Grafiskt schema
Program: NGBIB21h, Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
Datum: 2022-07-06 - 2023-01-05
 
Utskrivet: 2022-07-06 00:04:23
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.27
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Jul
Ej i sökning
Tisdag
5 Jul
Ej i sökning
Onsdag
6 Jul
Torsdag
7 Jul
Fredag
8 Jul
Lördag
9 Jul
Söndag
10 Jul

V.28
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Jul
Tisdag
12 Jul
Onsdag
13 Jul
Torsdag
14 Jul
Fredag
15 Jul
Lördag
16 Jul
Söndag
17 Jul

V.29
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Jul
Tisdag
19 Jul
Onsdag
20 Jul
Torsdag
21 Jul
Fredag
22 Jul
Lördag
23 Jul
Söndag
24 Jul

V.30
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Jul
Tisdag
26 Jul
Onsdag
27 Jul
Torsdag
28 Jul
Fredag
29 Jul
Lördag
30 Jul
Söndag
31 Jul

V.31
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Aug
Tisdag
2 Aug
Onsdag
3 Aug
Torsdag
4 Aug
Fredag
5 Aug
Lördag
6 Aug
Söndag
7 Aug

V.32
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Aug
Tisdag
9 Aug
Onsdag
10 Aug
Torsdag
11 Aug
Fredag
12 Aug
Lördag
13 Aug
Söndag
14 Aug

V.33
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Aug
Tisdag
16 Aug
Datum:2022-08-16 09:00:00 - 2022-08-16 11:00:00
Id:BokningsId_20211203_000000597
Moment:Wiseflowtentamen i sal Resursbeskrivning Examination 3 ( av 5)
Resurser:NGBIB21h, NGBID21h
C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
EABE, WFTEN
E308
Datum:2022-08-16 14:00:00 - 2022-08-16 18:00:00
Id:BokningsId_20211205_000000303
Moment:Omexamination: beskrivningsmodeller
Resurser:NGBIB19h, NGBIB20h, NGBIB21h, NGBID20h, NGBID21h
31BBS3-20212-B32H1-, C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
JAL, MG, TEN, WFTEN
Antal 50, E308
Datum:2022-08-16 14:59:00 - 2022-08-16 15:00:00
Id:BokningsId_20220117_000000031
Moment:Deadline Examinationstillfälle 3 Inlämningsuppgift Informationssökning
Resurser:NGBIB21h, NGBID21h
C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
Datum:2022-08-16 23:54:00 - 2022-08-16 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000265
Moment:Omexamination 2: deadline inlämning användarstudie
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Datum:2022-08-16 23:54:00 - 2022-08-16 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000235
Moment:Omexamination 3, deadline inlämning analys av användarstudier
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Onsdag
17 Aug
Datum:2022-08-17 09:00:00 - 2022-08-17 11:00:00
Id:BokningsId_20220328_000000591
Moment:Wiseflowtentamen, SAB och DDC (Tillämpad klassifikation) på distans
Resurser:NGBIB21h, NGBID21h
C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
EABE, JAL, PRNO, TEN, WFTEN
Datum:2022-08-17 14:59:00 - 2022-08-17 15:00:00
Id:BokningsId_20220328_000000599
Moment:Inlämning#2: Klassifikationssystem, Deadline kl 15
Resurser:NGBIB21h, NGBID21h
C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
EABE, JAL
Torsdag
18 Aug
Datum:2022-08-18 10:00:00 - 2022-08-18 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000201
Moment:Omexamination 4 seminarium: centrala begrepp
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
MUT
E436
Datum:2022-08-18 13:00:00 - 2022-08-18 15:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000205
Moment:Omexamination 4: litteraturseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
E436, ZOOM
Datum:2022-08-18 14:00:00 - 2022-08-18 18:00:00
Id:BokningsId_20220316_000000665
Moment:Tentamen på distans: Bibliotek i det offentliga 3 hp.
samt Biblioteksväsendet 3 hp.
Separat anmälan till resp tenta via KronoX.
Tillfälle nr 4
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BIS1-20212-B02H1-, C3BIS1-20212-B06H1-
CER, SFLI, WFTEN
Antal 15
Fredag
19 Aug
Lördag
20 Aug
Söndag
21 Aug

V.34
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Aug
Datum:2022-08-22 10:00:00 - 2022-08-22 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000251
Moment:Omexamination 2: slutseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
MUT
E604
Tisdag
23 Aug
Onsdag
24 Aug
Torsdag
25 Aug
Fredag
26 Aug
Lördag
27 Aug
Söndag
28 Aug

V.35
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Aug
Datum:2022-08-29 08:00:00 - 2022-08-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220303_000000227
Moment:Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/
Resurser:BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, GAMBU21h, GANES21h, GDIST21h, GINTE21h, GSJUK21h, GSJUK21h-pgrp1, GSJUK21h-pgrp2, GSJUK21h-pgrp3, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, NGBIB21h, NGBID21h, SAMPD21h, SGOFF21h, VAADM21h, VABAM21h, VABAR21h, VAKUT21h, VAMAK21h, VAVÄL21h, VDIST21h, VUANE21h, VUIVA21h
KÅR-
Filippa Westerlund
Tisdag
30 Aug
Datum:2022-08-30 09:30:00 - 2022-08-30 10:30:00
Id:BokningsId_20211015_000000045
Moment:Kursintroduktion
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BVF1-20222-B05H2-
EIJO, SIBA
E437
Onsdag
31 Aug
Datum:2022-08-31 09:00:00 - 2022-08-31 10:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000511
Moment:Course introduction with Sirpa Bark and Johan Webber
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
D211
Datum:2022-08-31 10:15:00 - 2022-08-31 11:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000515
Moment:Lecture Service and meetings with Sirpa Bark
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
D211
Datum:2022-08-31 13:00:00 - 2022-08-31 14:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000519
Moment:Lecture Reference work with Sirpa Bark
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
D211
Torsdag
1 Sep
Fredag
2 Sep
Lördag
3 Sep
Söndag
4 Sep

V.36
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Sep
Datum:2022-09-05 09:30:00 - 2022-09-05 11:30:00
Id:BokningsId_20220325_000000585
Moment:Föreläsning: Vetenskapsteori
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
EIJO, RAPI, SIBA
A612
Datum:2022-09-05 12:10:00 - 2022-09-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220628_000000189
Moment:Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-09-05 13:00:00 - 2022-09-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220627_000000261
Moment:Föreläsning: Kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
EIJO, RAPI, SIBA
D311
Tisdag
6 Sep
Datum:2022-09-06 09:30:00 - 2022-09-06 11:30:00
Id:BokningsId_20220617_000000283
Moment:Metodkavalkad
9.30-10.15 Dokumentstudier: Catarina Eriksson
10.30-11.15 Blandade metoder: Julia Pennlert
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
CER, EIJO, JUPE, RAPI, SIBA
E437
Onsdag
7 Sep
Datum:2022-09-07 10:00:00 - 2022-09-07 11:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000517
Moment:Norm critics with Ulrika Centerwall
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA, ULCE
Antal 75, D207
Torsdag
8 Sep
Datum:2022-09-08 13:55:00 - 2022-09-08 14:00:00
Id:BokningsId_20220627_000000307
Moment:Deadline, anmälan samarbete "Forskningsplan"
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
EIJO, SIBA
Fredag
9 Sep
Datum:2022-09-09 09:00:00 - 2022-09-09 12:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000521
Moment:Lecture: Oral communication and presentation skills with Johanna Persson
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, JPE, SIBA
D209
Lördag
10 Sep
Söndag
11 Sep

V.37
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Sep
Datum:2022-09-12 09:30:00 - 2022-09-12 11:30:00
Id:BokningsId_20220325_000000593
Moment:Forts. Metodkavalkad
9.30-10.15 Statistiska metoder: Sofia Lindström
10.30-11.15 Bibliometriska metoder Björn Hammarfelt
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
BJHA, EIJO, RAPI, SFLI, SIBA
A612
Datum:2022-09-12 12:10:00 - 2022-09-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220629_000000013
Moment:Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
13 Sep
Datum:2022-09-13 13:00:00 - 2022-09-13 14:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000561
Moment:Frågestund och presentation av uppgiften "Forskningsplan"
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
EIJO, SIBA
E437
Onsdag
14 Sep
Datum:2022-09-14 10:00:00 - 2022-09-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000523
Moment:Examination: Workshop Part 1: Reference work
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
C502, C504, C506, D425
Datum:2022-09-14 13:00:00 - 2022-09-14 15:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000525
Moment:Examination Part 1: Workshop: Reference work
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
C502, C504, C506, D425
Torsdag
15 Sep
Fredag
16 Sep
Lördag
17 Sep
Söndag
18 Sep

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Datum:2022-09-19 10:00:00 - 2022-09-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220325_000000595
Moment:Seminarium, vetenskapsteori
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
EIJO, JAL, SIBA
A612, C350, C352, C356, D306, D310
Datum:2022-09-19 12:10:00 - 2022-09-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000091
Moment:Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
20 Sep
Onsdag
21 Sep
Datum:2022-09-21 10:00:00 - 2022-09-21 11:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000529
Moment:Lecture: Strategic external monitoring with Malin Utter
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, MUT, SIBA
Antal 75, D211
Datum:2022-09-21 13:00:00 - 2022-09-21 14:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000527
Moment:Lecture: Strategic media planning with Olof Berge-Kleber, the library manager of the public libraries in Borås
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
M401
Torsdag
22 Sep
Fredag
23 Sep
Lördag
24 Sep
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 09:00:00 - 2022-09-26 09:30:00
Id:BokningsId_20220627_000000293
Moment:Frågestund med kursansvariga
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
EIJO, SIBA
ZOOM
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000119
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-09-26 14:59:00 - 2022-09-26 15:00:00
Id:BokningsId_20220328_000000601
Moment:Inlämning#3: Klassifikationssystem, Deadline kl 15
Resurser:NGBIB21h, NGBID21h
C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-
EABE, JAL
Tisdag
27 Sep
Datum:2022-09-27 09:00:00 - 2022-09-27 17:00:00
Id:BokningsId_20220325_000000607
Moment:Onlinetentamen: Vetenskapsteori och forskningsmetoder
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
CER, EIJO, JAL, SIBA
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 10:00:00 - 2022-09-28 11:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000531
Moment:Lecture: Strategic Media planning & interculturality with Johan Webber
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
E438
Datum:2022-09-28 13:00:00 - 2022-09-28 15:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000533
Moment:Lecture: Makerspaces at public libraries with Sirpa Bark
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
D209
Torsdag
29 Sep
Fredag
30 Sep
Datum:2022-09-30 10:00:00 - 2022-09-30 11:30:00
Id:BokningsId_20220602_000000539
Moment:Lecture: Strategic media planning at Borås university library with Hanna Hallnäs
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
HHA, JHWE, SIBA
E437
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000143
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
4 Okt
Datum:2022-10-04 10:30:00 - 2022-10-04 12:00:00
Id:BokningsId_20220325_000000137
Moment:Frågestund: Blandade metoder och bibliometriska metoder
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
BJHA, EIJO, JUPE, SIBA
ZOOM
Onsdag
5 Okt
Torsdag
6 Okt
Fredag
7 Okt
Datum:2022-10-07 23:54:00 - 2022-10-07 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000267
Moment:Omexamination 3: deadline inlämning användarstudie
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000271
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
11 Okt
Datum:2022-10-11 14:00:00 - 2022-10-11 14:45:00
Id:BokningsId_20220627_000000161
Moment:Programforum
Resurser:NGBIB21h
310-
MRRI, THNY
ZOOM
Onsdag
12 Okt
Datum:2022-10-12 10:00:00 - 2022-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000253
Moment:Omexamination 3: slutseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
MUT
E604
Datum:2022-10-12 13:59:00 - 2022-10-12 14:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000541
Moment:Deadline at 2 pm (14.00): Send in your preliminary text on Strategic external monitoring and media planning in order to take part in the opposition seminar that will take place 19/10
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
Torsdag
13 Okt
Fredag
14 Okt
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 09:00:00 - 2022-10-17 10:00:00
Id:BokningsId_20220627_000000159
Moment:Frågestund med kursansvariga
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
EIJO, SIBA
ZOOM
Datum:2022-10-17 12:10:00 - 2022-10-17 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000167
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
18 Okt
Datum:2022-10-18 13:55:00 - 2022-10-18 14:00:00
Id:BokningsId_20220623_000000623
Moment:Deadline inlämning av forskningsplan inför opponeringsseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBA
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 10:00:00 - 2022-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000545
Moment:Examination in Part 2: Opposition seminar: External monitoring and media planning (group work)
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
D308, H501, H502, H503
Datum:2022-10-19 13:00:00 - 2022-10-19 15:00:00
Id:BokningsId_20220602_000000547
Moment:Examination in Part 2: Opposition seminar: External monitoring and media planning (group work)
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
D308, H501, H502, H503
Torsdag
20 Okt
Fredag
21 Okt
Datum:2022-10-21 23:55:00 - 2022-10-21 23:59:00
Id:BokningsId_20220602_000000549
Moment:Deadline at 23.59: Send in your final version of the written assignment Strategic external monitoring and media planning.
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, HHA, JHWE, MUT, SIBA
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000189
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Tisdag
25 Okt
Datum:2022-10-25 09:00:00 - 2022-10-25 12:00:00
Id:BokningsId_20220617_000000609
Moment:Examinerande metodseminarium med Opponering
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBA
A315, A521, A606, B556, D308, D310, E436
Onsdag
26 Okt
Datum:2022-10-26 10:00:00 - 2022-10-26 11:30:00
Id:BokningsId_20220609_000000161
Moment:Lecture: Observation as method with Amira Sofie Sandin
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
AMSA, JHWE, SIBA
A608
Datum:2022-10-26 13:00:00 - 2022-10-26 14:30:00
Id:BokningsId_20220603_000000087
Moment:Lecture: The library room with Amira Sofie Sandin
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
AMSA, JHWE, SIBA
A608
Torsdag
27 Okt
Fredag
28 Okt
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt
Datum:2022-10-30 23:55:00 - 2022-10-30 23:59:00
Id:BokningsId_20220623_000000625
Moment:Deadline inlämning av examinerande skrifltlig uppgift: Forskningsplan
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBA

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Datum:2022-10-31 09:00:00 - 2022-10-31 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000585
Moment:Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK, PRNO
Datum:2022-10-31 09:00:00 - 2022-10-31 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000387
Moment:Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Tisdag
1 Nov
Datum:2022-11-01 10:00:00 - 2022-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000959
Moment:Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
JUHA
ZOOM
Datum:2022-11-01 10:00:00 - 2022-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000633
Moment:Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
JUHA
ZOOM
Datum:2022-11-01 23:54:00 - 2022-11-01 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000237
Moment:Omexamination 4, deadline inlämning analys av användarstudier
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Onsdag
2 Nov
Datum:2022-11-02 08:00:00 - 2022-11-02 18:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000093
Moment:Work on your own: Do your observations in a library. Use the questions in Canvas. Observe that this is only a suggestion of date and time. Of course you can do your observations on an other date and time that suits you better.
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
AMSA, JHWE, SIBA
Torsdag
3 Nov
Fredag
4 Nov
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 10:00:00 - 2022-11-07 12:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000963
Moment:Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000211
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ADAEK21h, ASYST21h, BMBD121h, BMDD121h, BMDD121h1, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAGF321h, LAGF321v1, LASEN21h, LASVA21h, LGFÖD21h, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, NGBIB21h, NGBID21h, NGWDK21h, SAMLI21v, SAMPD21h, SASIC21v
6-
JOSK
Datum:2022-11-07 13:00:00 - 2022-11-07 15:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000961
Moment:Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
EABE, JAL
J517
Datum:2022-11-07 13:00:00 - 2022-11-07 15:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000617
Moment:Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Datum:2022-11-07 15:00:00 - 2022-11-07 17:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000619
Moment:Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
EABE, JAL
J517
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Datum:2022-11-09 08:00:00 - 2022-11-09 18:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000095
Moment:Work on your own: Do your observations in a library. Use the questions in Canvas. Observe that this is only a suggestion of date and time. Of course you can do your observations on another date and time that suits you better.
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
AMSA, JHWE, SIBA
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 10:00:00 - 2022-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000623
Moment:Föreläsning: Information retrieval
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
THNY
Datum:2022-11-14 10:00:00 - 2022-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000965
Moment:Föreläsning: Information retrieval
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
THNY
D511
Tisdag
15 Nov
Datum:2022-11-15 10:00:00 - 2022-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000589
Moment:Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
EABE, JAL
J517
Datum:2022-11-15 10:00:00 - 2022-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000605
Moment:Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Datum:2022-11-15 13:00:00 - 2022-11-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000591
Moment:Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Datum:2022-11-15 13:00:00 - 2022-11-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000587
Moment:Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
EABE, JAL
J517
Onsdag
16 Nov
Datum:2022-11-16 10:00:00 - 2022-11-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000101
Moment:Examination in Part 3: Seminar: Observations of a library room
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
D312, H501, H502, H503
Datum:2022-11-16 13:00:00 - 2022-11-16 15:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000111
Moment:Examination in Part 3: Seminar: Observations of a library room
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
D312, H501, H502, H503
Torsdag
17 Nov
Datum:2022-11-17 10:00:00 - 2022-11-17 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000203
Moment:Omexamination 5 seminarium: centrala begrepp
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
MUT
E436
Datum:2022-11-17 13:00:00 - 2022-11-17 15:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000213
Moment:Omexamination 5: litteraturseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
E436, ZOOM
Fredag
18 Nov
Datum:2022-11-18 10:00:00 - 2022-11-18 12:00:00
Id:BokningsId_20211213_000000255
Moment:Omexamination 4: slutseminarium
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
MUT
E604
Datum:2022-11-18 23:54:00 - 2022-11-18 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000271
Moment:Omexamination 4: deadline inlämning användarstudie
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Tisdag
22 Nov
Datum:2022-11-22 10:00:00 - 2022-11-22 11:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000541
Moment:Office hour
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Onsdag
23 Nov
Datum:2022-11-23 10:00:00 - 2022-11-23 11:30:00
Id:BokningsId_20220603_000000085
Moment:Lecture: Marketing of a library with Malin Utter
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, MUT, SIBA
E438
Datum:2022-11-23 13:00:00 - 2022-11-23 14:30:00
Id:BokningsId_20220603_000000133
Moment:Lecture: Library marketing through social media with Johan Webber
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
E438
Torsdag
24 Nov
Fredag
25 Nov
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Tisdag
29 Nov
Datum:2022-11-29 16:59:00 - 2022-11-29 17:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000969
Moment:Examination: Explorativ informationssökning
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, EABE, JAL, PRNO, THNY
Onsdag
30 Nov
Datum:2022-11-30 10:00:00 - 2022-11-30 11:30:00
Id:BokningsId_20220603_000000137
Moment:Lecture: What communication means at the university library with Katharina Nordling
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, KAK, SIBA
E438
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 13:00:00 - 2022-12-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000631
Moment:Föreläsning: Praktisk ämnesordsindexering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
PRNO
Datum:2022-12-05 13:00:00 - 2022-12-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000971
Moment:Föreläsning: Praktisk ämnesordsindexering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
PRNO
D511
Tisdag
6 Dec
Datum:2022-12-06 10:00:00 - 2022-12-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000973
Moment:Övning: Praktisk ämnesordsindexering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
PRNO
D511
Datum:2022-12-06 10:00:00 - 2022-12-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000629
Moment:Övning: Praktisk ämnesordsindexering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
PRNO
Datum:2022-12-06 13:00:00 - 2022-12-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000627
Moment:Föreläsning: Mångspråkskatalogisering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
PRNO
Datum:2022-12-06 13:00:00 - 2022-12-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000975
Moment:Föreläsning: Mångspråkskatalogisering
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
PRNO
D511
Onsdag
7 Dec
Datum:2022-12-07 10:00:00 - 2022-12-07 17:00:00
Id:BokningsId_20220627_000000631
Moment:Library visits: 10 o'clock Norrbyhuset
12 o'clock Lunch on your own
13 o'clock We travel together to Tranemo bibliotek (a hired bus takes us there)
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
EABE, JHWE, MUT, SIBA
Torsdag
8 Dec
Fredag
9 Dec
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 10:00:00 - 2022-12-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220425_000000977
Moment:Föreläsning: Klassifikation i en social värld
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK
D511
Datum:2022-12-12 10:00:00 - 2022-12-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000625
Moment:Föreläsning: Klassifikation i en social värld
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-
BJEK
Tisdag
13 Dec
Datum:2022-12-13 10:00:00 - 2022-12-13 11:00:00
Id:BokningsId_20220426_000000563
Moment:Office hour
Resurser:NGBIB21h
C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, PRNO
ZOOM
Onsdag
14 Dec
Torsdag
15 Dec
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

V.51
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Dec
Tisdag
20 Dec
Onsdag
21 Dec
Datum:2022-12-21 10:00:00 - 2022-12-21 11:00:00
Id:BokningsId_20220603_000000151
Moment:Open house with Johan and Sirpa in Zoom.
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
C430, ZOOM
Torsdag
22 Dec
Fredag
23 Dec
Lördag
24 Dec
Söndag
25 Dec

V.52
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Dec
Tisdag
27 Dec
Onsdag
28 Dec
Torsdag
29 Dec
Fredag
30 Dec
Lördag
31 Dec
Söndag
1 Jan

V.1
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jan
Tisdag
3 Jan
Onsdag
4 Jan
Datum:2023-01-04 23:54:00 - 2023-01-04 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000273
Moment:Omexamination 5: deadline inlämning användarstudie
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Datum:2023-01-04 23:54:00 - 2023-01-04 23:55:00
Id:BokningsId_20211213_000000239
Moment:Omexamination 5, deadline inlämning analys av användarstudier
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-
AMSA, MUT
Torsdag
5 Jan
Fredag
6 Jan
Ej i sökning
Lördag
7 Jan
Ej i sökning
Söndag
8 Jan
Ej i sökning

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
BJEK Björn Ekström  
BJHA Björn Hammarfelt  
CER Catarina Eriksson  
EABE Emma Berge Kleber  
EIJO Erik Joelsson  
Filippa Westerlund      
HHA Hanna Hallnäs  
JAL Jan Larsson  
JHWE Johan Webber  
JOSK Josefin Skytt  
JPE Johanna Persson  
JUHA Jutta Haider  
JUPE Julia Pennlert  
KAK Katharina Nordling  
MG Mikael Gunnarsson  
MRRI Maria Ringbo  
MUT Malin Utter  
PRNO Petra Nord  
RAPI Rachel Pierce  
SFLI Sofia Lindström  
SIBA Sirpa Bark  
TEN Tentamen    
THNY Thomas Nyström  
ULCE Ulrika Centerwall  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A315 Konferensrum 3 Balder 20
A521 Sammanträdesrum 5   20
A606 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A612 Lärosal 6   55
Antal 15 Upp till 15 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
Antal 75 Upp till 75 personer 0   0
B556 Konferensrum 5   12
C350 Grupprum 3 Balder 8
C352 Sammanträdesrum 3   10
C356 Sammanträdesrum 3   8
C430 Sammanträdesrum 4   14
C502 Datorsal 5   20
C504 Datorsal 5   20
C506 Datorsal 5   20
D207 Hörsal 2   130
D209 Hörsal 2   86
D211 Hörsal 2   95
D306 Grupprum 3 D 3
D308 Grupprum 3 D 6
D310 Grupprum 3 D 8
D311 Lektionssal 3   60
D312 Grupprum 3 D 8
D425 Datorsal 4   24
D511 Lektionssal 5   50
E308 Tentamenssal 3   72
E436 Lektionssal 4   20
E437 Lektionssal 4   65
E438 Lektionssal 4   65
E604 Lektionssal 6   26
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
J517 Loftet ALC 5 J 36
M401 Parlamentet 4   88
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
310- Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
31BBS3-20212-B32H1- Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan, 7.5 hp HT21
6- Verksamhetsstöd
C3BIS1-20212-B02H1- Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT21
C3BIS1-20212-B06H1- Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT21
C3BKS1-20221-B01V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22
C3BKS1-20221-B02V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B15H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22
C3BOA1-20221-B03V2- Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22
C3BOA1-20221-B04V2- Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22
C3BRA1-20222-B06H2- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B05H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B12H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT22
C3FBR1-20222-IN48H- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
KÅR- Studentkåren

Program  
Id Programnamn
ADAEK21h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2021
ASYST21h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2021
BMBD121h Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp distans , startår 2021
BMDD121h Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 hp distans , startår 2021
BMDD121h1 Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 hp distans , internationell antagning, startår 2021
GAMBU21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp , startår 2021
GANES21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp , startår 2021
GDIST21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp distans , startår 2021
GINTE21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp 50%, startår 2021
GSJUK21h Sjuksköterskeutbildning, 180 hp startår 2021
GSJUK21h-pgrp1 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp A, startår 2021
GSJUK21h-pgrp2 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp B, startår 2021
GSJUK21h-pgrp3 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp C, startår 2021
LAG4621h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2021
LAG4621h1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Varberg, startår 2021
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF321h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2021
LAGF321v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LASEN21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska, 240 hp , startår 2021
LASVA21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk, 240 hp , startår 2021
LGFÖD21h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning, 210 hp distans , startår 2021
LGFÖR21h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2021
LGFÖR21h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2021
LGFÖR21v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021
NGBIB19h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2019
NGBIB20h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2020
NGBIB21h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
NGBID20h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2020
NGBID21h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
NGWDK21h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2021
SAMLI21v Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp distans 50%, startår 2021
SAMPD21h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
SASIC21v Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 hp distans Ortsoberoende, startår 2021
SGOFF21h Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp , startår 2021
VAADM21h Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 hp distans 50% Ortsoberoende, startår 2021
VABAM21h Barnmorskeprogrammet, 90 hp distans , startår 2021
VABAR21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp distans 50%, startår 2021
VAKUT21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 hp distans , startår 2021
VAMAK21h Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, 60 hp distans 50%, startår 2021
VAVÄL21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp distans 50%, startår 2021
VDIST21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 hp distans 50%, startår 2021
VUANE21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård (Uppdragsutbildning), 60 hp 75%, startår 2021
VUIVA21h Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård (Uppdragsutbildning), 60 hp 50%, startår 2021

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.