Schema
Program: NGBID21h, Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
Datum: 2023-06-01 - 2023-11-30
 
Utskrivet: 2023-06-01 15:10:46
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2023
 Tor1 Jun09:00-16:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, KIJO, KTHA, MUT, PRNO, SIBA, ULCEH501, H502, H503, M502, M504, ZOOM Examinerande seminarium forskningsöversikt. Campus på HB och distans i Zoom.2023-03-16
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug09:00-12:00 Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT22, Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT22CER, KTHA, SFLI, TEN, WFTENZOOM Omtentamen 4 Bibliotek i det offentliga (Biblioteksjuridik + tjänstepersoner i offentlig förvaltning). Wiseflow-tenta.2022-10-17
   14:00-17:00 Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT22, Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT22CER, KTHA, SFLI, TEN, WFTENZOOM Omtentamentstillfälle 4 tenta "Biblioteksväsendet" Bibliotek i samhället2022-11-17
 Ons16 Aug08:00-10:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUTZOOM Omexamination 4 seminarium litteraturseminarium, i Zoom.2023-01-05
   10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUTZOOM Omexamination seminarium Centrala begrepp i Zoom2023-01-05
   23:58-23:59 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUT  Deadline omexamination 2 forskningsöversikt användarstudier2023-01-04
 
Vecka 35, 2023
 Mån28 Aug08:00-17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT23, Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT23, Studentkåren   Insparken 2023 arr. av Studentkåren i Borås. Mer information: http://studentkareniboras.se/insparken-ht/

Kick-off 2023 arr. of the Student Union in Borås. More information: http://studentkareniboras.se/en/insparken-ht/
2023-05-05
ATis29 Aug10:30-11:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAC350, ZOOM Kursintroduktion, vetmet1 distans2023-05-26
 
Vecka 36, 2023
 Mån4 Sep14:00-16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBA  Introduktion till vetenskapsteori (EIJO) Inspelad2023-05-26
 Tis5 Sep14:00-16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBA  Föreläsning: Kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser (EIJO) Inspelad2023-05-26
 Tor7 Sep15:00-15:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAZOOM Öppet hus på zoom2023-05-26
 
Vecka 37, 2023
 Tis12 Sep13:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAZOOM Seminarium Vetenskapsteori: ni blir indelade i breakout-rum2023-05-26
 Fre15 Sep14:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBA  Föreläsning: Problemformulering (EIJO) Inspelad2023-05-26
   15:00-16:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, KIJO, SIBA  Föreläsning: Metod, dokument (KIJO) Inspelad2023-05-26
 
Vecka 38, 2023
 Tis19 Sep13:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAZOOM Seminarium Problemformulering: ni blir indelade i breakout-rum2023-05-26
 Tor21 Sep14:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, OPI, SIBA  Föreläsning: Metod, intervju (OPI) Inspelad2023-05-26
   15:00-16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23DGU, EIJO, SIBA  Föreläsning: Metod, Sociala medier (DGU) Inspelad2023-05-26
 
Vecka 39, 2023
 Mån25 Sep15:30-16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAZOOM Öppet hus på zoom2023-05-26
 Tis26 Sep15:00-16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23BJHA, EIJO, SIBA  Föreläsning: Metod, Bibliometri (BJHA) Inspelad2023-05-26
 
Vecka 40, 2023
 Mån2 Okt14:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23AMSA, EIJO, SIBA  Föreläsning: Metod, Forska om barn (AMSA) Inspelad2023-05-26
 Tis3 Okt15:00-15:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBAZOOM Öppet hus på zoom2023-05-26
 Tor5 Okt23:58-23:59 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUT  Deadline omexamination 3 forskningsöversikt användarstudier2023-01-04
 
Vecka 41, 2023
 Mån9 Okt09:00-12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBA  Examination
Salstentamen för campusstudenter
Wiseflow-tentamen för distansstudenter
2023-05-26
 Tis10 Okt14:00-15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, JEK, SIBAZOOM Introduktion till statistikdelen i kursen (JEK)2023-05-26
 
Vecka 42, 2023
 Tis17 Okt13:00-14:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, JEK, SIBA  Föreläsning: (JEK) Inspelad2023-05-26
 
Vecka 43, 2023
 Tis24 Okt13:00-14:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, JEK, SIBAZOOM Föreläsning/workshop: (JEK) Ni blir indelade i breakout-rum2023-05-26
 
Vecka 44, 2023
 Mån30 Okt13:00-14:30 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, JEK, SIBAZOOM Öppet hus? (JEK)2023-05-26
 Tis31 Okt09:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23ATCA, MUT, PRNOZOOM Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer. Denna inledning till kursen görs samstämmigt med campusprogrammet och sker i Zoom.2023-05-31
   13:30-15:30 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23PRNOZOOM Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer2023-05-31
 Sön5 Nov17:55-18:00 Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23, Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23EIJO, SIBA  Examination skriftlig inlämning
2023-05-26
 
Vecka 45, 2023
 Tis7 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.2023-05-09
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.2023-05-09
 
Vecka 46, 2023
 Mån13 Nov15:00-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22, Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23PRNOZOOM Föreläsning: Information retrieval2023-04-28
 Ons15 Nov10:00-12:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23MUT, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.2023-05-31
   13:00-15:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23MUT, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.2023-05-31
 Tor16 Nov23:58-23:59 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUT  Deadline omexamination 4 forskningsöversikt användarstudier2023-01-04
 Fre17 Nov10:00-12:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUTZOOM Omexamination seminarium Centrala begrepp i Zoom2023-01-05
   13:00-15:00 Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23, Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23JHWE, MUTZOOM Omexamination 5 seminarium litteraturseminarium, i Zoom.2023-01-05
 
Vecka 47, 2023
 Tis21 Nov10:00-11:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23MUT, PRNOZOOM Office hour2023-05-31
 
Vecka 48, 2023
 Tis28 Nov16:59-17:00 Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23MUT, PRNO  Examination: Explorativ informationssökning2023-05-31

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
ATCA Anton Carlander Borgström  
BJHA Björn Hammarfelt  
CER Catarina Eriksson  
DGU David Gunnarsson Lorentzen  
EIJO Erik Joelsson  
JEK Johan Eklund  
JHWE Johan Webber  
KIJO Kristin Johansson  
KTHA Katarina Hagberg  
MUT Malin Utter  
OPI Ola Pilerot  
PRNO Petra Nord  
SFLI Sofia Lindström Sol  
SIBA Sirpa Bark  
TEN Tentamen    
ULCE Ulrika Centerwall  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
C350 Grupprum 3 Balder 8
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
M502 Seminarierum 5   20
M504 Seminarierum 5   20
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
C3BIS1-20222-B03H2- Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT22
C3BIS1-20222-B04H2- Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20232-B13H3- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT23
C3BOA1-20231-B09V3- Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT23
C3BOA1-20231-B10V3- Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT23
C3BVF1-20232-B05H3- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT23
C3BVF1-20232-B12H3- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT23
C46U10-20232-L03H3- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT23
CF3U10-20232-L02H3- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT23
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder