Schema
Program: LGFÖB19v, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Skövde, startår 2019
Datum: 2022-12-02 - 2023-06-01
 
Utskrivet: 2022-12-02 13:17:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 49, 2022
 Ons7 Dec15:30-16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp 67% VT22 SkövdeAER, CAPE  Examination 2: Skriftlig examinationsuppgift IN01, WS Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet NÄ03.2022-03-29
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder