Schema
Program: LAGF319h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019
LAG4619h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2019
LASEA19h, Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019
Datum: 2022-12-02 - 2023-06-01
 
Utskrivet: 2022-12-02 15:02:51
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
ATor23 Mar15:00-16:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2019Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6, 15 hp VT23KIHA, LASU  VFU-information för studenter och VFU-handledare.
-Grundlärare 4-6 termin 8, C46U81.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-11-13
 
Vecka 13, 2023
ATis28 Mar15:00-16:30 Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019 EVHE, LLE  VFU-information för VFU-handledare
-Ämneslärare 7-9 termin 8, CENG85 och CSV286.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-10-24
ATor30 Mar15:00-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019 CABR, MANO  VFU-information för studenter och VFU-handledare.
-Grundlärare F-3 termin 8, CF3M81 och CF3S80.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-10-24
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder