Schema
Kurs: 11FB10-20192-F16H9-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp HT19, startvecka
Datum: 2019-01-01 - 2019-12-31
 
Utskrivet: 2021-09-27 21:50:41
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2019
 Fre6 Sep12:00-16:30 LGFÖB19h CHAD, CHRAM506 Kursintroduktion2019-06-19
 
Vecka 37, 2019
 Fre13 Sep09:00-10:30 LGFÖB19h KBYD209 Föreläsning: Barnkonventionen2019-06-10
   11:00-13:00 LGFÖB19h CHADD209 Föreläsning: Historik2019-06-10
   14:00-16:00 LGFÖB19h CHRAD209 Föreläsning: Validering, Vad är det?2019-06-10
 
Vecka 38, 2019
 Fre20 Sep10:00-13:00 LGFÖB19h CHRAD209 Kartläggningsmaterial inför valideringsprocessen, genomgång och frågor2019-09-11
   12:00-16:00 LGFÖB19h  B333, B335, B403, B405, B407, B431, B433, B441, B443 Studiegruppsarbete, kartläggningsmaterialet
Studiegrupp 1 (CHRA) B403
Studiegrupp 2 (CHRA) B405
Studiegrupp 3 (CHRA) B407
Studiegrupp 4 (CHAD) B431
Studiegrupp 5 (CHAD) B433
Studiegrupp 6 (HNLI) B441
Studiegrupp 7 (HNLI) B443
Studiegrupp 8 (AASJ) B333
Studiegrupp 9 (AASJ) B335
2019-09-19
 
Vecka 39, 2019
 Tor26 Sep16:00-18:00 LGFÖB19h CMCA  Föreläsning: Sekretess (OBS! Inspelad föreläsning)2019-04-08
   16:00-18:00 LGFÖB19h    Föreläsning: Juridik/upphovsrätt och publicering (OBS! Inspelad föreläsning) (TRU)
2019-04-08
 Fre27 Sep09:30-11:30 LGFÖB19h SUKLE310 Föreläsning: Vetenskaplig metod; observation och analys2019-09-23
   12:30-14:00 LGFÖB19h KBYD211 Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju2019-08-16
   14:30-16:00 LGFÖB19h  B335, B407, B443, B556, B560, C350 Studiegruppsarbete2019-09-27
 
Vecka 40, 2019
 Fre4 Okt09:00-12:00 LGFÖB19h    Självstudier2019-09-23
 
Vecka 41, 2019
 Tor10 Okt15:00-18:00 LGFÖB19h CMCA  Inspelad Föreläsning: Barn i behov av särskilt stöd (CMCA)

OBS! INSPELADE FÖRELÄSNINGAR, FINNS PÅ PINGPONG
2019-06-27
 Fre11 Okt09:00-10:30 LGFÖB19h CHRA, CMCA, TEN, TRUMedialab (TE01) Salstentamen Upphovsrätt och sekretess tillfälle 12019-09-30
   11:00-13:00 LGFÖB19h MJED207 Föreläsning Språkutveckling och språklig medvetenhet flyttad på grund av sjukdom, ersätts med:
Föreläsning Lek och lärande
2019-10-09
   13:45-15:45 LGFÖB19h MJED207 Studiegruppsarbete Språkutveckling och språklig medvetenhet ändrad på grund av sjukdom. ersätts med:
Föreläsning Kunskap och lärande 1
2019-10-09
 
Vecka 42, 2019
 Fre18 Okt09:00-10:30 LGFÖB19h FZID211 Föreläsning: Demokrati2019-06-27
   11:00-12:30 LGFÖB19h MCRD211 Föreläsning: Etik och yrkesetik samt samhällsuppdraget i förskola, fritidshem och skola2019-06-27
   13:30-15:30 LGFÖB19h JOLID211 Föreläsning Akademiskt skrivande/ studieteknik2019-06-27
 
Vecka 43, 2019
 Fre25 Okt08:30-10:30 LGFÖB19h JOELD211 Föreläsning Flerspråkighet2019-10-09
   11:00-13:00 LGFÖB19h PINOD211 Föreläsning Språkutveckling och språklig medvetenhet2019-10-09
   14:00-16:00 LGFÖB19h  B331, B333, B335, B403, B405, B407, B431, B433, B437, D209 Studiegruppsarbete Språkutveckling och språklig medvetenhet2019-10-09
   23:55-23:59 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLI  (IN18) Examination: Inkludering i förskolan, Inlämning av individuellt paper (tillfälle 1)2019-07-01
   23:55-23:59 LGFÖB19h PINO  (NÄ19) Gruppinlämning: Språkutveckling och språklig medvetenhet (tillfälle 1)2019-10-09
 
Vecka 44, 2019
 Fre1 Nov09:00-16:00 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLIB403, B405, B407, B431, B437, B558, B559, B657, B658 Enskilt samtal tillsammans med studiehandledare gäller studiegrupp: 1, 3, 5, 7, 8
CHRA Ändrad till B658, CHAD B558, HNLI B559, AASJ Ändrad till B657
grupp 1 B403
grupp 3 B405
grupp 5 B407
grupp 7 B431
grupp 8 B437

Studiegruppsarbete Vetenskaplig metod intervju, Vetenskaplig metod obsevation samt mittkurvärdering för de studenter som inte har samtal
2019-11-01
 
Vecka 45, 2019
 Fre8 Nov09:00-16:00 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLIB403, B405, B407, B431, B556, B559, B560, B658 Enskilt samtal tillsammans med studiehandledare. Gäller studiegrupp: 2, 4, 6, 9

CHRA B560, CHAD B558, HNLI B559, AASJ B556
grupp 2 B403
grupp 4 B405
grupp 6 B407
grupp 9 B431

Studiegruppsarbete Vetenskaplig metod intervju, Vetenskaplig metod obsevation samt mittkurvärdering för de studenter som inte har samtal
2019-11-05
   23:55-23:59 LGFÖB19h SUKL  Examination (Gruppinlämning): (IN13) Vetenskaplig metod obsevation (tillfälle 1)2019-06-28
   23:55-23:59 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLI  Examination (Gruppinlämning): (RE04) Vetenskaplig metod intervju (tillfälle 1)2019-06-28
 
Vecka 46, 2019
 Tor14 Nov15:00-18:00 LGFÖB19h    Inspelad Föreläsning: Estetiska lärprocesser samt


OBS! INSPELADE FÖRELÄSNINGAR, FINNS PÅ PINGPONG
2019-06-27
 Fre15 Nov09:00-16:00 LGFÖB19h KALI, MNAA414, B402 Workshop Bild och musik
Studiegrupp 1,3 och 8 Bild 9.00-12.00 och Musik 13.00-16.00
Studiegrupp 4 och 9 Musik 9.00-12.00 och Bild 13.00-16.00
2019-09-24
 
Vecka 47, 2019
 Fre22 Nov09:00-16:00 LGFÖB19h KALI, MNAA414, B402 Workshop Bild och musik
Studiegrupp 2 och 5 Bild 9.00-12.00 och Musik 13.00-16.00
Studiegrupp 6 och 7 Musik 9.00-12.00 och Bild 13.00-16.00
2019-09-24
 
Vecka 48, 2019
 Tor28 Nov15:00-17:00 LGFÖB19h    OBS Inspelad föreläsning Lärandeteorier av Mikael Jensen2019-11-11
 Fre29 Nov09:00-10:30 LGFÖB19h CHRA, CMCA, TEN, TRUC502 (TE01) Salstentamen Upphovsrätt och sekretess tillfälle 22019-11-27
   10:45-11:45 LGFÖB19h ASBRL205 workshop om att referera, Harvardsystemet. 28 platser.
Studiegrupp 4, 5, 6 och 7
2019-11-11
   11:45-12:45 LGFÖB19h ASBRL205 workshop om att referera, Harvardsystemet. 28 platser.
Studiegrupp 1, 2, 3, 8 och 9
2019-11-11
   13:45-14:30 LGFÖB19h ASBRD209 Föreläsning om informationssökning
kopplad till examination Flerspråkighet
2019-11-05
   14:20-15:45 LGFÖB19h ASBR, KAS, LW, SHLJ418, J438, J441 Workshop informationssökning - vetenskaplig artikel
kopplad till examination Flerspråkighet
2019-11-05
 
Vecka 49, 2019
 Fre6 Dec09:00-16:00 LGFÖB19h CHAD, CHRASparbankssalen (M2) Informations och utbildningsdag för handledare och studenter.
(Studenterna deltar endast förmiddag, har föreläsning eftermiddag)
2019-11-11
   13:00-15:00 LGFÖB19h PINOD209 Föreläsning Kognition/utvecklingspyskologi2019-11-22
   15:00-16:00 LGFÖB19h ASBRJ438 Bokat för studiegruppsarbete
J438 bokad vid behov av hjälp med att söka vetenskaplig artikel (på grund av strul förra fredagen)
2019-12-05
   23:55-23:59 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLI  (IN18) Examination: Inkludering i förskolan, Inlämning av individuellt paper (tillfälle 2)2019-07-01
   23:55-23:59 LGFÖB19h PINO  (NÄ19) Gruppinlämning: Språkutveckling och språklig medvetenhet (tillfälle 2)2019-07-01
 
Vecka 50, 2019
 Fre13 Dec10:00-12:00 LGFÖB19h JOLID209 Föreläsning Akademiskt skrivande2019-04-29
   13:00-15:00 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLIA604, A606, A612, A614 Seminarium Barns utveckling och lärande
Studiegrupp 1,2,3(CHRA) A612
Studiegrupp 4,5(CHAD) A604
Studiegrupp 6,7(HNLI) A606
Studiegrupp 8,9(AASJ) A614
2019-12-09
 
Vecka 51, 2019
 Fre20 Dec10:00-12:00 LGFÖB19h CHROD211 Föreläsning Anknytning och samspel2019-09-05
   13:00-14:00 LGFÖB19h CHROA612, B331, B333, B335, B339, B347 Studiegruppsarbete: Anknytning och samspel2019-12-18
   14:00-16:00 LGFÖB19h CHROD211 Gemensam reflektion utifrån studiegruppsarbetet: Anknytning och samspel2019-12-19
   23:55-23:59 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLI  Examination (IN14) Essä Flerspråkighet , inlämning av individuellt paper (tillfälle 1)2019-09-23
   23:55-23:59 LGFÖB19h AASJ, CHAD, CHRA, HNLI  Examination (Gruppinlämning): (RE04) Vetenskaplig metod intervju (tillfälle 2)2019-06-28
   23:55-23:59 LGFÖB19h SUKL  Examination (Gruppinlämning): (IN13) Vetenskaplig metod obsevation (tillfälle 2)2019-06-28

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AASJ Annalena Sjögren  
ASBR Åsa Brolund  
CHAD Christina Adlerborn  
CHRA Christina Rask Swensson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
FZI Fredrik Zimmerman  
HNLI Helen Lindgren  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
KALI Karin Lindahl  
KAS Karin Süld  
KBY Kristina Bartley  
LW Lena Wadell  
MCR Marita Cronqvist  
MJE Mikael Jensen  
MNA Mats Andersson  
PINO Pia Nordgren  
SHL Sara Hellberg  
SUKL Susanne Klaar  
TEN Tentamen    
TRU Tobias Ruhtenberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A414 Bildsal 4   0
A604 Lärosal 6   24
A606 Lärosal 6   25
A612 Lärosal 6   55
A614 Lärosal 6   25
B331 Grupprum 3   4
B333 Grupprum 3   4
B335 Grupprum 3   4
B339 Videokonferens 3   8
B347 Grupprum 3   5
B402 Musiksal 4   0
B403 Grupprum 4   5
B405 Grupprum 4   5
B407 Grupprum 4   5
B431 Grupprum 4   4
B433 Grupprum 4   4
B437 Grupprum 4   4
B441 Grupprum 4   4
B443 Grupprum 4   5
B556 Konferensrum 5   12
B558 Grupprum 5   6
B559 Grupprum 5   6
B560 Sammanträdesrum 5   12
B657 Konferensrum 6   10
B658 Konferensrum 6   10
C350 Grupprum 3 Balder 8
C502 Datorsal 5   20
D207 Hörsal 2   130
D209 Hörsal 2   86
D211 Hörsal 2   95
E310 Hörsal 3   102
J418 Datorsal 4   10
J438 Datorsal 4   24
J441 Datorsal 4   16
L205 Datorsal 2   28
M506 Hörsal 5   130
Medialab L202 2 Sandgärdet 0
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200

Program  
Id Programnamn
LGFÖB19h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2019

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn