Schema
Program: LASEA19h, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019
Datum: 2021-12-03 - 2022-06-02
 
Utskrivet: 2021-12-03 18:06:10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2021
 Fre3 Dec13:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21GFIB412 Examination NÄ03 Föreställningsanalys och SE04 Dramatikdidaktik tillfälle 2.
Lasea19 tillfälle 5.
Anmälan till GFI senast 19/11.
2021-06-29
 
Vecka 49, 2021
 Tis7 Dec08:30-10:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA614 NAFS 12021-10-07
   10:30-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Study group meeting: NAFS 12021-10-07
   13:00-14:30 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA606 Didactic workshop 52021-10-07
 Tor9 Dec08:30-10:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 NAFS 22021-10-07
   10:30-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Study group meeting: NAFS 22021-10-07
 Fre10 Dec13:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21CABRA614 Litteraturseminarium 1 och 2, examinationstillfälle 2. Examination SE03.
Lasea19h tillfälle 5.
Anmälan till CABR senast 26/11.
2021-06-29
   23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  IN02: Deadline Literary paper 2nd draft2021-06-18
 
Vecka 50, 2021
 Tis14 Dec08:30-10:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 Assessment and grading 12021-10-07
   10:30-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Study group meeting: Assessment and grading 12021-10-07
 Ons15 Dec14:49-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21   Inlämning av paper inför seminarium SE05 textanalys och didaktik, tillfälle 1.
Lasea19h tillfälle 4. Anmälan till EVHE senast 3/12.
2021-06-24
 Tor16 Dec08:30-10:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 Assessment and grading 22021-10-07
   09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21EVHEA614 Examination Seminarium SE05 textanalys och didaktik, tillfälle 1. Ev gruppindelning görs när delkursen har börjat.
Lasea19h tillfälle 4. Anmälan till EVHE senast 3/12.
2021-06-29
   10:30-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Study group meeting: Assessment and grading 22021-10-07
 Fre17 Dec09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp VT21CHBE, CHRO, KBY, TENC208 Individuell salstentamen (TE01). Tillfälle 4.2021-12-01
   10:00-14:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21RBA  Student-run lesson examination
https://hb-se.zoom.us/j/67613736462
2021-12-01
 
Vecka 51, 2021
 Mån20 Dec08:30-10:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 Writing process 62021-10-07
   10:30-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 Didactic workshop 62021-10-07
 Ons22 Dec09:00-13:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT21LILO, SUCA, TENA612, Antal 50, D307, D309 TE01 : Språksystemet, individuell skriftlig tentamen, tillfälle 1.
LASEA20h tillfälle 4.

För LASEA19h erbjuds tillfälle att skriva tentamen TEN2 Språkkunskap B.
2021-10-26
   15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21EVHE  Examination IN02 Litteratur för unga, tillfälle 1. Inlämning senast 16:00.
Lasea19h tillfälle 4.
2021-06-24
   23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21RBA  Examination IN03:Classroom research papers due2021-06-18
 Tor23 Dec15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21LLE  Examination IN01 Textanalys prosa, tillfälle 2. Inlämning senast 16.00.
Lasea19h tillfälle 5.
2021-06-24
 
Vecka 1, 2022
 Tis4 Jan15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21EVHE  Examination RE01 VFU-uppgift Litteraturdidaktik, tillfälle 2.
Lasea19h tillfälle 5.
inlämning senast 16:00.
Anmälan till seminarium till EVHE senast 21/12!
2021-06-24
 Fre7 Jan15:15-15:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv, 7.5 hp VT21AASJ, CHRO, CMCA, PINO  Examinationstillfälle 4 Deadline för inlämning Specialpedagogiska perspektiv:
RE01 Barn i behov av särskilt stöd, RE02 Specialpedagogik i praktisk tillämpning, IN02 Åtgärder och anpassningar
2020-12-01
 
Vecka 2, 2022
 Mån10 Jan23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Examination SE01: Deadline NAFS/Assessment and Grading papers2021-06-18
 Ons12 Jan09:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21TRUA604 Examination Seminarium SE06, Filmdidaktik, tillfälle 1. Minna Panas ansvarar för inslaget. (Prel tid)
Lasea19 tillfälle 4. Anmälan till TRU senast 22/12.
2021-06-24
   23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHA  Examination IN02: Writing process, literary essay 3rd draft2021-06-18
 Tor13 Jan09:00-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21LLE, TEND409 Examination TEN2: Grammar occasion 22021-11-25
 Fre14 Jan09:00-10:30 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KIHAA604 Examination SE01: NAFS/Assessment and Grading presentations.2021-10-07
   15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21TRU  Examination IN03 Film och filmdidaktik tillfälle 1. Inlämning senast 16:00
Lasea19h tillfälle 4.
2021-06-24
 
Vecka 4, 2022
 Ons26 Jan10:00-15:00 Verksamhetsstöd   STARK-dagen2021-10-25
 Tor27 Jan10:00-15:00 Verksamhetsstöd   STARK-dagen2021-10-25
 Fre28 Jan14:00-18:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21CABR, TENAntal 10, D407 Salstentamen TE01, tillfälle 2.
Individuell skriftlig tentamen.
Lasea19h tillfälle 5.
2021-11-11
 
Vecka 5, 2022
 Fre4 Feb13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21EVHEA614 Examination Seminarium SE05 textanalys och didaktik, tillfälle 2.
Lasea19h tillfälle 5.
Anmälan till EVHE senast 21/1.
2021-06-29
 
Vecka 7, 2022
 Ons16 Feb23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KHMA, KIHA, LLE, RBA  Occasion 2 for all examinations except sit-down examinations (Grammar exam and Literature exam)2021-09-07
 Tor17 Feb09:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp VT21CHBE  Vårdnadshavarmötet NÄ01 tillfälle 5.
Anmäl deltagande till Christian.Benjaminsson@hb.se senast en vecka innan.
2021-02-23
 Fre18 Feb09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp VT21CHBE, CHRO, KBY, TEN  Individuell salstentamen (TE01). Tillfälle 5.2021-02-16
   09:00-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21LLE, TEN  Examination TEN3: Literature, occasion 22021-09-07
 
Vecka 9, 2022
 Fre4 Mar15:59-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21TRU  Examination IN03 Film och filmdidaktik tillfälle 2. Inlämning senast 16:00
Lasea19h tillfälle 5.
2021-06-24
 
Vecka 10, 2022
 Fre11 Mar13:00-16:00 Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21TRUA604 Examination Seminarium SE06, Filmdidaktik, tillfälle 2. Minna Panas ansvarar för inslaget. (Prel dag och tid)
Lasea19 tillfälle 5.
Anmälan till TRU senast 25/2.
2021-06-30
 
Vecka 13, 2022
 Mån28 Mar06:55-07:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT21, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT21FZI  Inlämningstillfälle 42021-02-15
 
Vecka 17, 2022
 Tor28 Apr09:00-12:00 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21LLE, TEN  Examination TEN2: Grammar occasion 32021-09-07
 
Vecka 20, 2022
AOns18 Maj08:00-17:00  MTBO, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2021-10-20
 
Vecka 21, 2022
 Ons25 Maj23:55-23:59 Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21KHMA, KIHA, LLE, RBA  Occasion 3 for all examinations except sit-down examinations (Grammar exam and Literature exam)2021-09-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AASJ Annalena Sjögren  
CABR Catrine Brödje  
CHBE Christian Benjaminsson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
EVHE Eva Hesslow  
FZI Fredrik Zimmerman  
GFI Gunilla Fihn  
KBY Kristina Bartley  
KHMA Kathleen Mahon  
KIHA Kristin Häggkvist  
LILO Lisa Loenheim  
LLE Anna Hellén  
MTBO Matilda Bogren Svensson  
PINO Pia Nordgren  
RBA Richard Baldwin  
SUCA Susanna Cadhamn  
SUNY Susanne Nystedt  
TEN Tentamen    
TRU Tobias Ruhtenberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A604 Lärosal 6   24
A606 Lärosal 6   25
A612 Lärosal 6   55
A614 Lärosal 6   25
Antal 10 Upp till 10 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
B412 Dramasal 4   0
C208 Tentamenssal 2   80
D307 Lektionssal 3   38
D309 Lektionssal 3   40
D407 Tentamenssal 4   50
D409 Lektionssal 4   50

Kurser  
Id Kursnamn
11EN50-20212-L24H1- Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp HT21
6 Evenemang- Verksamhetsstöd
CSVE02-20212-33612- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp Fristående kurs, HT21
CSVE10-20212-L36H1- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT21
CSVE30-20212-L23H1- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp HT21
CUVK40-20211-L13V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT21
CUVK44-20211-L05V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv, 7.5 hp VT21
CUVK48-20211-L06V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp VT21
CUVK51-20211-F18V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp VT21
CUVK54-20211-F27V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv, 7.5 hp VT21
CUVK58-20211-F29V1- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7.5 hp VT21

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder