Schema
Program: LAGF321v1, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LAG4621v1, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
Datum: 2022-12-02 - 2023-06-01
 
Utskrivet: 2022-12-02 13:26:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 11, 2023
AMån13 Mar15:00-16:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021 KIHA, LASU, PEJO  VFU-information för studenter och VFU-handledare.
-Grundlärare 4-6 termin 5, C46E51 och C46M51.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-10-24
 
Vecka 12, 2023
AOns22 Mar15:00-16:30 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021 KIHA, LASU, PEAH, PEHA  VFU-information för studenter och VFU-handledare.
-Grundlärare F-3 termin 5, CF3E51, CF3M50 och CF3S50.
-Länk till Zoom-mötet:
2022-10-24
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder