Schema
Program: LAGF315h1, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Varberg, startår 2015
Datum: 2018-10-23 - 2019-04-22
 
Utskrivet: 2018-10-23 14:25:08
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 43, 2018
 Fre26 Okt14:00-18:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 VarbergORDI, VTEN  C1F360 Varberg
Fysik Individuell salstentamen (TE01)
(Examination 3)
2018-01-04
 
Vecka 44, 2018
 Mån29 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 Varberg   Studiegrupper, VFU2018-08-22
 Ons31 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergMCR  VFU-seminarium 1, A2312018-06-11
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergMCR  VFU-seminarium 2, A2312018-06-11
   13:00-16:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 VarbergKALI, MRPE  Omexaminationstillfälle 4: SE03 (Estetiska lärprocesser i SO-undervisningen), RE14 (Tematisk undervisning i SO-ämnena). Anmäl dig via mail till ansvarig lärare en vecka innan. Mer info om tid kommer!2018-01-22
 
Vecka 45, 2018
 Mån5 Nov09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergHNLI  Praktikutvecklande ansatser
Föreläsning
Sal A233
2018-06-11
   10:45-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 Varberg   Studiegrupper, Praktikutvecklande ansatser2018-08-22
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergHNLI  Praktikutvecklande ansatser
Seminarium
A233
2018-06-11
 Fre9 Nov16:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 Varberg   Inlämning skriftlig examination. Senast idag klockan 23:50 ska "Ansats och metod" samt "Vetenskap och profession" inlämnas i Ping Pong. Gäller kursen Vetenskapliga perspektiv.2018-08-28
 
Vecka 46, 2018
 Tis13 Nov09:30-11:30 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg, Sektionen för lärarutbildningDAAR, MALE  Kursintroduktion
Föreläsning
Kunskapsöversikt: vad, hur och varför?
2018-06-18
   12:30-14:30 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg, Sektionen för lärarutbildningDAAR  Seminarium: Jämförelse av översikter2018-06-18
 Ons14 Nov08:30-12:00 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg   Informationssökning
Föreläsning och workshop
Veronica Aasheim Kvist
2018-05-24
 
Vecka 49, 2018
 Fre7 Dec14:00-18:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 VarbergMRU, VTEN  C1F360 Varberg
Kemi Individuell salstentamen i kemi (TE02)
(Examination 3)
2018-06-08
 
Vecka 51, 2018
 Fre21 Dec14:00-17:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 VarbergJAS, VTEN  C1F360 Varberg
Biologi Individuell salstentamen (TE04)
(Examination 3)
2018-04-04
 
Vecka 52, 2018
 Tor27 Dec13:00-16:00     Omexaminationstillfälle 4: RE15 (Religionsdidaktik), SE04 (SO-undervisning för nyanlända). Inlämning via pingpong. HAr du kvar även den muntliga delen, kontakta berörd lärare senast en vecka innan.2018-01-22
 Fre28 Dec09:00-14:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 VarbergNIEM, VTENAntal 5 TE04 Religionsvetenskap, examinationstillfälle nr 42017-08-09
 
Vecka 2, 2019
 Ons9 Jan15:00-23:55 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18, Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg   Inlämning av Kunskapsöversikt i Ping Pong2018-08-28
 
Vecka 3, 2019
 Tis15 Jan09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergDAAR  Omexaminationsdag Vetenskapliga perspektiv muntligt och/eller skriftligt. 2018-08-28
 Tor17 Jan08:30-17:00 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg, Sektionen för lärarutbildningDAAR  Kunskapsöversikt
Ventileringsseminarium
2018-06-18
 Fre18 Jan08:30-17:00 Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg, Sektionen för lärarutbildningDAAR  Kunskapsöversikt
Ventileringsseminarium
2018-06-18
 
Vecka 5, 2019
 Ons30 Jan10:08-15:00     STARK-DAGEN!2018-09-12
 
Vecka 9, 2019
 Ons27 Feb09:00-14:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 VarbergKKO, VTENAntal 5 TE02 Vetenskapsämnet Geografi, examinationstillfälle nr 52017-08-09
 
Vecka 13, 2019
 Tis26 Mar13:00-16:00  MRPE  RE13. Historididaktik. Omexaminationstillfäle 5. Lämna in på pingpong. HAr du muntlig del kvar, kontakta läraren senast en vecka innan.2018-01-22
 Ons27 Mar09:00-14:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 VarbergVIAL, VTENAntal 5 TE03 Historievetenskap, examinationstillfälle nr 52017-08-09
 
Vecka 14, 2019
 Fre5 Apr09:00-13:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 VarbergMRU, VTEN  C1F360 Varberg
Kemi Individuell salstentamen i kemi (TE02)
(Examination 4)
2018-06-08
 
Vecka 15, 2019
 Fre12 Apr09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 VarbergDAAR  Omexaminationsdag Vetenskapliga perspektiv muntligt och/eller skriftligt. 2018-08-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
DAAR Daniel Arnesson  
HNLI HELEN LINDGREN  
JAS Jan-Erik Svensson  
KALI Karin Lindahl  
KKO Kerstin Kolback  
MALE Magnus Levinsson  
MCR Marita Cronqvist  
MRPE Marte Pettersson  
MRU Monica Rundgren Svenberg  
NIEM Nina Emilsson  
ORDI Örjan Dillner  
VIAL Viktor Aldrin  
VTEN Varberg Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 5 Upp till 5 personer 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
11F351-20172-L11H7- Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 Varberg
124671-20182-L25H8- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18
12F371-20182-L23H8- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18
12F371-20182-L24H8- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT18 Varberg
320- Sektionen för lärarutbildning
C1F360-20181-L11V8- Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 22.5 hp 75% VT18 Varberg
CF3S30-20172-L29H7- Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT17 Varberg
CF6E70-20182-L26H8- Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18
CF6E70-20182-L27H8- Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp HT18 Varberg

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder