Grafiskt schema
Program: LAGF319h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019
Datum: 2023-04-01 - 2023-09-30
 
Utskrivet: 2023-04-01 03:36:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.13
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Mar
Ej i sökning
Tisdag
28 Mar
Ej i sökning
Onsdag
29 Mar
Ej i sökning
Torsdag
30 Mar
Ej i sökning
Fredag
31 Mar
Ej i sökning
Lördag
1 Apr
Söndag
2 Apr

V.14
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Apr
Tisdag
4 Apr
Datum:2023-04-04 09:00:00 - 2023-04-04 16:00:00
Id:BokningsId_20230207_000000649
Moment:Föreläsning och diskussion: Barnlitteraturens historia och utveckling. Fokus på litteraturanalys. Fokus på bilderboken
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CABR
A608
Onsdag
5 Apr
Datum:2023-04-05 09:00:00 - 2023-04-05 12:00:00
Id:BokningsId_20230207_000000687
Moment:Seminarium: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
LETH
A608
Datum:2023-04-05 13:00:00 - 2023-04-05 16:00:00
Id:BokningsId_20230306_000000947
Moment:Helena Calestam föreläser om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CABR
A604
Torsdag
6 Apr
Fredag
7 Apr
Lördag
8 Apr
Söndag
9 Apr

V.15
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Apr
Tisdag
11 Apr
Datum:2023-04-11 09:00:00 - 2023-04-11 16:00:00
Id:BokningsId_20230207_000000613
Moment:Föreläsning och workshop: Bedömning och sambedömning av elevers visade kunskaper
Föreläsning och workshop: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Reflektion och kollegialt lärande
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CHBE
A612
Datum:2023-04-11 12:00:00 - 2023-04-11 12:05:00
Id:BokningsId_20220831_000000227
Moment:Omexamination: Inlämning 3 Vetenskap och profession
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
124671-20222-L40H2-, 12F371-20222-L69H2-
Datum:2023-04-11 15:20:00 - 2023-04-11 15:30:00
Id:BokningsId_20230123_000000057
Moment:Vetenskap och Profession inlämning 3
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
Onsdag
12 Apr
Datum:2023-04-12 09:00:00 - 2023-04-12 12:30:00
Id:BokningsId_20230306_000000133
Moment:Kursintroduktion samt Föreläsning bedömning. Inga förberedelser.

Preliminärt schema, justeringar kommer att ske.
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
A406
Torsdag
13 Apr
Datum:2023-04-13 09:00:00 - 2023-04-13 16:00:00
Id:BokningsId_20230207_000000623
Moment:Föreläsning och diskussion: Läsförståelse/didaktik
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
EVHE
A608
Fredag
14 Apr
Datum:2023-04-14 11:00:00 - 2023-04-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220920_000000739
Moment:Examinerande seminarium RE(01) Vetenskapsteori. Tillfälle 5. OBS! För att kunna delta krävs anmälan via e-post till läraren 10 arbetsdagar innan. Länk meddelas innan.
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
124671-20222-L40H2-, 12F371-20222-L69H2-
VIAL
ZOOM
Datum:2023-04-14 13:00:00 - 2023-04-14 14:30:00
Id:BokningsId_20220907_000000275
Moment:(RE02) Videopaper presentations, reexamination 2, contact KIHA one week in advance if presenting your videipaper
For LAGF319h reexamination 5
Resurser:LAGF319h, LAGF320h
CF3E51-20222-L35H2-
KIHA
Datum:2023-04-14 23:55:00 - 2023-04-14 23:59:00
Id:BokningsId_20220907_000000229
Moment:(SE01) Literature seminar, reexamination 2, upload paper on Canvas
For LAGF319h reexamination 5
Resurser:LAGF319h, LAGF320h
CF3E51-20222-L35H2-
LLE
Lördag
15 Apr
Söndag
16 Apr

V.16
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Apr
Datum:2023-04-17 09:00:00 - 2023-04-17 10:30:00
Id:BokningsId_20230207_000001003
Moment:Föreläsning LT
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
A402
Datum:2023-04-17 11:00:00 - 2023-04-17 12:30:00
Id:BokningsId_20230207_000001001
Moment:Föreläsning VT
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
A402
Datum:2023-04-17 12:00:00 - 2023-04-17 12:05:00
Id:BokningsId_20220831_000000117
Moment:Omexamination: Inlämning 3 Ansats och metod
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
124671-20222-L40H2-, 12F371-20222-L69H2-
Datum:2023-04-17 15:20:00 - 2023-04-17 15:30:00
Id:BokningsId_20230123_000000059
Moment:Ansats och metod inlämning 3
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
Tisdag
18 Apr
Datum:2023-04-18 09:00:00 - 2023-04-18 10:30:00
Id:BokningsId_20230209_000000701
Moment:Föreläsning Tidig aritmetik 1
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
A402
Datum:2023-04-18 11:00:00 - 2023-04-18 12:30:00
Id:BokningsId_20230209_000000699
Moment:Föreläsning Tidig aritmetik 2
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
A402
Onsdag
19 Apr
Datum:2023-04-19 09:00:00 - 2023-04-19 12:00:00
Id:BokningsId_20230306_000000957
Moment:Seminarium: Läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
(tillsammans med Helena Calestam)
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CABR
A614
Torsdag
20 Apr
Fredag
21 Apr
Lördag
22 Apr
Söndag
23 Apr

V.17
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Apr
Datum:2023-04-24 09:00:00 - 2023-04-24 12:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000111
Moment:Seminarium Tidig aritmetik del av IN02 Hemtentamen
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
A402
Datum:2023-04-24 13:00:00 - 2023-04-24 15:00:00
Id:BokningsId_20230310_000000373
Moment:WS Bedömning
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
A402
Datum:2023-04-24 14:00:00 - 2023-04-24 18:00:00
Id:BokningsId_20221028_000000567
Moment:Salstentamen i kemi, tillfälle 2. THWA tentamensansvarig, MFE tentamensansvarig. Öppen även för tidigare kullar i F3. Tentamen ges enbart i Borås.
Resurser:LAGF319h, LAGF320h
CF3N60-20231-L15V3-
MFE, TEN, THWA
Antal 10, C208
Tisdag
25 Apr
Onsdag
26 Apr
Datum:2023-04-26 09:00:00 - 2023-04-26 12:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000103
Moment:Seminarium LT/VT del av IN02 Hemtentamen
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
A402
Torsdag
27 Apr
Fredag
28 Apr
Datum:2023-04-28 08:00:00 - 2023-04-28 16:00:00
Id:BokningsId_20230209_000000729
Moment:IN02 Hemtentamen,
tillfälle 1
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
Datum:2023-04-28 09:00:00 - 2023-04-28 12:00:00
Id:BokningsId_20210622_000000509
Moment:RE03 Praktisk examination, tillfälle 5
Resurser:LAGF319h
CF3M50-20212-L46H1-
JHRA
Lördag
29 Apr
Söndag
30 Apr

V.18
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Maj
Tisdag
2 Maj
Datum:2023-05-02 09:00:00 - 2023-05-02 12:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000137
Moment:Föreläsning och WS bedömningsstöd
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
JHRA
A402
Datum:2023-05-02 13:00:00 - 2023-05-02 16:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000147
Moment:Föreläsning Specialpedagogik och matematiksvårigheter
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
ALCA
A402
Onsdag
3 Maj
Torsdag
4 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Fredag
5 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Lördag
6 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Söndag
7 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h

V.19
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Tisdag
9 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Onsdag
10 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Torsdag
11 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Fredag
12 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Lördag
13 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Söndag
14 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h

V.20
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Tisdag
16 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Onsdag
17 Maj
Datum:2023-05-04 08:00:00 - 2023-05-17 17:00:00
Id:BokningsId_20221004_000000913
Moment:VFU-period VT23. Totalt 10 dagar. CF3M81 och CF3S80 Borås.
Resurser:LAGF319h
Torsdag
18 Maj
Fredag
19 Maj
Datum:2023-05-19 09:00:00 - 2023-05-19 12:00:00
Id:BokningsId_20230210_000000787
Moment:Examenstillfälle 2 - En av studenterna laddar upp en preliminär version av uppsatsen i Canvas för att kunna få handledarens klartecken till ventileringen 02/6. Klartecken ser du på Canvas den 22/05.
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
CF6E80-20231-L19V3-
JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL
Lördag
20 Maj
Söndag
21 Maj

V.21
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Maj
Datum:2023-05-22 09:00:00 - 2023-05-22 12:00:00
Id:BokningsId_20230210_000000797
Moment:Examenstillfälle 2 - Du kan nu se i Canvas om du har fått din handledares klartecken till ventileringen 01/6.
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
CF6E80-20231-L19V3-
JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL
Datum:2023-05-22 09:00:00 - 2023-05-22 12:00:00
Id:BokningsId_20230207_000000735
Moment:VFU-uppföljning, Del av NÄ01 VFU
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-, CF3S80-20231-L24V3-
CABR, MANO
A408
Tisdag
23 Maj
Onsdag
24 Maj
Datum:2023-05-24 09:00:00 - 2023-05-24 12:00:00
Id:BokningsId_20230210_000000809
Moment:Examenstillfälle 2 - Kursledningen anslår ventileringsschema i Canvas
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
CF6E80-20231-L19V3-
JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL
Torsdag
25 Maj
Datum:2023-05-25 09:00:00 - 2023-05-25 12:00:00
Id:BokningsId_20230210_000000829
Moment:Examenstillfälle 2 - En av studenterna laddar upp slutgiltiga versionen av uppsatsen i Canvas och mejlar den också till examinator och samtliga studenter i samma ventileringsgrup till ventileringen fredag den 01 juni.
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
CF6E80-20231-L19V3-
JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL
Datum:2023-05-25 09:00:00 - 2023-05-25 12:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000123
Moment:Seminarium Podcasts, Del av IN02 Hemtentamen
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
A406
Fredag
26 Maj
Datum:2023-05-26 15:45:00 - 2023-05-26 16:00:00
Id:BokningsId_20230221_000000081
Moment:IN01 Reflektion bedömning matematik, tillfälle 1
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
Lördag
27 Maj
Söndag
28 Maj

V.22
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Maj
Tisdag
30 Maj
Datum:2023-05-30 16:00:00 - 2023-05-30 16:01:00
Id:BokningsId_20230208_000000777
Moment:Inlämningsuppgift: Reflektion och bedömning
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CHBE
Onsdag
31 Maj
Torsdag
1 Jun
Datum:2023-06-01 09:00:00 - 2023-06-01 16:00:00
Id:BokningsId_20230210_000000839
Moment:Ventilering. Examensarbete del 2, tillfälle 2
Resurser:LAG4619h, LAGF319h
CF6E80-20231-L19V3-
JOME, JRFR, LILO, MRHU, NUBA, PINO, VIAL
Datum:2023-06-01 16:00:00 - 2023-06-01 16:05:00
Id:BokningsId_20230207_000000763
Moment:Hemtentamen: Litteratur och litteraturdidaktik
Hemtentamensuppgifterna publiceras på förmiddagen den 30/5.
Resurser:LAGF319h
CF3S80-20231-L24V3-
CABR, EVHE
Fredag
2 Jun
Datum:2023-06-02 10:30:00 - 2023-06-02 12:00:00
Id:BokningsId_20230313_000000181
Moment:Välkommen till examenshögtid i Gustav Adolfskyrkan! Du får ta med dig max 5 anhöriga. Det kommer att bli tal, musik och diplomutdelning.
Resurser:LAGF319h
JHRA
Datum:2023-06-02 15:55:00 - 2023-06-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220107_000000211
Moment:Inlämningstillfälle 4 för skriftliga moment av alla examinationer. Canvas. Muntliga moment och Del A schemaläggs separat och synkas med kommande kurser. Kontakta bedömande lärare.
Tentamina 3-5 schemaläggs tillsammans med höstens och vårens kurser och kan ej datumsättas innan dessa scheman är klara.
Resurser:LAG4621v1, LAGF319h
C46N32-20221-L26V2-, CF3N60-20221-L15V2-
DNBO, INPI, MFE, MRPE, THWA
Lördag
3 Jun
Söndag
4 Jun

V.23
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Jun
Datum:2023-06-05 09:00:00 - 2023-06-05 13:00:00
Id:BokningsId_20230102_000000071
Moment:Tentamen (TE08) i Geografi Del A. Tillfälle 3 för studenter som läste HT22. Öppen även för tidigare kullar i Borås. MFE Tentamensansvarig.
Resurser:LAGF319h, LAGF320h, LAGF321h
CF3S30-20222-L26H2-
MFE, TEN
Antal 15, C208
Tisdag
6 Jun
Onsdag
7 Jun
Torsdag
8 Jun
Datum:2023-06-08 09:00:00 - 2023-06-08 13:00:00
Id:BokningsId_20230207_000001233
Moment:Salstentamen i fysik, TE05. För studenter som gick VT22 eller tidigare. DNBO är tentamensansvarig, MFE kursansvarig. Tillfälle 3 eller 4. Se information i Canvas.
Resurser:LAGF319h
CF3N60-20221-L15V2-
DNBO, MFE, TEN
Antal 10, C208
Fredag
9 Jun
Lördag
10 Jun
Söndag
11 Jun

V.24
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Jun
Tisdag
13 Jun
Onsdag
14 Jun
Torsdag
15 Jun
Fredag
16 Jun
Lördag
17 Jun
Söndag
18 Jun

V.25
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Jun
Tisdag
20 Jun
Onsdag
21 Jun
Datum:2023-06-21 08:00:00 - 2023-06-21 16:00:00
Id:BokningsId_20230223_000000335
Moment:IN02 Hemtentamen,
tillfälle 2
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
Torsdag
22 Jun
Fredag
23 Jun
Lördag
24 Jun
Söndag
25 Jun

V.26
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Jun
Tisdag
27 Jun
Onsdag
28 Jun
Torsdag
29 Jun
Fredag
30 Jun
Lördag
1 Jul
Söndag
2 Jul

V.27
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jul
Tisdag
4 Jul
Onsdag
5 Jul
Torsdag
6 Jul
Fredag
7 Jul
Lördag
8 Jul
Söndag
9 Jul

V.28
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Jul
Tisdag
11 Jul
Onsdag
12 Jul
Torsdag
13 Jul
Fredag
14 Jul
Lördag
15 Jul
Söndag
16 Jul

V.29
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Jul
Tisdag
18 Jul
Onsdag
19 Jul
Torsdag
20 Jul
Fredag
21 Jul
Lördag
22 Jul
Söndag
23 Jul

V.30
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Jul
Tisdag
25 Jul
Onsdag
26 Jul
Torsdag
27 Jul
Fredag
28 Jul
Lördag
29 Jul
Söndag
30 Jul

V.31
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Jul
Tisdag
1 Aug
Onsdag
2 Aug
Torsdag
3 Aug
Fredag
4 Aug
Lördag
5 Aug
Söndag
6 Aug

V.32
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Aug
Tisdag
8 Aug
Onsdag
9 Aug
Torsdag
10 Aug
Fredag
11 Aug
Datum:2023-08-11 08:00:00 - 2023-08-11 16:00:00
Id:BokningsId_20230223_000000327
Moment:IN02 Hemtentamen,
tillfälle 3
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
PEHA
Lördag
12 Aug
Söndag
13 Aug

V.33
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Aug
Tisdag
15 Aug
Onsdag
16 Aug
Torsdag
17 Aug
Fredag
18 Aug
Datum:2023-08-18 15:45:00 - 2023-08-18 16:00:00
Id:BokningsId_20230223_000000341
Moment:IN01 Reflektion bedömning matematik, tillfälle 2
Resurser:LAGF319h
CF3M81-20231-L22V3-
MANO
Lördag
19 Aug
Söndag
20 Aug

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ALCA Annelie Carlén  
CABR Catrine Brödje  
CHBE Christian Benjaminsson  
DNBO Daniel Bozi  
EVHE Eva Hesslow  
INPI Ingela Pietiläinen  
JHRA Johanna Rahm  
JOME Johanna Mellén  
JRFR Jörgen Frostlund  
KIHA Kristin Häggkvist  
LETH Lena Thornéus  
LILO Lisa Loenheim  
LLE Anna Hellén  
MANO Maria Nord  
MFE Maria Ferlin  
MRHU Martin Hugo  
MRPE Marte Pettersson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PEHA Per Håkansson  
PINO Pia Nordgren  
TEN Tentamen    
THWA Therése Wahlström  
VIAL Viktor Aldrin  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A402 Natursal - Kemisal (OBS! endast behörig IPA-personal får boka) 4   45
A406 Natursal 4   45
A408 Textilsal 4   20
A604 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A612 Lärosal 6   55
A614 Lärosal 6   25
Antal 10 Upp till 10 personer 0   0
Antal 15 Upp till 15 personer 0   0
C208 Tentamenssal 2   80
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
124671-20222-L40H2- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22
12F371-20222-L69H2- Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv, 15 hp HT22
C46N32-20221-L26V2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp VT22
CF3E51-20222-L35H2- Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp 75% HT22
CF3M50-20212-L46H1- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II, 7.5 hp 33% HT21
CF3M81-20231-L22V3- Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23
CF3N60-20221-L15V2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT22
CF3N60-20231-L15V3- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22.5 hp 75% VT23
CF3S30-20222-L26H2- Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp HT22
CF3S80-20231-L24V3- Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7.5 hp 50% VT23
CF6E80-20231-L19V3- Examensarbete, del 2, 15 hp VT23

Program  
Id Programnamn
LAG4619h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2019
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF319h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2019
LAGF320h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2020
LAGF321h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2021

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.