Grafiskt schema
Program: ACIVE20h, Ekonomutbildning, 180 hp startår 2020
Datum: 2022-08-10 - 2023-02-09
 
Utskrivet: 2022-08-10 09:51:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.32
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Aug
Ej i sökning
Tisdag
9 Aug
Ej i sökning
Onsdag
10 Aug
Datum:2022-08-10 09:00:00 - 2022-08-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220610_000000027
Moment:Frivilligt övningstillfälle inför tentamen
Resurser:ACEKO19h-pgrp2, ACEKO20h, ACIVE20h, SGEMA19h
JAF021-20212-M11H1-, JAF211-20221-M49V2-
MTH
M404
Torsdag
11 Aug
Fredag
12 Aug
Lördag
13 Aug
Söndag
14 Aug

V.33
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Aug
Tisdag
16 Aug
Onsdag
17 Aug
Datum:2022-08-17 14:00:00 - 2022-08-17 18:00:00
Id:BokningsId_20220530_000000591
Moment:Tentamen (Uö) Öppen för alla
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, ADAEK20h, ADAEK21h, DTEKO20h, DTEKO21h
SFI011-20221-M12V2-
TEN, UO
C208
Torsdag
18 Aug
Datum:2022-08-18 14:00:00 - 2022-08-18 18:00:00
Id:BokningsId_20220622_000000639
Moment:Digital salstentamen, Omtenta
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h
21FE1B-20221-15821-, 21FE1B-20221-M39V2-
LRBO, TEN, WFTEN
E308
Fredag
19 Aug
Datum:2022-08-19 09:00:00 - 2022-08-19 14:00:00
Id:BokningsId_20220408_000000763
Moment:Omtentamen Wiseflow ca 60 st
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, SGEMA19h
JAF021-20212-M11H1-
MTH, TEN, WFTEN
E308
Lördag
20 Aug
Söndag
21 Aug

V.34
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Aug
Tisdag
23 Aug
Onsdag
24 Aug
Datum:2022-08-24 14:00:00 - 2022-08-24 19:00:00
Id:BokningsId_20220531_000000563
Moment:Omtentamen 1
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h
A1SK1A-20221-15321-, A1SK1A-20221-M42V2-
AXP, TEN
Antal 45, D307, D309
Torsdag
25 Aug
Fredag
26 Aug
Datum:2022-08-26 14:00:00 - 2022-08-26 18:00:00
Id:BokningsId_20220401_000000151
Moment:Omtentamen (SEX01B) JC salstentamen. Krav på anmälan 10 dagar innan tentan ges.
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, ADAEK20h, DTEKO20h, NGBIT20h
SEX01B-20221-M40V2-
JC, TEN
Antal 45, D311, D409, D511
Lördag
27 Aug
Söndag
28 Aug

V.35
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Aug
Datum:2022-08-29 08:00:00 - 2022-08-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220303_000000197
Moment:Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/
Resurser:ACEKO20h, ACEKO20h-pgrp1, ACEKO20h-pgrp2, ACEKO20h-pgrp3, ACIVE20h, ACIVE20h-pgrp1, ACIVE20h-pgrp2, ACIVE20h-pgrp3, ADAEK20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMFMM20h, AMFMM20h1, AMSTV20h, AMSTV20h1, ASYST20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, KMREC20h, KMREC20h-pgrp1, KMREC20h-pgrp2, KMREC20h-pgrp3, KMREC20h1, KMREC20h1-pgrp1, KMREC20h1-pgrp2, KMREC20h1-pgrp3, NGBIT20h, NGWDK20h, SADBM20h, SGEMA20h, SGKTM20h, SGOPS20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h, TGMAI20h
KÅR-
Filippa Westerlund
Tisdag
30 Aug
Onsdag
31 Aug
Datum:2022-08-31 09:00:00 - 2022-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20220412_000000433
Moment:F 1. Kursintroduktion
Resurser:ACEKO20h, ACEKO20h-pgrp1, ACIVE20h, ACIVE20h-pgrp1
SBM012-20222-M33H2-
CHMA, SHJ
H401
Torsdag
1 Sep
Fredag
2 Sep
Lördag
3 Sep
Söndag
4 Sep

V.36
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Sep
Datum:2022-09-05 12:10:00 - 2022-09-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220628_000000183
Moment:Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
6 Sep
Onsdag
7 Sep
Torsdag
8 Sep
Fredag
9 Sep
Lördag
10 Sep
Söndag
11 Sep

V.37
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Sep
Datum:2022-09-12 12:10:00 - 2022-09-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220629_000000009
Moment:Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
13 Sep
Onsdag
14 Sep
Torsdag
15 Sep
Fredag
16 Sep
Lördag
17 Sep
Söndag
18 Sep

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Datum:2022-09-19 12:10:00 - 2022-09-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000087
Moment:Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
20 Sep
Onsdag
21 Sep
Torsdag
22 Sep
Fredag
23 Sep
Lördag
24 Sep
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000115
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
27 Sep
Onsdag
28 Sep
Torsdag
29 Sep
Fredag
30 Sep
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000139
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
4 Okt
Onsdag
5 Okt
Torsdag
6 Okt
Fredag
7 Okt
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000265
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
11 Okt
Onsdag
12 Okt
Torsdag
13 Okt
Fredag
14 Okt
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 12:11:00 - 2022-10-17 12:51:00
Id:BokningsId_20220705_000000163
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
18 Okt
Onsdag
19 Okt
Torsdag
20 Okt
Fredag
21 Okt
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000185
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
25 Okt
Onsdag
26 Okt
Torsdag
27 Okt
Fredag
28 Okt
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Tisdag
1 Nov
Onsdag
2 Nov
Torsdag
3 Nov
Fredag
4 Nov
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 12:10:00 - 2022-11-14 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000175
Moment:Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
15 Nov
Onsdag
16 Nov
Torsdag
17 Nov
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Datum:2022-11-21 12:10:00 - 2022-11-21 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
22 Nov
Onsdag
23 Nov
Torsdag
24 Nov
Fredag
25 Nov
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Datum:2022-11-28 12:10:00 - 2022-11-28 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000241
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
29 Nov
Onsdag
30 Nov
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 12:10:00 - 2022-12-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000263
Moment:Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
6 Dec
Onsdag
7 Dec
Torsdag
8 Dec
Fredag
9 Dec
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 12:10:00 - 2022-12-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000285
Moment:Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
13 Dec
Onsdag
14 Dec
Torsdag
15 Dec
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

V.51
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Dec
Datum:2022-12-19 12:10:00 - 2022-12-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000307
Moment:Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
20 Dec
Onsdag
21 Dec
Torsdag
22 Dec
Fredag
23 Dec
Lördag
24 Dec
Söndag
25 Dec

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AXP Alexis Palma  
CHMA Christina Mauléon  
Filippa Westerlund      
JC Jürgen Claussen  
JOSK Josefin Skytt  
LRBO Lars Bohlin  
MTH Micael Thid  
SHJ Sara Hjelm Lidholm  
TEN Tentamen    
UO Urban Österlund  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 45 Upp till 45 personer 0   0
C208 Tentamenssal 2   80
D307 Lektionssal 3   38
D309 Lektionssal 3   40
D311 Lektionssal 3   60
D409 Lektionssal 4   50
D511 Lektionssal 5   50
E308 Tentamenssal 3   72
H401 Lektionssal 4   40
M404 High Tech 4   120

Kurser  
Id Kursnamn
21FE1B-20221-15821- Finansiell ekonomi, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT22
21FE1B-20221-M39V2- Finansiell ekonomi, 7.5 hp 50% VT22
6- Verksamhetsstöd
A1SK1A-20221-15321- Statistik II, 7.5 hp Fristående kurs, 50% VT22
A1SK1A-20221-M42V2- Statistik II, 7.5 hp 50% VT22
JAF021-20212-M11H1- Affärsjuridik I, 15 hp 50% HT21, startvecka 35 (ACEKO20h, ACIVE20h)
JAF211-20221-M49V2- Affärsjuridik II, 15 hp VT22
KÅR- Studentkåren
SBM012-20222-M33H2- Balanserat management, 15 hp 50% HT22
SEX01B-20221-M40V2- Externredovisning, 7.5 hp 50% VT22
SFI011-20221-M12V2- Finansiell planering, 7.5 hp 50% VT22

Program  
Id Programnamn
ACEKO19h-pgrp2 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 19h1-pgrp2, CERE, startår 2019
ACEKO20h Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2020
ACEKO20h-pgrp1 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp1, CEMA, startår 2020
ACEKO20h-pgrp2 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp2, CERE, startår 2020
ACEKO20h-pgrp3 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp3, CEMF, startår 2020
ACIVE20h Ekonomutbildning, 180 hp startår 2020
ACIVE20h-pgrp1 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE20h-pgrp1, EKMA, startår 2020
ACIVE20h-pgrp2 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE20h-pgrp2, EKRE, startår 2020
ACIVE20h-pgrp3 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE 20h-pgrp3, EKMF, startår 2020
ADAEK20h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2020
ADAEK21h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2021
AMATM20h Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2020
AMATM20h1 Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2020
AMFMM20h Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2020
AMFMM20h1 Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2020
AMSTV20h Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2020
AMSTV20h1 Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2020
ASYST20h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2020
DMODE20h Modedesign, 180 hp , startår 2020
DTDES20h Textildesign, 180 hp , startår 2020
DTEIN20h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2020
DTEKO20h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2020
DTEKO21h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2021
KMAMT20hMODE Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp Inriktning Modedesign, 120 hp , startår 2020
KMAMT20hTEXT Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp Inriktning Textildesign, 120 hp , startår 2020
KMREC20h Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2020
KMREC20h-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2020
KMREC20h-pgrp2 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Energiteknik, startår 2020
KMREC20h-pgrp3 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Polymerteknik, startår 2020
KMREC20h1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2020
KMREC20h1-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2020
KMREC20h1-pgrp2 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Energiteknik, startår 2020
KMREC20h1-pgrp3 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Polymerteknik, startår 2020
NGBIT20h Kandidatprogram i Internationell Handel och IT, 180 hp , startår 2020
NGWDK20h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2020
SADBM20h Masterprogram i management av digital handel, 120 hp , startår 2020
SGEMA19h Event Management, 180 hp Varberg, startår 2019
SGEMA20h Event Management, 180 hp Varberg, startår 2020
SGKTM20h Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp , startår 2020
SGOPS20h Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2020
TGAPB20h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2020
TGBYI20h Byggingenjör, 180 hp , startår 2020
TGDEP20h Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2020
TGENA20h Energiingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEA20h Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp startår 2020
TGIEA20h-pgrp1 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Byggteknik, startår 2020
TGIEA20h-pgrp2 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskinteknik, startår 2020
TGIEL20h Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEO20h Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2020
TGKEB20h Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2020
TGMAI20h Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2020

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.