Schema
Kurs: CFÖB10-20202-F16H0-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp HT20
Datum: 2020-09-04 - 2021-03-03
 
Utskrivet: 2023-06-01 14:29:20
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
 Fre4 Sep12:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRAD211 Kursintroduktion 12.00- 16.00 för studiegrupp 1, 2 och 3 (se pingpong vilken grupp du tillhör)

2020-08-25
   12:15-16:15 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 LOWD209 Kursintroduktion kl 12.15- 16.15 för studiegrupp 4, 5 och 6 (se pingpong vilken grupp du tillhör)2020-08-25
 
Vecka 37, 2020
AOns9 Sep17:00-18:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA, LOW  Tillfälle att ställa frågor om kursen. Genomförs via Zoom. Länk ligger i kursmatrisen på pingpong samt skickad via pim.

2020-09-07
 Fre11 Sep09:00-11:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CAPE  Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju
Yrkesverksamma GF deltar
Föreläsningen kommer att live-streamas - zoomlänk kommer att publiceras i kursmatrisen på pingpong
2020-09-08
   11:00-13:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Studiegruppsarbete Vetenskaplig metod intervju, skapa intervjufrågor.2020-08-24
   14:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO  Föreläsning. Barnkonventionen
Yrkesverksamma GF deltar
Föreläsningen kommer att live-streamas - zoomlänk kommer att publiceras i kursmatrisen på pingpong
2020-09-08
 
Vecka 38, 2020
 Fre18 Sep09:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA  Vad är validering?
Föreläsningen kommer att live-streamas - zoomlänk kommer att publiceras i kursmatrisen på pingpong
2020-09-08
   13:00-15:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Studiegruppsarbete2020-08-24
 
Vecka 39, 2020
 Tor24 Sep17:00-19:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CMCA, TRU  Föreläsningar: Sekretess samt Juridik/upphovsrätt och publicering
OBS! INSPELADE FÖRELÄSNINGAR, ligger på pingpong
2020-08-24
 Fre25 Sep09:00-11:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 JOLIZOOM Föreläsning: Introduktion i Akademiskt skrivande
Yrkesverksamma GF deltar
Föreläsningen kommer att live-streamas - zoomlänk publiceras för CFÖB10 i kursmatrisen på pingpong
Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/4787515007
2020-09-22
   12:30-14:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO  Föreläsning: Historik, förskolan
Föreläsningen kommer att live-streamas - zoomlänk kommer att publiceras i kursmatrisen på pingpong
2020-09-16
   14:15-14:45 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CAPE  Erbjudande att delta i frågestund om uppgiften Vetenskaplig metod intervju
Zoom länk se pim
2020-09-25
   14:30-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Studiegruppsarbete Vetenskaplig metod intervju2020-08-24
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA  Examination (Gruppinlämning): (RE01) Vetenskaplig metod intervju (tillfälle 1)2020-09-25
 
Vecka 40, 2020
 Fre2 Okt09:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Självstudier: Inläsning inför Tentamen Upphovsrätt och sekretess2020-08-24
 
Vecka 41, 2020
 Fre9 Okt09:30-13:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020  A604, A614, B403, B405, B407, D308 Arbete i studiegrupper
Gr 1 B403, gr 2 B405, gr 3 B407, gr 4 D306A, gr 5 D306B, gr 6 D308
Möjlighet att arbeta gruppuppgift Språkutveckling och språklig medvetenhet
2020-10-09
   11:00-13:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 PINO  Föreläsning: Språkutveckling och språklig medvetenhet OBS INSPELAD FÖRELÄSNING Föreläsningen kan ses vid tidigare tillfälle, se kursmatrisen i pingpong
Yrkesverksamma GF deltar
2020-10-05
   14:00-15:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, CMCA, TEN, TRUMedialab (TE01) Digital Salstentamen: Upphovsrätt och sekretess, tillfälle 1
Digital salstentamen i datasal
Examinationsansvariga: Camilla Carlsson och Tobias Ruhtenberg
På plats på Högskolan i Borås
2020-09-16
 
Vecka 42, 2020
 Fre16 Okt09:30-11:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 SUKL  Inspelad föreläsning: Vetenskaplig metod observation
Yrkesverksamma GF deltar.
Länk till föreläsning kommer att publiceras på pingpong
2020-10-05
   12:30-14:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 JOEL  Föreläsning: Flerspråkighet
Zoomlänk ligger i kursmatrisen på pingpong
Yrkesverksamma GF deltar
2020-10-08
   15:00-16:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Studiegruppsarbete språkutveckling2020-08-24
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 PINO  (IN06) Gruppinlämning: Språkutveckling och språklig medvetenhet (tillfälle 1)2020-09-25
 
Vecka 43, 2020
 Fre23 Okt09:00-10:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 ASBR  Föreläsning om informationssökning kopplad till examination Flerspråkighet
Yrkesverksamma GF deltar, ska ha artikel till IN05 Barns utveckling och lärande. https://hb-se.zoom.us/j/69993013829
2020-10-14
   10:15-11:15 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 ASBR  Workshop om vetenskapliga artiklar kopplad till examination Flerspråkighet, för förskollärarstudenter. https://hb-se.zoom.us/j/69993013829

2020-10-14
   11:30-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, LOW  Avsatt tid till mittkursvärdering i studiegruppen, se Pim2020-10-15
   11:30-12:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 ASBR  Workshop om vetenskapliga artiklar kopplad till examination IN05 Barns utveckling och lärande, för fritidshemslärarstudenter. https://hb-se.zoom.us/j/699930138292020-10-14
   13:30-14:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, LOW  Möjlighet att ställa frågor till kursansvarig2020-10-05
   15:00-15:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 SUKL  Frågestund inför examination Vetenskaplig metod observation.
Via Zoom https://hb-se.zoom.us/j/66059487380
2020-10-09
 
Vecka 44, 2020
 Tor29 Okt16:00-18:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Inspelad Föreläsning: Estetiska lärprocesser

OBS! INSPELADE FÖRELÄSNINGAR, FINNS PÅ PINGPONG
2020-08-24
 Fre30 Okt12:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  Möjlighet till Enskilda samtal studiehandledare och student (om du inte kan nästa fredag den 6/11)
Ta i så fall kontakt med din studiehandledare och bestäm tid.

2020-10-23
 
Vecka 45, 2020
 Fre6 Nov08:00-16:45 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  Enskilda samtal studiehandledare och student
Genomförs via Zoom
AABO: Studiegrupp 3 och 4. Tider och ZOOM-länk finns på Anslagstavlan.
CHRA. Länk skickad via pim
2020-10-27
   09:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 EABO  Ws digitala verktyg, via Zoom. Ta med Ipad (Iphone går också bra). Installera gärna Imovie och Zoom på Ipaden i förväg.
För de studenter som inte har enskilda samtal på förmiddagen
https://hb-se.zoom.us/j/175241061
2020-11-03
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 EABO  Ws digitala verktyg, via Zoom. Ta med Ipad (Iphone går också bra). Installera gärna Imovie och Zoom på Ipaden i förväg.
För de studenter som inte har enskilda samtal på eftermiddagen
https://hb-se.zoom.us/j/175241061
2020-11-03
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 SUKL  Examination (Gruppinlämning): (IN01) Vetenskaplig metod obsevation (tillfälle 1)2020-08-24
 
Vecka 46, 2020
 Fre13 Nov09:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 MNA  Workshop Bild
Sker på distans
Uppgift publiceras under Dokument i pingpong
2020-11-11
   15:00-15:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, LOW  Möjlighet att träffa kursansvariga. Länk skickas via Pim
Välkomna!
2020-11-10
 
Vecka 47, 2020
 Fre20 Nov09:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 KALI  
Workshop musik 9:00-12:00
Sker på distans
All information finns på Pingpong under Dokument - KALI.
2020-11-10
   13:00-14:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 KALI  Uppföljning workshop musik via Zoom 13:00-14:00Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/645064373882020-11-10
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  Examination (IN02) Flerspråkighet , inlämning av individuellt paper, tillfälle 12020-08-24
 
Vecka 48, 2020
 Tor26 Nov16:00-18:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CMCA  Inspelad Föreläsning: Barn i behov av särskilt stöd (CMCA)

OBS! INSPELADE FÖRELÄSNINGAR, FINNS PÅ PINGPONG
2020-08-24
 Fre27 Nov10:00-15:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHAD, CHRA, LOW  Informations och utbildningsdag för handledare och studenter2020-11-26
   13:00-14:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHROhttps://hb-se.zoom.us/j/7542416100 Föreläsning: Anknytning och samspel:
https://hb-se.zoom.us/j/7542416100
2020-11-24
   15:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Gruppdiskussioner: Anknytning och samspel2020-11-11
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA  Examination (Gruppinlämning): (RE01) Vetenskaplig metod intervju, tillfälle 22020-09-25
 
Vecka 49, 2020
 Fre4 Dec09:00-11:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 JOLIZOOM Akademiskt skrivande
zommlänk: https://hb-se.zoom.us/j/4787515007
2020-12-03
   12:30-14:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 FZI  Föreläsning Demokrati
Yrkesverksamma GF deltar
2020-08-24
   14:30-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 MCR  Föreläsning Etik och yrkesetik samt samhällsuppdraget i förskola, fritidshem och skola
Yrkesverksamma GF deltar
2020-08-24
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 PINO  (IN06) Gruppinlämning: Språkutveckling och språklig medvetenhet (tillfälle 2)2020-09-25
 
Vecka 50, 2020
 Fre11 Dec09:00-10:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, CMCA, TEN, TRUC502 (TE01) Digital salstentamen: Upphovsrätt och sekretess, tillfälle 22020-12-04
   11:00-13:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 MJE  Föreläsning Lek och lärande
Yrkesverksamma GF deltar
2020-08-24
   14:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 MJE  Föreläsning Kunskap och lärande 1
Yrkesverksamma GF deltar
2020-08-24
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  (IN05) Examination: Inkludering i förskolan, Inlämning av individuellt paper (tillfälle 1)2020-08-24
 
Vecka 51, 2020
 Tor17 Dec16:00-18:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 MJE  OBS Inspelad föreläsning: Lärandeteorier av Mikael Jensen2020-12-04
 Fre18 Dec08:30-09:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, LOW  Möjlighet att ställa frågor om denna samt nästa kurs.2020-12-14
   10:00-12:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 PINO  Föreläsning: Kognition
Yrkesverksamma GF ingår
INSPELAD FÖRELÄSNING (Se Pingpong)
2020-12-14
   13:00-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020    Enskilt arbete inför seminarium: Barns utveckling och lärande2020-08-24
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 SUKL  Examination (Gruppinlämning): (IN01) Vetenskaplig metod obsevation, tillfälle 22020-08-24
 
Vecka 2, 2021
 Fre15 Jan09:00-10:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  (SE02) Seminarium Barns utveckling och lärande2020-12-21
   11:00-12:30 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 CHRA, LOW  Inför arbetsplatsbytet2020-12-21
   15:55-16:00 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  (SE02) Seminarium Barns utveckling och lärande, individuell inlämning av reflektioner kring seminariet2020-12-21
   23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  Examination (IN02) Flerspråkighet , inlämning av individuellt paper, tillfälle 22020-08-24
 
Vecka 5, 2021
 Fre5 Feb23:50-23:55 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020 AABO, AASJ, CHRA  (IN05) Examination: Inkludering i förskolan, Inlämning av individuellt paper (tillfälle 2)2020-08-24

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AABO Anna Börjesson  
AASJ Annalena Sjögren  
ASBR Åsa Brolund  
CAPE Carina Peterson  
CHAD Christina Adlerborn  
CHRA Christina Rask Swensson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
EABO Elaine Börjesson  
FZI Fredrik Zimmerman  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
KALI Karin Lindahl  
LOW Ann-Charlott Wank  
MCR Marita Cronqvist  
MJE Mikael Jensen  
MNA Mats Andersson  
PINO Pia Nordgren  
SUKL Susanne Klaar  
TEN Tentamen    
TRU Tobias Ruhtenberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A604 Lärosal 6   24
A614 Lärosal 6   25
B403 Grupprum 4   5
B405 Grupprum 4   5
B407 Grupprum 4   5
C502 Datorsal 5   20
D209 Hörsal 2   86
D211 Hörsal 2   95
D308 Grupprum 3    
Medialab        
ZOOM Online 0   0
https://hb-se.zoom.us/j/7542416100        

Program  
Id Programnamn
LGFÖB20h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp , startår 2020
LUFÖB20h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (Uppdrag), 210 hp , startår 2020

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder