Grafiskt schema
Kurs: CUVK11-20221-L02V2-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LAGF322v1)
Datum: 2023-02-09 - 2023-08-08
 
Utskrivet: 2023-02-09 14:18:21
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.6
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Feb
Ej i sökning
Tisdag
7 Feb
Ej i sökning
Onsdag
8 Feb
Ej i sökning
Torsdag
9 Feb
Fredag
10 Feb
Lördag
11 Feb
Söndag
12 Feb

V.7
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Feb
Tisdag
14 Feb
Onsdag
15 Feb
Torsdag
16 Feb
Fredag
17 Feb
Lördag
18 Feb
Söndag
19 Feb

V.8
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Feb
Tisdag
21 Feb
Onsdag
22 Feb
Torsdag
23 Feb
Fredag
24 Feb
Lördag
25 Feb
Söndag
26 Feb

V.9
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Feb
Tisdag
28 Feb
Onsdag
1 Mar
Torsdag
2 Mar
Fredag
3 Mar
Lördag
4 Mar
Söndag
5 Mar

V.10
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Mar
Tisdag
7 Mar
Onsdag
8 Mar
Torsdag
9 Mar
Fredag
10 Mar
Lördag
11 Mar
Söndag
12 Mar

V.11
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Mar
Tisdag
14 Mar
Onsdag
15 Mar
Torsdag
16 Mar
Fredag
17 Mar
Lördag
18 Mar
Söndag
19 Mar

V.12
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Mar
Tisdag
21 Mar
Onsdag
22 Mar
Torsdag
23 Mar
Fredag
24 Mar
Lördag
25 Mar
Söndag
26 Mar

V.13
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Mar
Tisdag
28 Mar
Onsdag
29 Mar
Torsdag
30 Mar
Datum:2023-03-30 08:15:00 - 2023-03-30 10:00:00
Id:BokningsId_20220917_000000031
Moment:Tentamen: Språkutveckling (TE02), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Pia Nordgren (PINO)
-Individuell WiseFlow-tentamen
Resurser:LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1
CUVK11-20221-F08V2-, CUVK11-20221-L02V2-, CUVK11-20221-L40V2-
PINO, STEN, WFTEN
ZOOM
Fredag
31 Mar
Datum:2023-03-31 15:55:00 - 2023-03-31 16:00:00
Id:BokningsId_20220917_000000033
Moment:Examination: Barns/elevers utveckling och lärande (IN02), tillfälle 4
-Examinationsansvarig: Mikael Jensen (MJE)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas*
- Bedömande lärare: Mikael Jensen
- Examinationsansvarig: Mikael Jensen
Resurser:LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1
CUVK11-20221-F08V2-, CUVK11-20221-L02V2-, CUVK11-20221-L40V2-
MJE
Inlämning
Lördag
1 Apr
Söndag
2 Apr

V.14
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Apr
Tisdag
4 Apr
Onsdag
5 Apr
Torsdag
6 Apr
Fredag
7 Apr
Lördag
8 Apr
Söndag
9 Apr

V.15
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Apr
Tisdag
11 Apr
Onsdag
12 Apr
Torsdag
13 Apr
Fredag
14 Apr
Lördag
15 Apr
Söndag
16 Apr

V.16
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Apr
Tisdag
18 Apr
Onsdag
19 Apr
Torsdag
20 Apr
Fredag
21 Apr
Lördag
22 Apr
Söndag
23 Apr

V.17
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Apr
Tisdag
25 Apr
Onsdag
26 Apr
Torsdag
27 Apr
Fredag
28 Apr
Lördag
29 Apr
Söndag
30 Apr

V.18
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Maj
Tisdag
2 Maj
Datum:2023-05-02 11:00:00 - 2023-05-02 12:00:00
Id:BokningsId_20220917_000000039
Moment:Examination: Seminarium Flerspråkighet och andraspråksutveckling (SE04), tillfälle 5
-Examinationsansvarig och bedömande lärare: Josefin Lindell-Sjögren (JOLI) och Josefina Eliaso Magnusson (JOEL)
-Muntligt seminarium och skriftlig inlämning

*Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg
Resurser:LAG4621v1, LAG4622v1, LAGF321v1, LAGF322v1, LGFÖR21v1, LGFÖR22v1
CUVK11-20221-F08V2-, CUVK11-20221-L02V2-, CUVK11-20221-L40V2-
JOEL, JOLI
ZOOM
Onsdag
3 Maj
Torsdag
4 Maj
Fredag
5 Maj
Lördag
6 Maj
Söndag
7 Maj

V.19
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Maj
Tisdag
9 Maj
Onsdag
10 Maj
Torsdag
11 Maj
Fredag
12 Maj
Lördag
13 Maj
Söndag
14 Maj

V.20
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Maj
Tisdag
16 Maj
Onsdag
17 Maj
Torsdag
18 Maj
Fredag
19 Maj
Lördag
20 Maj
Söndag
21 Maj

V.21
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Maj
Tisdag
23 Maj
Onsdag
24 Maj
Torsdag
25 Maj
Fredag
26 Maj
Lördag
27 Maj
Söndag
28 Maj

V.22
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Maj
Tisdag
30 Maj
Onsdag
31 Maj
Torsdag
1 Jun
Datum:2023-06-01 09:00:00 - 2023-06-01 17:00:00
Id:BokningsId_20220917_000000027
Moment:Tentamen: Akademiskt skrivande (TE05), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Per Ahlström (PEAH)
-Examinationsansvarig: Susanna Cadhamn (SUCA)
-Individuell tentamen via Zoom
-Zoomrum:
Resurser:LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1
CUVK11-20221-F08V2-, CUVK11-20221-L02V2-, CUVK11-20221-L40V2-
ADVE, CABR, JOLI, NIEM, PEAH, STEN, SUCA, TIYN, WFTEN
ZOOM
Fredag
2 Jun
Lördag
3 Jun
Söndag
4 Jun

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ADVE Adriana Velasquez  
CABR Catrine Brödje  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
MJE Mikael Jensen  
NIEM Nina Emilsson  
PEAH Per Ahlström  
PINO Pia Nordgren  
STEN Skövde Tentamen    
SUCA Susanna Cadhamn  
TIYN Tina Yngvesson  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Inlämning        
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
CUVK11-20221-F08V2- Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LGFÖR22v1)
CUVK11-20221-L02V2- Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LAGF322v1)
CUVK11-20221-L40V2- Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LAG4622v1)

Program  
Id Programnamn
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAG4622v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022
LAGF321v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF322v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022
LGFÖR21v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021
LGFÖR22v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.