Grafiskt schema
Program: TGIEO20h, Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2020
Datum: 2022-08-10 - 2023-02-09
 
Utskrivet: 2022-08-10 10:17:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.32
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Aug
Ej i sökning
Tisdag
9 Aug
Ej i sökning
Onsdag
10 Aug
Torsdag
11 Aug
Fredag
12 Aug
Lördag
13 Aug
Söndag
14 Aug

V.33
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Aug
Datum:2022-08-15 09:00:00 - 2022-08-15 13:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000555
Moment:Omtentamen 2
Resurser:TGIEA19h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
A175TG-20212-E06H1-
DWMU, TEN
C208
Tisdag
16 Aug
Onsdag
17 Aug
Datum:2022-08-17 09:00:00 - 2022-08-17 13:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000557
Moment:Omtentamen 1 Del 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEO20h
A188TG-20221-E23V2-
DWMU, TEN
D409
Datum:2022-08-17 14:00:00 - 2022-08-17 18:00:00
Id:BokningsId_20220614_000000301
Moment:omtentamen
Resurser:TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
A174TG-20221-E17V2-
HASV, PK, TEN, WFTEN
E308
Torsdag
18 Aug
Fredag
19 Aug
Datum:2022-08-19 09:00:00 - 2022-08-19 13:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000565
Moment:Omtentamen 1 Del 2 problemlösning i datasal
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEO20h
A188TG-20221-E23V2-
DWMU, TEN
C504, C506
Datum:2022-08-19 23:58:00 - 2022-08-19 23:59:00
Id:BokningsId_20220326_000000013
Moment:Inlämningstillfälle 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift Alla seminarieuppgifter
Resurser:TGIEO20h
A142TG-20221-E22V2-
ERL
Lördag
20 Aug
Söndag
21 Aug

V.34
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Aug
Datum:2022-08-22 09:00:00 - 2022-08-22 13:00:00
Id:BokningsId_20220324_000000247
Moment:Omtentamen 2 teknik
Resurser:TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
41I32O-20221-E14V2-
MANI, TEN
Antal 100, E437
Tisdag
23 Aug
Datum:2022-08-23 09:00:00 - 2022-08-23 13:00:00
Id:BokningsId_20220525_000000547
Moment:Omtentamen
Resurser:TGAPB19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
41I22I-20211-E31V1-
HAB, TEN
D409
Onsdag
24 Aug
Datum:2022-08-24 09:00:00 - 2022-08-24 13:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000355
Moment:Omtentamen Teknik
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON, TEN
D305
Datum:2022-08-24 14:00:00 - 2022-08-24 18:00:00
Id:BokningsId_20220609_000000407
Moment:omtentamen
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON, TEN
D407
Torsdag
25 Aug
Datum:2022-08-25 08:30:00 - 2022-08-25 13:00:00
Id:BokningsId_20220622_000000233
Moment:Datortenta via inlämningsuppgift i Ping Pong (femte tillfället)
Resurser:TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
A231TG-20211-E76V1-
BAN, TEN
Ping Pong
Fredag
26 Aug
Lördag
27 Aug
Söndag
28 Aug

V.35
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Aug
Datum:2022-08-29 08:00:00 - 2022-08-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220303_000000197
Moment:Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/
Resurser:ACEKO20h, ACEKO20h-pgrp1, ACEKO20h-pgrp2, ACEKO20h-pgrp3, ACIVE20h, ACIVE20h-pgrp1, ACIVE20h-pgrp2, ACIVE20h-pgrp3, ADAEK20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMFMM20h, AMFMM20h1, AMSTV20h, AMSTV20h1, ASYST20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, KMREC20h, KMREC20h-pgrp1, KMREC20h-pgrp2, KMREC20h-pgrp3, KMREC20h1, KMREC20h1-pgrp1, KMREC20h1-pgrp2, KMREC20h1-pgrp3, NGBIT20h, NGWDK20h, SADBM20h, SGEMA20h, SGKTM20h, SGOPS20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h, TGMAI20h
KÅR-
Filippa Westerlund
Tisdag
30 Aug
Onsdag
31 Aug
Datum:2022-08-31 09:00:00 - 2022-08-31 13:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000655
Moment:Omtentamen Teknik. Distans.
Resurser:TGAPB21h, TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h
41I27L-20212-E07H1-
ANHA, TEN, WFTEN
Torsdag
1 Sep
Datum:2022-09-01 09:15:00 - 2022-09-01 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001037
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-09-01 13:15:00 - 2022-09-01 16:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000317
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
C203
Fredag
2 Sep
Datum:2022-09-02 13:15:00 - 2022-09-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001039
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Lördag
3 Sep
Söndag
4 Sep

V.36
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Sep
Datum:2022-09-05 12:10:00 - 2022-09-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220628_000000183
Moment:Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-09-05 13:15:00 - 2022-09-05 16:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000119
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M402
Tisdag
6 Sep
Datum:2022-09-06 08:15:00 - 2022-09-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001041
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-09-06 13:15:00 - 2022-09-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000121
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D409
Datum:2022-09-06 13:15:00 - 2022-09-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000127
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Onsdag
7 Sep
Datum:2022-09-07 09:15:00 - 2022-09-07 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000111
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M404
Torsdag
8 Sep
Datum:2022-09-08 13:15:00 - 2022-09-08 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000137
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Datum:2022-09-08 13:15:00 - 2022-09-08 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000145
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D409
Fredag
9 Sep
Datum:2022-09-09 09:15:00 - 2022-09-09 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001043
Moment:Seminarium
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
E602, E624
Lördag
10 Sep
Söndag
11 Sep

V.37
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Sep
Datum:2022-09-12 09:15:00 - 2022-09-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000155
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
C203
Datum:2022-09-12 12:10:00 - 2022-09-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220629_000000009
Moment:Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
13 Sep
Datum:2022-09-13 09:15:00 - 2022-09-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001085
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M404
Datum:2022-09-13 13:15:00 - 2022-09-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000171
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Datum:2022-09-13 13:15:00 - 2022-09-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000161
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D409
Onsdag
14 Sep
Datum:2022-09-14 09:15:00 - 2022-09-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000169
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M404
Torsdag
15 Sep
Datum:2022-09-15 13:15:00 - 2022-09-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000173
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D511
Datum:2022-09-15 13:15:00 - 2022-09-15 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000475
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Fredag
16 Sep
Datum:2022-09-16 09:15:00 - 2022-09-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001055
Moment:Proposal seminar - each group prepare 5 min presentation of your project
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, H402, Sparbankssalen (M2)
Lördag
17 Sep
Söndag
18 Sep

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Datum:2022-09-19 12:10:00 - 2022-09-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000087
Moment:Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-09-19 13:15:00 - 2022-09-19 16:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000179
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D207
Tisdag
20 Sep
Datum:2022-09-20 13:15:00 - 2022-09-20 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000181
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D511
Datum:2022-09-20 13:15:00 - 2022-09-20 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000187
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
D409
Onsdag
21 Sep
Datum:2022-09-21 09:15:00 - 2022-09-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000183
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D207
Torsdag
22 Sep
Datum:2022-09-22 13:15:00 - 2022-09-22 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000191
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D511
Datum:2022-09-22 13:15:00 - 2022-09-22 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000477
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Fredag
23 Sep
Datum:2022-09-23 09:15:00 - 2022-09-23 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001051
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, D207
Lördag
24 Sep
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 09:15:00 - 2022-09-26 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000195
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
C203
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000115
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
27 Sep
Datum:2022-09-27 09:15:00 - 2022-09-27 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001083
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M404
Datum:2022-09-27 13:15:00 - 2022-09-27 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000197
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D511
Datum:2022-09-27 13:15:00 - 2022-09-27 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000205
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
D311
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 09:15:00 - 2022-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000199
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D207
Torsdag
29 Sep
Datum:2022-09-29 09:15:00 - 2022-09-29 11:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001061
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-09-29 13:15:00 - 2022-09-29 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000203
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D511
Datum:2022-09-29 13:15:00 - 2022-09-29 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000487
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Fredag
30 Sep
Datum:2022-09-30 09:15:00 - 2022-09-30 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001063
Moment:Seminarium
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
E603, E624
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 09:15:00 - 2022-10-03 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000213
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
C203
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000139
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
4 Okt
Onsdag
5 Okt
Datum:2022-10-05 09:15:00 - 2022-10-05 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000219
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D207
Torsdag
6 Okt
Datum:2022-10-06 09:15:00 - 2022-10-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001081
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M404
Datum:2022-10-06 13:15:00 - 2022-10-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000225
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
E409
Datum:2022-10-06 13:15:00 - 2022-10-06 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000491
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Fredag
7 Okt
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 09:15:00 - 2022-10-10 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000229
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M402
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000265
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
11 Okt
Datum:2022-10-11 09:15:00 - 2022-10-11 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001065
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-10-11 13:15:00 - 2022-10-11 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000239
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E409
Datum:2022-10-11 13:15:00 - 2022-10-11 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000227
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D409
Onsdag
12 Okt
Datum:2022-10-12 09:15:00 - 2022-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000243
Moment:Redovisning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
C203
Torsdag
13 Okt
Datum:2022-10-13 09:15:00 - 2022-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001067
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-10-13 13:15:00 - 2022-10-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000247
Moment:Övning grupp1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D519
Datum:2022-10-13 13:15:00 - 2022-10-13 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000493
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
D517
Fredag
14 Okt
Datum:2022-10-14 09:15:00 - 2022-10-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001069
Moment:Projektredovisning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
D409
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 09:15:00 - 2022-10-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000257
Moment:Redovisning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D207
Datum:2022-10-17 12:11:00 - 2022-10-17 12:51:00
Id:BokningsId_20220705_000000163
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
18 Okt
Datum:2022-10-18 09:15:00 - 2022-10-18 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001079
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M404
Datum:2022-10-18 13:15:00 - 2022-10-18 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000263
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D311
Datum:2022-10-18 13:15:00 - 2022-10-18 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000495
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 09:15:00 - 2022-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000269
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M404
Torsdag
20 Okt
Datum:2022-10-20 08:30:00 - 2022-10-20 10:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001071
Moment:OBS - Ändrad tid 08:30 - 10:00
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, M402
Datum:2022-10-20 13:15:00 - 2022-10-20 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000273
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
D519
Datum:2022-10-20 13:15:00 - 2022-10-20 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000501
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
E408
Fredag
21 Okt
Datum:2022-10-21 10:45:00 - 2022-10-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001073
Moment:Presentation
International students
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA
Antal 120, D519
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 09:15:00 - 2022-10-24 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000283
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M404
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000185
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
25 Okt
Datum:2022-10-25 13:15:00 - 2022-10-25 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000293
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
Datum:2022-10-25 13:15:00 - 2022-10-25 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000497
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
Onsdag
26 Okt
Datum:2022-10-26 09:15:00 - 2022-10-26 12:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000287
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
M404
Torsdag
27 Okt
Datum:2022-10-27 09:00:00 - 2022-10-27 13:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000575
Moment:Omtentamen 2 Del 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEO20h
A188TG-20221-E23V2-
DWMU, TEN
Datum:2022-10-27 13:15:00 - 2022-10-27 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000295
Moment:Övning grupp 1
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR
Datum:2022-10-27 13:15:00 - 2022-10-27 15:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000499
Moment:Övning grupp 2
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
DWMU
Fredag
28 Okt
Datum:2022-10-28 09:00:00 - 2022-10-28 13:00:00
Id:BokningsId_20220404_000001075
Moment:

Tentamen Teknik
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h
A190TG-20222-E14H2-
ANHA, TEN
Datum:2022-10-28 14:00:00 - 2022-10-28 18:00:00
Id:BokningsId_20220502_000000579
Moment:Omtentamen 2 Del 2 problemlösning i datasal
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEO20h
A188TG-20221-E23V2-
DWMU, TEN
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Tisdag
1 Nov
Datum:2022-11-01 09:00:00 - 2022-11-01 13:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000277
Moment:Tentamen
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR, TEN
Onsdag
2 Nov
Torsdag
3 Nov
Fredag
4 Nov
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 12:10:00 - 2022-11-14 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000175
Moment:Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
15 Nov
Onsdag
16 Nov
Torsdag
17 Nov
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Datum:2022-11-21 12:10:00 - 2022-11-21 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
22 Nov
Onsdag
23 Nov
Torsdag
24 Nov
Fredag
25 Nov
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Datum:2022-11-28 12:10:00 - 2022-11-28 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000241
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
29 Nov
Onsdag
30 Nov
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 12:10:00 - 2022-12-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000263
Moment:Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
6 Dec
Onsdag
7 Dec
Torsdag
8 Dec
Fredag
9 Dec
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 12:10:00 - 2022-12-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000285
Moment:Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
13 Dec
Onsdag
14 Dec
Torsdag
15 Dec
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

V.51
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Dec
Datum:2022-12-19 12:10:00 - 2022-12-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000307
Moment:Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, AMATM20h, AMATM20h1, AMSTV20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, KMAMT20hMODE, KMAMT20hTEXT, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
20 Dec
Onsdag
21 Dec
Torsdag
22 Dec
Fredag
23 Dec
Lördag
24 Dec
Söndag
25 Dec

V.52
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Dec
Tisdag
27 Dec
Onsdag
28 Dec
Torsdag
29 Dec
Fredag
30 Dec
Lördag
31 Dec
Söndag
1 Jan

V.1
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jan
Tisdag
3 Jan
Datum:2023-01-03 14:00:00 - 2023-01-03 18:00:00
Id:BokningsId_20220406_000000279
Moment:Omtentamen Teknik
Resurser:TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
41I12B-20222-E15H2-
SALR, TEN
Onsdag
4 Jan
Torsdag
5 Jan
Fredag
6 Jan
Lördag
7 Jan
Söndag
8 Jan

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ANHA Andreas Hagen  
BAN Bill Andersson  
DWMU Dawan Mustafa  
ERL Erik Ljungar  
Filippa Westerlund      
HAB Hans Bergkvist  
HASV Håkan Svensson  
JOSK Josefin Skytt  
MANI Mats Nilhag  
OON Bo Månsson  
PK Peter Kammensjö  
SALR Sara Lorén  
TEN Tentamen    
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 100 Upp till 100 personer 0   0
Antal 120 Upp till 120 personer 0   0
C203 Stora hörsalen 2   144
C208 Tentamenssal 2   80
C504 Datorsal 5   20
C506 Datorsal 5   20
D207 Hörsal 2   130
D305 Lektionssal 3   40
D311 Lektionssal 3   60
D407 Tentamenssal 4   50
D409 Lektionssal 4   50
D511 Lektionssal 5   50
D517 Lektionssal 5   40
D519 Lektionssal 5   40
E308 Tentamenssal 3   72
E408 Lektionssal 4   54
E409 Lektionssal 4   40
E437 Lektionssal 4   65
E602 Lektionssal 6   32
E603 Lektionssal 6   32
E624 Lektionssal 6   30
H402 Lektionssal 4   40
M402 Hörsal 4   120
M404 High Tech 4   120
Ping Pong        
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200

Kurser  
Id Kursnamn
41I12B-20222-E15H2- Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning, 7.5 hp 50% HT22
41I22I-20211-E31V1- Industriell ekonomi, 7.5 hp 50% VT21
41I27L-20212-E07H1- Logistikens verktyg och metoder, 7.5 hp 50% HT21
41I32O-20221-E14V2- Operativ verksamhetsstyrning, 7.5 hp 50% VT22
51KM01-20212-T22H1- Kvalitets- och miljöstyrning, 7.5 hp 50% HT21
6- Verksamhetsstöd
A142TG-20221-E22V2- Arbetsorganisation, 7.5 hp 50% VT22
A174TG-20221-E17V2- Lean Management, 7.5 hp 50% VT22
A175TG-20212-E06H1- Grundläggande statistik med regressionsanalys, 7.5 hp 50% HT21
A188TG-20221-E23V2- Operationsanalys, 7.5 hp 50% VT22
A190TG-20222-E14H2- Styrning av försörjningskedjor, 7.5 hp 50% HT22
A207TG-20212-E05H1- Kvalitet och ledningssystem, 7.5 hp 50% HT21
A212TG-20212-E08H1- Produktionsteknik, 7.5 hp 50% HT21
A231TG-20211-E76V1- Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram, 5 hp 33% VT21
KÅR- Studentkåren

Program  
Id Programnamn
ACEKO20h Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2020
ACEKO20h-pgrp1 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp1, CEMA, startår 2020
ACEKO20h-pgrp2 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp2, CERE, startår 2020
ACEKO20h-pgrp3 Civilekonomprogrammet, 240 hp ACEKO 20h1-pgrp3, CEMF, startår 2020
ACIVE20h Ekonomutbildning, 180 hp startår 2020
ACIVE20h-pgrp1 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE20h-pgrp1, EKMA, startår 2020
ACIVE20h-pgrp2 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE20h-pgrp2, EKRE, startår 2020
ACIVE20h-pgrp3 Ekonomutbildning, 180 hp ACIVE 20h-pgrp3, EKMF, startår 2020
ADAEK20h Dataekonomutbildningen, 180 hp , startår 2020
AMATM20h Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2020
AMATM20h1 Magisterprogram i Textilt Management, 60 hp , startår 2020
AMFMM20h Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2020
AMFMM20h1 Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 hp , startår 2020
AMSTV20h Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2020
AMSTV20h1 Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp , startår 2020
ASYST20h Systemvetarutbildning, 180 hp , startår 2020
DMODE20h Modedesign, 180 hp , startår 2020
DTDES20h Textildesign, 180 hp , startår 2020
DTEIN19h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2019
DTEIN20h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2020
DTEKO20h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2020
KMAMT20hMODE Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp Inriktning Modedesign, 120 hp , startår 2020
KMAMT20hTEXT Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp Inriktning Textildesign, 120 hp , startår 2020
KMREC20h Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2020
KMREC20h-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2020
KMREC20h-pgrp2 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Energiteknik, startår 2020
KMREC20h-pgrp3 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Polymerteknik, startår 2020
KMREC20h1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp startår 2020
KMREC20h1-pgrp1 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Bioteknik, startår 2020
KMREC20h1-pgrp2 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Energiteknik, startår 2020
KMREC20h1-pgrp3 Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp Polymerteknik, startår 2020
NGBIT20h Kandidatprogram i Internationell Handel och IT, 180 hp , startår 2020
NGWDK20h Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp distans Ortsoberoende, startår 2020
SADBM20h Masterprogram i management av digital handel, 120 hp , startår 2020
SGEMA20h Event Management, 180 hp Varberg, startår 2020
SGKTM20h Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp , startår 2020
SGOPS20h Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp , startår 2020
TGAPB19h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2019
TGAPB20h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2020
TGAPB21h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2021
TGBYI20h Byggingenjör, 180 hp , startår 2020
TGDEP20h Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2020
TGENA20h Energiingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEA19h-pgrp1 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Byggteknik, startår 2019
TGIEA20h Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp startår 2020
TGIEA20h-pgrp1 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Byggteknik, startår 2020
TGIEA20h-pgrp2 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskinteknik, startår 2020
TGIEL20h Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEO20h Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2020
TGKEB20h Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2020
TGMAI20h Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2020

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.