Grafiskt schema
Program: TGKEB20h, Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2020
Datum: 2022-09-25 - 2023-03-24
 
Utskrivet: 2022-09-25 01:43:49
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.38
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Sep
Ej i sökning
Tisdag
20 Sep
Ej i sökning
Onsdag
21 Sep
Ej i sökning
Torsdag
22 Sep
Ej i sökning
Fredag
23 Sep
Ej i sökning
Lördag
24 Sep
Ej i sökning
Söndag
25 Sep

V.39
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Sep
Datum:2022-09-26 09:15:00 - 2022-09-26 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000869
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
H302
Datum:2022-09-26 12:10:00 - 2022-09-26 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000115
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
27 Sep
Datum:2022-09-27 13:15:00 - 2022-09-27 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000253
Moment:Företagsföreläsning - Borealis Polymers Kristofer Dingwell

Föreläsning 3 - Sockerpolymerer

Doktorandföreläsning: Kitin och Kitosan, 15.15 - 16.00 Kanishka Wijayarathna
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
KABA, MSK
E436
Onsdag
28 Sep
Datum:2022-09-28 09:15:00 - 2022-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000871
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D309
Torsdag
29 Sep
Datum:2022-09-29 13:15:00 - 2022-09-29 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000255
Moment:Föreläsning 4 - Proteiner
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E436
Fredag
30 Sep
Datum:2022-09-30 09:15:00 - 2022-09-30 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000875
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D513
Lördag
1 Okt
Söndag
2 Okt

V.40
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Okt
Datum:2022-10-03 12:10:00 - 2022-10-03 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000139
Moment:Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-10-03 13:15:00 - 2022-10-03 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000259
Moment:Föreläsning 5 - Biopolyestrar

Mellanrapport företagsprojekt - varje grupp redogör för hur projektarbetet går
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E436
Tisdag
4 Okt
Onsdag
5 Okt
Datum:2022-10-05 09:15:00 - 2022-10-05 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000881
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D305
Datum:2022-10-05 13:15:00 - 2022-10-05 15:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000257
Moment:Föreläsning 6 - Polyhdroxialkanoatpolymerer
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
DAK
E436
Torsdag
6 Okt
Datum:2022-10-06 09:15:00 - 2022-10-06 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000877
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
E409
Fredag
7 Okt
Lördag
8 Okt
Söndag
9 Okt

V.41
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Okt
Datum:2022-10-10 09:15:00 - 2022-10-10 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000883
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D513
Datum:2022-10-10 12:10:00 - 2022-10-10 12:50:00
Id:BokningsId_20220630_000000265
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-10-10 13:15:00 - 2022-10-10 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000263
Moment:Föreläsning 7 - Drop-in plaster och biopolyamider
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E624
Tisdag
11 Okt
Onsdag
12 Okt
Datum:2022-10-12 09:15:00 - 2022-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000885
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D513
Datum:2022-10-12 13:15:00 - 2022-10-12 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000275
Moment:Informatiion Exit VT 2023 - Tobias Minin
Föreläsning 8 - Biokompositer
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK, TOMI
E436
Torsdag
13 Okt
Fredag
14 Okt
Datum:2022-10-14 10:15:00 - 2022-10-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000267
Moment:Föreläsning 9 - Återvinning av biopolymerer.
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E436
Lördag
15 Okt
Söndag
16 Okt

V.42
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Okt
Datum:2022-10-17 09:15:00 - 2022-10-17 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000887
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D519
Datum:2022-10-17 12:11:00 - 2022-10-17 12:51:00
Id:BokningsId_20220705_000000163
Moment:Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
18 Okt
Onsdag
19 Okt
Datum:2022-10-19 09:15:00 - 2022-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000889
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
D513
Torsdag
20 Okt
Fredag
21 Okt
Lördag
22 Okt
Söndag
23 Okt

V.43
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Okt
Datum:2022-10-24 09:15:00 - 2022-10-24 12:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000891
Moment:Föreläsning
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT
E604
Datum:2022-10-24 12:10:00 - 2022-10-24 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000185
Moment:Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-10-24 13:15:00 - 2022-10-24 15:00:00
Id:BokningsId_20220907_000000559
Moment:Sammanfattning av kursen.
Frågor inför tentamen.
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E602
Tisdag
25 Okt
Onsdag
26 Okt
Torsdag
27 Okt
Datum:2022-10-27 14:00:00 - 2022-10-27 18:00:00
Id:BokningsId_20220826_000000169
Moment:omtentamen
Resurser:TGKEB20h
A293TG-20221-R43V2-
SWAG, TEN
D311
Fredag
28 Okt
Lördag
29 Okt
Söndag
30 Okt

V.44
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Okt
Datum:2022-10-31 08:15:00 - 2022-10-31 16:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000291
Moment:Projektredovisningar
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK
E436
Tisdag
1 Nov
Datum:2022-11-01 09:00:00 - 2022-11-01 13:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000895
Moment:tentamen
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT, TEN
Antal 25, D311
Onsdag
2 Nov
Torsdag
3 Nov
Datum:2022-11-03 14:00:00 - 2022-11-03 18:00:00
Id:BokningsId_20220705_000000293
Moment:Salstentamen
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A258TG-20222-R12H2-, A258TG-20222-T10H2-
MSK, TEN
E437
Fredag
4 Nov
Lördag
5 Nov
Söndag
6 Nov

V.45
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Nov
Datum:2022-11-07 12:10:00 - 2022-11-07 12:50:00
Id:BokningsId_20220705_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-11-07 13:15:00 - 2022-11-07 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000565
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D305
Tisdag
8 Nov
Onsdag
9 Nov
Datum:2022-11-09 13:15:00 - 2022-11-09 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000567
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D309
Torsdag
10 Nov
Fredag
11 Nov
Datum:2022-11-11 13:00:00 - 2022-11-11 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000569
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SWAG
D303
Lördag
12 Nov
Söndag
13 Nov

V.46
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Nov
Datum:2022-11-14 12:10:00 - 2022-11-14 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000175
Moment:Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-11-14 13:15:00 - 2022-11-14 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000571
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D423
Tisdag
15 Nov
Datum:2022-11-15 09:15:00 - 2022-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000447
Moment:Föreläsning 1
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
E437
Onsdag
16 Nov
Datum:2022-11-16 09:15:00 - 2022-11-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000203
Moment:Grupp A: övning 0 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D423
Datum:2022-11-16 09:15:00 - 2022-11-16 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000205
Moment:Grupp B: övning 0 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D425
Torsdag
17 Nov
Datum:2022-11-17 13:15:00 - 2022-11-17 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000573
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SWAG
D307
Fredag
18 Nov
Lördag
19 Nov
Söndag
20 Nov

V.47
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Nov
Datum:2022-11-21 09:15:00 - 2022-11-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000207
Moment:Föreläsning 2
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D211
Datum:2022-11-21 12:10:00 - 2022-11-21 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000207
Moment:Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-11-21 13:15:00 - 2022-11-21 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000575
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
E624
Tisdag
22 Nov
Onsdag
23 Nov
Datum:2022-11-23 09:15:00 - 2022-11-23 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000453
Moment:Grupp B: övning 1 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D425
Datum:2022-11-23 13:15:00 - 2022-11-23 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000577
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D307
Torsdag
24 Nov
Fredag
25 Nov
Datum:2022-11-25 09:15:00 - 2022-11-25 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000459
Moment:Föreläsning 3
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D209
Datum:2022-11-25 13:15:00 - 2022-11-25 16:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000451
Moment:Grupp A: övning 1 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
L205
Lördag
26 Nov
Söndag
27 Nov

V.48
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Nov
Datum:2022-11-28 12:10:00 - 2022-11-28 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000241
Moment:Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Datum:2022-11-28 13:15:00 - 2022-11-28 16:00:00
Id:BokningsId_20220916_000000155
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D409
Tisdag
29 Nov
Onsdag
30 Nov
Datum:2022-11-30 09:15:00 - 2022-11-30 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000209
Moment:Grupp A: övning 2 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D423
Datum:2022-11-30 09:15:00 - 2022-11-30 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000211
Moment:Grupp B: övning 2 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D425
Datum:2022-11-30 13:15:00 - 2022-11-30 16:00:00
Id:BokningsId_20220916_000000157
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D409
Torsdag
1 Dec
Fredag
2 Dec
Datum:2022-12-02 09:15:00 - 2022-12-02 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000513
Moment:Föreläsning 4
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D209
Datum:2022-12-02 13:15:00 - 2022-12-02 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000579
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
D307
Lördag
3 Dec
Söndag
4 Dec

V.49
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Dec
Datum:2022-12-05 09:00:00 - 2022-12-05 17:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000581
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SOSV
E212h, E266a
Datum:2022-12-05 12:10:00 - 2022-12-05 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000263
Moment:Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
6 Dec
Datum:2022-12-06 09:00:00 - 2022-12-06 17:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000585
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SOSV
E212h, E266a
Datum:2022-12-06 13:15:00 - 2022-12-06 16:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000521
Moment:Grupp A: övning 3 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D425
Datum:2022-12-06 13:15:00 - 2022-12-06 16:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000523
Moment:Grupp B: övning 3 (obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
E620
Onsdag
7 Dec
Datum:2022-12-07 09:00:00 - 2022-12-07 17:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000595
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SOSV
E212h, E266a
Torsdag
8 Dec
Datum:2022-12-08 09:00:00 - 2022-12-08 17:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000589
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SOSV
E212h, E266a
Fredag
9 Dec
Datum:2022-12-09 09:00:00 - 2022-12-09 17:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000593
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SOSV
E212h, E266a
Lördag
10 Dec
Söndag
11 Dec

V.50
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Dec
Datum:2022-12-12 12:10:00 - 2022-12-12 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000285
Moment:Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
13 Dec
Datum:2022-12-13 09:15:00 - 2022-12-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000297
Moment:Föreläsning 5
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D209
Datum:2022-12-13 13:15:00 - 2022-12-13 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000597
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SWAG
E603
Onsdag
14 Dec
Datum:2022-12-14 09:15:00 - 2022-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000527
Moment:Grupp A: extra övningstilfälle (ej obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D425
Datum:2022-12-14 09:15:00 - 2022-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000531
Moment:Grupp B: extra övningstilfälle (ej obligatoriskt)
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D423
Torsdag
15 Dec
Datum:2022-12-15 13:15:00 - 2022-12-15 16:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000599
Moment:
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
SWAG
D303
Fredag
16 Dec
Lördag
17 Dec
Söndag
18 Dec

V.51
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Dec
Datum:2022-12-19 09:15:00 - 2022-12-19 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000283
Moment:Föreläsning 6
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
E438
Datum:2022-12-19 12:10:00 - 2022-12-19 12:50:00
Id:BokningsId_20220707_000000307
Moment:Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h
6-
JOSK
Tisdag
20 Dec
Onsdag
21 Dec
Datum:2022-12-21 09:15:00 - 2022-12-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000291
Moment:Redovisning 1
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D307
Datum:2022-12-21 09:15:00 - 2022-12-21 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000435
Moment:Redovisning 2
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D305
Torsdag
22 Dec
Datum:2022-12-22 09:15:00 - 2022-12-22 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000439
Moment:Redovisning 3
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
BJKR
D303
Datum:2022-12-22 09:15:00 - 2022-12-22 12:00:00
Id:BokningsId_20220915_000000441
Moment:Redovisning 4
Resurser:TGAPB21h, TGENA21h, TGKEB20h
41I14B-20222-R13H2-
D309
Fredag
23 Dec
Lördag
24 Dec
Söndag
25 Dec

V.52
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Dec
Tisdag
27 Dec
Onsdag
28 Dec
Torsdag
29 Dec
Fredag
30 Dec
Lördag
31 Dec
Söndag
1 Jan

V.1
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jan
Tisdag
3 Jan
Onsdag
4 Jan
Datum:2023-01-04 09:00:00 - 2023-01-04 13:00:00
Id:BokningsId_20220829_000000203
Moment:Salstentamen omtentamen
Resurser:DTEIN20h, TGKEB20h
A250TG-20221-R35V2-, AT1PM1-20221-T07V2-
ANPN, TEN
Antal 10
Torsdag
5 Jan
Fredag
6 Jan
Lördag
7 Jan
Söndag
8 Jan

V.2
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Jan
Tisdag
10 Jan
Onsdag
11 Jan
Datum:2023-01-11 09:00:00 - 2023-01-11 13:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000603
Moment:tentamen teknik
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA, TEN
Torsdag
12 Jan
Fredag
13 Jan
Datum:2023-01-13 09:15:00 - 2023-01-13 12:00:00
Id:BokningsId_20220914_000000601
Moment:Seminarium
Resurser:TGKEB20h
TK141C-20222-R14H2-
AZA
Lördag
14 Jan
Söndag
15 Jan

V.3
2023
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Jan
Datum:2023-01-16 09:00:00 - 2023-01-16 13:00:00
Id:BokningsId_20220621_000000897
Moment:Omtentamen
Resurser:TGKEB20h
A118TG-20222-R11H2-
PT, TEN
Tisdag
17 Jan
Onsdag
18 Jan
Torsdag
19 Jan
Fredag
20 Jan
Lördag
21 Jan
Söndag
22 Jan

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
ANPN Anders Persson  
AZA Akram Zamani  
BJKR Björn-Ola Kronander  
DAK Dan Åkesson  
JOSK Josefin Skytt  
KABA Kanishka Wijayarathna  
MSK Mikael Skrifvars  
PT Peter Therning  
SOSV Sofie Svensson  
SWAG Swarnima Agnihotri  
TEN Tentamen    
TOMI Tobias Minin  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Antal 10 Upp till 10 personer 0   0
Antal 25 Upp till 25 personer 0   0
D209 Hörsal 2   86
D211 Hörsal 2   95
D303 Lektionssal 3   44
D305 Lektionssal 3   40
D307 Lektionssal 3   38
D309 Lektionssal 3   40
D311 Lektionssal 3   60
D409 Lektionssal 4   50
D423 Datorsal 4   40
D425 Datorsal 4   38
D513 Lektionssal 5   34
D519 Lektionssal 5   40
E212h Bioproc.lab-forskning 2   0
E266a Kemilab 2 2   16
E409 Lektionssal 4   40
E436 Lektionssal 4   20
E437 Lektionssal 4   65
E438 Lektionssal 4   65
E602 Lektionssal 6   32
E603 Lektionssal 6   32
E604 Lektionssal 6   26
E620 Datorsal 6   22
E624 Lektionssal 6   30
H302 Lektionssal 3   40
L205 Datorsal 2   28

Kurser  
Id Kursnamn
41I14B-20222-R13H2- Projektteknik, 7.5 hp 50% HT22
6- Verksamhetsstöd
A118TG-20222-R11H2- Kemitekniska processer, 7.5 hp 50% HT22
A250TG-20221-R35V2- Polymerteknik, 7.5 hp 50% VT22
A258TG-20222-R12H2- Biopolymerer, 7.5 hp 50% HT22, startvecka 35 (TGKEB20h)
A258TG-20222-T10H2- Biopolymerer, 7.5 hp 50% HT22, startvecka 35 (DTEIN20h)
A293TG-20221-R43V2- Bioteknik I, 7.5 hp 50% VT22
AT1PM1-20221-T07V2- Polymerteknik, 7.5 hp 50% VT22
TK141C-20222-R14H2- Bioprocessteknik, 7.5 hp 50% HT22

Program  
Id Programnamn
ACEKO20h Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2020
ACIVE20h Ekonomutbildning, 180 hp startår 2020
DTEIN20h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2020
DTEKO20h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2020
NGBIT20h Kandidatprogram i Internationell Handel och IT, 180 hp , startår 2020
SGEMA20h Event Management, 180 hp Varberg, startår 2020
SGKTM20h Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp , startår 2020
TGAPB20h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2020
TGAPB21h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2021
TGBYI20h Byggingenjör, 180 hp , startår 2020
TGDEP20h Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2020
TGENA20h Energiingenjör, 180 hp , startår 2020
TGENA21h Energiingenjör, 180 hp , startår 2021
TGIEA20h Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp startår 2020
TGIEL20h Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEO20h Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2020
TGKEB20h Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2020

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.