttyper NÄ01, del 2 (LAG4618 tillfälle 1) (LAG4617 tillfälle 4 behöver kontakta malin.bengtsson@hb.se senast en vecka innan)
Föreläsning och efterföljande workshop: Tidningstext
Inlämning på pingpong

Obs! Examinationen består av två delar som genomförs två olika dagar
2021-01-06
A  12:00-12:01 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR  Inlämning av Matematik, praktik och policy IN06 i Ping Pong klockan 12:00 idag.
Din inlämning fungerar också som inträdesbiljett till morgondagens seminarium.
2021-02-18
AFre21 Maj10:30-14:30 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR  Muntligt seminarium på uppgiften Matematik, praktik och policy IN06.
Du måste ha lämnat in din text senast igår för att få delta i semiariet.
Grupp A 10:30-12
Grupp B 13-14:30
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
 
Vecka 21, 2021
 Mån24 Maj09:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  Genrepedagogik NÄ02 del 1 och 2 (LAG4618 tillfälle 2och LAG4617 tillfälle 5)
Kontakta malin.bengtsson@hb.se senast en vecka innan.
Examinationen består av två delar: faktafamiljen och evaluerandefamiljen.
Momentet innehåller förberedande föreläsning, studiegruppsarbeten, uppföljning samt inlämningar på pingpong.
2021-03-11
AOns26 Maj23:55-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21LILO  Inlämning Svenska IN08 senast klockan 23.59.2021-03-31
AFre28 Maj23:55-23:59 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21KIHA  Inlämning av VFU-uppgiften IN09 i Ping Pong senast kl. 23:592021-03-13
   23:55-23:59 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp 50% HT20 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp 50% HT20, Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp 50% HT20MCR, NUBA  Examensarbete, del I, Kunskapsöversikt
Examenstillfälle 4
Anmälan till Nuhi Bajqinca eller Marita Cronqvist senast den 14 maj
2020-12-07
 
Vecka 22, 2021
 Mån31 Maj15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  VFU-uppgift Läsförståelse IN02 (LAG4617 tillfälle 3)
Inlämning på pingpong senast kl. 16.00.
2021-03-12
ATis1 Jun12:00-12:01 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR  Inlämning av Utvärdering mentorsverksamhet SE01 i Ping Pong klockan 12:00 idag.
Din inlämning fungerar också som inträdesbiljett till torsdagens seminarium.
2021-02-18
ATor3 Jun10:30-14:30 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR  Muntligt seminarium på uppgiften Utvärdering av mentorsverksamhet SE01.
Du måste ha lämnat in din text senast i förrgår för att få delta i semiariet.
Grupp B 10:30-12
Grupp A 13-14:30
https://hb-se.zoom.us/j/68773514532
2021-03-23
 Fre4 Jun15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  VFU-uppgift Textsamtal IN03 (LAG4617 tillfälle 3)
Inlämning på pingpong senast kl. 16.00.
2021-03-12
 
Vecka 23, 2021
 Tis8 Jun10:00-23:59 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, LILO, LLE, MRGR, NUBA, PENO, VIAL  Betyget från Examinationstillfälle 1 meddelas klockan 10:00 via PingPong den 8 juni.
Den 9 juni klockan 10:00 så ska redaktionella ändringar vara gjorda och det korrigerade arbetet uppladdat i Ping Pong.
2021-01-04
 Ons9 Jun00:00-10:00 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergCABR, DAAR, DBE, DNBO, ELSK, JRFR, LILO, LLE, MRGR, NUBA, PENO, VIAL  Betyget från Examinationstillfälle 1 meddelas klockan 10:00 via PingPong den 8 juni.
Den 9 juni klockan 10:00 så ska redaktionella ändringar vara gjorda och det korrigerade arbetet uppladdat i Ping Pong.
2021-01-04
 Fre11 Jun23:55-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT20 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp 50% HT20, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT20JRFR, MCR  Omexaminationer, Vetenskaplig ansats och metod, Vetenskap och profession. Tillfälle 3.
Tillfälle 4 och 5 sammanfaller med examination för nästa kurstillfälle 21/22 (preliminärt v3 och v10, 2022)
2021-03-22
 
Vecka 32, 2021
AMån9 Aug12:00-12:01 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR, EABO  Anmäl dig senast idag till nästa veckas muntliga seminarier genom att mejla DAAR respektive EABO:

Seminarium mentorsverksamhet SE01 med DAAR
Seminarium Matematik, praktik och policy IN06 med DAAR
Seminarium Kartläggning nyanlända SE02 med EABO

2021-02-18
 
Vecka 33, 2021
AMån16 Aug09:00-12:00 Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21DAAR, EABO, KIHA, LILO  Examinationstillfälle 2:
Seminarium mentorsverksamhet SE01 med DAAR: 9-10
Seminarium Matematik, praktik och policy IN06: 10-11
Seminarium Kartläggning nyanlända SE02: 11-12
Inlämning senast klockan 12 för VFU-uppgift (IN09), Engelska (IN07), Svenska (IN08), Matematik (IN06) samt Mentorsverksamhet (SE01).
2021-02-18
 
Vecka 34, 2021
 Fre27 Aug15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  VFU-uppgift Läsförståelse IN02 (LAG4617 tillfälle 4)
Inlämning på pingpong senast kl. 16.00.
2021-04-19
 
Vecka 35, 2021
 Fre3 Sep15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  VFU-uppgift Textsamtal IN03 (LAG4617 tillfälle 4)
Inlämning på pingpong senast kl. 16.00.
2021-04-19
 
Vecka 36, 2021
 Fre10 Sep09:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21, Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20MLBE  Texttyper NÄ01, del 1 och 2 (LAG4618 tillfälle 2, LAG4617 tillfälle 5)

Kontakta malin.bengtsson@hb.se senast en vecka innan.
Föreläsning och efterföljande workshop: Tidningstext
Inlämning på pingpong

2021-04-19
 
Vecka 41, 2021
 Fre15 Okt12:00-12:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergDAAR, JRFR  Glöm inte boka även på höstens kurskod
En av studenterna laddar upp en preliminär version av uppsatsen, för att kunna få handledarens klartecken till ventileringen 28-29/10.
2021-01-27
 
Vecka 42, 2021
 Mån18 Okt12:00-12:01 Examensarbete, del 2, 15 hp VT21, Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 VarbergDAAR, JRFR  Glöm inte boka även på höstens kurskod
En av studenterna laddar upp uppsatsen i PingPong och mejlar den också till examinator och samtliga studenter i samma ventileringsgrupp om arbetet ska vara med på ventileringen 28-29/10.
2021-01-27

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
CABR Catrine Brödje  
CWE Christer Wede  
DAAR Daniel Arnesson  
DBE Dennis Beach  
DNBO Daniel Bozi  
EABO Elaine Börjesson  
ELSK Ellinor Skaremyr  
ENBO Ellinor Bolin  
EVHE Eva Hesslow  
JHRA Johanna Rahm  
JRFR Jörgen Frostlund  
KBY Kristina Bartley  
KIHA Kristin Häggkvist  
LILO Lisa Loenheim  
LLE Anna Hellén  
MCR Marita Cronqvist  
MLBE Malin Bengtsson  
MRGR Märtha Pastorek Gripson  
MTBO Matilda Bogren Svensson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PENO Per Nordén  
SUNY Susanne Nystedt  
VIAL Viktor Aldrin  

Kurser  
Id Kursnamn
124671-20202-L71H0- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp 50% HT20
12F371-20202-L60H0- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT20
12F371-20202-L61H0- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT20 Varberg
C46S60-20201-L25V0- Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT20
C46S60-20211-L30V1- Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% VT21
C46U80-20211-L34V1- Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT21
CF6E70-20202-L62H0- Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp 50% HT20
CF6E70-20202-L63H0- Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp 50% HT20 Varberg
CF6E80-20211-L19V1- Examensarbete, del 2, 15 hp VT21
CF6E80-20211-L21V1- Examensarbete, del 2, 15 hp VT21 Varberg

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder