Schema
Program: NGBIB21h, Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
Datum: 2022-05-23 - 2022-11-22
 
Utskrivet: 2022-05-23 08:11:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 21, 2022
 Mån23 Maj07:59-08:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Deadline inlämning användarstudie2022-05-12
   09:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22BJEK, EABE, JAL, JUHAM401 Kritiska perspektiv på klassifikation2022-02-10
   13:00-16:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22EABE, JAL, PRNOD423 Frågestund/handledning klassifikationsuppgiften.2022-03-09
 Ons25 Maj10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTZOOM Omexamination 3 seminarium: centrala begrepp2022-03-11
   13:00-15:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE436, ZOOM Omexamination 3 litteraturseminarium2022-03-11
 Fre27 Maj14:59-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, PRNO, THNY  Deadline Examinationstillfälle 2 Inlämningsuppgift Informationssökning2022-04-12
 
Vecka 22, 2022
 Mån30 Maj09:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22EABE, JALA406 Klassifikationssystemteori. Handledning.2022-03-15
   13:00-16:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22EABE, JALA406 Klassifikationssystemteori. Handledning.2022-03-15
 Ons1 Jun08:00-16:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22MUTE602, E603 Slutseminarium2022-01-18
 Tor2 Jun08:00-16:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, JHWE, MAOG, MUT, ULCEE436, E602, E603, E604, E624 Slutseminarium2022-05-09
 Fre3 Jun08:00-16:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22MUTE602, E603, E604 Slutseminarium2022-01-18
   14:59-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, JAL  Inlämning: Klassifikationssystem, Deadline kl 152022-02-01
 
Vecka 23, 2022
AFre10 Jun14:00-18:00 Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT21, Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT21CER, SFLI, WFTENAntal 20 Tentamen på distans: Bibliotek i det offentliga 3 hp.
samt Biblioteksväsendet 3 hp.
Separat anmälan till resp tenta via KronoX.
Tillfälle nr 3
2022-05-18
 
Vecka 33, 2022
 Tis16 Aug09:00-11:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, WFTENAntal 50 Wiseflowtentamen i sal Resursbeskrivning Examination 3 ( av 5)2022-04-12
   13:00-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan, 7.5 hp HT21, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22JAL, MG, TEN, WFTENAntal 50 Omexamination: beskrivningsmodeller2021-12-05
   14:59-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22   Deadline Examinationstillfälle 3 Inlämningsuppgift Informationssökning2022-04-12
   23:54-23:55 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Omexamination 2: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
   23:54-23:55 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Omexamination 3, deadline inlämning analys av användarstudier2021-12-13
 Ons17 Aug09:00-11:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, JAL, PRNO, TEN, WFTEN  Wiseflowtentamen, SAB och DDC (Tillämpad klassifikation) på distans2022-03-28
   14:59-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, JAL  Inlämning#2: Klassifikationssystem, Deadline kl 152022-03-28
 Tor18 Aug10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE436 Omexamination 4 seminarium: centrala begrepp2021-12-13
   13:00-15:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUTE436, ZOOM Omexamination 4: litteraturseminarium2021-12-13
   14:00-18:00 Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT21, Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT21CER, SFLI, WFTENAntal 15 Tentamen på distans: Bibliotek i det offentliga 3 hp.
samt Biblioteksväsendet 3 hp.
Separat anmälan till resp tenta via KronoX.
Tillfälle nr 4
2022-05-16
 
Vecka 34, 2022
 Mån22 Aug10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE604 Omexamination 2: slutseminarium2021-12-13
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 StudentkårenFilippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-03-03
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep14:59-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, JAL  Inlämning#3: Klassifikationssystem, Deadline kl 152022-03-28
 
Vecka 40, 2022
 Fre7 Okt23:54-23:55 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Omexamination 3: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
 
Vecka 41, 2022
 Ons12 Okt10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE604 Omexamination 3: slutseminarium2021-12-13
 
Vecka 44, 2022
 Mån31 Okt09:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer2022-04-26
   09:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22BJEK, PRNO  Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer2022-04-26
 Tis1 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22JUHA  Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer2022-04-26
   10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22JUHAZOOM Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer2022-04-26
   23:54-23:55 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Omexamination 4, deadline inlämning analys av användarstudier2021-12-13
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.2022-05-09
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22EABE, THNYJ517 Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-27
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-26
   15:00-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22EABE, THNYJ517 Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.2022-05-09
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22THNY  Föreläsning: Information retrieval2022-04-26
   10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22THNYD511 Föreläsning: Information retrieval2022-04-26
 Tis15 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.2022-04-26
   10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22EABE, THNYJ517 Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.2022-04-27
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-26
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22EABE, THNYJ517 Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-27
 Tor17 Nov10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE436 Omexamination 5 seminarium: centrala begrepp2021-12-13
   13:00-15:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUTE436, ZOOM Omexamination 5: litteraturseminarium2021-12-13
 Fre18 Nov10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22MUTE604 Omexamination 4: slutseminarium2021-12-13
   23:54-23:55 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22AMSA, MUT  Omexamination 4: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
 
Vecka 47, 2022
 Tis22 Nov10:00-11:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22, Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22BJEK, PRNOZOOM Office hour2022-04-26

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
BJEK Björn Ekström  
CER Catarina Eriksson  
EABE Emma Berge Kleber  
Filippa Westerlund      
JAL Jan Larsson  
JHWE Johan Webber  
JUHA Jutta Haider  
MAOG Malin Ögland  
MG Mikael Gunnarsson  
MUT Malin Utter  
PRNO Petra Nord  
SFLI Sofia Lindström  
TEN Tentamen    
THNY Thomas Nyström  
ULCE Ulrika Centerwall  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A406 Natursal 4   45
Antal 15 Upp till 15 personer 0   0
Antal 20 Upp till 20 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
D423 Datorsal 4   40
D511 Lektionssal 5   50
E436 Lektionssal 4   20
E602 Lektionssal 6   32
E603 Lektionssal 6   32
E604 Lektionssal 6   26
E624 Lektionssal 6   30
J517 Loftet ALC 5 J 36
M401 Parlamentet 4   88
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
31BBS3-20212-B32H1- Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan, 7.5 hp HT21
C3BIS1-20212-B02H1- Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT21
C3BIS1-20212-B06H1- Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT21
C3BKS1-20221-B01V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22
C3BKS1-20221-B02V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B15H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22
C3BOA1-20221-B03V2- Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22
C3BOA1-20221-B04V2- Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder