Grafiskt schema
Program: NGBIB21h, Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
Datum: 2023-06-01 - 2023-11-30
 
Utskrivet: 2023-06-01 14:33:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.22
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Maj
Ej i sökning
Tisdag
30 Maj
Ej i sökning
Onsdag
31 Maj
Ej i sökning
Torsdag
1 Jun
Fredag
2 Jun
Datum:2023-06-02 11:30:00 - 2023-06-02 12:00:00
Id:BokningsId_20221213_000001255
Moment:Deadline kl 12 - inlämning skriftlig examinationsuppgift
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
31BPI1-20231-B22V3-, 31BPI1-20231-B23V3-
JEH, OPI
Lördag
3 Jun
Söndag
4 Jun
Datum:2023-06-04 23:55:00 - 2023-06-04 23:59:00
Id:BokningsId_20221202_000000683
Moment:Deadline inlämning av auskultationsrapport
Resurser:NGBIB21h
C3BFÄ1-20231-B04V3-
KTHA, SIBA, THNY

V.23
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Jun
Tisdag
6 Jun
Onsdag
7 Jun
Torsdag
8 Jun
Fredag
9 Jun
Lördag
10 Jun
Söndag
11 Jun

V.24
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Jun
Tisdag
13 Jun
Onsdag
14 Jun
Torsdag
15 Jun
Fredag
16 Jun
Lördag
17 Jun
Söndag
18 Jun

V.25
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Jun
Tisdag
20 Jun
Onsdag
21 Jun
Torsdag
22 Jun
Fredag
23 Jun
Lördag
24 Jun
Söndag
25 Jun

V.26
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Jun
Tisdag
27 Jun
Onsdag
28 Jun
Torsdag
29 Jun
Fredag
30 Jun
Lördag
1 Jul
Söndag
2 Jul

V.27
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jul
Tisdag
4 Jul
Onsdag
5 Jul
Torsdag
6 Jul
Fredag
7 Jul
Lördag
8 Jul
Söndag
9 Jul

V.28
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Jul
Tisdag
11 Jul
Onsdag
12 Jul
Torsdag
13 Jul
Fredag
14 Jul
Lördag
15 Jul
Söndag
16 Jul

V.29
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Jul
Tisdag
18 Jul
Onsdag
19 Jul
Torsdag
20 Jul
Fredag
21 Jul
Lördag
22 Jul
Söndag
23 Jul

V.30
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Jul
Tisdag
25 Jul
Onsdag
26 Jul
Torsdag
27 Jul
Fredag
28 Jul
Lördag
29 Jul
Söndag
30 Jul

V.31
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Jul
Tisdag
1 Aug
Onsdag
2 Aug
Torsdag
3 Aug
Fredag
4 Aug
Lördag
5 Aug
Söndag
6 Aug

V.32
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Aug
Tisdag
8 Aug
Onsdag
9 Aug
Torsdag
10 Aug
Fredag
11 Aug
Lördag
12 Aug
Söndag
13 Aug
Datum:2023-08-13 23:55:00 - 2023-08-13 23:59:00
Id:BokningsId_20221004_000000641
Moment:Fourth completion Workshop Part 1
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
BEGR, JHWE, SIBA
Datum:2023-08-13 23:55:00 - 2023-08-13 23:59:00
Id:BokningsId_20221004_000000657
Moment:Fourth completion Strategic external analysis and media planning, Part 2 of the course
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
Datum:2023-08-13 23:55:00 - 2023-08-13 23:59:00
Id:BokningsId_20221004_000000673
Moment:Fourth written completion Observations of the library room, Part 3 of the course
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA

V.33
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Aug
Datum:2023-08-14 17:55:00 - 2023-08-14 18:00:00
Id:BokningsId_20220817_000000421
Moment:Omexamination Slutgiltig forskningsplan (inkl. skriftlig ersättningsuppgift för seminarium)
Resurser:NGBIB21h
C3BVF1-20222-B05H2-
Tisdag
15 Aug
Onsdag
16 Aug
Datum:2023-08-16 10:00:00 - 2023-08-16 12:00:00
Id:BokningsId_20230517_000000673
Moment:Omexamination 1 Muntlig redovisning av ett auskultationsmoment
Resurser:NGBIB21h
C3BFÄ1-20231-B04V3-
SIBA
C350
Datum:2023-08-16 13:00:00 - 2023-08-16 15:00:00
Id:BokningsId_20230517_000000671
Moment:Omexamination 1 Muntlig redovisning av ett auskultationsmoment
Resurser:NGBIB21h
C3BFÄ1-20231-B04V3-
SIBA
C350
Torsdag
17 Aug
Datum:2023-08-17 16:59:00 - 2023-08-17 17:00:00
Id:BokningsId_20230116_000000567
Moment:Examination, tillfälle 3: Explorativ informationssökning
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, EABE, JAL, PRNO, THNY
Datum:2023-08-17 16:59:00 - 2023-08-17 17:00:00
Id:BokningsId_20230116_000000571
Moment:Examination, tillfälle 3: Kontrollerade vokabulärer
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-
BJEK, PRNO
Fredag
18 Aug
Datum:2023-08-18 09:00:00 - 2023-08-18 17:00:00
Id:BokningsId_20220816_000000469
Moment:Omexamination Onlinetentamen
Resurser:NGBIB21h, NGBID20h
C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-
Datum:2023-08-18 23:55:00 - 2023-08-18 23:59:00
Id:BokningsId_20221130_000000123
Moment:4th completion Written assignment: Marketing of a library (individual assignment)
Resurser:NGBIB21h
C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-
JHWE, SIBA
Lördag
19 Aug
Söndag
20 Aug

V.34
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Aug
Tisdag
22 Aug
Onsdag
23 Aug
Torsdag
24 Aug
Fredag
25 Aug
Lördag
26 Aug
Söndag
27 Aug

V.35
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Aug
Datum:2023-08-28 08:00:00 - 2023-08-28 17:00:00
Id:BokningsId_20230301_000000969
Moment:Insparken 2023 arr. av Studentkåren i Borås. Mer information: http://studentkareniboras.se/insparken-ht/

Kick-off 2023 arr. of the Student Union in Borås. More information: http://studentkareniboras.se/en/insparken-ht/
Resurser:ADAEK21h, ADAEK22h, ADAEK23h, ASYST21h, ASYST22h, ASYST23h, BMBD122h, BMBD123h, BMDD122h, EMSPA19h, KANDI23h, LAG4620h, LAG4620v, LAG4621h, LAG4621h1, LAG4621v1, LAG4622h, LAG4622v1, LAG4623h, LAGF320h, LAGF320v1, LAGF321h, LAGF321v1, LAGF323h, LAGF323v, LASEA19h, LASEA20h, LASEN21h, LASEN22h, LASEN23h, LASVA21h, LASVA23h, LGFÖD21h, LGFÖR20h, LGFÖR20h1, LGFÖR21h, LGFÖR21h1, LGFÖR21v1, LGFÖR22h, LGFÖR22h1, LGFÖR22v1, LGFÖR23h, LGFÖR23h1, LGFÖR23v, LGFUD22h, LGFUD23h, MAIDI23h, NADIM23h, NADIM23h1, NGBIB21h, NGBIB22h, NGBIB23h, NGBID20h, NGBID21h, NGBID22h, NGWDK21h, NGWDK22h, SAMLI22v, SAMLI23v, SAMPD20h, SAMPD21h, SAMPD22h, SAMPD23h, SASIC23v, SYARK23h
C46U10-20232-L03H3-, CF3U10-20232-L02H3-, KÅR-
Datum:2023-08-28 10:00:00 - 2023-08-28 11:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000329
Moment:Digital, inspelad kursintroduktion
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Tisdag
29 Aug
Datum:2023-08-29 09:00:00 - 2023-08-29 15:00:00
Id:BokningsId_20221018_000000301
Moment:PRELKursintro
Föreläsning med Catarina Eriksson 10-12
Föreläsning Pia Borrman 13.30-15.30?
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, CER, EABE
D511
Onsdag
30 Aug
Datum:2023-08-30 09:30:00 - 2023-08-30 15:30:00
Id:BokningsId_20230417_000000723
Moment:Kursintro 09:30, LNN
Föreläsning: ”Kulturproduktion och kulturpolitik i historiskt perspektiv” 10-12
Föreläsning: ”Kulturpolitikens målsättningar, organisation och omfattning” 13:30-15:30
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN
H501
Torsdag
31 Aug
Fredag
1 Sep
Datum:2023-09-01 09:30:00 - 2023-09-01 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000307
Moment:Kursintroduktion
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI, ULCE
A606
Lördag
2 Sep
Söndag
3 Sep

V.36
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Sep
Datum:2023-09-04 10:00:00 - 2023-09-04 11:30:00
Id:BokningsId_20230525_000000351
Moment:Introduktion TEMA 1 Litteraturförmedling
Föreläsning: Vad är litteraturförmedling/läsfrämjande OBS prel.
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
D307
Datum:2023-09-04 13:00:00 - 2023-09-04 14:30:00
Id:BokningsId_20230525_000000339
Moment:Föreläsning: Metoder i litteraturförmedling (Maria Ringbo)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, MRRI, SIBA
A612
Tisdag
5 Sep
Datum:2023-09-05 10:30:00 - 2023-09-05 12:00:00
Id:BokningsId_20221018_000000293
Moment:PRELFöreläsningar : Ringbo Mångspråk
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE, MRRI
D511
Datum:2023-09-05 14:00:00 - 2023-09-05 16:30:00
Id:BokningsId_20221018_000000283
Moment:PREL: Workshop minoritetsspråk
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
6 Sep
Datum:2023-09-06 10:00:00 - 2023-09-06 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000173
Moment:Föreläsning: Principiella problem i kulturpolitiken
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, ROBL
H501
Torsdag
7 Sep
Fredag
8 Sep
Datum:2023-09-08 09:30:00 - 2023-09-08 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000309
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
MRRI, ULCE
A606
Lördag
9 Sep
Söndag
10 Sep

V.37
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Sep
Datum:2023-09-11 10:00:00 - 2023-09-11 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000377
Moment:Digital föreläsningsdag med inspelade föreläsningar om:
- Historiska och politiska perspektiv på läsning (OBS! Prel.)
- Biblioterapi, hur kan man gå tillväga och vad händer med läsaren? (Sirpa Bark)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Datum:2023-09-11 13:00:00 - 2023-09-11 14:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000383
Moment:Öppet hus: Information om nästa veckas workshop
Zoom-länk kommer!
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
ZOOM
Tisdag
12 Sep
Datum:2023-09-12 09:30:00 - 2023-09-12 10:30:00
Id:BokningsId_20221018_000000277
Moment:PREL: Gästföreläsning funktionsvariationer MTM via Zoom
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Datum:2023-09-12 11:00:00 - 2023-09-12 12:00:00
Id:BokningsId_20221018_000000291
Moment:PREL: Föreläsning biblioteksrummet
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Datum:2023-09-12 13:00:00 - 2023-09-12 15:00:00
Id:BokningsId_20221018_000000271
Moment:PRELLitteraturseminarium
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
13 Sep
Datum:2023-09-13 13:00:00 - 2023-09-13 15:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000207
Moment:Föreläsning
Josefine Wikström: om konstens frihet och autonomibegreppet
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN
H501
Torsdag
14 Sep
Fredag
15 Sep
Datum:2023-09-15 09:30:00 - 2023-09-15 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000311
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
MRRI, ULCE
A606
Lördag
16 Sep
Söndag
17 Sep

V.38
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Sep
Datum:2023-09-18 10:00:00 - 2023-09-18 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000391
Moment:Workshop om metoder för litteraturförmedling
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
D306, D307, D308, D310
Datum:2023-09-18 13:00:00 - 2023-09-18 15:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000393
Moment:Workshop om metoder för litteraturförmedling
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
D306, D308, D310
Tisdag
19 Sep
Datum:2023-09-19 09:00:00 - 2023-09-19 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000193
Moment:PREL. ALC sal?Examinerande seminarium: Gruppindelning publiceras i Canvas (du deltar endast på förmiddag eller eftermiddag)
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Datum:2023-09-19 13:00:00 - 2023-09-19 16:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000197
Moment:PREL: ALC sal? Examinerande seminarium: Gruppindelning publiceras i Canvas (du deltar endast på förmiddag eller eftermiddag)
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
20 Sep
Datum:2023-09-20 10:00:00 - 2023-09-20 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000227
Moment:Seminarium: Centrala begrepp. Se gruppindelning i Canvas
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, ROBL, SFLI
C352, C453, H501
Torsdag
21 Sep
Fredag
22 Sep
Datum:2023-09-22 09:30:00 - 2023-09-22 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000327
Moment:Examination
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
MRRI, ULCE
D310
Lördag
23 Sep
Söndag
24 Sep
Datum:2023-09-24 17:55:00 - 2023-09-24 18:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000567
Moment:Deadline: Skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturförmedling, metoder och användning.
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA

V.39
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Sep
Datum:2023-09-25 10:00:00 - 2023-09-25 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000405
Moment:Introduktion TEMA 2 Litteraturen i samhället/Litteratursociologi

Föreläsning: Vad är litteratursociologi? (Kristin Johansson)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
H302
Datum:2023-09-25 13:00:00 - 2023-09-25 15:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000411
Moment:Föreläsning: Läshistoriska perspektiv - med några nedslag i en avhandling (Kristin Johansson)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
H302
Tisdag
26 Sep
Datum:2023-09-26 09:30:00 - 2023-09-26 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000209
Moment:PREL: Workshop Normkreativitet, Centerwall och Sandin
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE, ULCE
D511, J517
Datum:2023-09-26 13:00:00 - 2023-09-26 14:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000205
Moment:PREL: Föreläsning m Centerwall. Hbtqia
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE, ULCE
D511
Datum:2023-09-26 14:15:00 - 2023-09-26 15:45:00
Id:BokningsId_20221020_000000215
Moment:PREL: Introduktion till moment 2 i kursen, Inspelat material?
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
27 Sep
Datum:2023-09-27 10:00:00 - 2023-09-27 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000283
Moment:Föreläsning: Delaktighetsbegreppet i kulturpolitiken
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, SFLI
M504
Datum:2023-09-27 13:30:00 - 2023-09-27 15:30:00
Id:BokningsId_20230524_000000285
Moment:Föreläsning: Projekt och projektledning
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
JHWE, LNN
M504
Torsdag
28 Sep
Fredag
29 Sep
Datum:2023-09-29 09:30:00 - 2023-09-29 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000339
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI, MUT
A606
Lördag
30 Sep
Söndag
1 Okt

V.40
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Okt
Datum:2023-10-02 10:00:00 - 2023-10-02 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000429
Moment:2 inspelade föreläsningar:
Litteratursociologin och den digitala världen (Julia Pennlert)
Ljudboksforskning (Julia Pennlert)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Datum:2023-10-02 13:00:00 - 2023-10-02 14:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000433
Moment:Öppet hus: Frågestund om föreläsningarna med Julia
2 inspelade föreläsningar:
Litteratursociologin och den digitala världen (Julia Pennlert)
Ljudboksforskning (Julia Pennlert)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
ZOOM
Tisdag
3 Okt
Datum:2023-10-03 09:00:00 - 2023-10-03 10:30:00
Id:BokningsId_20221020_000000207
Moment:PREL:Gästföreläsning: Ulricehamn om barn- och ungdomsverksamhet projekt och aktiviteter
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Datum:2023-10-03 10:00:00 - 2023-10-03 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000219
Moment:PREL: Föreläsning läsfrämjande metoder , Maria Ringbo
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
EABE, MRRI
D511
Datum:2023-10-03 13:00:00 - 2023-10-03 14:30:00
Id:BokningsId_20221020_000000227
Moment:PREL: Samtal om Barnbibliotekets arbete under Coronapandemin/ Delaktighet?/Gästföreläsning?
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Datum:2023-10-03 15:00:00 - 2023-10-03 16:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000223
Moment:PREL: Frågestund om fördjupningsuppgiften
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
4 Okt
Datum:2023-10-04 10:00:00 - 2023-10-04 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000315
Moment:Seminarium: Kulturpolitik i praktiken. Se gruppindelning i Canvas
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, ROBL, SFLI
C352, C453
Torsdag
5 Okt
Fredag
6 Okt
Lördag
7 Okt
Söndag
8 Okt

V.41
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Okt
Datum:2023-10-09 10:00:00 - 2023-10-09 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000439
Moment:Litteratursociologiska begrepp och teorier:
Föreläsning: Bourdieu (Charlotte von Essen)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
CHVO, JUPE, KIJO, SIBA
D311
Tisdag
10 Okt
Datum:2023-10-10 09:00:00 - 2023-10-10 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000237
Moment:Workshop Läsfrämjande- ALC rum?
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
EABE, MRRI
J517
Datum:2023-10-10 13:00:00 - 2023-10-10 14:30:00
Id:BokningsId_20221020_000000243
Moment:PREL: Föreläsning om delaktighet? inspelad/live
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
11 Okt
Datum:2023-10-11 10:00:00 - 2023-10-11 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000327
Moment:Johan Webber föreläsning, inklusive frågestund om projektansökan
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
JHWE, LNN
H501
Torsdag
12 Okt
Fredag
13 Okt
Datum:2023-10-13 09:30:00 - 2023-10-13 11:00:00
Id:BokningsId_20230505_000000347
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI
A604
Datum:2023-10-13 11:00:00 - 2023-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20230505_000000349
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI
D209
Datum:2023-10-13 13:00:00 - 2023-10-13 14:00:00
Id:BokningsId_20230505_000000351
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI
M401
Datum:2023-10-13 14:00:00 - 2023-10-13 15:30:00
Id:BokningsId_20230505_000000353
Moment:Föreläsningar
Resurser:NGBIB21h
C3BDU1-20232-B09H3-
KTHA, MRRI
J517
Lördag
14 Okt
Söndag
15 Okt

V.42
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Okt
Datum:2023-10-16 10:00:00 - 2023-10-16 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000469
Moment:Examinerande seminarium: Litteratursociologiska begrepp
Ni blir indelade i smågrupper
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
D308, D310, D312
Datum:2023-10-16 13:00:00 - 2023-10-16 15:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000471
Moment:Examinerande seminarium: Litteratursociologiska begrepp
Ni blir indelade i smågrupper
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
D308, D310, D312
Tisdag
17 Okt
Datum:2023-10-17 09:00:00 - 2023-10-17 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000245
Moment:Workshop Delaktighet- ALC-sal?
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
J517
Onsdag
18 Okt
Torsdag
19 Okt
Fredag
20 Okt
Lördag
21 Okt
Söndag
22 Okt
Datum:2023-10-22 17:55:00 - 2023-10-22 18:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000573
Moment:Deadline: Komplettering 1: Skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturförmedling, metoder och användning.
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA

V.43
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Okt
Datum:2023-10-23 10:00:00 - 2023-10-23 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000485
Moment:Introduktion Tema 3: Litteratur och läsaren
Föreläsning: Introduktion till Läsning och läsaren (Julia Pennlert)
Föreläsning: Litteraturanalys och användbara begrepp (Julia Pennlert)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
E602
Tisdag
24 Okt
Datum:2023-10-24 11:00:00 - 2023-10-24 12:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000257
Moment:PREL Omexaminationstillfälle(2): Litteraturseminarium. Anmälan
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
EABE
D310
Datum:2023-10-24 14:00:00 - 2023-10-24 15:30:00
Id:BokningsId_20221020_000000247
Moment:PREL: Studiebesök i Knacka på /Ungdomsavdelningen. (Borås Stadsbibliotek)
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
Onsdag
25 Okt
Datum:2023-10-25 10:00:00 - 2023-10-25 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000329
Moment:Johan Webber föreläsning, inklusive frågestund om projektansökan
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
JHWE, LNN
H502
Torsdag
26 Okt
Fredag
27 Okt
Lördag
28 Okt
Söndag
29 Okt

V.44
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Okt
Datum:2023-10-30 10:00:00 - 2023-10-30 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000497
Moment:Föreläsningar med Kristin Johansson
Inspelade eller live på Zoom (Närmare besked kommer)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Datum:2023-10-30 13:00:00 - 2023-10-30 14:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000503
Moment:Öppet hus: Kom och prata om din planerade projekt-idé med kursansvariga
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
ZOOM
Tisdag
31 Okt
Onsdag
1 Nov
Datum:2023-11-01 10:00:00 - 2023-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000331
Moment:Föreläsning: "Kulturens roll i samhället: kan kulturen stärka marginaliserade grupper?"
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, SFLI
H501
Torsdag
2 Nov
Fredag
3 Nov
Lördag
4 Nov
Söndag
5 Nov

V.45
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Nov
Datum:2023-11-06 10:00:00 - 2023-11-06 16:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000507
Moment:Arbeta på egen hand:
Novell-läsning - läs den novellen du har blivit tilldelad och de omkringliggande texter om författarskapet, historisk tid där den är skriven, osv. (sök på egen hand, tips: Litteraturbanken)
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Tisdag
7 Nov
Onsdag
8 Nov
Datum:2023-11-08 10:00:00 - 2023-11-08 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000333
Moment:Gästföreläsare: Ida Burén, kulturchef för Borås stad.
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, SFLI
H501
Torsdag
9 Nov
Fredag
10 Nov
Lördag
11 Nov
Söndag
12 Nov

V.46
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Nov
Datum:2023-11-13 10:00:00 - 2023-11-13 12:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000511
Moment:Novellseminarium i smågrupper i Borås
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
C350, C352, C356
Datum:2023-11-13 13:00:00 - 2023-11-13 15:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000513
Moment:Novellseminarium i smågrupper i Borås
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
C350, C352, C356
Tisdag
14 Nov
Datum:2023-11-14 15:55:00 - 2023-11-14 16:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000283
Moment:PREL: Inlämning:Skriftlig fördjupningsuppgift
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
Onsdag
15 Nov
Datum:2023-11-15 10:00:00 - 2023-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20230524_000000335
Moment:Kulturpolitisk struktur: nivåer, aktörer och finansering
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
JJO, LNN
H501
Torsdag
16 Nov
Fredag
17 Nov
Lördag
18 Nov
Söndag
19 Nov
Datum:2023-11-19 17:55:00 - 2023-11-19 18:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000583
Moment:Deadline: Komplettering 2: Skriftlig inlämningsuppgift: Litteraturförmedling, metoder och användning.
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA

V.47
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Nov
Datum:2023-11-20 10:00:00 - 2023-11-20 16:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000521
Moment:Introduktion Tema 4: Eget litteraturförmedlande arbete
Arbete med eget projekt
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
Tisdag
21 Nov
Datum:2023-11-21 09:00:00 - 2023-11-21 16:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000281
Moment:Muntlig examination, Seminarieschema publiceras i canvas, ALC sal
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
J517
Onsdag
22 Nov
Torsdag
23 Nov
Fredag
24 Nov
Lördag
25 Nov
Söndag
26 Nov

V.48
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Nov
Datum:2023-11-27 13:00:00 - 2023-11-27 14:00:00
Id:BokningsId_20230525_000000533
Moment:Öppet hus med kursansvariga för den som vill - hur går det med projektet?
Resurser:NGBIB21h
C3BLÄ1-20232-B08H3-
JUPE, KIJO, SIBA
ZOOM
Tisdag
28 Nov
Datum:2023-11-28 13:00:00 - 2023-11-28 14:00:00
Id:BokningsId_20221020_000000279
Moment:PREL: Föreläsning Barnbibliotekarieprofessionen med Jenny Lindberg
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE, JEH
D511
Datum:2023-11-28 14:15:00 - 2023-11-28 14:45:00
Id:BokningsId_20221020_000000277
Moment:PREL: Introduktion till delmoment 3
Resurser:NGBIB21h
C3BBU1-20232-B10H3-
AMSA, EABE
D511
Onsdag
29 Nov
Datum:2023-11-29 23:50:00 - 2023-11-29 23:59:00
Id:BokningsId_20230524_000000339
Moment:Deadline: hemtentamen
Resurser:NGBIB21h
310-, C3BKL1-20232-B11H3-
LNN, SFLI
Torsdag
30 Nov
Fredag
1 Dec
Ej i sökning
Lördag
2 Dec
Ej i sökning
Söndag
3 Dec
Ej i sökning

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
BEGR Beate Granström  
BJEK Björn Ekström  
CER Catarina Eriksson  
CHVO Charlotte Von Essen  
EABE Emma Berge Kleber  
JAL Jan Larsson  
JEH Jenny Lindberg  
JHWE Johan Webber  
JJO Jenny Johannisson  
JUPE Julia Pennlert  
KIJO Kristin Johansson  
KTHA Katarina Hagberg  
LNN Linnéa Lindsköld  
MRRI Maria Ringbo  
MUT Malin Utter  
OPI Ola Pilerot  
PRNO Petra Nord  
ROBL Roger Blomgren  
SFLI Sofia Lindström Sol  
SIBA Sirpa Bark  
THNY Thomas Nyström  
ULCE Ulrika Centerwall  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A604 Lärosal 6   25
A606 Lärosal 6   25
A612 Lärosal 6   55
C350 Grupprum 3 Balder 8
C352 Sammanträdesrum 3   10
C356 Sammanträdesrum 3   8
C453 Sammanträdesrum 4   8
D209 Hörsal 2   88
D306 Grupprum 3 D 6
D307 Lektionssal 3   38
D308 Grupprum 3 D 12
D310 Grupprum 3 D 16
D311 Lektionssal 3   60
D312 Grupprum 3 D 16
D511 Lektionssal 5   50
E602 Lektionssal 6   32
H302 Lektionssal 3 H 40
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
J517 Loftet ALC 5 J 36
M401 Parlamentet 4   88
M504 Seminarierum 5   20
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
310- Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
31BPI1-20231-B22V3- Professionell informationssökning, 7.5 hp 50% VT23
31BPI1-20231-B23V3- Professionell informationssökning, 7.5 hp distans 50% VT23
C3BBU1-20232-B10H3- Barn, unga och bibliotek, 15 hp 50% HT23
C3BDU1-20232-B09H3- Den undervisande bibliotekarien, 15 hp 50% HT23
C3BFÄ1-20231-B04V3- Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 15 hp 50% VT23
C3BKL1-20232-B11H3- Kulturpolitik och ledarskap, 15 hp 50% HT23
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B15H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22
C3BLÄ1-20232-B08H3- Läsning i teori och praktik, 15 hp 50% HT23
C3BRA1-20222-B06H2- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B05H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B12H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT22
C3FBR1-20222-IN48H- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
C46U10-20232-L03H3- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT23
CF3U10-20232-L02H3- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT23
KÅR- Studentkåren

Program  
Id Programnamn
ADAEK21h Dataekonomutbildningen, 180 hp startår 2021
ADAEK22h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2022
ADAEK23h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2023
ASYST21h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2021
ASYST22h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2022
ASYST23h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2023
BMBD122h Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp distans , startår 2022
BMBD123h Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp distans , startår 2023
BMDD122h Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 hp distans , startår 2022
EMSPA19h Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 hp 50% kvällstid, startår 2019
KANDI23h Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2023
LAG4620h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2020
LAG4620v Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2020
LAG4621h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2021
LAG4621h1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Varberg, startår 2021
LAG4621v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2021
LAG4622h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2022
LAG4622v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022
LAG4623h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp , startår 2023
LAGF320h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2020
LAGF320v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2020
LAGF321h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2021
LAGF321v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2021
LAGF323h Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2023
LAGF323v Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2023
LASEA19h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2019
LASEA20h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp , startår 2020
LASEN21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska, 240 hp , startår 2021
LASEN22h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska, 240 hp , startår 2022
LASEN23h  
LASVA21h Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk, 240 hp , startår 2021
LASVA23h  
LGFUD22h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning, 210 hp distans Ortsoberoende, startår 2022
LGFUD23h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning, 210 hp distans , startår 2023
LGFÖD21h Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning, 210 hp distans , startår 2021
LGFÖR20h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2020
LGFÖR20h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2020
LGFÖR21h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2021
LGFÖR21h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2021
LGFÖR21v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2021
LGFÖR22h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2022
LGFÖR22h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2022
LGFÖR22v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022
LGFÖR23h Förskollärarutbildning, 210 hp , startår 2023
LGFÖR23h1 Förskollärarutbildning, 210 hp Varberg, startår 2023
LGFÖR23v Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2023
MAIDI23h Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer, 120 hp distans Ortsoberoende, startår 2023
NADIM23h Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management, 60 hp , startår 2023
NADIM23h1 Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management, 60 hp , startår 2023
NGBIB21h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
NGBIB22h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2022
NGBIB23h Bibliotekarie, 180 hp , startår 2023
NGBID20h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2020
NGBID21h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
NGBID22h Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2022
NGWDK21h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2021
NGWDK22h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2022
SAMLI22v Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp distans 50%, startår 2022
SAMLI23v Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp distans 50%, startår 2023
SAMPD20h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2020
SAMPD21h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2021
SAMPD22h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50% Ortsoberoende, startår 2022
SAMPD23h Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning, 120 hp distans 50%, startår 2023
SASIC23v Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 hp distans Ortsoberoende, startår 2023
SYARK23h Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling, 180 hp , startår 2023

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.