Schema
Kurs: CUVK11-20221-L02V2-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LAGF322v1)
Datum: 2023-04-01 - 2023-09-30
 
Utskrivet: 2023-04-01 04:00:25
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 18, 2023
ATis2 Maj11:00-12:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022, Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021, Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022 JOLIZOOM Examination: Seminarium Flerspråkighet och andraspråksutveckling (SE04), tillfälle 5
-Examinationsansvarig och bedömande lärare: Josefin Lindell-Sjögren (JOLI)
-Muntligt seminarium och skriftlig inlämning

*Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg

ZOOMLÄNK: https://hb-se.zoom.us/my/josefinlindell
2023-03-23
 
Vecka 22, 2023
 Tor1 Jun09:00-17:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022, Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022 ADVE, CABR, JOLI, NIEM, PEAH, STEN, SUCA, TIYN, WFTENZOOM Tentamen: Akademiskt skrivande (TE05), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Per Ahlström (PEAH)
-Examinationsansvarig: Susanna Cadhamn (SUCA)
-Individuell tentamen via Zoom
-Zoomrum:
2022-09-17
 Fre2 Jun15:59-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022, Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022 CHBE  Examination: Professionell yrkesrollsutveckling (IN03), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Christian Benjaminsson (CHBE)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas
2023-03-02
 
Vecka 35, 2023
AFre1 Sep15:55-16:00 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022, Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022 MJEInlämning Examination: Barns/elevers utveckling och lärande (IN02), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Mikael Jensen (MJE)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas*
- Bedömande lärare: Mikael Jensen
- Examinationsansvarig: Mikael Jensen
2022-09-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ADVE Adriana Velasquez  
CABR Catrine Brödje  
CHBE Christian Benjaminsson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
MJE Mikael Jensen  
NIEM Nina Emilsson  
PEAH Per Ahlström  
STEN Skövde Tentamen    
SUCA Susanna Cadhamn  
TIYN Tina Yngvesson  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Inlämning        
ZOOM Online 0   0

Program  
Id Programnamn
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAG4622v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022
LAGF321v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF322v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022
LGFÖR21v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021
LGFÖR22v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder