Grafiskt schema
Program: NAINF14h, Magisterutbildning i informatik, 60 hp , startår 2014
Datum: 2014-09-01 - 2015-08-31
 
Utskrivet: 2022-08-10 10:19:30
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.36
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Sep
Datum:2014-09-01 08:00:00 - 2014-09-01 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000309
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Tisdag
2 Sep
Datum:2014-09-02 12:00:00 - 2014-09-02 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000317
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Onsdag
3 Sep
Datum:2014-09-03 16:00:00 - 2014-09-03 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000319
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Torsdag
4 Sep
Datum:2014-09-04 12:00:00 - 2014-09-04 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000321
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Fredag
5 Sep
Datum:2014-09-05 14:00:00 - 2014-09-05 16:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000225
Moment:Introduction: Research strategies
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
EVG
M204
Lördag
6 Sep
Söndag
7 Sep

V.37
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Sep
Datum:2014-09-08 09:00:00 - 2014-09-08 12:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000071
Moment:Introduction: Research design, Planning a reserach project and ethics
Introduction to group assignment
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
E604
Datum:2014-09-08 13:00:00 - 2014-09-08 15:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000351
Moment:01 Introduction
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
M401
Datum:2014-09-08 15:00:00 - 2014-09-08 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000323
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Tisdag
9 Sep
Datum:2014-09-09 09:00:00 - 2014-09-09 12:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000349
Moment:02 Rigor and Relevance
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
M401
Datum:2014-09-09 12:00:00 - 2014-09-09 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000325
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Onsdag
10 Sep
Datum:2014-09-10 13:00:00 - 2014-09-10 16:00:00
Id:BokningsId_20140910_000000011
Moment:CANCELLED - the lecture is moved to the 19th of September.
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
Torsdag
11 Sep
Datum:2014-09-11 09:00:00 - 2014-09-11 12:00:00
Id:BokningsId_20140818_000000115
Moment:Qualitative and Quantitaive data
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
M401
Datum:2014-09-11 13:00:00 - 2014-09-11 20:00:00
Id:BokningsId_20140331_000000327
Moment:Introduktion, studentaktiviteter i kårens regi. Se separat information från kåren.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NGIMI12h, NGIMI13h, NGIMI14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Fredag
12 Sep
Datum:2014-09-12 10:15:00 - 2014-09-12 12:00:00
Id:BokningsId_20140822_000000259
Moment:03 Sustainability (Trends in informatics)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
H301
Lördag
13 Sep
Söndag
14 Sep

V.38
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Sep
Datum:2014-09-15 10:30:00 - 2014-09-15 12:00:00
Id:BokningsId_20140509_000000767
Moment:Research seminar (Stefan Cronholm)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
SCO
M401
Datum:2014-09-15 13:00:00 - 2014-09-15 14:30:00
Id:BokningsId_20140509_000000753
Moment:Research seminar (Anders Hjalmarsson)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
AHJ
M401
Tisdag
16 Sep
Datum:2014-09-16 09:00:00 - 2014-09-16 10:30:00
Id:BokningsId_20140509_000000769
Moment:Research seminar (Anders Gidenstam)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
AGD
M401
Datum:2014-09-16 10:30:00 - 2014-09-16 12:00:00
Id:BokningsId_20140509_000000773
Moment:Research seminar (Håkan Sundell)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
HSU
M401
Datum:2014-09-16 13:00:00 - 2014-09-16 14:30:00
Id:BokningsId_20140509_000000775
Moment:Research seminar (Henrik Linusson)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
HELI
M401
Datum:2014-09-16 14:30:00 - 2014-09-16 16:00:00
Id:BokningsId_20140509_000000781
Moment:Research seminar (Rikard König)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
RIK
M401
Onsdag
17 Sep
Datum:2014-09-17 09:00:00 - 2014-09-17 10:30:00
Id:BokningsId_20140509_000000783
Moment:Research seminar (Peter Rittgen)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
PRI
M401
Datum:2014-09-17 10:30:00 - 2014-09-17 12:00:00
Id:BokningsId_20140509_000000785
Moment:Research seminar (Cecilia Sönströd)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
CES
M401
Datum:2014-09-17 13:00:00 - 2014-09-17 14:30:00
Id:BokningsId_20140509_000000789
Moment:Research seminar (Tuwe Löfström)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
TUL
M401
Datum:2014-09-17 14:30:00 - 2014-09-17 16:00:00
Id:BokningsId_20140509_000000787
Moment:Research seminar (Carina Hallqvist)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
CAHA
M401
Torsdag
18 Sep
Datum:2014-09-18 09:00:00 - 2014-09-18 10:30:00
Id:BokningsId_20140701_000000261
Moment:Research seminar (Daniel Rudmark)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
DAR
M401
Datum:2014-09-18 10:30:00 - 2014-09-18 12:00:00
Id:BokningsId_20140701_000000263
Moment:Research seminar (Björn Abelli)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
M401
Datum:2014-09-18 12:00:00 - 2014-09-18 12:30:00
Id:BokningsId_20140701_000000265
Moment:Start of Assignment
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
M401
Fredag
19 Sep
Datum:2014-09-19 09:00:00 - 2014-09-19 12:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000083
Moment:Introduction: Qualitative research
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
E308
Lördag
20 Sep
Söndag
21 Sep

V.39
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Sep
Tisdag
23 Sep
Onsdag
24 Sep
Datum:2014-09-24 09:00:00 - 2014-09-24 12:00:00
Id:BokningsId_20140908_000000329
Moment:Introduction: Qantitativ reserach methods
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
EVG
M401
Datum:2014-09-24 13:00:00 - 2014-09-24 16:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000097
Moment:Introduction: Quantitative analysis
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
CES, HEFR
E408
Torsdag
25 Sep
Fredag
26 Sep
Datum:2014-09-26 13:00:00 - 2014-09-26 17:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000103
Moment:Introduction: Seminar - Group assigment 1
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
EVG, HEFR
E603, E604
Lördag
27 Sep
Söndag
28 Sep

V.40
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Sep
Tisdag
30 Sep
Onsdag
1 Okt
Datum:2014-10-01 09:00:00 - 2014-10-01 14:00:00
Id:BokningsId_20140701_000000279
Moment:Tutoring (separate schedule)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Torsdag
2 Okt
Fredag
3 Okt
Datum:2014-10-03 13:00:00 - 2014-10-03 17:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000115
Moment:Introduction: Workshop SPSS
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
SGI
L205
Lördag
4 Okt
Söndag
5 Okt

V.41
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Okt
Tisdag
7 Okt
Datum:2014-10-07 09:00:00 - 2014-10-07 12:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000123
Moment:Introduction: Qualitative analysis
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
E308
Onsdag
8 Okt
Datum:2014-10-08 08:00:00 - 2014-10-08 12:30:00
Id:BokningsId_20140701_000000277
Moment:Tutoring (separate schedule)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Torsdag
9 Okt
Fredag
10 Okt
Lördag
11 Okt
Söndag
12 Okt

V.42
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Okt
Tisdag
14 Okt
Datum:2014-10-14 09:00:00 - 2014-10-14 12:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000127
Moment:Introduction: How to present your reserach
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
EVG
M404
Onsdag
15 Okt
Torsdag
16 Okt
Fredag
17 Okt
Datum:2014-10-17 15:59:00 - 2014-10-17 16:00:00
Id:BokningsId_20140701_000000281
Moment:First deadline article
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Lördag
18 Okt
Söndag
19 Okt

V.43
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Okt
Tisdag
21 Okt
Datum:2014-10-21 09:00:00 - 2014-10-21 12:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000129
Moment:Introduction: Mixed methods
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR
E604
Onsdag
22 Okt
Datum:2014-10-22 15:59:00 - 2014-10-22 16:00:00
Id:BokningsId_20140701_000000283
Moment:Deadline reviews
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Torsdag
23 Okt
Datum:2014-10-23 10:00:00 - 2014-10-23 18:00:00
Id:BokningsId_20140428_000000159
Moment:Sparbanksstiftelsens dag.
Resurser:ACEKO11h, ACEKO12h, ACEKO13h, ACEKO14h, ACIVE14h, ADAEK12h, ADAEK13h, ADAEK14h, AIMAS13h, ASYAR12h, ASYAR13h, ASYAR14h, ASYST12h, ASYST13h, ASYST14h, NAINF13h, NAINF13h1, NAINF14h, NIMAS14h, SAMEK14h, SGADI13h, SGADI14h, SGADM12h, SGKEK14h
Fredag
24 Okt
Lördag
25 Okt
Söndag
26 Okt

V.44
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Okt
Tisdag
28 Okt
Datum:2014-10-28 09:00:00 - 2014-10-28 17:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000131
Moment:Introduction: Seminar 2
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
EVG, HEFR
D517
Onsdag
29 Okt
Torsdag
30 Okt
Fredag
31 Okt
Datum:2014-10-31 15:59:00 - 2014-10-31 16:00:00
Id:BokningsId_20140701_000000285
Moment:Final deadline article
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Lördag
1 Nov
Söndag
2 Nov

V.45
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Nov
Datum:2014-11-03 09:00:00 - 2014-11-03 11:30:00
Id:BokningsId_20140701_000000289
Moment:Conference (presentation)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
M401
Tisdag
4 Nov
Onsdag
5 Nov
Torsdag
6 Nov
Datum:2014-11-06 09:00:00 - 2014-11-06 14:00:00
Id:BokningsId_20140815_000000133
Moment:STUDENTER I-Ö
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1, SAMEK14h
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR, TEN
D311
Datum:2014-11-06 09:00:00 - 2014-11-06 14:00:00
Id:BokningsId_20141105_000000177
Moment:STUDENTER A-H
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1, SAMEK14h
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR, TEN
E437
Fredag
7 Nov
Lördag
8 Nov
Söndag
9 Nov

V.46
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Nov
Datum:2014-11-10 10:00:00 - 2014-11-10 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000851
Moment:Course Introduction and Lecture Solberg-Söilen
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
L502
Datum:2014-11-10 13:00:00 - 2014-11-10 16:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000425
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Tisdag
11 Nov
Datum:2014-11-11 09:00:00 - 2014-11-11 12:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000421
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Datum:2014-11-11 13:00:00 - 2014-11-11 16:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000427
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Onsdag
12 Nov
Datum:2014-11-12 09:00:00 - 2014-11-12 12:00:00
Id:BokningsId_20141009_000000517
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20142-42B53-, 22BM1D-20142-A42H4-, 22BM1D-20142-A51H4-, 22BM1D-20142-IN22H-
PRI
M502
Datum:2014-11-12 13:00:00 - 2014-11-12 16:00:00
Id:BokningsId_20141009_000000523
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20142-42B53-, 22BM1D-20142-A42H4-, 22BM1D-20142-A51H4-, 22BM1D-20142-IN22H-
PRI
H501
Torsdag
13 Nov
Datum:2014-11-13 09:00:00 - 2014-11-13 12:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000423
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Fredag
14 Nov
Lördag
15 Nov
Söndag
16 Nov

V.47
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Nov
Datum:2014-11-17 10:00:00 - 2014-11-17 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000855
Moment:Lecture
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H502
Datum:2014-11-17 12:00:00 - 2014-11-17 12:01:00
Id:BokningsId_20141022_000000857
Moment:Hand out first assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
Tisdag
18 Nov
Datum:2014-11-18 13:00:00 - 2014-11-18 15:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000853
Moment:Lecture
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H501
Onsdag
19 Nov
Torsdag
20 Nov
Datum:2014-11-20 10:30:00 - 2014-11-20 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000859
Moment:Tutoring 1 First assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
L405
Fredag
21 Nov
Datum:2014-11-21 10:00:00 - 2014-11-21 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000861
Moment:Lecture
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H503
Lördag
22 Nov
Söndag
23 Nov

V.48
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Nov
Tisdag
25 Nov
Datum:2014-11-25 10:00:00 - 2014-11-25 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000865
Moment:Lecture Data Warehouse 1
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H502
Onsdag
26 Nov
Datum:2014-11-26 10:00:00 - 2014-11-26 12:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000433
Moment:Tutorial
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Datum:2014-11-26 13:00:00 - 2014-11-26 14:30:00
Id:BokningsId_20141022_000000863
Moment:Tutoring 2 First assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
L304
Torsdag
27 Nov
Datum:2014-11-27 13:00:00 - 2014-11-27 15:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000889
Moment:Lecture Data Warehouse 2
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H503
Fredag
28 Nov
Lördag
29 Nov
Söndag
30 Nov

V.49
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Dec
Datum:2014-12-01 16:00:00 - 2014-12-01 16:01:00
Id:BokningsId_20141022_000000867
Moment:Examination 1 First Assignment
Resurser:IMAG13, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
Tisdag
2 Dec
Datum:2014-12-02 10:00:00 - 2014-12-02 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000869
Moment:Lecture Data Warehouse 2
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H502
Onsdag
3 Dec
Torsdag
4 Dec
Datum:2014-12-04 10:00:00 - 2014-12-04 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000873
Moment:Seminar first Assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
H502
Fredag
5 Dec
Datum:2014-12-05 13:00:00 - 2014-12-05 15:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000877
Moment:Lecture Data Warehouse 4
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES
H502
Datum:2014-12-05 15:00:00 - 2014-12-05 15:01:00
Id:BokningsId_20141022_000000871
Moment:Hand out second assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES
Lördag
6 Dec
Söndag
7 Dec

V.50
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Dec
Tisdag
9 Dec
Onsdag
10 Dec
Datum:2014-12-10 10:00:00 - 2014-12-10 12:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000435
Moment:Tutorial
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Torsdag
11 Dec
Datum:2014-12-11 23:58:00 - 2014-12-11 23:59:00
Id:BokningsId_20141211_000000139
Moment:Deadline final article (examination #2)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Fredag
12 Dec
Datum:2014-12-12 13:00:00 - 2014-12-12 14:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000875
Moment:Tutoring 1 second assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES
L433
Lördag
13 Dec
Söndag
14 Dec

V.51
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Dec
Datum:2014-12-15 08:00:00 - 2014-12-15 08:01:00
Id:BokningsId_20141204_000000595
Moment:Examination 2 First Assignment
Resurser:IMAG13, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
TUL
Tisdag
16 Dec
Onsdag
17 Dec
Datum:2014-12-17 11:00:00 - 2014-12-17 12:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000879
Moment:Tutoring 2 second assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES
L304
Torsdag
18 Dec
Datum:2014-12-18 23:58:00 - 2014-12-18 23:59:00
Id:BokningsId_20141211_000000141
Moment:Deadline final article (final examination #3)
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22TR1D-20142-A45H4-
BAB
Fredag
19 Dec
Lördag
20 Dec
Söndag
21 Dec

V.52
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Dec
Tisdag
23 Dec
Onsdag
24 Dec
Torsdag
25 Dec
Fredag
26 Dec
Lördag
27 Dec
Söndag
28 Dec

V.1
2014
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Dec
Tisdag
30 Dec
Onsdag
31 Dec
Torsdag
1 Jan
Fredag
2 Jan
Lördag
3 Jan
Söndag
4 Jan

V.2
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Jan
Tisdag
6 Jan
Onsdag
7 Jan
Datum:2015-01-07 09:00:00 - 2015-01-07 10:00:00
Id:BokningsId_20141210_000000499
Moment:Tutoring 3 second assignment
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES
M502
Torsdag
8 Jan
Datum:2015-01-08 10:00:00 - 2015-01-08 12:00:00
Id:BokningsId_20141218_000000171
Moment:Tutorial
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20142-A42H4-, 22BM1D-20142-A51H4-, 22BM1D-20142-IN22H-
PRI
M502
Fredag
9 Jan
Lördag
10 Jan
Söndag
11 Jan

V.3
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Jan
Datum:2015-01-12 09:00:00 - 2015-01-12 09:01:00
Id:BokningsId_20141022_000000881
Moment:Examination 1 assignment 2
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES, TUL
Tisdag
13 Jan
Datum:2015-01-13 10:00:00 - 2015-01-13 12:00:00
Id:BokningsId_20140904_000000437
Moment:Seminar
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22BM1D-20132-A03H3-, 22BM1D-20132-A10H3-, 22BM1D-20132-A14H3-, 22BM1D-20132-IN65H-, 22BM1D-20141-41B53-
PRI
M502
Onsdag
14 Jan
Torsdag
15 Jan
Fredag
16 Jan
Datum:2015-01-16 09:00:00 - 2015-01-16 14:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000323
Moment:Re-exam
Resurser:NAINF14h, NAINF14h1, NGIMI11h, NGIMI14h1
22SF2D-20142-A44H4-, 22SF2D-20142-A50H4-, 22SF2D-20142-A85H4-, 22SF2D-20142-A92H4-, 22SF2D-20142-A95H4-, 22SF2D-20142-IN33H-
HEFR, TEN
M402
Lördag
17 Jan
Söndag
18 Jan

V.4
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Jan
Datum:2015-01-19 09:00:00 - 2015-01-19 12:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000007
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Tisdag
20 Jan
Datum:2015-01-20 09:00:00 - 2015-01-20 12:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000009
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Datum:2015-01-20 13:00:00 - 2015-01-20 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000365
Moment:Course Introduction
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
H401
Onsdag
21 Jan
Datum:2015-01-21 13:00:00 - 2015-01-21 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000367
Moment:Method and Analysis
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
H401
Torsdag
22 Jan
Datum:2015-01-22 09:00:00 - 2015-01-22 12:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000011
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Datum:2015-01-22 13:00:00 - 2015-01-22 16:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000369
Moment:Prediction 1
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
H401
Fredag
23 Jan
Datum:2015-01-23 09:00:00 - 2015-01-23 12:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000013
Moment:Lecture
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Lördag
24 Jan
Söndag
25 Jan

V.5
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Jan
Datum:2015-01-26 13:00:00 - 2015-01-26 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000371
Moment:Prediction 2
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
H301
Datum:2015-01-26 16:00:00 - 2015-01-26 16:01:00
Id:BokningsId_20141203_000000373
Moment:Hand out assignment 1 Prediction
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
Tisdag
27 Jan
Datum:2015-01-27 10:00:00 - 2015-01-27 12:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000375
Moment:Workshop Prediktion
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
L205
Onsdag
28 Jan
Datum:2015-01-28 10:00:00 - 2015-01-28 13:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000377
Moment:Tutoring 1: Prediction assignment
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
L433
Datum:2015-01-28 13:00:00 - 2015-01-28 15:00:00
Id:BokningsId_20150112_000000789
Moment:Tutorial
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Torsdag
29 Jan
Fredag
30 Jan
Lördag
31 Jan
Söndag
1 Feb

V.6
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Feb
Datum:2015-02-02 13:00:00 - 2015-02-02 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000379
Moment:Tutoring 2: Prediction assignment
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
L433
Tisdag
3 Feb
Onsdag
4 Feb
Torsdag
5 Feb
Datum:2015-02-05 13:00:00 - 2015-02-05 16:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000381
Moment:Web mining
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA, TUL
H402
Fredag
6 Feb
Datum:2015-02-06 16:00:00 - 2015-02-06 16:01:00
Id:BokningsId_20141203_000000383
Moment:Hand out Web Mining assignment
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
Lördag
7 Feb
Söndag
8 Feb

V.7
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Feb
Tisdag
10 Feb
Datum:2015-02-10 23:58:00 - 2015-02-10 23:59:00
Id:BokningsId_20141203_000000385
Moment:Examination 1 Prediction assignment
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
TUL
Onsdag
11 Feb
Datum:2015-02-11 08:30:00 - 2015-02-11 10:00:00
Id:BokningsId_20141230_000000023
Moment:Course introduction
Resurser:NAINF14h
22MI1D-20151-A21V5-
AHJ
M502
Datum:2015-02-11 10:00:00 - 2015-02-11 12:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000015
Moment:Tutorial
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Torsdag
12 Feb
Fredag
13 Feb
Lördag
14 Feb
Söndag
15 Feb

V.8
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Feb
Datum:2015-02-16 13:00:00 - 2015-02-16 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000387
Moment:Tutoring 1: Web Mining
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
L433
Tisdag
17 Feb
Onsdag
18 Feb
Torsdag
19 Feb
Fredag
20 Feb
Lördag
21 Feb
Söndag
22 Feb

V.9
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Feb
Datum:2015-02-23 09:00:00 - 2015-02-23 13:00:00
Id:BokningsId_20141022_000000885
Moment:Written Exam, 22BI1D + 22BI3D
Öppen för alla!
Resurser:IMAG13, IS, NAINF14h
22BI3D-20142-A43H4-, 22BI3D-20142-A52H4-, 22BI3D-20142-IN23H-, Business Intelligence
CES, TEN, TUL
C208
Datum:2015-02-23 13:00:00 - 2015-02-23 15:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000389
Moment:Tutoring 2: Web Mining
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
L433
Tisdag
24 Feb
Onsdag
25 Feb
Datum:2015-02-25 13:00:00 - 2015-02-25 15:00:00
Id:BokningsId_20141226_000000017
Moment:Tutorial
Resurser:IS, NAINF14h, NAINF14h1
22SU1D-20151-A23V5-, 22SU1D-20151-A25V5-, 22SU1D-20151-IN26V-, NSF013-20151-51B50-
PRI
M502
Torsdag
26 Feb
Fredag
27 Feb
Lördag
28 Feb
Datum:2015-02-28 09:00:00 - 2015-02-28 09:01:00
Id:BokningsId_20141203_000000361
Moment:Deadline for sharing Web Mining Survey on pingpong
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
Söndag
1 Mar

V.10
2015
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Mar
Datum:2015-03-02 10:00:00 - 2015-03-02 12:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000391
Moment:Profiling 1
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
H401
Tisdag
3 Mar
Datum:2015-03-03 10:00:00 - 2015-03-03 12:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000419
Moment:Profiling 2
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
H301
Datum:2015-03-03 14:00:00 - 2015-03-03 16:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000393
Moment:Workshop Profiling
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
L205
Datum:2015-03-03 15:00:00 - 2015-03-03 15:01:00
Id:BokningsId_20141203_000000395
Moment:Hand out assignment 2 Profiling
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
Datum:2015-03-03 16:00:00 - 2015-03-03 16:01:00
Id:BokningsId_20141203_000000397
Moment:Deadline for giving feedback to the other groups
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
Onsdag
4 Mar
Torsdag
5 Mar
Datum:2015-03-05 08:59:00 - 2015-03-05 09:00:00
Id:BokningsId_20141203_000000399
Moment:Examination 1 Web Mining assignment
Resurser:ACEKO12h-pgrp3, NAINF14h
22DM1D-20151-A19V5-, 22DM1D-20151-A20V5-, 22DM1D-20151-IN18V-
SHTA
Fredag
6 Mar