Schema
Program: NGBIB21h, Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
Datum: 2023-04-01 - 2023-09-30
 
Utskrivet: 2023-04-01 04:19:19
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2023
 Mån3 Apr12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Vidare studier
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis4 Apr09:00-15:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23JEH, OPID307 Föreläsningar med Ola Pilerot kl 09-12
Hur bevakar jag mina intressen? Att arbeta med forskarstöd - exempel från högskolebibliotek.
Gästföreläsning och samtal med Joyce Bukirwa, EASLIS, och Ola Pilerot kl 13-15.
OBS! KL 13 skifte till sal M402
2023-03-27
   13:00-15:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Biblioteksorganisationers kompetensförsörjning, 7.5 hp 50% VT23, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapJEH, MRRI, MUT, OPIM402 Gästföreläsning och samtal med Joyce Bukirwa, EASLIS, och Ola Pilerot2023-03-27
 Ons5 Apr09:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23EIJO, JHWE, KIJO, SIBA, THNYD307, H501, H502, H503 Opponeringsseminarium Uppsats2023-03-31
   13:00-16:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23EIJO, JHWE, KIJO, SIBA, THNYH502, H503 Opponeringsseminarium Uppsats2023-03-31
   13:00-16:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23JAL, THNYD307 Opponeringsseminarium Uppsats Grupp 5, Jan Larsson.2023-03-31
   13:00-16:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNYH501 Opponeringsseminarium Uppsats grupp 6, Sirpa Bark2023-03-31
   14:30-17:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23EIJO, SIBAE624 Opponeringsseminarium Uppsats2023-03-31
ATor6 Apr23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22JHWE, SIBA  2nd completion Written assignment: Marketing of a library (individual assignment)2022-11-30
 
Vecka 15, 2023
 Tis11 Apr10:00-15:05 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23JEH, OPIC504, D311 Gruppsamtal kl 10-12 om ämnesval och avgränsning av forskningsområde för rapporten, samt erfarenheter från de första sökningarna.
Kl 13 ger Ola Pilerot en kort introduktion till Haiders och Sundins text om källkritik och källtillit. Därefter eget arbete i datorsal fram till kl 15 för er som vill forsätta arbetet med kartläggningen.
2023-03-27
   23:55-23:59 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23EIJO, JAL, JHWE, KIJO, SIBA, THNY  Deadline Uppsats2022-12-09
 Ons12 Apr10:00-11:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Föreläsning: Hur fungerar hållbar utveckling inom BoI? (Inspelad föreläsning med Catarina Eriksson)2022-12-02
   11:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Föreläsning: Det hållbara biblioteket (Inspelad föreläsning med Catarina Eriksson)2023-01-18
   13:00-14:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNYZOOM Öppet hus om Catarina Erikssons föreläsningar, auskultationer mm.2023-01-18
 
Vecka 16, 2023
 Mån17 Apr12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Stärk dig inför anställningsintervjun
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis18 Apr10:00-12:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23GUNE, JEH, OPID513 Föreläsning av Gustaf Nelhans. Bibliometrins grunder + frågestund2023-03-27
 Ons19 Apr10:00-11:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Föreläsning: Det hållbara samhället (Inspelad föreläsning med Sirpa Bark)2022-12-02
   11:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Föreläsning: Etik (Inspelad föreläsning med Sirpa Bark)2023-01-10
   13:15-14:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNYZOOM Öppet hus: om föreläsningar, auskultationer och litteraturseminariet nästa vecka.
Ev hybridmöte
2023-01-10
 
Vecka 17, 2023
 Mån24 Apr12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Vill du ut i världen? Har du en funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Ons26 Apr10:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23EABE, JHWE, KTHA, SIBA, THNYD307, H501, H502, H503 Litteraturseminarium: Hållbarhet och etik
OBS! Du blir placerad i en grupp, antingen fm eller em.
2023-01-10
   13:00-15:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23JHWE, KTHA, SIBA, THNYH501, H502, H503 Litteraturseminarium: Hållbarhet och etik
OBS! Du blir placerad i en grupp, antingen fm eller em.
2023-01-10
 
Vecka 18, 2023
 Tis2 Maj09:00-16:35 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23JEH, OPIC502, C504, D311, D517, D519 Examinerande seminarier på fm. Gemensamt program för Campus och Distansgrupperna på em. Se separat program i Canvas.
2023-03-27
 Ons3 Maj09:00-17:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Auskultationsdag. Tänk på att denna dag är ett förslag, fungerar det bättre för dig kan du välja en annan dag för auskultationer2022-12-02
 
Vecka 19, 2023
 Mån8 Maj12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Digital tentamen i Wiseflow – hur går det till?
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis9 Maj10:00-11:30 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23JEH, OPI  Kontorstid i Zoom, campus- och distansgrupperna2023-03-27
 Ons10 Maj09:00-17:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Auskultationsdag. Tänk på att denna dag är ett förslag, fungerar det bättre för dig kan du välja en annan dag för auskultationer2022-12-02
AFre12 Maj23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22JHWE, SIBA  3rd completion Written assignment: Marketing of a library (individual assignment)2022-11-30
 
Vecka 20, 2023
 Mån15 Maj12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Hantera stress under studierna
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis16 Maj10:00-11:30 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23JEH, OPI  Kontorstid i Zoom, campus- och distansgrupperna2023-03-27
   13:00-16:00 Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22, Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22EABE, JAL, PRNO  Ta del av Eklunds föreläsning Klassifikationsteori I och II Inspelade2022-10-20
 Ons17 Maj09:00-17:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Auskultationsdag. Tänk på att denna dag är ett förslag, fungerar det bättre för dig kan du välja en annan dag för auskultationer2022-12-02
 
Vecka 21, 2023
 Mån22 Maj12:15-12:55 VerksamhetsstödJOSKZOOM Måndagsföreläsning: Mindfulness
Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
2022-12-01
 Tis23 Maj10:00-12:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23JEH, OPIE604, ZOOM föreläsning om Folkbibliotekariers omvärldsbevakning. Jenny Lindberg och Ola Pilerot. hybrid2023-03-27
 Ons24 Maj09:00-17:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Auskultationsdag. Tänk på att denna dag är ett förslag, fungerar det bättre för dig kan du välja en annan dag för auskultationer2022-12-02
   17:55-18:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23SIBA, THNY  Deadline anmälan till muntligt auskultationsseminarium. Du kan anmäla dig till antingen fm/em 30/5 eller
fm 31/5. Modul för anmälan finns i Canvas-ytan
2023-01-10
 
Vecka 22, 2023
 Mån29 Maj10:00-12:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23JEH, OPI  Kontorstid i Zoom, campus och distansgrupperna.
Muntlig kursutvärdering
2023-03-27
 Tis30 Maj10:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23JHWE, KTHA, MRRI, SIBA, THNYA315, D308, D310, D312 Muntligt seminarium: auskultationserfarenheter
OBS! Du blir placerad i en grupp, antingen tis 30 maj fm/em eller ons 31 maj fm. En modul för anmälan kommer att finnas i Canvas.
2023-01-10
   13:00-15:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23JHWE, KTHA, MRRI, SIBA, THNYB558, B559, C350, C352 Muntligt seminarium: auskultationserfarenheter
OBS! Du blir placerad i en grupp, antingen tis 30 maj fm/em eller ons 31 maj fm. En modul för anmälan kommer att finnas i Canvas.
2023-01-10
 Ons31 Maj10:00-12:00 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23JHWE, KTHA, MRRI, SIBA, THNYC350, C352, D310, D312 Muntligt seminarium: auskultationserfarenheter
OBS! Du blir placerad i en grupp, antingen mån eller tis och antingen fm eller em. En modul för anmälan kommer att finnas i Canvas.
2023-01-10
 Fre2 Jun11:30-12:00 Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23, Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23JEH, OPI  Deadline kl 12 - inlämning skriftlig examinationsuppgift
2023-03-21
 Sön4 Jun23:55-23:59 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23KTHA, SIBA, THNY  Deadline inlämning av auskultationsrapport2023-01-10
 
Vecka 32, 2023
 Sön13 Aug23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22BEGR, JHWE, SIBA  Fourth completion Workshop Part 12022-10-05
   23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22JHWE, SIBA  Fourth completion Strategic external analysis and media planning, Part 2 of the course2022-10-04
   23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22JHWE, SIBA  Fourth written completion Observations of the library room, Part 3 of the course2022-10-04
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug17:55-18:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22   Omexamination Slutgiltig forskningsplan (inkl. skriftlig ersättningsuppgift för seminarium)2022-10-24
ATor17 Aug16:59-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22, Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22BJEK, EABE, JAL, PRNO, THNY  Examination, tillfälle 3: Explorativ informationssökning2023-01-16
A  16:59-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22, Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22BJEK, PRNO  Examination, tillfälle 3: Kontrollerade vokabulärer2023-01-16
AFre18 Aug09:00-17:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT22   Omexamination Onlinetentamen2022-08-26
A  23:55-23:59 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22JHWE, SIBA  4th completion Written assignment: Marketing of a library (individual assignment)2022-11-30
 
Vecka 35, 2023
 Mån28 Aug08:00-17:00 Studentkåren   Insparken 2023 arr. av Studentkåren i Borås. Mer information: http://studentkareniboras.se/insparken-ht/

Kick-off 2023 arr. of the Student Union in Borås. More information: http://studentkareniboras.se/en/insparken-ht/
2023-03-24
 Tis29 Aug09:00-15:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, CER, EABED511 PRELKursintro
Föreläsning med Catarina Eriksson 10-12
Föreläsning Pia Borrman 13.30-15.30?
2022-10-20
 
Vecka 36, 2023
 Tis5 Sep10:30-12:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABE, MRRID511 PRELFöreläsningar : Ringbo Mångspråk2022-10-18
   14:00-16:30 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL: Workshop minoritetsspråk2022-10-18
 
Vecka 37, 2023
 Tis12 Sep09:30-10:30 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL: Gästföreläsning funktionsvariationer MTM via Zoom2022-10-18
   11:00-12:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL: Föreläsning biblioteksrummet2022-10-18
   13:00-15:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PRELLitteraturseminarium2022-10-18
 
Vecka 38, 2023
 Tis19 Sep09:00-12:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL. ALC sal?Examinerande seminarium: Gruppindelning publiceras i Canvas (du deltar endast på förmiddag eller eftermiddag)2022-10-20
   13:00-16:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL: ALC sal? Examinerande seminarium: Gruppindelning publiceras i Canvas (du deltar endast på förmiddag eller eftermiddag)2022-10-20
 
Vecka 39, 2023
 Tis26 Sep09:30-12:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABE, ULCED511, J517 PREL: Workshop Normkreativitet, Centerwall och Sandin2022-11-08
   13:00-14:00 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABE, ULCED511 PREL: Föreläsning m Centerwall. Hbtqia2022-10-20
   14:15-15:45 Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskapAMSA, EABED511 PREL: Introduktion till moment 2 i kursen, Inspelat material?2022-10-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
BEGR Beate Granström  
BJEK Björn Ekström  
CER Catarina Eriksson  
EABE Emma Berge Kleber  
EIJO Erik Joelsson  
GUNE Gustaf Nelhans  
JAL Jan Larsson  
JEH Jenny Lindberg  
JHWE Johan Webber  
JOSK Josefin Skytt  
KIJO Kristin Johansson  
KTHA Katarina Hagberg  
MRRI Maria Ringbo  
MUT Malin Utter  
OPI Ola Pilerot  
PRNO Petra Nord  
SIBA Sirpa Bark  
THNY Thomas Nyström  
ULCE Ulrika Centerwall  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A315 Konferensrum 3 Balder 20
B558 Grupprum 5   6
B559 Grupprum 5   6
C350 Grupprum 3 Balder 8
C352 Sammanträdesrum 3   10
C502 Datorsal 5   20
C504 Datorsal 5   20
D307 Lektionssal 3   38
D308 Grupprum 3 D 12
D310 Grupprum 3 D 16
D311 Lektionssal 3   60
D312 Grupprum 3 D 16
D511 Lektionssal 5   50
D513 Lektionssal 5   34
D517 Lektionssal 5   40
D519 Lektionssal 5   40
E604 Lektionssal 6   26
E624 Lektionssal 6   30
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
J517 Loftet ALC 5 J 36
M402 Hörsal 4   120
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
310- Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
31BPI1-20231-B22V3- Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23
31BPI1-20231-B23V3- Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23
6- Verksamhetsstöd
C3BBK1-20231-B35V3- Biblioteksorganisationers kompetensförsörjning, 7.5 hp 50% VT23
C3BFÄ1-20231-B04V3- Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23
C3BKS1-20221-B01V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22
C3BKS1-20221-B02V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B15H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22
C3BRA1-20222-B06H2- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B05H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B12H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT22
C3FBR1-20222-IN48H- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder