Schema
Program: ADAEK21h, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2021
Datum: 2022-08-10 - 2023-02-09
 
Utskrivet: 2022-08-10 10:44:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
 Tis16 Aug12:59-13:00 Verksamhetsprocesser och affärssystem, 7.5 hp 50% VT22GUJU  Examination II för U1 och U2. Inlämningsmapp i Canvas.2022-04-04
 Ons17 Aug14:00-18:00 Finansiell planering, 7.5 hp 50% VT22TEN, UOC208 Tentamen (Uö) Öppen för alla2022-08-09
 Tor18 Aug09:00-11:00 Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (NGBIT21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (DTEKO21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 45 (ACEKO21h, ACIVE21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (SGKTM21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ADAEK21h)FIN, TEND511 OMTENTAMEN REDOVISNINGENS GRUNDER OCH TEKNIKER DELTENTAMEN I2022-08-09
 Fre19 Aug09:00-13:00 Grundläggande marknadsföring, 7.5 hp 50% VT22, Grundläggande marknadsföring, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT22JEHA, TENE437 Omtentamen. Anmälan i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.2022-08-09
 Sön21 Aug23:58-23:59 Grundläggande programmering med C#, 7.5 hp 50% VT22KAZA  Inlämning av projekt via Canvas (examination 3)2022-02-09
 
Vecka 34, 2022
 Mån22 Aug09:00-12:00 Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (NGBIT21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (DTEKO21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 45 (ACEKO21h, ACIVE21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (SGKTM21h), Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ADAEK21h)FIN, TENC208 OMTENTAMEN REDOVISNINGENS GRUNDER OCH TEKNIKER DELTENTAMEN II2022-08-09
   14:00-18:00 Verksamhetsprocesser och affärssystem, 7.5 hp 50% VT22GUJU, TEN, WFTENC208 Salstentamen 2 (omtentamen) Wiseflow2022-06-29
 Tis23 Aug09:00-13:00 Grundläggande programmering med C#, 7.5 hp 50% VT22ADO, AGD, TEN, WFTENC502, C504, Medialab (L202) Omtentamen 2, digital tentamen i WISEflow på fasta datorer (salstentamen), anmällan krävs > 10 dagar innan. Grundläggande programmering med C#, NGC0112022-06-14
 Ons24 Aug09:00-12:00 System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (NGBIT21h), System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ADAEK21h), System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ASYST21h)BIFA, TEN, WFTEN, YARE308 Omtentamen - wiseflowtenta i sal2022-06-20
   14:00-17:00 Organisering och ledning, 7.5 hp 50% VT22AAGR, CHMA, SHJ, TEN, TOJ, WFTENE308 Omtentamen2022-08-09
 Fre26 Aug14:00-17:00 Systemanalys och design, 7.5 hp 50% HT21BIFA, TEN, WFTEN  Tentamenstillfälle (3), Salstentamen, Wiseflow2022-08-09
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 StudentkårenFilippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-03-03
 Ons31 Aug13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Kursintroduktion2022-05-09
 
Vecka 36, 2022
 Mån5 Sep12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-28
 Tis6 Sep13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM506 Effektivitet och lönsamhet2022-05-10
 
Vecka 37, 2022
 Mån12 Sep09:00-12:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Lönsamhet och avkastning2022-05-10
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-29
 Tis13 Sep13:00-14:00 Institutionen för informationsteknologiANPH401 Klassmöte Adaek212022-06-28
 
Vecka 38, 2022
 Mån19 Sep12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tor22 Sep13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM506 Budget2022-05-10
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep09:00-12:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Budgetövningar2022-05-10
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 
Vecka 40, 2022
 Mån3 Okt09:00-12:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM506 Kostnadslära och resultatplanering2022-05-10
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Fre7 Okt14:00-18:00 Verksamhetsprocesser och affärssystem, 7.5 hp 50% VT22GUJU, TEN, WFTEN  Salstentamen 3 (omtentamen) Wiseflow2022-01-14
 
Vecka 41, 2022
 Mån10 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Produktkalkyler2022-05-10
 
Vecka 42, 2022
 Mån17 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
   13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Kalkyler forts. samt finansiering och avkastning2022-05-10
 Tor20 Okt13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM404 Måltal och val av finaniering2022-05-30
 
Vecka 43, 2022
 Mån24 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 
Vecka 44, 2022
 Mån31 Okt13:00-16:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HABM506 Frågestund2022-05-10
 Ons2 Nov09:00-12:00 Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22HAB, TEN  Ordinarie tentamen, salstentamen. Anmälan i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.2022-05-09
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
   13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCAntal 140, C203 Kursintroduktion och F1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

2022-07-04
 Ons9 Nov13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCAntal 140, M506 F2 Redovisningsteori (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )
2022-07-04
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
 Ons16 Nov13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCAntal 140, C203 F3 HR och alternativ redovisning (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

2022-07-04
 
Vecka 47, 2022
 Mån21 Nov09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCAntal 140, D207 F4 Eget kapital och revision (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

2022-07-04
 Tor24 Nov13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCAntal 140, D207 F5 Koncernredovisning och kris i företag (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

2022-07-04
 Fre25 Nov09:00-12:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Värddering F5:1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 
Vecka 48, 2022
 Mån28 Nov09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Värddering F5:2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 Tis29 Nov15:00-18:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Värdering 5:3 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 
Vecka 49, 2022
 Mån5 Dec09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Skatt F6.1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 Ons7 Dec09:00-12:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Skatt F6.2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 Fre9 Dec15:00-18:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Kassaflödesredovisning F7:1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 
Vecka 50, 2022
 Mån12 Dec09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HABAntal 67  2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Kassaflödesredovisning F7:2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 
Vecka 51, 2022
 Mån19 Dec09:00-12:00 Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22HAB, TENAntal 67 Ordinarie tentamen, salstentamen. Anmälan i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.2022-05-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-15:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM Kassaflödesredovisning F7:3 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-06-30
 
Vecka 2, 2023
 Mån9 Jan10:00-11:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH502 Seminarietillfälle 1

2022-06-30
   13:00-14:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH502 Seminarietillfälle 2

2022-06-23
   15:00-16:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCSparbankssalen (M2) Frågestund inför tentamen (del 2) (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )
2022-07-04
   16:00-17:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22KJOZOOM inför tentamen del 1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

2022-07-04
 Tis10 Jan10:00-11:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH502 Seminarietillfälle 3

2022-06-30
   13:00-14:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH503 Seminarietillfälle 4

2022-06-30
   15:00-16:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH503 Seminarietillfälle 5

2022-06-30
   17:00-18:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH503 Seminarietillfälle 6

2022-06-30
 Ons11 Jan13:00-14:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH503 Seminarietillfälle 7

2022-06-30
   15:00-16:30 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JCH503 Seminarietillfälle 8

2022-06-30
 Fre13 Jan14:00-18:00 Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22JC, TENAntal 140 Ordinarie tentamen (SEX01B) JC salstentamen (anmälan 10 dagar innan tentan ges)

2022-07-04
 
Vecka 3, 2023
 Tis17 Jan10:00-12:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 140, C203 Introduktion - SSM011 VT232022-06-27
   13:00-15:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 140, C203 Föreläsning 1 - SSM011 VT232022-06-27
 
Vecka 4, 2023
 Tor26 Jan09:00-16:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 50, D409 Seminarium 1 - SSM011 VT232022-06-27
 Fre27 Jan09:00-16:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 50, D409 Seminarium 1 - SSM011 VT232022-06-27
 
Vecka 5, 2023
 Tis31 Jan09:00-12:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 140, C203 Föreläsning 2 - SSM011 VT232022-06-27
 
Vecka 6, 2023
 Tor9 Feb09:00-16:00 Akademin för textil, teknik och ekonomiSGIAntal 25, Antal 50, D511, D513 Seminarium 2 - SSM011 VT232022-06-27

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AAGR Anna Grzelec  
ADO Alen Doracic  
AGD Anders Gidenstam  
ANP Anna Palmquist  
BIFA Bim Fagerström  
CHMA Christina Mauléon  
FIN Glenn Fihn  
Filippa Westerlund      
GUJU Gustaf Juell-Skielse  
HAB Hans Bergkvist  
JC Jürgen Claussen  
JEHA Jeanette Carlsson Hauff  
JOSK Josefin Skytt  
KAZA Karl-Axel Zander Persson  
KJO Kjell Johansson  
SGI Stavroula Wallström  
SHJ Sara Hjelm Lidholm  
TEN Tentamen    
TOJ Tore Johansson  
UO Urban Österlund  
WFTEN WiseFlow Tentamen    
YAR Daniel Yar Hamidi  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 140 Upp till 140 personer 0   140
Antal 25 Upp till 25 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
Antal 67        
C203 Stora hörsalen 2   144
C208 Tentamenssal 2   80
C502 Datorsal 5   20
C504 Datorsal 5   20
D207 Hörsal 2   130
D409 Lektionssal 4   50
D511 Lektionssal 5   50
D513 Lektionssal 5   34
E308 Tentamenssal 3   72
E437 Lektionssal 4   65
H401 Lektionssal 4   40
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
M404 High Tech 4   120
M506 Hörsal 5   130
Medialab (L202) L202 2 Sandgärdet 0
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
1- Akademin för textil, teknik och ekonomi
21EK1C-20222-M38H2- Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22
21ES1B-20222-M06H2- Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22
21SD1A-20212-M32H1- Systemanalys och design, 7.5 hp 50% HT21
350- Institutionen för informationsteknologi
6- Verksamhetsstöd
A1GM1A-20221-M43V2- Grundläggande marknadsföring, 7.5 hp 50% VT22
A1GM1A-20221-SP002- Grundläggande marknadsföring, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT22
A1OL1A-20221-M01V2- Organisering och ledning, 7.5 hp 50% VT22
C1VA1B-20221-I12V2- Verksamhetsprocesser och affärssystem, 7.5 hp 50% VT22
KÅR- Studentkåren
NGC011-20221-M34V2- Grundläggande programmering med C#, 7.5 hp 50% VT22
NSO011-20212-I01H1- System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ADAEK21h)
NSO011-20212-I06H1- System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ASYST21h)
NSO011-20212-M31H1- System- och organisationsteori, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (NGBIT21h)
SEX01B-20222-M07H2- Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22
SFI011-20221-M12V2- Finansiell planering, 7.5 hp 50% VT22
SRT011-20212-M08H1- Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 45 (ACEKO21h, ACIVE21h)
SRT011-20212-M10H1- Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (NGBIT21h)
SRT011-20212-M30H1- Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (ADAEK21h)
SRT011-20212-M63H1- Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (SGKTM21h)
SRT011-20212-M64H1- Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp 50% HT21, startvecka 35 (DTEKO21h)

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder