Grafiskt schema
Program: ADAEK21h, Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2021
Datum: 2022-09-25 - 2023-03-24
 
Utskrivet: 2022-09-25 01:17:56
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Ej i sökning
Tisdag
20 Sep
Ej i sökning
Onsdag
21 Sep
Ej i sökning
Torsdag
22 Sep
Ej i sökning
Fredag
23 Sep
Ej i sökning
Lördag
24 Sep
Ej i sökning
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 09:00:00 - 2022-09-26 12:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000525
Moment:Budgetövningar
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M404
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000119
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
27 Sep
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 23:55:00 - 2022-09-28 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000107
Moment:Videoföreläsning: FD, Normaliseringsregler, 1NF-BCNF
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Torsdag
29 Sep
Datum:2022-09-29 13:00:00 - 2022-09-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000127
Moment:Workshop: Modellering (konceptuell) Grupp 1-9
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
ANTS, JHSA
E437, E438
Fredag
30 Sep
Datum:2022-09-30 13:00:00 - 2022-09-30 16:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000129
Moment:Workshop: Modellering (konceptuell) Grupp 10-18
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
ANTS, JHSA
H301, H401
Datum:2022-09-30 23:55:00 - 2022-09-30 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000109
Moment:Videoföreläsning: Armstrongs Axiom & Inferensregler, Höljen, CK
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Datum:2022-09-30 23:55:00 - 2022-09-30 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000163
Moment:Laboration 1 Feedback 1
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000143
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
4 Okt
Datum:2022-10-04 09:00:00 - 2022-10-04 12:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000131
Moment:Workshop: Modellering (logisk) Grupp 1-9
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
ANTS, JHSA
H401, H402
Datum:2022-10-04 13:00:00 - 2022-10-04 16:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000133
Moment:Workshop: Modellering (logisk) Grupp 10-18
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
ANTS, JHSA
H302, H402
Onsdag
5 Okt
Datum:2022-10-05 13:00:00 - 2022-10-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000135
Moment:Workshop: Normalisering Grupp 1-9
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, KAZA
H301, H402
Torsdag
6 Okt
Datum:2022-10-06 10:30:00 - 2022-10-06 12:30:00
Id:BokningsId_20220810_000000137
Moment:Workshop: Normalisering Grupp 10-18
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, KAZA
H301, H402
Datum:2022-10-06 13:00:00 - 2022-10-06 16:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000527
Moment:Kostnadslära och resultatplanering
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M506
Fredag
7 Okt
Datum:2022-10-07 14:00:00 - 2022-10-07 18:00:00
Id:BokningsId_20220105_000000161
Moment:Salstentamen 3 (omtentamen) Wiseflow
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
C1VA1B-20221-I12V2-
GUJU, TEN, WFTEN
E308
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000271
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-10-10 13:00:00 - 2022-10-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000529
Moment:Produktkalkyler
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M404
Tisdag
11 Okt
Datum:2022-10-11 08:00:00 - 2022-10-11 17:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000145
Moment:Handledning 3: Laboration 1
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA
ZOOM
Datum:2022-10-11 08:00:00 - 2022-10-11 17:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000147
Moment:Handledning 1: Laboration 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
ZOOM
Datum:2022-10-11 23:55:00 - 2022-10-11 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000111
Moment:Videoföreläsning: Realisering 1
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Onsdag
12 Okt
Torsdag
13 Okt
Datum:2022-10-13 23:55:00 - 2022-10-13 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000113
Moment:Videoföreläsning: Realisering 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Fredag
14 Okt
Datum:2022-10-14 23:55:00 - 2022-10-14 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000167
Moment:Laboration 1 Deadline 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 12:10:00 - 2022-10-17 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000167
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-10-17 13:00:00 - 2022-10-17 16:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000533
Moment:Kalkyler forts. samt finansiering och avkastning
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M404
Tisdag
18 Okt
Datum:2022-10-18 08:00:00 - 2022-10-18 17:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000151
Moment:Handledning 2: Laboration 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
ZOOM
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 23:55:00 - 2022-10-19 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000115
Moment:Videoföreläsning: Big Data och Hadoop
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Torsdag
20 Okt
Datum:2022-10-20 13:00:00 - 2022-10-20 16:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000535
Moment:Måltal och val av finaniering
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M404
Fredag
21 Okt
Datum:2022-10-21 23:55:00 - 2022-10-21 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000117
Moment:Videoföreläsning: NoSQL och NewSQL
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA
Datum:2022-10-21 23:55:00 - 2022-10-21 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000169
Moment:Laboration 1 Feedback 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA
Datum:2022-10-21 23:55:00 - 2022-10-21 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000173
Moment:Laboration 2 Deadline 1
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000189
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
25 Okt
Onsdag
26 Okt
Torsdag
27 Okt
Fredag
28 Okt
Datum:2022-10-28 23:55:00 - 2022-10-28 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000179
Moment:Laboration 2 Feedback 1
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Datum:2022-10-31 13:00:00 - 2022-10-31 16:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000541
Moment:Frågestund
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB
M506
Tisdag
1 Nov
Datum:2022-11-01 09:00:00 - 2022-11-01 13:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000157
Moment:
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA, KAZA, MNI
Antal 140
Onsdag
2 Nov
Datum:2022-11-02 09:00:00 - 2022-11-02 12:00:00
Id:BokningsId_20220509_000000543
Moment:Ordinarie tentamen, salstentamen. Anmälan i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
21ES1B-20222-M06H2-
HAB, TEN
D513, D519, H401, H402
Torsdag
3 Nov
Datum:2022-11-03 08:00:00 - 2022-11-03 17:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000149
Moment:Handledning 3: Laboration 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
ZOOM
Fredag
4 Nov
Datum:2022-11-04 23:55:00 - 2022-11-04 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000171
Moment:Laboration 1 Deadline 3
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 09:00:00 - 2022-11-07 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000341
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000211
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-11-07 13:00:00 - 2022-11-07 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000331
Moment:Kursintroduktion och F1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Antal 140, C203
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Datum:2022-11-09 13:00:00 - 2022-11-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000339
Moment:F2 Redovisningsteori (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Antal 140, M506
Datum:2022-11-09 23:55:00 - 2022-11-09 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000175
Moment:Laboration 2 Deadline 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 09:00:00 - 2022-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000407
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-11-14 12:10:00 - 2022-11-14 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000179
Moment:Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
15 Nov
Onsdag
16 Nov
Datum:2022-11-16 13:00:00 - 2022-11-16 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000347
Moment:F3 HR och alternativ redovisning (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Antal 140, C203
Datum:2022-11-16 23:55:00 - 2022-11-16 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000181
Moment:Laboration 2 Feedback 2
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
Torsdag
17 Nov
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Datum:2022-11-21 09:00:00 - 2022-11-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000409
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-11-21 12:10:00 - 2022-11-21 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000215
Moment:Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-11-21 13:00:00 - 2022-11-21 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000351
Moment:F4 Eget kapital och revision (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Antal 140, D207
Tisdag
22 Nov
Onsdag
23 Nov
Torsdag
24 Nov
Datum:2022-11-24 13:00:00 - 2022-11-24 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000353
Moment:F5 Koncernredovisning och kris i företag (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Antal 140, D207
Fredag
25 Nov
Datum:2022-11-25 09:00:00 - 2022-11-25 12:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000181
Moment:Värddering F5:1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Datum:2022-11-28 09:00:00 - 2022-11-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000411
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-11-28 12:10:00 - 2022-11-28 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000245
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-11-28 13:00:00 - 2022-11-28 16:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000185
Moment:Värddering F5:2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Tisdag
29 Nov
Datum:2022-11-29 15:00:00 - 2022-11-29 18:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000189
Moment:Värdering 5:3 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Onsdag
30 Nov
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Datum:2022-12-02 23:55:00 - 2022-12-02 23:59:00
Id:BokningsId_20220810_000000177
Moment:Laboration 2 Deadline 3
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
JHSA, MNI
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 09:00:00 - 2022-12-05 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000413
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-12-05 12:10:00 - 2022-12-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000267
Moment:Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-12-05 13:00:00 - 2022-12-05 16:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000193
Moment:Skatt F6.1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Tisdag
6 Dec
Onsdag
7 Dec
Datum:2022-12-07 09:00:00 - 2022-12-07 12:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000195
Moment:Skatt F6.2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Torsdag
8 Dec
Fredag
9 Dec
Datum:2022-12-09 09:00:00 - 2022-12-09 13:00:00
Id:BokningsId_20220810_000000159
Moment:Omtentamen Databasteknik (anmälan krävs genom Kronox)
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h
NDA01G-20222-I03H2-
HELO, JHSA, KAZA, MNI
Antal 140
Datum:2022-12-09 14:00:00 - 2022-12-09 14:45:00
Id:BokningsId_20220909_000000107
Moment:Klassmöte Adaek21
Resurser:ADAEK21h
350-
ANP
ZOOM
Datum:2022-12-09 15:00:00 - 2022-12-09 18:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000197
Moment:Kassaflödesredovisning F7:1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 09:00:00 - 2022-12-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000415
Moment:
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB
Antal 67
Datum:2022-12-12 12:10:00 - 2022-12-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000289
Moment:Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-12-12 13:00:00 - 2022-12-12 16:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000199
Moment:Kassaflödesredovisning F7:2 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Tisdag
13 Dec
Onsdag
14 Dec
Torsdag
15 Dec
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

V.51
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Dec
Datum:2022-12-19 09:00:00 - 2022-12-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000417
Moment:Ordinarie tentamen, salstentamen. Anmälan i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
Resurser:ACEKO21h-pgrp2, ACIVE21h-pgrp2, ADAEK21h
21EK1C-20222-M38H2-
HAB, TEN
Antal 67
Datum:2022-12-19 12:10:00 - 2022-12-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000311
Moment:Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-12-19 13:00:00 - 2022-12-19 15:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000355
Moment:Kassaflödesredovisning F7:3 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Tisdag
20 Dec
Onsdag
21 Dec
Torsdag
22 Dec
Fredag
23 Dec
Lördag
24 Dec
Söndag
25 Dec

V.52
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Dec
Tisdag
27 Dec
Onsdag
28 Dec
Torsdag
29 Dec
Fredag
30 Dec
Lördag
31 Dec
Söndag
1 Jan

V.1
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jan
Tisdag
3 Jan
Onsdag
4 Jan
Torsdag
5 Jan
Fredag
6 Jan
Lördag
7 Jan
Söndag
8 Jan

V.2
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Jan
Datum:2023-01-09 10:00:00 - 2023-01-09 11:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000381
Moment:Seminarietillfälle 1

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H502
Datum:2023-01-09 13:00:00 - 2023-01-09 14:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000379
Moment:Seminarietillfälle 2

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H502
Datum:2023-01-09 15:00:00 - 2023-01-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000399
Moment:Frågestund inför tentamen (del 2) (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/61672004602 )
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
Sparbankssalen (M2)
Datum:2023-01-09 16:00:00 - 2023-01-09 17:00:00
Id:BokningsId_20220630_000000363
Moment:inför tentamen del 1 (Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/168554481)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
KJO
ZOOM
Tisdag
10 Jan
Datum:2023-01-10 10:00:00 - 2023-01-10 11:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000387
Moment:Seminarietillfälle 3

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H502
Datum:2023-01-10 13:00:00 - 2023-01-10 14:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000389
Moment:Seminarietillfälle 4

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H503
Datum:2023-01-10 15:00:00 - 2023-01-10 16:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000391
Moment:Seminarietillfälle 5

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H503
Datum:2023-01-10 17:00:00 - 2023-01-10 18:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000393
Moment:Seminarietillfälle 6

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H503
Onsdag
11 Jan
Datum:2023-01-11 13:00:00 - 2023-01-11 14:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000373
Moment:Seminarietillfälle 7

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H503
Datum:2023-01-11 15:00:00 - 2023-01-11 16:30:00
Id:BokningsId_20220623_000000383
Moment:Seminarietillfälle 8

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC
H503
Torsdag
12 Jan
Fredag
13 Jan
Datum:2023-01-13 14:00:00 - 2023-01-13 18:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000355
Moment:Ordinarie tentamen (SEX01B) JC salstentamen (anmälan 10 dagar innan tentan ges)

Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
SEX01B-20222-M07H2-
JC, TEN
Antal 140
Lördag
14 Jan
Söndag
15 Jan

V.3
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Jan
Tisdag
17 Jan
Datum:2023-01-17 10:00:00 - 2023-01-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000367
Moment:Introduktion - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 140, C203
Datum:2023-01-17 13:00:00 - 2023-01-17 15:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000369
Moment:Föreläsning 1 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 140, C203
Onsdag
18 Jan
Torsdag
19 Jan
Fredag
20 Jan
Lördag
21 Jan
Söndag
22 Jan

V.4
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Jan
Tisdag
24 Jan
Onsdag
25 Jan
Torsdag
26 Jan
Datum:2023-01-26 09:00:00 - 2023-01-26 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000387
Moment:Seminarium 1 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 50, D409
Fredag
27 Jan
Datum:2023-01-27 09:00:00 - 2023-01-27 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000389
Moment:Seminarium 1 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 50, D409
Lördag
28 Jan
Söndag
29 Jan

V.5
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Jan
Tisdag
31 Jan
Datum:2023-01-31 09:00:00 - 2023-01-31 12:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000373
Moment:Föreläsning 2 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 140, C203
Onsdag
1 Feb
Torsdag
2 Feb
Fredag
3 Feb
Lördag
4 Feb
Söndag
5 Feb

V.6
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Feb
Tisdag
7 Feb
Onsdag
8 Feb
Torsdag
9 Feb
Datum:2023-02-09 09:00:00 - 2023-02-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000397
Moment:Seminarium 2 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 25, Antal 50, D511, D513
Fredag
10 Feb
Datum:2023-02-10 09:00:00 - 2023-02-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000399
Moment:Seminarium 2 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 25, Antal 50, D511, D513
Lördag
11 Feb
Söndag
12 Feb

V.7
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Feb
Tisdag
14 Feb
Datum:2023-02-14 09:00:00 - 2023-02-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000375
Moment:Föreläsning 3 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 140, C203
Onsdag
15 Feb
Torsdag
16 Feb
Fredag
17 Feb
Lördag
18 Feb
Söndag
19 Feb

V.8
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Feb
Tisdag
21 Feb
Onsdag
22 Feb
Torsdag
23 Feb
Datum:2023-02-23 09:00:00 - 2023-02-23 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000391
Moment:Seminarium 3 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 50, D409
Fredag
24 Feb
Datum:2023-02-24 09:00:00 - 2023-02-24 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000393
Moment:Seminarium 3 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 50, D409
Lördag
25 Feb
Söndag
26 Feb

V.9
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Feb
Tisdag
28 Feb
Datum:2023-02-28 09:00:00 - 2023-02-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000377
Moment:Föreläsning 4 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 140, C203
Onsdag
1 Mar
Torsdag
2 Mar
Fredag
3 Mar
Lördag
4 Mar
Söndag
5 Mar

V.10
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Mar
Tisdag
7 Mar
Onsdag
8 Mar
Torsdag
9 Mar
Datum:2023-03-09 09:00:00 - 2023-03-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000403
Moment:Seminarium 4 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 25, Antal 50, D511, D513
Fredag
10 Mar
Datum:2023-03-10 09:00:00 - 2023-03-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000401
Moment:Seminarium 4 - SSM011 VT23
Resurser:ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-
SGI
Antal 25, Antal 50, D511, D513
Lördag
11 Mar
Söndag
12 Mar

V.11
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Mar
Tisdag
14 Mar
Onsdag
15 Mar
Torsdag
16 Mar
Fredag
17 Mar
Lördag
18 Mar
Söndag
19 Mar

V.12
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Mar
Tisdag
21 Mar
Onsdag
22 Mar
Datum:2023-03-22 09:00:00 - 2023-03-22 13:00:00
Id:BokningsId_20220615_000000381
Moment:Salstentamen - SSM011 VT23

Ordinarie Tentamen SSM011 VT23
Omtentamen SSM011 HT22

Resurser:ACEKO21h, ACIVE21h, ADAEK21h, DTEKO21h, NGBIT21h
1-, SSM011-20222-M29H2-
SGI, TEN
Antal 140
Torsdag
23 Mar
Fredag
24 Mar
Lördag
25 Mar
Ej i sökning
Söndag
26 Mar
Ej i sökning

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ANP Anna Palmquist  
ANTS Antonios Tsertsidis  
GUJU Gustaf Juell-Skielse  
HAB Hans Bergkvist  
HELO Helena Löfström  
JC Jürgen Claussen  
JHSA Johannes Sahlin  
JOSK Josefin Skytt  
KAZA Karl-Axel Zander Persson  
KJO Kjell Johansson  
MNI Malin Nilsson  
SGI Stavroula Wallström  
TEN Tentamen    
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 140 Upp till 140 personer 0   140
Antal 25 Upp till 25 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
Antal 67        
C203 Stora hörsalen 2   144
D207 Hörsal 2   130
D409 Lektionssal 4   50
D511 Lektionssal 5   50
D513 Lektionssal 5   34
D519 Lektionssal 5   40
E308 Tentamenssal 3   72
E437 Lektionssal 4   65
E438 Lektionssal 4   65
H301 Lektionssal 3 Sandgärdet 40
H302 Lektionssal 3   40
H401 Lektionssal 4   40
H402 Lektionssal 4   40
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
M404 High Tech 4   120
M506 Hörsal 5   130
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
1- Akademin för textil, teknik och ekonomi
21EK1C-20222-M38H2- Ekonomistyrning II, 7.5 hp 50% HT22
21ES1B-20222-M06H2- Ekonomistyrning I, 7.5 hp 50% HT22
350- Institutionen för informationsteknologi
6- Verksamhetsstöd
C1VA1B-20221-I12V2- Verksamhetsprocesser och affärssystem, 7.5 hp 50% VT22
NDA01G-20222-I03H2- Databasteknik, 7.5 hp 50% HT22
SEX01B-20222-M07H2- Externredovisning, 7.5 hp 50% HT22
SSM011-20222-M29H2- Strategisk marknadsföring, 7.5 hp 50% HT22

Program  
Id Programnamn
ACEKO21h Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2021
ACEKO21h-pgrp2 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 21h1-pgrp2, CERE, startår 2021
ACIVE21h Ekonomutbildning, 180 hp startår 2021
ACIVE21h-pgrp2 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE21h-pgrp2, EKRE, startår 2021
ADAEK21h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2021
ASYST21h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2021
BMBD121h Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp distans , startår 2021
DTEKO21h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2021
LAG4621h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2021
LAG4621h1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Varberg, startår 2021
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF321h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2021
LAGF321v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LASEN21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska, 240 hp , startår 2021
LASVA21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk, 240 hp , startår 2021
LGFÖD21h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning, 210 hp distans , startår 2021
LGFÖR21h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2021
LGFÖR21h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2021
LGFÖR21v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021
NGBIB21h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
NGBID21h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
NGBIT21h Kandidatprogram i Internationell Handel och IT, 180 hp , startår 2021
NGWDK21h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2021
SAMLI21v Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp distans 50%, startår 2021
SAMPD21h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
SASIC21v Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 hp distans Ortsoberoende, startår 2021

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.