Grafiskt schema
Program: LAGF322h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2022
Datum: 2022-08-29 - 2023-08-28
 
Utskrivet: 2022-09-25 01:34:51
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.35
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Aug
Datum:2022-08-29 08:00:00 - 2022-08-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220303_000000261
Moment:Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, BMBD122h, LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h
KÅR-
Filippa Westerlund
Tisdag
30 Aug
Onsdag
31 Aug
Datum:2022-08-31 09:30:00 - 2022-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000007
Moment:VÄLKOMNA!
Kursintroduktion för Grundskollärare 1-3
- Du ska bli lärare!
- Kursens upplägg?
- Kursansvarig: Christian Benjaminsson
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE
A606
Datum:2022-08-31 13:00:00 - 2022-08-31 14:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000009
Moment:VÄLKOMNA!

- Informationsträff med programansvarig Johanna Rahm
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, JHRA
A608
Datum:2022-08-31 16:00:00 - 2022-08-31 17:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000165
Moment:Inspelad föreläsning: TALA 1
-Område: Retorik och ledarskap
-1. Kroppsspråket
-2. Samtal om kroppsspråket
-3. Talängslan
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Inspelad
Torsdag
1 Sep
Datum:2022-09-01 13:00:00 - 2022-09-01 15:00:00
Id:BokningsId_20220503_000000757
Moment:Information från studentcentrum och studie och karriärvägledare
- Område: Kursövergripande
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/66387937786
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
AABR, ANL, CHBE, JOSK, NIEM, TIYN
Fredag
2 Sep
Datum:2022-09-02 08:30:00 - 2022-09-02 10:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000415
Moment:Introduktion till AKADEMISKT SKRIVANDE och LÄSANDE
-Område: Kursövergripande - AKADEMISKT SKRIVANDE
- Område: Retorik och ledarskap (självreflektionsdokument)
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/64806322410
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
PEAH
ZOOM
Datum:2022-09-02 10:30:00 - 2022-09-02 12:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000227
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 1 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
A604, A606, A608
Datum:2022-09-02 13:00:00 - 2022-09-02 15:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000229
Moment:Överenskommelse i grupp
- Område: Kursövergripande
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606

Mellan klockan 14.00-15.00 är det träff med kursansvarig i sal A606
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
A604, A606
Datum:2022-09-02 15:55:00 - 2022-09-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000515
Moment:Inspelad föreläsning: Didaktik, pedagogik och metodik
-Område: Kursövergripande
-Vecka: 35
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
NIEM
Inspelad
Datum:2022-09-02 15:55:00 - 2022-09-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000523
Moment:Inspelad föreläsning: Verktyg för reflektion
-Område: Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
-Video: Canvas/Moduler/Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN21h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
CMCA
Inspelad
Datum:2022-09-02 15:55:00 - 2022-09-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220817_000000447
Moment:Inspelad föreläsning: Att arbeta i grupp
-Område: Kursövergripande - Kursinformation
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande - kursinformation
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
NIEM
Inspelad
Datum:2022-09-02 16:00:00 - 2022-09-02 17:05:00
Id:BokningsId_20220817_000000227
Moment:Diskutera: att bli lärare
-Område: Kursövergripande

Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
NIEM
Inspelad
Lördag
3 Sep
Söndag
4 Sep

V.36
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Sep
Datum:2022-09-05 08:30:00 - 2022-09-05 10:15:00
Id:BokningsId_20220429_000000493
Moment:Systemgenomgång: Canvas, Kronox, Eduroam mm
- Canvas/moduler/Kursövergripande
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CUVK11-20212-L01H1-
TRU
M204
Datum:2022-09-05 12:10:00 - 2022-09-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220628_000000133
Moment:Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
6 Sep
Datum:2022-09-06 08:30:00 - 2022-09-06 10:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000233
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A402
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
A402, A406
Datum:2022-09-06 13:00:00 - 2022-09-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000137
Moment:Föreläsning: Lärande och allmändidaktik
-Område: Läroplan och profession
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:Join Zoom Meeting
https://hb-se.zoom.us/j/65649914982
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
PENO
ZOOM
Datum:2022-09-06 15:00:00 - 2022-09-06 17:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000295
Moment:Inspelad föreläsning: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN21h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
Inspelad
Datum:2022-09-06 15:00:00 - 2022-09-06 17:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000297
Moment:Inspelad föreläsning: Teknikutvecklingen i skolan
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN21h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
Inspelad
Onsdag
7 Sep
Datum:2022-09-07 15:30:00 - 2022-09-07 17:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000167
Moment:Inspelad föreläsning: TALA 2
-Område: Retorik och ledarksap
-Att ge och ta emot respons
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Inspelad
Torsdag
8 Sep
Datum:2022-09-08 13:00:00 - 2022-09-08 15:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000821
Moment:Föreläsning: Att bli högskolestudent
Tid: 13:00 - 15:00
-Område: Kursövergripande
SAL: M506
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
AABO, AIB, ATH, CMCA, PINO, RECU, TIYN
M506
Fredag
9 Sep
Datum:2022-09-09 09:15:00 - 2022-09-09 12:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000141
Moment:Föreläsning: Läroplan och profession, del 1
-Område: Läroplan och profession
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CHBE
Sal: M204
Datum:2022-09-09 13:00:00 - 2022-09-09 14:30:00
Id:BokningsId_20220311_000000261
Moment:Föreläsning: Akademiskt skrivande - Att referera
-Område: Kursövergripande
INSPELAD FÖRELÄSNING, ÄNDRING: SE ANSLAG MED LÄNKAR I CANVAS! /PER
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
PEAH
ZOOM
Datum:2022-09-09 15:55:00 - 2022-09-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000175
Moment:Inspelad föreläsning: Ansvar och sekretess
Inspelad föreläsning: Upphovsrätt för lärare/förskollärare
-Område: Regler kring upphovsrätt och sektretess
-Video: Canvas/Moduler/Regler för upphovsrätt och sekretess
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
CMCA, TRU
Inspelad
Datum:2022-09-09 16:30:00 - 2022-09-09 17:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000243
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion 1 - Canvas
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
Lördag
10 Sep
Söndag
11 Sep

V.37
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Sep
Datum:2022-09-12 08:00:00 - 2022-09-12 08:05:00
Id:BokningsId_20220909_000000567
Moment:Diskussioner Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
- Diskussioner - Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
Från och med 12/9 och framåt
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
PEAH
ZOOM
Datum:2022-09-12 08:00:00 - 2022-09-12 14:00:00
Id:BokningsId_20220617_000000153
Moment:Studiegruppsarbete Utbildningshistoria
Område: Utbildningshistoria
För informtion: se Examination Utbildningshistoria
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-12 12:10:00 - 2022-09-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220629_000000015
Moment:Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
13 Sep
Datum:2022-09-13 08:30:00 - 2022-09-13 10:00:00
Id:BokningsId_20220704_000000273
Moment:Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
PEAH
D305
Datum:2022-09-13 10:00:00 - 2022-09-13 11:30:00
Id:BokningsId_20220704_000000277
Moment:Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
PEAH
H402
Datum:2022-09-13 13:00:00 - 2022-09-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000253
Moment:Föreläsning: Läroplaner och styrdokument
-Område: Läroplan och profession
-Genomförs på Campus
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
NUBA
M401
Onsdag
14 Sep
Datum:2022-09-14 13:00:00 - 2022-09-14 15:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000177
Moment:Inläsning
-Område: Regler kring upphovsrätt och sekretess
-Egen förberedelse inför tentamen
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
Inläsning
Datum:2022-09-14 13:00:00 - 2022-09-14 15:00:00
Id:BokningsId_20220815_000000001
Moment:Inläsning
-Område: Juridik, sekretess och upphovsrätt
-Egen förberedelse inför tentamen
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Inläsning
Datum:2022-09-14 15:00:00 - 2022-09-14 16:00:00
Id:BokningsId_20220909_000000569
Moment:Information från tentamensenheten (zoom)
- Information inför tentamen

Att läsa: Digital tentamen i WISEflow - Högskolan i Borås (hb.se)
Zoom:https://hb-se.zoom.us/j/6197619579
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
AVO, TIYN
Datum:2022-09-14 15:00:00 - 2022-09-14 16:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000169
Moment:Inspelad föreläsning: TALA 3
-Område: Talaverkstäder
-Rollspel
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Inspelad
Torsdag
15 Sep
Datum:2022-09-15 08:30:00 - 2022-09-15 10:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000135
Moment:Föreläsning: Konflikthantering i studiegrupp
-Område: Kursövergripande
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
CHRO
Sal: Sparbankssalen
Datum:2022-09-15 10:30:00 - 2022-09-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000001
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-15 11:50:00 - 2022-09-15 12:15:00
Id:BokningsId_20220913_000000031
Moment:Träff med kursansvarig. Sker via zoom.
https://hb-se.zoom.us/j/62626992389
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-15 13:00:00 - 2022-09-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220329_000000305
Moment:Föreläsning studieteknik del 1 och del 2
-Område:Kursöevrgripande
-Canvas/Moduler/Kursövergripande
på plats
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
AABR
M506
Fredag
16 Sep
Datum:2022-09-16 11:30:00 - 2022-09-16 12:30:00
Id:BokningsId_20220311_000000199
Moment:Studenter:
A-H i C208 I-Ö i E308

Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
CMCA, TEN, TRU, WFTEN
C208, E308
Lördag
17 Sep
Söndag
18 Sep

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Datum:2022-09-19 09:00:00 - 2022-09-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000003
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-19 12:10:00 - 2022-09-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000095
Moment:Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Datum:2022-09-19 13:00:00 - 2022-09-19 15:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000293
Moment:Föreläsning: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
GFI
ZOOM
Datum:2022-09-19 15:00:00 - 2022-09-19 15:15:00
Id:BokningsId_20220829_000000699
Moment:Möjighet att ställa frågor om examinationen: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
GFI
ZOOM
Tisdag
20 Sep
Datum:2022-09-20 13:00:00 - 2022-09-20 16:00:00
Id:BokningsId_20220815_000000149
Moment:Föreläsning: Verksamhetsförlagd utbildning VFU
-Information från VFU-teamet
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
PEAD, SUNY
Sparbankssalen (M2)
Onsdag
21 Sep
Datum:2022-09-21 10:00:00 - 2022-09-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000171
Moment:Inspelad föreläsning: TALA 4
-Område: Talaverkstäder
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Inspelad
Datum:2022-09-21 13:00:00 - 2022-09-21 17:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000005
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Torsdag
22 Sep
Datum:2022-09-22 08:00:00 - 2022-09-22 16:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000009
Moment:Workshop Konflikthantering i studiegrupper och i helgrup
Olika tider för olika studiegrupper:
-Workshop - Konflikhantering
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHRO
D517
Fredag
23 Sep
Datum:2022-09-23 09:30:00 - 2022-09-23 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000007
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
A406
Datum:2022-09-23 15:55:00 - 2022-09-23 16:00:00
Id:BokningsId_20220311_000000295
Moment:Inspelad föreläsning: Estetiska lärprocesser - Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Video: Canvas/Moduler/Estetik och lärande
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
Inspelad
Datum:2022-09-23 16:00:00 - 2022-09-23 16:05:00
Id:BokningsId_20220617_000000141
Moment:Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppstext på Canvas - DISKUSSIONER
- Inlämning av enskild text på Canvas: Examination: Utbildningshistoria
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, CHRO, KIHA, NIEM
Lördag
24 Sep
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000123
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
27 Sep
Datum:2022-09-27 09:00:00 - 2022-09-27 12:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000527
Moment:Inspelad föreläsning: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- Se gärna föreläsningen tillsammans i studiegruppen
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
NIEM
Inspelad
Datum:2022-09-27 09:10:00 - 2022-09-27 09:30:00
Id:BokningsId_20220923_000000479
Moment:Träff med kursanssvarig. Titta gärna in i zoomrummet och ställ frågor eller bara säga hej.
Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/63855680130
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 09:30:00 - 2022-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000027
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
A604, A606
Datum:2022-09-28 13:00:00 - 2022-09-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000031
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-28 13:00:00 - 2022-09-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220921_000000873
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap

Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE
A606
Torsdag
29 Sep
Datum:2022-09-29 08:00:00 - 2022-09-29 10:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000019
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
MAST
A414
Fredag
30 Sep
Datum:2022-09-30 08:00:00 - 2022-09-30 10:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000033
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Estetik och lärande
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-09-30 10:30:00 - 2022-09-30 12:15:00
Id:BokningsId_20220712_000000011
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
TRU
A608
Datum:2022-09-30 13:15:00 - 2022-09-30 15:15:00
Id:BokningsId_20220712_000000013
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
TRU
A608
Datum:2022-09-30 15:55:00 - 2022-09-30 16:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000555
Moment:Inspelad föreläsning: Inkludering och specialpedagogik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
CMCA
Inspelad
Datum:2022-09-30 16:00:00 - 2022-09-30 16:05:00
Id:BokningsId_20220617_000000159
Moment:Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppens kommentar på en annan grupps text på Canvas - DISKUTERA
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, CHRO, KIHA
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 08:00:00 - 2022-10-03 10:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000599
Moment:Inspelad föreläsning: Demokrati
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 40
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
FZI
Inspelad
Datum:2022-10-03 08:00:00 - 2022-10-03 10:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000021
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
MAST
A414
Datum:2022-10-03 10:15:00 - 2022-10-03 12:15:00
Id:BokningsId_20220712_000000025
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 3
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
MAST
A414
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000145
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Datum:2022-10-03 13:00:00 - 2022-10-03 15:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000581
Moment:Föreläsning: Mobbing
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
https://hb-se.zoom.us/j/7407421586
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
ALCA
ZOOM
Datum:2022-10-03 16:00:00 - 2022-10-03 16:05:00
Id:BokningsId_20220712_000000029
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion Canvas
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, KIHA
Tisdag
4 Okt
Datum:2022-10-04 08:00:00 - 2022-10-04 08:30:00
Id:BokningsId_20220829_000000705
Moment:Information om examination: demokrati, etik och inkludering
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- via Zoom
- Zoomlänk publiceras på kronox av Fredrik Zimmerman
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
FZI
Datum:2022-10-04 10:00:00 - 2022-10-04 12:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000589
Moment:Föreläsning: Barnkonventionen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
AABO
ZOOM
Onsdag
5 Okt
Datum:2022-10-05 09:45:00 - 2022-10-05 11:15:00
Id:BokningsId_20220614_000000027
Moment:Föreläsning: Barns/elevers inflytande och delaktighet
-Område: Demokrati, etik och inkludering
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CAPE
M402
Datum:2022-10-05 13:00:00 - 2022-10-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220908_000000127
Moment:Föreläsning: Inkludering i kompisgruppen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L03H2-, CF3U10-20222-L01H2-
PENO
M404
Torsdag
6 Okt
Datum:2022-10-06 10:00:00 - 2022-10-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000015
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
GFI
B412
Datum:2022-10-06 13:00:00 - 2022-10-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000017
Moment:Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
GFI
B412
Fredag
7 Okt
Datum:2022-10-07 17:00:00 - 2022-10-07 17:30:00
Id:BokningsId_20220712_000000039
Moment:Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02)
- Område: Demokrati, etik och inkludering
-inlämning av skriftligt förarbete på Canvas
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
FZI
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000275
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
11 Okt
Datum:2022-10-11 10:00:00 - 2022-10-11 12:00:00
Id:BokningsId_20220329_000000319
Moment:Föreläsning: Interkulturalitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Genomförrs på plats
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
GIBO
Sparbankssalen (M2)
Datum:2022-10-11 13:00:00 - 2022-10-11 16:00:00
Id:BokningsId_20220429_000000527
Moment:Föreläsning:Flerspråkighet och identitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
JOEL
Sparbankssalen (M2)
Onsdag
12 Okt
Datum:2022-10-12 08:00:00 - 2022-10-12 10:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000035
Moment:Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
GFI
A606
Datum:2022-10-12 10:30:00 - 2022-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000827
Moment:Föreläsning: Akademiskt skrivande - Vanliga språkfel
-Område: Akademiskt skrivande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
PEAH
ZOOM
Datum:2022-10-12 13:00:00 - 2022-10-12 15:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000037
Moment:Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
GFI
A608
Torsdag
13 Okt
Datum:2022-10-13 10:00:00 - 2022-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220429_000000533
Moment:Föreläsning: Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
Sparbankssalen (M2)
Datum:2022-10-13 13:00:00 - 2022-10-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220429_000000535
Moment:Föreläsning: Språkutvecklande arbetssätt
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
Sparbankssalen (M2)
Datum:2022-10-13 15:00:00 - 2022-10-13 15:30:00
Id:BokningsId_20220829_000000707
Moment:Information om examination: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
Sparbankssalen (M2)
Fredag
14 Okt
Datum:2022-10-14 10:00:00 - 2022-10-14 11:30:00
Id:BokningsId_20220311_000000213
Moment:Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 2 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CMCA, TEN, TRU, WFTEN
Antal: 80-100, C208, E308
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 08:00:00 - 2022-10-17 10:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000099
Moment:Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 1
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
M401
Datum:2022-10-17 12:10:00 - 2022-10-17 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000169
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
18 Okt
Datum:2022-10-18 09:00:00 - 2022-10-18 12:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000831
Moment:Föreläsning: Läroplan och profession, del 2
-Område: Läroplan och profession
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CHBE
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 10:00:00 - 2022-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000101
Moment:Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
M401
Datum:2022-10-19 12:00:00 - 2022-10-19 12:30:00
Id:BokningsId_20220829_000000711
Moment:Information om examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
M401
Torsdag
20 Okt
Datum:2022-10-20 09:00:00 - 2022-10-20 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000041
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
A604
Datum:2022-10-20 13:00:00 - 2022-10-20 14:30:00
Id:BokningsId_20220712_000000043
Moment:Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
A402
Fredag
21 Okt
Datum:2022-10-21 09:00:00 - 2022-10-21 11:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000047
Moment:Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE
A608
Datum:2022-10-21 13:00:00 - 2022-10-21 14:30:00
Id:BokningsId_20220712_000000045
Moment:Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
CHBE
A608
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000191
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
25 Okt
Datum:2022-10-25 09:00:00 - 2022-10-25 11:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000075
Moment:Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
A406
Datum:2022-10-25 13:00:00 - 2022-10-25 15:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000077
Moment:Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
A406
Onsdag
26 Okt
Datum:2022-10-26 09:00:00 - 2022-10-26 12:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000103
Moment:Föreläsning: Internationella mätningars betydelse
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Livestream via zoom
- Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/9689388005
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
DAAR
Datum:2022-10-26 13:00:00 - 2022-10-26 16:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000117
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se Examination: Utvärdering, betyg och bedömning/utvärdering och bedömning
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
Torsdag
27 Okt
Fredag
28 Okt
Datum:2022-10-28 09:00:00 - 2022-10-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000119
Moment:Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning (F3)
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
Datum:2022-10-28 15:15:00 - 2022-10-28 16:00:00
Id:BokningsId_20220909_000000015
Moment:Inlämning - Reflektionshandbok
-Område: Läroplan och profession
- Refelktionshandbok
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CHBE
A604, A606
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Tisdag
1 Nov
Datum:2022-11-01 08:30:00 - 2022-11-01 10:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000079
Moment:Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
PEAH
A606
Datum:2022-11-01 10:30:00 - 2022-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000081
Moment:Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 2
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
PEAH
A402
Datum:2022-11-01 15:15:00 - 2022-11-01 16:15:00
Id:BokningsId_20220829_000000821
Moment:Redovisning - reflektionshandboken. Se Canvas
Område: Läroplan coh profession
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CHBE
A604, A606
Onsdag
2 Nov
Datum:2022-11-02 16:00:00 - 2022-11-02 16:30:00
Id:BokningsId_20220712_000000087
Moment:Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Inlämning av skriftlig inlämning
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
JOLI
Torsdag
3 Nov
Fredag
4 Nov
Datum:2022-11-04 08:30:00 - 2022-11-04 09:45:00
Id:BokningsId_20220712_000000083
Moment:Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
A604
Datum:2022-11-04 10:00:00 - 2022-11-04 12:00:00
Id:BokningsId_20220712_000000085
Moment:Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
Resurser:LAGF322h
CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
A604
Datum:2022-11-04 16:00:00 - 2022-11-04 16:05:00
Id:BokningsId_20220706_000000041
Moment:Examination: Läroplan och profession (IN02), tillfälle 1
-Inlämning
- Område: Läroplan och profession
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-
AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYN
Inlämning
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000213
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Datum:2022-11-07 13:00:00 - 2022-11-07 15:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000141
Moment:Kursintroduktion
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: Publiceras av Per
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
NIEM, PEAH
Datum:2022-11-07 15:00:00 - 2022-11-07 16:30:00
Id:BokningsId_20220923_000000515
Moment:VFU information av kursansvariga
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: Publiceras av Per
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
NIEM, PEAH
Tisdag
8 Nov
Datum:2022-11-08 10:00:00 - 2022-11-08 11:45:00
Id:BokningsId_20220516_000000749
Moment:Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
CAPE
Lokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2)
Datum:2022-11-08 11:45:00 - 2022-11-08 12:15:00
Id:BokningsId_20220829_000000713
Moment:Information om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
CAPE
Lokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2)
Datum:2022-11-08 13:00:00 - 2022-11-08 16:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000705
Moment:Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 1
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
MRHU
C203
Onsdag
9 Nov
Datum:2022-11-09 08:00:00 - 2022-11-09 13:00:00
Id:BokningsId_20220923_000000433
Moment:Fältdag 1: Besök din VFU plats och preentera dig. Övrig tid auskulturerar du, och följer med din VFu lärare.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
PEAH
Datum:2022-11-09 23:55:00 - 2022-11-09 23:59:00
Id:BokningsId_20220623_000000505
Moment:Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Ladda upp individuell skriftlig inlämning på canvas!
Resurser:LAG4622h, LAGF322h
C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-
KIHA
Torsdag
10 Nov
Datum:2022-11-10 11:45:00 - 2022-11-10 12:15:00
Id:BokningsId_20220829_000000715
Moment:Information om examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier

- via zoom
- - zoomlänk publiceras på kronox av Per Ahlström
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR21h1, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
PEAH
Datum:2022-11-10 13:00:00 - 2022-11-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220829_000000717
Moment:Föreläsning: Vetenskaplig metod observation
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
NUBA
C203
Datum:2022-11-10 15:00:00 - 2022-11-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000145
Moment:Studiegruppsarbete
-Område:VFU
- Studiegruppsarbete VFU
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Fredag
11 Nov
Datum:2022-11-11 09:00:00 - 2022-11-11 16:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000143
Moment:Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju - skriva intervjufrågor
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 09:00:00 - 2022-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220516_000000719
Moment:Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
MRHU
D207
Datum:2022-11-14 12:10:00 - 2022-11-14 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000163
Moment:Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Datum:2022-11-14 13:00:00 - 2022-11-14 16:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000263
Moment:Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Grupparbete
Datum:2022-11-14 16:00:00 - 2022-11-14 16:05:00
Id:BokningsId_20220618_000000121
Moment:Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 2
Område: Utbildningshistoria
Individuella uppgift: Ladda upp på Canvas - ingen anmälan!
Du som har kvar studiegruppstexten - anmäl dig senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-
CHBE, CHRO, KIHA, NIEM
Tisdag
15 Nov
Datum:2022-11-15 11:00:00 - 2022-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220922_000000369
Moment:Frågestund om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
- via zoom
- Zoomlänk publiceras på kronox av Carina Peterson
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
CAPE
Onsdag
16 Nov
Torsdag
17 Nov
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Datum:2022-11-21 12:10:00 - 2022-11-21 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000185
Moment:Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
22 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Onsdag
23 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Datum:2022-11-23 08:20:00 - 2022-11-23 17:20:00
Id:BokningsId_20220510_000000095
Moment:VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
Resurser:LAG4619h, LAG4620h, LAG4620v, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAG4622h, LAG4622v1, LAGF319h, LAGF319v, LAGF319v1, LAGF320h, LAGF320v1, LAGF321h, LAGF321v1, LAGF322h, LAGF322v1, LASEA18h, LASEA19h, LASEA20h, LASEN21h, LASEN22h, LASVA21h, LGFÖR19h, LGFÖR19h1, LGFÖR20h, LGFÖR20h1, LGFÖR20v, LGFÖR20v1, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGGFR20h, LGGFR20h1
11FK40-20222-F14H2-, C46N32-20222-L20H2-, CSVE11-20222-L36H2-, CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-, CUVK40-20222-L68H2-, CUVK51-20222-F10H2-, CUVK51-20222-F11H2-
PEAD, SUNY
Torsdag
24 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Fredag
25 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Datum:2022-11-25 09:00:00 - 2022-11-25 10:30:00
Id:BokningsId_20220311_000000241
Moment:Tentamen: Regler för upphovsrätt och sekretess, tillfälle 3 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LASEN22h, LGFÖR22h
C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-
CMCA, TEN, TRU, WFTEN
Antal: 80-100, C208, E308
Lördag
26 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Söndag
27 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Datum:2022-11-28 12:10:00 - 2022-11-28 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000229
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
29 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Onsdag
30 Nov
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Torsdag
1 Dec
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Fredag
2 Dec
Datum:2022-11-21 08:00:00 - 2022-12-02 17:00:00
Id:BokningsId_20220315_000000153
Moment:VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 12:10:00 - 2022-12-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000251
Moment:Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Tisdag
6 Dec
Datum:2022-12-06 10:00:00 - 2022-12-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000083
Moment:Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
Resurser:LAGF322h
CUVK12-20222-L06H2-
KIHA
H501
Datum:2022-12-06 10:00:00 - 2022-12-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000085
Moment:Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
Resurser:LAGF322h
CUVK12-20222-L06H2-
CHBE
H502
Datum:2022-12-06 13:00:00 - 2022-12-06 16:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000119
Moment:Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Grupparbete
Onsdag
7 Dec
Datum:2022-12-07 08:00:00 - 2022-12-07 13:00:00
Id:BokningsId_20220627_000000393
Moment:Fältdag 2 - genomför observation på din VFU-plats. Kontakat din VFU lärare i god tid innan och meddela att du kommer!
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Torsdag
8 Dec
Datum:2022-12-08 08:00:00 - 2022-12-08 12:00:00
Id:BokningsId_20220618_000000147
Moment:Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
Grupparbete
Datum:2022-12-08 13:00:00 - 2022-12-08 14:30:00
Id:BokningsId_20220516_000000829
Moment:Föreläsning: Akademiskt skrivande - Struktur
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-
PEAH
ZOOM
Fredag
9 Dec
Datum:2022-12-09 16:00:00 - 2022-12-09 16:05:00
Id:BokningsId_20220618_000000207
Moment:Examination: VFU
-Område: VFU
-Inlämning av VFU-dokumentaion
Resurser:LAG4622h, LAGF322h, LGFÖR22h
CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-
AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 12:10:00 - 2022-12-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000273
Moment:Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK22h, ASYST22h, EMSPA19h, HZIAK22h, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623v, LAGF322h, LAGF322v1, LAGF323v, LASEN22h, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFUD22h, NADIM22h, NADIM22h1, NGBIB22h, NGBID22h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD22h, SASIC22v, SASIC23v
6-
JOSK
Datum:2022-12-12 13:00:00 - 2022-12-12 16:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000171
Moment:Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
Resurser:LAGF322h
CUVK12-20222-L06H2-
KIHA
H502
Datum:2022-12-12 13:00:00 - 2022-12-12 16:00:00
Id:BokningsId_20220518_000000181
Moment:Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
Resurser:LAGF322h
CUVK12-20222-L06H2-
CHBE
H503
Tisdag
13 Dec