Schema
Program: LAGF322h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2022
Datum: 2022-08-29 - 2023-08-28
 
Utskrivet: 2022-12-02 15:00:02
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 StudentkårenFilippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-06-30
 Ons31 Aug09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA606 VÄLKOMNA!
Kursintroduktion för Grundskollärare 1-3
- Du ska bli lärare!
- Kursens upplägg?
- Kursansvarig: Christian Benjaminsson
2022-08-31
   13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, JHRAA608 VÄLKOMNA!

- Informationsträff med programansvarig Johanna Rahm
2022-08-31
A  16:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 1
-Område: Retorik och ledarskap
-1. Kroppsspråket
-2. Samtal om kroppsspråket
-3. Talängslan
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-08-31
ATor1 Sep13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABR, ANL, CHBE, JOSK, NIEM, TIYN  Information från studentcentrum och studie och karriärvägledare
- Område: Kursövergripande
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/66387937786
2022-08-30
 Fre2 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Introduktion till AKADEMISKT SKRIVANDE och LÄSANDE
-Område: Kursövergripande - AKADEMISKT SKRIVANDE
- Område: Retorik och ledarskap (självreflektionsdokument)
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/64806322410
2022-09-01
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606, A608 Examination: Retorik och ledarskap 1 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
2022-09-02
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606 Överenskommelse i grupp
- Område: Kursövergripande
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606

Mellan klockan 14.00-15.00 är det träff med kursansvarig i sal A606
2022-09-02
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Inspelad föreläsning: Didaktik, pedagogik och metodik
-Område: Kursövergripande
-Vecka: 35
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande
2022-08-17
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCAInspelad Inspelad föreläsning: Verktyg för reflektion
-Område: Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
-Video: Canvas/Moduler/Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
2022-08-17
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Inspelad föreläsning: Att arbeta i grupp
-Område: Kursövergripande - Kursinformation
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande - kursinformation
2022-08-17
A  16:00-17:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Diskutera: att bli lärare
-Område: Kursövergripande

2022-08-17
 
Vecka 36, 2022
 Mån5 Sep08:30-10:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp HT21, startvecka 35 (LAGF321h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22TRUM204 Systemgenomgång: Canvas, Kronox, Eduroam mm
- Canvas/moduler/Kursövergripande
2022-08-31
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-28
 Tis6 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA402, A406 Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A402
2022-08-31
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPENOZOOM Föreläsning: Lärande och allmändidaktik
-Område: Läroplan och profession
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:Join Zoom Meeting
https://hb-se.zoom.us/j/65649914982
2022-09-06
A  15:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-07-05
A  15:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Teknikutvecklingen i skolan
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-08-15
AOns7 Sep15:30-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 2
-Område: Retorik och ledarksap
-Att ge och ta emot respons
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-08-31
 Tor8 Sep13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22AABO, AIB, ATH, CMCA, PINO, RECU, TIYNM506 Föreläsning: Att bli högskolestudent
Tid: 13:00 - 15:00
-Område: Kursövergripande
SAL: M506
2022-09-08
 Fre9 Sep09:15-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBESal: M204 Föreläsning: Läroplan och profession, del 1
-Område: Läroplan och profession
2022-09-07
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Att referera
-Område: Kursövergripande
INSPELAD FÖRELÄSNING, ÄNDRING: SE ANSLAG MED LÄNKAR I CANVAS! /PER
2022-09-09
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCA, TRUInspelad Inspelad föreläsning: Ansvar och sekretess
Inspelad föreläsning: Upphovsrätt för lärare/förskollärare
-Område: Regler kring upphovsrätt och sektretess
-Video: Canvas/Moduler/Regler för upphovsrätt och sekretess
2022-09-09
   16:30-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion 1 - Canvas
2022-07-04
 
Vecka 37, 2022
 Mån12 Sep08:00-08:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Diskussioner Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
- Diskussioner - Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
Från och med 12/9 och framåt
2022-09-09
   08:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete Utbildningshistoria
Område: Utbildningshistoria
För informtion: se Examination Utbildningshistoria
2022-09-09
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-29
 Tis13 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHD305 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 1
2022-08-31
   10:00-11:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHH402 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 2
2022-09-11
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22NUBAM401 Föreläsning: Läroplaner och styrdokument
-Område: Läroplan och profession
-Genomförs på Campus
2022-06-18
AOns14 Sep13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inläsning Inläsning
-Område: Regler kring upphovsrätt och sekretess
-Egen förberedelse inför tentamen
2022-09-09
A  13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inläsning Inläsning
-Område: Juridik, sekretess och upphovsrätt
-Egen förberedelse inför tentamen
2022-08-15
   15:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAVO, TIYN  Information från tentamensenheten (zoom)
- Information inför tentamen

Att läsa: Digital tentamen i WISEflow - Högskolan i Borås (hb.se)
Zoom:https://hb-se.zoom.us/j/6197619579
2022-09-14
A  15:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 3
-Område: Talaverkstäder
-Rollspel
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
 Tor15 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHROSal: Sparbankssalen Föreläsning: Konflikthantering i studiegrupp
-Område: Kursövergripande
2022-09-08
A  10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
A  11:50-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Träff med kursansvarig. Sker via zoom.
https://hb-se.zoom.us/j/62626992389
2022-09-13
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22AABRM506 Föreläsning studieteknik del 1 och del 2
-Område:Kursöevrgripande
-Canvas/Moduler/Kursövergripande
på plats
2022-06-16
 Fre16 Sep11:30-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENC208, E308 Studenter:
A-H i C208 I-Ö i E308

Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-09-12
 
Vecka 38, 2022
AMån19 Sep09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Föreläsning: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
2022-09-01
   15:00-15:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Möjighet att ställa frågor om examinationen: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
2022-09-01
 Tis20 Sep13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22PEAD, SUNYSparbankssalen (M2) Föreläsning: Verksamhetsförlagd utbildning VFU
-Information från VFU-teamet
2022-09-09
AOns21 Sep10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 4
-Område: Talaverkstäder
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
A  13:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
 Tor22 Sep08:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHROD517 Workshop Konflikthantering i studiegrupper och i helgrup
Olika tider för olika studiegrupper:
-Workshop - Konflikhantering
2022-09-15
 Fre23 Sep09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA406 Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
2022-09-21
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Estetiska lärprocesser - Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Video: Canvas/Moduler/Estetik och lärande
2022-09-09
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppstext på Canvas - DISKUSSIONER
- Inlämning av enskild text på Canvas: Examination: Utbildningshistoria
2022-09-09
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
ATis27 Sep09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Inspelad föreläsning: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- Se gärna föreläsningen tillsammans i studiegruppen
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-09-09
   09:10-09:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE  Träff med kursanssvarig. Titta gärna in i zoomrummet och ställ frågor eller bara säga hej.
Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/63855680130
2022-09-23
 Ons28 Sep09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606, A612, A614 Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604 (A612 finns också att tillgå vid redovisningar)
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606 (A614 finns också att tillgå vid redovisningar)
2022-09-28
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA606 Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap

Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
2022-09-21
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
 Tor29 Sep08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 1 och 2
2022-09-27
 Fre30 Sep10:30-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA608Ipad 18st A3Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 1
2022-09-28
   13:15-15:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA608Ipad 18st A3Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 2
2022-09-28
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCAInspelad Inspelad föreläsning: Inkludering och specialpedagogik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-09-09
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, KIHA  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppens kommentar på en annan grupps text på Canvas - DISKUTERA
2022-08-19
 
Vecka 40, 2022
AMån3 Okt08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIInspelad Inspelad föreläsning: Demokrati
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 40
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-05-18
   08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 5-6
2022-09-27
   10:15-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 3 och 4
2022-09-27
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22ALCAZOOM Föreläsning: Mobbing
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
https://hb-se.zoom.us/j/7407421586
2022-06-27
   15:15-16:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Möjlighet att i studiegruppen ge varandra respons på de indviduella texter som kopplas till självreflektion 2 (RE02).
2022-09-27
ATis4 Okt08:00-08:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZI  Information om examination: demokrati, etik och inkludering
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- via Zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/67754352876
2022-09-26
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABOZOOM Föreläsning: Barnkonventionen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
https://hb-se.zoom.us/my/annaborjesson?pwd=b0Q5M3JRLy9jbG93azFzNysydUltUT09

2022-10-04
 Ons5 Okt09:45-11:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CAPEM402 Föreläsning: Barns/elevers inflytande och delaktighet
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-09-23
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PENOM404 OBS INSTÄLLD pga SJUKDOM
Föreläsning: Inkludering i kompisgruppen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-10-05
 Tor6 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIB412 Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 1
2022-09-08
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIB412 Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 2
2022-09-08
 Fre7 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Estetik och lärande
2022-09-28
   17:00-17:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22FZI  Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02)
- Område: Demokrati, etik och inkludering
-inlämning av skriftligt förarbete på Canvas
2022-07-12
 
Vecka 41, 2022
 Mån10 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion Canvas
2022-09-27
 Tis11 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GIBOSparbankssalen (M2) Föreläsning: Interkulturalitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Genomförrs på plats
2022-08-15
   13:00-16:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOELSparbankssalen (M2) Föreläsning:Flerspråkighet och identitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-09-19
 Ons12 Okt08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIA606 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 2
2022-08-17
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22PEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Det akademiska språket
-Område: Akademiskt skrivande
-Inspelad föreläsning. Finns på Canvas / Språklig strimma / föreläsning 2
2022-10-11
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIA608 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 1
2022-09-02
 Tor13 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLISparbankssalen (M2) Föreläsning: Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-15
   13:00-15:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLISparbankssalen (M2) Föreläsning: Språkutvecklande arbetssätt
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-15
   15:00-15:30 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLISparbankssalen (M2) Information om examination: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-29
 Fre14 Okt09:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22FZIJ517 Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02)
OBS! i Sal J517
- Område: Demokrati, etik och inkludering
- Seminariegrupp 2 kl 09:00- 11:30
- Seminariegrupp 1 kl 11:35-14:00
2022-10-12
   10:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENC208 Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 2 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-10-12
 
Vecka 42, 2022
 Mån17 Okt08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 1
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-15
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis18 Okt09:20-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBEM204 Föreläsning: Läroplan och profession, del 2
-Område: Läroplan och profession
2022-10-17
 Ons19 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-15
   12:00-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAM401 Information om examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-29
 Tor20 Okt08:30-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA604 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-10-12
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA402 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-07-12
 Fre21 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA608 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA608 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
 
Vecka 43, 2022
 Mån24 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis25 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 2
2022-07-12
 Ons26 Okt09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22DAAR  Föreläsning: Internationella mätningars betydelse
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Livestream via zoom
- Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/9689388005
2022-06-29
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se Examination: Utvärdering, betyg och bedömning/utvärdering och bedömning
2022-09-09
 Fre28 Okt09:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning (F3)
2022-09-09
   15:15-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBEA604, A606 Inlämning - Reflektionshandbok
-Område: Läroplan och profession
- Refelktionshandbok
2022-09-09
 
Vecka 44, 2022
 Tis1 Nov08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHA606 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHA402 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 2
2022-07-12
   15:15-16:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBEA604, A606 Redovisning - reflektionshandboken. Se Canvas
Område: Läroplan coh profession
2022-09-09
 Ons2 Nov16:00-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Inlämning av skriftlig inlämning
2022-08-15
ATor3 Nov08:30-09:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCHBEInlämning HANDLEDNING OCH FRÅGESTUND KOPPLAT TILL Examination: Läroplan och profession (IN02),
ZOOM: https://hb-se.zoom.us/j/64730146580
2022-10-27
 Fre4 Nov08:30-09:45 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 2
2022-10-13
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
A  13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergNIEM, PEAH  Kursintroduktion och VFU information
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/67565796704
2022-10-28
A  16:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN02), tillfälle 1
-Inlämning
- Område: Läroplan och profession
2022-11-07
 Tis8 Nov10:00-11:45 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CAPELokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2) Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-09-22
   11:45-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CAPELokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2) Information om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-09-22
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)MRHUC203 Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 1
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-09-22
 Ons9 Nov08:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)PEAH  Fältdag 1: Besök din VFU plats och preentera dig. Övrig tid auskulturerar du, och följer med din VFu lärare.2022-09-23
 Tor10 Nov11:45-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPEAH  Information om examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier

- via zoom: https://hb-se.zoom.us/j/67503997951
2022-10-24
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)NUBAC203 Föreläsning: Vetenskaplig metod observation
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-08-29
A  15:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   Studiegruppsarbete
-Område:VFU
- Studiegruppsarbete VFU
2022-06-27
AFre11 Nov09:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju - skriva intervjufrågor
2022-06-18
   23:55-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering och bedömning
- Ladda upp individuell skriftlig inlämning på canvas!
2022-11-08
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)MRHUD207 Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-09-22
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-27
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 2
Område: Utbildningshistoria
Individuella uppgift: Ladda upp på Canvas - ingen anmälan!
Du som har kvar studiegruppstexten - anmäl dig senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-22
 
Vecka 47, 2022
AMån21 Nov08:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis22 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns23 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
A  08:20-17:20 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22, Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT22 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, startvecka 45 (LGGFR20h1)PEAD, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2022-08-24
ATor24 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre25 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   09:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENE308 Tentamen: Regler för upphovsrätt och sekretess, tillfälle 3 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-11-23
ALör26 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ASön27 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 48, 2022
AMån28 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis29 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns30 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ATor1 Dec00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre2 Dec00:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 49, 2022
 Mån5 Dec12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Struktur
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/67022837053
2022-11-29
 Tis6 Dec08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEH502 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-11-18
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAA608 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-11-18
   13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergCAPEZOOM Frågestund om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
- via zoom: https://hb-se.zoom.us/j/61873771144
- Zoomlänk publiceras på kronox av Carina Peterson
2022-11-22
AOns7 Dec08:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)   Fältdag 22022-11-22
ATor8 Dec08:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   Fältdag 2 - genomför observation på din VFU-plats. Kontakat din VFU lärare i god tid innan och meddela att du kommer!
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-10-11
AFre9 Dec08:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-11-22
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO  Examination: VFU
-Område: VFU
-Inlämning av VFU-dokumentaion
2022-11-03
 
Vecka 50, 2022
 Mån12 Dec12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAH502 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-05-18
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEH503 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-05-18
ATis13 Dec09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergKAS, MTHAZOOM Föreläsning Informationssökning
- Modul: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Via zoom: https://hb-se.zoom.us/j/2392748801
2022-11-02
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 1
2022-11-14
   15:00-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 2
2022-11-14
 Ons14 Dec10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 2
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ATH, CHBE, CHRO, KIHA, PINOInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01)
-Inlämning
2022-11-03
ATor15 Dec11:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KAS, MTHAZOOM Workshop - artikelsökning
- Modul: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-- Via zoom: https://hb-se.zoom.us/j/2392748801
2022-11-02
AFre16 Dec08:00-09:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns motorik
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  08:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 1
Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 2
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Kognition
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-11-03
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, JOLI, KIHA, TIYN  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 3
Område: Utbildningshistoria
Individuella uppgift: Ladda upp på Canvas - ingen anmälan!
2022-10-15
 
Vecka 51, 2022
 Mån19 Dec08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOZOOM Föreläsning: Uppföljning, inspelade föreläsningar
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:https://hb-se.zoom.us/j/3603629134
2022-06-23
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergMJEInspelad Inspelad föreläsning: Lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 Tis20 Dec12:30-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNZOOM Examination: Retorik och ledarskap, tillfälle 2

- Område: Retorik och ledarskap
- Via zoom: https://hb-se.zoom.us/j/6197619579
- För muntlig examination - kontakta tina.yngvesson@hb.se senast 10 dagar innan!

- Skriftlig själreflektion bedöms av seminarieledare
2022-12-02
 Ons21 Dec10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHA  Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
   15:00-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA315 Drop in - Akademisk skrivande - struktur
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-ingen anmälan - tydlig fråga om vad man vill ha hjälp med
2022-09-09
 Fre23 Dec10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEA604 Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 
Vecka 52, 2022
AFre30 Dec15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, KIHA, LILO, MRHU, PEAH, PEJO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (IN01)
- Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-11-03
 
Vecka 1, 2023
AMån2 Jan09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Anknytning
Inspelad föreläsning: Identitets- och moralutveckling, tonår
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 1
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-09-22
A  11:45-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergCHRO  Informaion om tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande
- via zoom
- Zoomlänk publiceras på Kroox av Christian Rönnögård
- Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-08-29
 Tis3 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)TIYNM402 Föreläsning: Samspelets betydelse
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 
Vecka 2, 2023
 Tis10 Jan13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAE624 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEA614 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 Fre13 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   14:00-15:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-10-31
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas!
2022-06-18
 
Vecka 3, 2023
 Mån16 Jan10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23TRUA608 Föreläsning IKT2022-11-17
   13:00-15:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEA608 
Kursintroduktion
2022-11-17
 Tis17 Jan09:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPED303 
Föreläsning Lgr22 och planering av lärsituationer
2022-11-17
   13:00-15:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPED303, D305 
Workshop Lgr22 och planering av lärsituationer
2022-11-17
 Ons18 Jan08:15-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23PEJO  Matematikintrodukion information och inspirationsföreläsning
Sker via zoom:
https://hb-se.zoom.us/my/petter.johansson
2022-11-02
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 2
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 2
- Område: Demokrati, etik och inkludering
- Skriftligt förarbete ska vara inlämnat på Canvas för att få delta på omexamination

- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-08-18
   13:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde   
Föreläsning Taluppfattning 1 (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
 Tor19 Jan08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA406 
Workshop Taluppfattning 1, grupp A
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA406 
Workshop Taluppfattning 1, grupp B
2022-11-17
   13:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde   
Föreläsning Taluppfattning 2 (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
 Fre20 Jan08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Taluppfattning 2, grupp B
2022-11-17
A  10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, KIHA, PINOInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 2
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-11-03
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Taluppfattning 2, grupp A
2022-11-17
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN02), tillfälle 2
-Inlämning
2022-08-31
 
Vecka 4, 2023
 Mån23 Jan08:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde   
Föreläsning Positionssystemet (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Att studera med funktionsvariation – hur får jag det att fungera?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23JHRAZOOM Handledning Matematikintroduktion. Taluppfattning.2022-11-17
 Tis24 Jan08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA606 
Workshop Postionssystemet, grupp A
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA606 
Workshop Postionssystemet, grupp B
2022-11-17
 Fre27 Jan13:00-15:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde   
Litteraturseminarium/studiegruppsarbete.
Gruppnlämning från litteraturseminariet senast 17.00 i Canvas. (tillhör RE03 Videopaper)
2022-11-17
 
Vecka 5, 2023
 Mån30 Jan08:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   
Föreläsning Rationella tal (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Våga Tala – om talängslan
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23JHRAZOOM Handledning Matematikintroduktion. Algebra.2022-11-17
 Tis31 Jan08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Rationella tal, grupp B
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Rationella tal, grupp A
2022-11-17
 Ons1 Feb10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 3
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNZOOM Examination: Retorik och ledarskap, tillfälle 3 (RE01)
- Område: Retorik och ledarskap
- Via zoom
- Munlig del: Kontakta tina.yngvesson@hb.se senast 10 dagar innan!
- Skriftlig självreflektion bedöms av seminarieledarna
2022-12-02
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Omexamination Retorik och ledarskap tillfälle 3
- Område: Retorik och ledarskap
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:

Anmälan senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-13
 Tor2 Feb08:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Examination RE02 Praktisk examination
Mer exakt tid för studiegrupperna kommer
2022-11-17
 Fre3 Feb10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23ALCAZOOM 
Föreläsning Matematikrelaterade svårigheter
2022-11-18
 
Vecka 6, 2023
 Mån6 Feb08:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   
Föreläsning Räknestrategier (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Studieteknik – skapa goda studiestrategier!
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23JHRAZOOM Handledning Matematikintroduktion. Statistik/sannolikhet.2022-11-17
 Ons8 Feb08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA406 
Workshop Räknestrategier, grupp A
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Räknestrategier, grupp B
2022-11-17
   13:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   
Föreläsning Algebra/funktioner (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
 Tor9 Feb08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA612 
Workshop Algebra/funktioner, grupp B
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAD409 
Föreläsning Problemlösning
2022-11-17
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Algebra/funktioner, grupp A
2022-11-17
 Fre10 Feb08:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   
Föreläsning Sannolikhet (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
   09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 2
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-11-17
 
Vecka 7, 2023
 Mån13 Feb10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Sannolikhet, grupp A
2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Prokrastinering Sluta skjuta upp och börja jobba
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Sannolikhet, grupp B
2022-11-17
 Tis14 Feb08:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   
Föreläsning Statistik (inspelad) samt studiegruppsarbete
2022-11-17
 Ons15 Feb08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Statistik, grupp B
2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAA406 
Workshop Statistik, grupp A
2022-11-17
 Fre17 Feb10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAZOOM Frågestund inför tentamen2022-11-17
 
Vecka 8, 2023
 Mån20 Feb12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Inför tentamen
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Ons22 Feb09:00-13:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, TENAntal 50 TE01 Matematik, salstentamen tillfälle 1.2022-11-17
AFre24 Feb16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, KIHA, LILO, MRHU, PEAH, PEJO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-11-03
 
Vecka 9, 2023
 Mån27 Feb09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBEH402 Introduktion till läs – och skrivutveckling2022-11-14
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Information about the exams (In english)
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis28 Feb09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23SUCAH402 Det svenska språksystemet. Föreläsning och workshop 12022-11-14
 Tor2 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBEH402 Föreläsning Teorier om barns läs – och skrivutveckling2022-11-14
   13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBEH402 Seminarium Teorier om barns läs – och skrivutveckling2022-11-14
 
Vecka 10, 2023
 Mån6 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEH402 Föreläsning Metoder och strategier läsutveckling2022-11-14
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Effektivt och framgångsrikt grupparbete
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
   13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEH402 Workshop Metoder och strategier läsutveckling2022-11-14
 Tis7 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEA612 Föreläsning Läsförståelse2022-11-14
   13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEA612 Workshop Läsförståelse2022-11-14
 Tor9 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEH402 Föreläsning med workshopinslag Textsamtal/boksamtal2022-11-14
   13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPEH402 Föreläsning med workshopinslag Textsamtal/boksamtal2022-11-14
 
Vecka 11, 2023
 Mån13 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23SUCAH402 Det svenska språksystemet. Föreläsning och workshop 22022-11-14
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Lässtrategier – går det att förbättra sin lästeknik?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis14 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23ALCAH402 Föreläsning Metoder och strategier skrivutveckling2022-11-14
A  14:00-16:00  JHRA, MRPE  VFU-information för studenter och VFU-handledare.
-Grundlärare F-3 termin 2, CF3M21 och CF3S20.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-11-01
 Ons15 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILOA608 Det svenska språksystemet. Föreläsning och workshop 32022-11-14
 Fre17 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILOH402 Föreläsning Elevers skrivande2022-11-14
   13:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILOH402 Workshop Elevers skrivande2022-11-14
 
Vecka 12, 2023
 Mån20 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23SUCA  Det svenska språksystemet. Föreläsning och workshop 42022-11-14
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Hitta de dolda jobben!
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis21 Mar09:00-10:30 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23SUCA  Frågor inför tentamen Det svenska språksystemet. Tillfället sker genom zoom2022-11-14
 Fre24 Mar09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 3
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-11-17
   09:00-13:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILO, SUCA, TEN  Tentamen TE02 Det svenska språksystemet.2022-11-15
A  10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, KIHA, PINOInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 3
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-11-03
 
Vecka 13, 2023
 Mån27 Mar12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Alla CV:n kan bli bättre
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis28 Mar09:00-12:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23ALCA  Föreläsning Inkluderingsperspektiv i läs – och skrivutvecklingen. Tillfället sker genom zoom. Länk till zoom2022-11-14
 Fre31 Mar09:00-15:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBE  Seminarium IN04. (del 1 av IN04) För mer information, se Canvas. Gruppindelning och tider kommer.2022-11-15
 
Vecka 14, 2023
 Mån3 Apr08:30-10:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRAZOOM Återkoppling/handledning tentamen inför tillfälle 2.2022-11-17
   10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23JHRAZOOM Handledning Matematikintroduktion. Blandade områden utifrån era frågor.2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Vidare studier
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis4 Apr09:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEH402 Föreläsning och Workshop om bedömning. Paus för lunch och fika under dagen.2022-11-17
 Ons5 Apr10:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23RBAH401 Föreläsning Videopaper2022-11-17
 Tor6 Apr09:00-13:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, TENAntal 20 TE01 Matematik, salstentamen tillfälle 2.2022-11-17
   15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBE  Skriftlig individuell inlämning IN04. Lämnas in i Canvas senast 15.45.2022-11-14
 
Vecka 15, 2023
 Tis11 Apr09:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   Fältdag: Bedömning i matematik och svenska2022-11-17
 Ons12 Apr09:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   Fältdag: Bedömning i matematik och svenska2022-11-17
 Tor13 Apr09:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEH401, H402 Handledning Bedömning matematik och svenska. Drop-in2022-11-17
AFre14 Apr08:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ALör15 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ASön16 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
 
Vecka 16, 2023
AMån17 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Stärk dig inför anställningsintervjun
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
ATis18 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
AOns19 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ATor20 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
AFre21 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ALör22 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ASön23 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
 
Vecka 17, 2023
AMån24 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Vill du ut i världen? Har du en funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
ATis25 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
AOns26 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ATor27 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
AFre28 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
A  16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, KIHA, LILO, MRHU, PEAH, PEJO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 3
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-11-03
ALör29 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ASön30 Apr00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
 
Vecka 18, 2023
AMån1 Maj00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ATis2 Maj00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
AOns3 Maj00:00-23:59 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
ATor4 Maj00:00-17:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23   VFU-period VT23. Totalt 15 dagar. CF3M21 och CF3S20 Borås.2022-11-17
 
Vecka 19, 2023
 Mån8 Maj09:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEH401, H402 NÄ01 VFU-uppföljning.2022-11-15
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Digital tentamen i Wiseflow – hur går det till?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Ons10 Maj15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPE  IN02 Inlämning Bedömning och analys. Inlämning i Canvas. Tillfälle 12022-11-17
   15:44-15:45 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRA  Examination IN01 Taluppfattningsanalys tillfälle 1.
Deadline inlämning 15.45
2022-11-17
 Tor11 Maj09:00-10:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23TRUH401 Workshop Videopaper2022-11-17
 
Vecka 20, 2023
 Mån15 Maj12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Hantera stress under studierna
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Ons17 Maj09:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRAA406, B403, B405, B407, B431, B433, B437, B441, B443 Examination RE03 Videopaper (tillfälle 1)
Seminarium studiegruppvis. Gemensam start i A406 klockan 9.00.
2022-11-17
   15:44-15:45 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 SkövdeJHRA  Examination RE03 Videopaper (tillfälle 1)
Individuell inlämning, deadline kl 15.45.
2022-11-17
 
Vecka 21, 2023
 Mån22 Maj09:00-15:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEA402 Föreläsning och workshop Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Paus för lunch och fika under dagen2022-11-17
   12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Mindfulness
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis23 Maj09:00-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23ALCAA608 Föreläsning Förskoleklassens didaktik i Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik.2022-11-17
   13:00-14:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23TRUA608 Workshop digitala verktyg i Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Studiegrupp 1,3,5,72022-11-17
 Ons24 Maj09:00-11:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23HAHOB402 Workshop estestiska lärprocesser i Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Studiegrupp 2,4,6,82022-11-17
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 3
- Område: Demokrati, etik och inkludering
- Skriftligt förarbete ska vara inlämnat på Canvas för att få delta på omexamination

- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-08-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 3
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
- Via zoom
- Zoomlänk publiceras av JOLI
2022-10-01
   13:00-15:30 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23HAHOB402 Workshop estestiska lärprocesser i Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Studiegrupp 1,3,5,72022-11-17
 Fre26 Maj15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPE  IN03 Didaktisk planering och reflektion. Inlämning i Canvas. Tillfälle 12022-11-17
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN01), tillfälle 3
-Inlämning
2022-06-20
 
Vecka 22, 2023
 Mån29 Maj09:00-14:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEA406 Handledning i grupper Ämnesövergripande arbete.
9.00 - 10.00: Studiegrupp 6,7,8
10.15 - 11.55: Studiegrupp 4,5
13.00 - 14.00: Studiegrupp 1,2,3
2022-11-17
 Ons31 Maj10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas
2022-06-18
 Tor1 Jun08:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEA406 RE03/RE01 Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Muntlig gruppresentation. Studiegrupp 1,3,5,72022-11-17
   15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBE  Skriftlig individuell inlämning IN04. Lämnas in i Canvas senast 15.45. Tillfälle 22022-11-15
   16:00-17:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBE  Seminarium IN04. (del 1 av IN04) För mer information, se Canvas. Tillfälle 2. Anmälan om deltagande till CHBE senast 5 arbetsdagar innan.2022-11-15
 Fre2 Jun08:30-12:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPEA608 RE03/RE01 Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Muntlig gruppresentation. Studiegrupp 2,4,6,82022-11-17
   15:30-15:45 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23JHRA, MRPE  RE03/RE01 Ämnesövergripande arbete i svenska och matematik. Skriftlig gruppinlämning Canvas2022-11-17
 
Vecka 23, 2023
 Fre9 Jun09:00-13:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILO, SUCA, TEN  Tentamen TE02 Det svenska språksystemet. Tillfälle 22022-11-15
 
Vecka 34, 2023
 Fre25 Aug09:00-13:00 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23LILO, SUCA, TEN  Tentamen TE02 Det svenska språksystemet. Tillfälle 32022-11-15
   15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPE  IN02 Inlämning Bedömning och analys. Inlämning i Canvas. Tillfälle 22022-11-17
   15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23CHBE  Skriftlig individuell inlämning IN04. Lämnas in i Canvas senast 15.45. Tillfälle 32022-11-15
   15:30-15:45 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23MRPE  IN03 Didaktisk planering och reflektion. Inlämning i Canvas. Tillfälle 22022-11-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AABO Anna Börjesson  
AABR Anna Braun  
ADVE Adriana Velasquez  
AIB Anneli Bergnell  
ALCA Annelie Carlén  
ANL Anita Lindahl  
ATH Agneta Thörner  
AVO Anna Veloso  
CAPE Carina Peterson  
CHBE Christian Benjaminsson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
CPK Catarina Player-Koro  
DAAR Daniel Arnesson  
FZI Fredrik Zimmerman  
Filippa Westerlund      
GFI Gunilla Fihn  
GIBO Gisela Bohlin  
HAHO Hanna Höglind  
JHRA Johanna Rahm  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
JOSK Josefin Skytt  
KAS Karin Süld  
KIHA Kristin Häggkvist  
LILO Lisa Loenheim  
MAST Marianne Ståhlbrand  
MJE Mikael Jensen  
MRHU Martin Hugo  
MRPE Marte Pettersson  
MTHA Matilda Hall  
NIEM Nina Emilsson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PEAD Petra Andersson  
PEAH Per Ahlström  
PEJO Petter Johansson  
PENO Per Nordén  
PINO Pia Nordgren  
RBA Richard Baldwin  
RECU Reed Curtis  
SUCA Susanna Cadhamn  
SUNY Susanne Nystedt  
TEN Tentamen    
TIYN Tina Yngvesson  
TRU Tobias Ruhtenberg  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A315 Konferensrum 3 Balder 20
A402 Natursal 4   45
A406 Natursal 4   45
A414 Bildsal 4   0
A604 Lärosal 6   24
A606 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A612 Lärosal 6   55
A614 Lärosal 6   25
Antal 20 Upp till 20 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
Antal: 80-100        
B402 Musiksal 4   0
B403 Grupprum 4   5
B405 Grupprum 4   5
B407 Grupprum 4   5
B412 Dramasal 4   0
B431 Grupprum 4   4
B433 Grupprum 4   4
B437 Grupprum 4   4
B441 Grupprum 4   4
B443 Grupprum 4   5
C203 Stora hörsalen 2   144
C208 Tentamenssal 2   80
D207 Hörsal 2   130
D303 Lektionssal 3   44
D305 Lektionssal 3   40
D409 Lektionssal 4   50
D517 Lektionssal 5   40
E308 Tentamenssal 3   72
E624 Lektionssal 6   30
Grupparbete        
H401 Lektionssal 4   40
H402 Lektionssal 4   40
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
Inlämning        
Inläsning        
Inspelad        
J517 Loftet ALC 5 J 36
Lokal: Sparbankssalen        
M204 Hörsal 2   250
M401 Parlamentet 4   88
M402 Hörsal 4   120
M404 High Tech 4   120
M506 Hörsal 5   130
Sal: M204        
Sal: Sparbankssalen        
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Hjälpmedel  
Id Namn
Ipad 18st A3 Hämtas i A411c (lokalen är larmad)

Kurser  
Id Kursnamn
11FK40-20222-F14H2- Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT22 Skövde
3- Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
6- Verksamhetsstöd
C46M20-20231-L52V3- Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23
C46N32-20222-L20H2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp HT22
C46U10-20222-L02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22
C46U10-20222-L03H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22 Varberg
C79U11-20222-L21H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22
CF3M21-20222-L09H2- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% HT22 Skövde
CF3M21-20231-L39V3- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23
CF3S20-20231-L09V3- Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23
CF3U10-20222-L01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg
CSVE11-20222-L36H2- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT22
CUVK11-20212-L01H1- Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp HT21, startvecka 35 (LAGF321h)
CUVK12-20222-F31H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h)
CUVK12-20222-F32H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg
CUVK12-20222-L06H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)
CUVK40-20222-L68H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, startvecka 45 (LGGFR20h1)
CUVK51-20222-F10H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22
CUVK51-20222-F11H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder