Schema
Program: LAGF319h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019
Datum: 2023-06-01 - 2023-11-30
 
Utskrivet: 2023-06-01 14:39:05
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2023
 Tor1 Jun09:00-16:00 Examensarbete, del 2, 15 hp VT23JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL  Ventilering. Examensarbete del 2, tillfälle 22023-02-10
   16:00-16:05 Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23CABR, EVHE  Hemtentamen: Litteratur och litteraturdidaktik
Hemtentamensuppgifterna publiceras på förmiddagen den 30/5.
2023-02-10
 Fre2 Jun10:30-12:00  JHRA  Välkommen till examenshögtid i Gustav Adolfskyrkan! Du får ta med dig max 5 anhöriga. Det kommer att bli tal, musik och diplomutdelning.2023-03-13
   15:55-16:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT22, Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp VT22DNBO, INPI, MFE, MRPE, THWA  Inlämningstillfälle 4 för skriftliga moment av alla examinationer. Canvas. Muntliga moment och Del A schemaläggs separat och synkas med kommande kurser. Kontakta bedömande lärare.
Tentamina 3-5 schemaläggs tillsammans med höstens och vårens kurser och kan ej datumsättas innan dessa scheman är klara.
2022-01-07
 
Vecka 23, 2023
 Mån5 Jun09:00-13:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT22MFE, TENAntal 15, C208 Tentamen (TE08) i Geografi Del A. Tillfälle 3 för studenter som läste HT22. Öppen även för tidigare kullar i Borås. MFE Tentamensansvarig.2023-03-31
 Tor8 Jun09:00-13:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT22DNBO, MFE, TENAntal 10, C208 Salstentamen i fysik, TE05. För studenter som gick VT22 eller tidigare. DNBO är tentamensansvarig, MFE kursansvarig. Tillfälle 3 eller 4. Se information i Canvas.2023-02-17
 
Vecka 25, 2023
 Ons21 Jun08:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23PEHA  IN02 Hemtentamen,
tillfälle 2
2023-02-23
 Tor22 Jun15:45-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23PEJO  IN01 Reflektion bedömning matematik, tillfälle 22023-05-22
 
Vecka 32, 2023
 Fre11 Aug08:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23PEHA  IN02 Hemtentamen,
tillfälle 3
2023-02-23
 
Vecka 34, 2023
 Tor24 Aug09:00-13:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT23MFE, TEN, THWAAntal 10, H402 Salstentamen i kemi. TE04. Tentamenstillfälle 3. THWA tentamensansvarig, MFE kursansvarig och examinator. Tentamen är öppen även för tidigare kullar och ges enbart i Borås.2023-04-25
 
Vecka 44, 2023
 Tor2 Nov08:00-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23PEHA  IN02 Hemtentamen,
tillfälle 4
2023-04-20
 Fre3 Nov13:00-16:30 Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% HT23, Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% HT23 Varberg, Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23, Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23PEJOA406 Omexaminationsdag. Anmälan till PEJO senast den 25 oktober. Närmare instruktioner ges senast den 27 oktober.
Om du läser C46M51: Podcast, seminarium Mångkultur
Om du läser C46M20: seminarium Videopaper, redovisning Ämnesövergripande arbete
Om du läser CF3M21: seminarium Videopaper, redovisning Ämnesövergripande arbete
Om du läser CF3M81: seminarium LT, VT, Podcast
2023-04-20
   15:45-16:00 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23MANO  IN01 Reflektion bedömning matematik, tillfälle 32023-02-23
   15:55-16:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT22, Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp VT22DNBO, INPI, MFE, MRPE, THWA  Inlämningstillfälle 5 för skriftliga moment av alla examinationer. Canvas. Muntliga moment och Del A schemaläggs separat och synkas med kommande kurser. Kontakta bedömande lärare.
Tentamina 3-5 schemaläggs tillsammans med höstens och vårens kurser och kan ej datumsättas innan dessa scheman är klara.
2022-01-07
 
Vecka 45, 2023
AFre10 Nov12:00-12:05 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22   Omexamination: Inlämning 4 Vetenskap och profession2022-08-31
 
Vecka 46, 2023
AOns15 Nov08:00-17:00 Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT23 Skövde   VFU-områdesdag

Inbjudan till VFU-områdesdag publiceras i VFU Fö/Lu i Canvas.
2023-03-16
 
Vecka 47, 2023
AMån20 Nov12:00-12:05 Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22, Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22   Omexamination: Inlämning 4 Ansats och metod2022-08-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
CABR Catrine Brödje  
DNBO Daniel Bozi  
EVHE Eva Hesslow  
INPI Ingela Pietiläinen  
JHRA Johanna Rahm  
JOME Johanna Mellén  
JRFR Jörgen Frostlund  
LILO Lisa Loenheim  
MANO Maria Nord  
MFE Maria Ferlin  
MRHU Martin Hugo  
MRPE Marte Pettersson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PEHA Per Håkansson  
PEJO Petter Johansson  
PINO Pia Nordgren  
TEN Tentamen    
THWA Therése Wahlström  
VIAL Viktor Aldrin  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A406 Natursal 4   45
Antal 10 Upp till 10 personer 0   0
Antal 15 Upp till 15 personer 0   0
C208 Tentamenssal 2   80
H402 Lektionssal 4   40

Kurser  
Id Kursnamn
11FK40-20232-F14H3- Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT23 Skövde
124671-20222-L40H2- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22
12F371-20222-L69H2- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22
C46M20-20231-L52V3- Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp 50% VT23
C46M51-20232-L23H3- Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% HT23 Varberg
C46M51-20232-L33H3- Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp 50% HT23
C46N32-20221-L26V2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp VT22
CF3M21-20231-L39V3- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp 50% VT23
CF3M81-20231-L22V3- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23
CF3N60-20221-L15V2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT22
CF3N60-20231-L15V3- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT23
CF3S30-20222-L26H2- Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT22
CF3S80-20231-L24V3- Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23
CF6E80-20231-L19V3- Examensarbete, del 2, 15 hp VT23

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder