Schema
Program: LAGF322h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2022
Datum: 2022-08-29 - 2023-08-28
 
Utskrivet: 2022-08-10 10:54:15
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 StudentkårenFilippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-06-30
 Ons31 Aug09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA414 VÄLKOMNA!
Kursintroduktion för Grundskollärare 1-3
- Du ska bli lärare!
- Kursens upplägg?
- Kursansvarig: Christian Benjaminsson
2022-07-04
   13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, JHRAA414 VÄLKOMNA!

- Informationsträff med programansvarig Johanna Rahm
2022-07-04
A  16:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 1
-Område: Talaverkstäder
-1. Kroppsspråket
-2. Samtal om kroppsspråket
-3. Talängslan
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
ATor1 Sep13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABR, ANL, CHBE, JOSK, NIEM, TIYN  Information från studentcentrum och studie och karriärvägledare
- Område: Kursövergripande
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:
2022-06-27
 Fre2 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Introduktion till AKADEMISKT SKRIVANDE och LÄSANDE
-Område: Kursövergripande - AKADEMISKT SKRIVANDE
- Område: Retorik och ledarskap (självreflektionsdokument)
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:
2022-06-23
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606 Examination: Retorik och ledarskap 1 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-4 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 5-8 (Christian Benjaminsson), A606
2022-07-04
   13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606 Överenskommelse i grupp
- Område: Kursövergripande
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-4 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 5-8 (Christian Benjaminsson), A606
2022-07-04
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Inspelad föreläsning: Didaktik, pedagogik och metodik
-Område: Kursövergripande
-Vecka: 35
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande
2022-05-18
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCAInspelad Inspelad föreläsning: Verktyg för reflektion
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 35
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-05-18
 
Vecka 36, 2022
 Mån5 Sep12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-28
 Tis6 Sep11:00-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA406 Examination: Retorik och ledarskap 1 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-4 (Kristin Häggkvist), A406
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 5-8 (Christian Benjaminsson), Sker via zoom:
2022-07-04
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPENOZOOM Föreläsning: Lärande och allmändidaktik
-Område: Läroplan och profession
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:publiceras här av föreläsare
2022-06-18
A  15:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-07-05
A  15:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Teknikutbildning
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-07-05
 Ons7 Sep08:30-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA606 Systemgenomgång: Canvas, Kronox, Eduroam mm
- Genomförs på Canvas
- Seminariegrupp 1
2022-07-04
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA606 Systemgenomgång: Canvas, Kronox, Eduroam mm
- Genomförs på Canvas
- Seminariegrupp 2
2022-07-04
A  15:30-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 2
-Område: Talaverkstäder
-Att ge och ta emot respons
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
 Tor8 Sep13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22RECUM506 Föreläsning: Att bli högskolestudent
-Område: Kursövergripande
2022-06-27
 Fre9 Sep09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOM204  2022-03-30
   09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBESal: M204 Föreläsning: Läroplan och profession, del 1
-Område: Läroplan och profession
2022-05-18
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Att referera
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-06-14
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCA, TRUInspelad Inspelad föreläsning: Juridik, sekretess och upphovsrätt
-Område: Juridik, sektretess och upphovsrätt
-Vecka: 36
-Video: Canvas/Moduler/Juridik, sektretess och upphovsrätt
2022-05-18
   16:30-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion 1 - Canvas
2022-07-04
 
Vecka 37, 2022
 Mån12 Sep09:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete Utbildningshistoria
Område: Utbildningshistoria
2022-06-28
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-29
 Tis13 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 H402 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 1
2022-07-04
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 H402 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 2
2022-07-04
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22NUBAM401 Föreläsning: Läroplaner och styrdokument
-Område: Läroplan och profession
-Genomförs på Campus
2022-06-18
AOns14 Sep08:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inläsning Inläsning
-Område: Juridik, sekretess och upphovsrätt
-Egen förberedelse inför tentamen
2022-05-18
A  15:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 3
-Område: Talaverkstäder
-Rollspel
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
 Tor15 Sep08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHROSal: Sparbankssalen Föreläsning: Konflikthantering i studiegrupp
-Område: Kursövergripande
2022-06-27
A  10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22AABRM506 Föreläsning studieteknik del 1 och del 2
-Område:Kursöevrgripande
-Canvas/Moduler/Kursövergripande
på plats
2022-06-16
 Fre16 Sep11:30-12:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Juridik, sekretess och upphovsrätt, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-06-30
 
Vecka 38, 2022
AMån19 Sep09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Föreläsning: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
2022-06-23
 Tis20 Sep09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
AOns21 Sep10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22 Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 4
-Område: Talaverkstäder
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
A  13:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
 Tor22 Sep08:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHRO, TRUD517 Workshop Konflikthantering i studiegrupper och i helgrupp- SIMULERING
Olika tider för olika studiegrupper: Mer info om tid och plats, och innehåll - se CANVAS - Modul kursövergripande -Workshop - Konflikhantering
2022-07-12
 Fre23 Sep09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606 Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-4 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 5-8 (Christian Benjaminsson), A606
2022-07-12
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg Inspelad Inspelad föreläsning: Estetiska lärprocesser - Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Vecka: 38
-Video: Canvas/Moduler/Estetik och lärande
2022-05-18
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, GFI, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppstext på Canvas - DISKUTERA
- Inlämning av enskild text på Canvas: Examination: Utbildningshistoria
2022-06-28
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tis27 Sep09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
A  09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Interaktiv inspelad föreläsning: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- Se gärna föreläsningen tillsammans i studiegruppen
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-06-23
 Ons28 Sep09:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHAA604, A606 Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-4 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 5-8 (Christian Benjaminsson), A606
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
 Tor29 Sep08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MAST  Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 1
2022-07-12
   10:15-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MAST  Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 2
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MAST  Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 3
2022-07-12
   15:15-17:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22MAST  Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 4
2022-07-12
 Fre30 Sep08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Estetik och lärande
2022-07-12
   10:30-12:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA608 Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:15-15:15 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22TRUA608 Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 2
2022-07-12
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergCMCAInspelad Inspelad föreläsning: Inkludering och specialpedagogik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 40
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-06-17
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, CHRO, GFI, KIHA  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppens kommentar på en annan grupps text på Canvas - DISKUTERA
2022-06-28
 
Vecka 40, 2022
AMån3 Okt08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIInspelad Inspelad föreläsning: Demokrati
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 40
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-05-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PENOD211 Föreläsning: Inkludering i kompisgruppen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-05-18
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22ALCAZOOM Föreläsning: Mobbing
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
https://hb-se.zoom.us/j/7407421586
2022-06-27
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion Canvas
2022-07-12
 Tis4 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAABOZOOM Föreläsning: Barnkonventionen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-05-18
   12:45-13:45 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIA606 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
   14:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFIA606 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 2
2022-07-12
 Ons5 Okt09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CAPESal: Sparbankssalen Föreläsning: Barns/elevers inflytande och delaktighet
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-06-17
 Tor6 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFI  Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GFI  Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 2
2022-07-12
 Fre7 Okt17:00-17:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22FZI  Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02)
- Område: Demokrati, etik och inkludering
-inlämning av skriftligt förarbete på Canvas
2022-07-12
 
Vecka 41, 2022
 Mån10 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tis11 Okt09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22GIBO, MTBOSparbankssalen (M2) Föreläsning: Interkulturalitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Genomförrs på plats
2022-06-17
   13:00-16:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOEL, MTBOSparbankssalen (M2) Föreläsning:Flerspråkighet och identitet/Sva ämnet för vilka?
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-06-17
 Ons12 Okt10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Vanliga språkfel
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-06-18
 Tor13 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI, MTBOSparbankssalen (M2) Föreläsning: Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-06-17
   13:00-15:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI, MTBOSparbankssalen (M2) Föreläsning: Språkutvecklande arbetssätt
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-06-17
 Fre14 Okt10:00-11:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 2
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-06-30
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHRO, GFI, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 2
Område: Utbildningshistoria
2022-06-23
 
Vecka 42, 2022
 Mån17 Okt08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA, MTBOM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 1
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-06-18
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis18 Okt09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CHBE  Föreläsning: Läroplan och profession, del 2
-Område: Läroplan och profession
2022-05-18
 Ons19 Okt10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA, MTBOM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-06-18
 Tor20 Okt09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA402 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-07-12
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA402 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-07-12
 Fre21 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA608 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHBEA608 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
 
Vecka 43, 2022
 Mån24 Okt12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis25 Okt09:00-11:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 2
2022-07-12
 Ons26 Okt09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22DAAR  Föreläsning: Internationella mätningars betydelse
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Livestream via zoom
- Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/9689388005
2022-06-29
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
2022-06-23
   16:00-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Inlämning av skriftlig inlämning
2022-07-12
 Tor27 Okt09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
 Fre28 Okt09:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
2022-06-23
 
Vecka 44, 2022
 Mån31 Okt09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
 Tis1 Nov08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHA606 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22PEAHA402 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 2
2022-07-12
 Fre4 Nov08:30-09:45 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas!
2022-06-23
A  16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN01), tillfälle 1
-Inlämning
- Område: Läroplan och profession
2022-07-06
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
A  13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergNIEM  Kursintroduktion
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/4184384153
2022-06-18
 Tis8 Nov09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CAPELokal: Sparbankssalen Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-05-18
 Ons9 Nov09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)MRHULokal: Sparbankssalen Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 1
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-06-17
 Tor10 Nov09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)NUBA  Föreläsning: Vetenskaplig metod observation
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-05-18
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMZOOM VFU-information från kursansvarig
-Område: VFU
https://hb-se.zoom.us/j/4184384153
2022-06-27
A  15:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   Studiegruppsarbete
-Område:VFU
- Studiegruppsarbete VFU
2022-06-27
AFre11 Nov09:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju - skriva intervjufrågor
2022-06-18
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)MRHULokal: Sparbankssalen Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-05-18
   09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-27
AOns16 Nov09:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete FÄLTDAG 1
-Område: VFU
2022-06-27
ATor17 Nov13:00-15:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPEAH  Information om examination Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (IN01)
- Område: Inlämning Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Zoomlänk: se canvas
2022-07-06
 
Vecka 47, 2022
AMån21 Nov08:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis22 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns23 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
A  08:20-17:20 Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22, Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT22 Skövde, Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg, Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, startvecka 45 (LGGFR20h1)PEAD, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2022-06-30
ATor24 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre25 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   09:00-10:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22CMCA, TEN, TRU, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Juridik, sekretess och upphovsrätt, tillfälle 3
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-06-30
ALör26 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ASön27 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 48, 2022
AMån28 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis29 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns30 Nov00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ATor1 Dec00:00-23:59 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre2 Dec00:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 49, 2022
 Mån5 Dec09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
 Tis6 Dec10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAH501 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-05-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEH502 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-05-18
A  13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-27
AOns7 Dec08:00-13:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Fältdag 2 - genomför observation
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-06-27
ATor8 Dec08:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-18
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Struktur
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-06-14
 Fre9 Dec16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO  Examination: VFU
-Område: VFU
-Inlämning av VFU-dokumentaion
2022-06-18
 
Vecka 50, 2022
 Mån12 Dec09:00-12:00 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och ITMTBOSparbankssalen (M2)  2022-03-30
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAH502 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-05-18
   13:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEH503 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-05-18
 Tis13 Dec13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 1
2022-06-23
   15:00-16:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 2
2022-06-23
 Ons14 Dec10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 2
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01)
-Inlämning
2022-06-18
AFre16 Dec08:00-09:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns motorik
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  08:00-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 1
Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 2
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  13:00-14:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOInspelad Inspelad föreläsning: Kognition
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22CHRO, GFI, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 3
Område: Utbildningshistoria
2022-06-23
 
Vecka 51, 2022
 Mån19 Dec08:00-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergPINOZOOM Föreläsning: Uppföljning, inspelade föreläsningar
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:https://hb-se.zoom.us/j/3603629134
2022-06-23
   12:10-12:50 VerksamhetsstödJOSK  Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergMJEInspelad Inspelad föreläsning: Lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 Ons21 Dec08:30-10:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)LILOA614 Drop in - Akademisk skrivande - struktur
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-ingen anmälan - tydlig fråga om vad man vill ha hjälp med
- F3

2022-06-23
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHA  Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
 Fre23 Dec10:30-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEA604 Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 
Vecka 52, 2022
AFre30 Dec15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, JOLI, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (IN01)
- Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-07-07
 
Vecka 1, 2023
AMån2 Jan09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMInspelad Inspelad föreläsning: Anknytning
Inspelad föreläsning: Identitets- och moralutveckling, tonår
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 1
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 Tis3 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)TIYNM402 Föreläsning: Samspelets betydelse
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 
Vecka 2, 2023
 Tis10 Jan13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)KIHAE624 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
   13:00-14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHBEA614 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 Fre13 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   14:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas!
2022-06-18
 
Vecka 3, 2023
 Ons18 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 2
- Område: Demokrati, etik och inkludering


- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-06-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 2
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
2022-06-18
AFre20 Jan10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, AIB, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 2
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-06-18
A  15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN01), tillfälle 2
-Inlämning
2022-06-20
 
Vecka 5, 2023
 Ons1 Feb10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergGFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 3
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergNIEMZOOM Examination: Retorik och ledarskap, tillfälle 3
- Område: Retorik och ledarskap
- Via zoom
- Kontakta nina.emilsson@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
 
Vecka 6, 2023
 Fre10 Feb09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 2
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
 
Vecka 8, 2023
AFre24 Feb16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, JOLI, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-06-18
 
Vecka 12, 2023
 Fre24 Mar09:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 3
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
A  10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, AIB, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 3
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-06-18
 
Vecka 17, 2023
AFre28 Apr16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h), Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 VarbergAABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, JOLI, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 3
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-07-07
 
Vecka 21, 2023
 Ons24 Maj10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 3
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergFZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 3
- Område: Demokrati, etik och inkludering


- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-06-18
AFre26 Maj15:55-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 VarbergAIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN01), tillfälle 3
-Inlämning
2022-06-20
 
Vecka 22, 2023
 Ons31 Maj10:00-12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   16:00-16:05 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas
2022-06-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AABO Anna Börjesson  
AABR Anna Braun  
ADVE Adriana Velasquez  
AIB Anneli Bergnell  
ALCA Annelie Carlén  
ANL Anita Lindahl  
ATH Agneta Thörner  
CAPE Carina Peterson  
CHBE Christian Benjaminsson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
CPK Catarina Player-Koro  
DAAR Daniel Arnesson  
FZI Fredrik Zimmerman  
Filippa Westerlund      
GFI Gunilla Fihn  
GIBO Gisela Bohlin  
JHRA Johanna Rahm  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
JOSK Josefin Skytt  
KIHA Kristin Häggkvist  
LILO Lisa Loenheim  
MAST Marianne Ståhlbrand  
MJE Mikael Jensen  
MRHU Martin Hugo  
MTBO Matilda Bogren Svensson  
NIEM Nina Emilsson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PEAD Petra Andersson  
PEAH Per Ahlström  
PENO Per Nordén  
PINO Pia Nordgren  
RECU Reed Curtis  
SUNY Susanne Nystedt  
TEN Tentamen    
TIYN Tina Yngvesson  
TRU Tobias Ruhtenberg  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A402 Natursal 4   45
A406 Natursal 4   45
A414 Bildsal 4   0
A604 Lärosal 6   24
A606 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A614 Lärosal 6   25
Antal: 80-100        
C208 Tentamenssal 2   80
D211 Hörsal 2   95
D517 Lektionssal 5   40
E308 Tentamenssal 3   72
E624 Lektionssal 6   30
Grupparbete        
H402 Lektionssal 4   40
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
Inlämning        
Inläsning        
Inspelad        
Lokal: Sparbankssalen        
M204 Hörsal 2   250
M401 Parlamentet 4   88
M402 Hörsal 4   120
M506 Hörsal 5   130
Sal: M204        
Sal: Sparbankssalen        
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
11FK40-20222-F14H2- Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT22 Skövde
3- Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
6- Verksamhetsstöd
C46U10-20222-L02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22
C79U11-20222-L21H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22
CF3U10-20222-L01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg
CSVE11-20222-L36H2- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT22
CUVK12-20222-F31H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h)
CUVK12-20222-F32H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg
CUVK12-20222-L06H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)
CUVK40-20222-L68H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, startvecka 45 (LGGFR20h1)
CUVK51-20222-F10H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22
CUVK51-20222-F11H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder