Grafiskt schema
Program: TGMAI20h, Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2020
Datum: 2021-09-27 - 2022-03-26
 
Utskrivet: 2021-09-27 21:30:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.39
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Sep
Datum:2021-09-27 09:15:00 - 2021-09-27 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000471
Moment:Föreläsning-Dugga
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Tisdag
28 Sep
Datum:2021-09-28 09:15:00 - 2021-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000543
Moment:Föreläsning
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Onsdag
29 Sep
Datum:2021-09-29 09:15:00 - 2021-09-29 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000473
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Torsdag
30 Sep
Datum:2021-09-30 13:15:00 - 2021-09-30 15:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000665
Moment:Zoom - Workshop/seminarium i informationssökning och akademiskt skrivande Tillfälle 5. Anmäl er i Canvas till ett av de fem tillfällen av workshop/seminariet som erbjuds där. Välj det tillfälle som passar er grupp bäst. Alla i er grupp som ni skriver inlämningsuppgiften med måste anmäla sig till samma tillfälle. Se Canvas för Zoom-länk.
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
BIRU, HASV, JPE, OON
Distans
Fredag
1 Okt
Datum:2021-10-01 09:15:00 - 2021-10-01 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000475
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Lördag
2 Okt
Söndag
3 Okt

V.40
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Okt
Datum:2021-10-04 09:15:00 - 2021-10-04 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000477
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Datum:2021-10-04 13:15:00 - 2021-10-04 16:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000517
Moment:Föreläsning

Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
D303
Tisdag
5 Okt
Datum:2021-10-05 09:15:00 - 2021-10-05 10:15:00
Id:BokningsId_20210518_000000153
Moment:Q&A i informationssökning och akademiskt skrivande inför inlämning av projektarbete. Endast ett tillfälle erbjuds. Anmäl er gruppvis (i de grupper ni skriver i) i Canvas om ni har frågor till BIRU och JPE. Zoom-länk finns i Canvas.
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
BIRU, JPE, OON
Distans
Datum:2021-10-05 10:30:00 - 2021-10-05 12:15:00
Id:BokningsId_20210914_000000081
Moment:Komplettering av Workshop/seminarium i informationssökning och akademiskt skrivande.
Anslag och zoom-länk finns i Canvas.
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
BIRU, JPE, OON
Distans
Onsdag
6 Okt
Datum:2021-10-06 09:15:00 - 2021-10-06 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000479
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
D311
Torsdag
7 Okt
Datum:2021-10-07 13:00:00 - 2021-10-07 16:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000667
Moment:
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Fredag
8 Okt
Datum:2021-10-08 09:15:00 - 2021-10-08 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000481
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Lördag
9 Okt
Söndag
10 Okt

V.41
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Okt
Datum:2021-10-11 09:00:00 - 2021-10-11 13:00:00
Id:BokningsId_20210827_000000191
Moment:Zoomövervakad omtentamen
Tentamen Teknik
Resurser:DTEIN20h, TGBYI20h, TGMAI20h
A144TG-20211-E69V1-, A169TG-20211-E12V1-, AT1MS1-20211-T03V1-
SALR, TEN
ZOOM
Datum:2021-10-11 09:15:00 - 2021-10-11 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000483
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
D311
Datum:2021-10-11 13:15:00 - 2021-10-11 17:45:00
Id:BokningsId_20210518_000000519
Moment:Laboration 2 Grupp 2
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E204a
Tisdag
12 Okt
Datum:2021-10-12 09:15:00 - 2021-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000545
Moment:Föreläsning
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Datum:2021-10-12 14:00:00 - 2021-10-12 18:00:00
Id:BokningsId_20210902_000000047
Moment:
Resurser:TGENA20h, TGKEB20h, TGMAI20h
41ET07-20211-E21V1-, 41K02B-20211-E51V1-
KOU, TEN
C208, E308, SALSTENTAMEN
Onsdag
13 Okt
Datum:2021-10-13 09:15:00 - 2021-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000485
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Datum:2021-10-13 13:15:00 - 2021-10-13 17:45:00
Id:BokningsId_20210518_000000521
Moment:Laboration 2 Grupp 3

Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E204a
Torsdag
14 Okt
Datum:2021-10-14 08:15:00 - 2021-10-14 11:45:00
Id:BokningsId_20210518_000000487
Moment:Laboration 2 Grupp 3
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E204a
Datum:2021-10-14 13:15:00 - 2021-10-14 16:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000669
Moment:Föreläsning
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Fredag
15 Okt
Datum:2021-10-15 09:00:00 - 2021-10-15 13:00:00
Id:BokningsId_20210827_000000135
Moment:Omtentamen på distans, utan ZOOM
Resurser:TGMAI20h
A226TG-20211-E68V1-
TEN, TW
Lördag
16 Okt
Söndag
17 Okt

V.42
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Okt
Tisdag
19 Okt
Datum:2021-10-19 09:15:00 - 2021-10-19 12:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000547
Moment:Presentation
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Onsdag
20 Okt
Datum:2021-10-20 09:15:00 - 2021-10-20 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000491
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E438
Datum:2021-10-20 13:15:00 - 2021-10-20 17:45:00
Id:BokningsId_20210518_000000525
Moment:Laboration 2 Grupp 4

Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E204a
Torsdag
21 Okt
Datum:2021-10-21 09:15:00 - 2021-10-21 12:00:00
Id:BokningsId_20210705_000000003
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
A612
Datum:2021-10-21 13:15:00 - 2021-10-21 16:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000673
Moment:Presentation
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Fredag
22 Okt
Datum:2021-10-22 09:15:00 - 2021-10-22 12:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000493
Moment:Föreläsning
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO
E437
Lördag
23 Okt
Söndag
24 Okt

V.43
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Okt
Tisdag
26 Okt
Datum:2021-10-26 09:15:00 - 2021-10-26 12:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000549
Moment:Presentation
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Onsdag
27 Okt
Torsdag
28 Okt
Datum:2021-10-28 13:15:00 - 2021-10-28 16:00:00
Id:BokningsId_20210330_000000671
Moment:Presentation
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON
Distans
Fredag
29 Okt
Lördag
30 Okt
Söndag
31 Okt

V.44
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Nov
Tisdag
2 Nov
Datum:2021-11-02 09:00:00 - 2021-11-02 13:00:00
Id:BokningsId_20210528_000000133
Moment:Tentamen Teknik
Resurser:TGMAI20h
A129TG-20212-E17H1-
AMSO, TEN
D511, D515
Onsdag
3 Nov
Torsdag
4 Nov
Datum:2021-11-04 09:00:00 - 2021-11-04 13:00:00
Id:BokningsId_20210518_000000225
Moment:Tentamen Teknik
Resurser:DTEIN19h, TGAPB20h, TGIEA20h-pgrp1, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
51KM01-20212-T22H1-, A207TG-20212-E05H1-
HASV, OON, TEN
D211, D305, D511, D515
Fredag
5 Nov
Lördag
6 Nov
Söndag
7 Nov

V.45
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Nov
Datum:2021-11-08 13:15:00 - 2021-11-08 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000319
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
M204
Tisdag
9 Nov
Datum:2021-11-09 13:15:00 - 2021-11-09 15:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000361
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Onsdag
10 Nov
Datum:2021-11-10 08:00:00 - 2021-11-10 17:00:00
Id:BokningsId_20210616_000000245
Moment:Elevate 2021
Resurser:ACEKO20h, ACIVE20h, DMODE20h, DTDES20h, DTEIN20h, DTEKO20h, NGBIT20h, SGEMA20h, SGKTM20h, TGAPB20h, TGBYI20h, TGDEP20h, TGENA20h, TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGKEB20h, TGMAI20h
1-
Torsdag
11 Nov
Datum:2021-11-11 08:15:00 - 2021-11-11 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000321
Moment:CAM-lab
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
OON
C502, C504, C506
Datum:2021-11-11 13:15:00 - 2021-11-11 17:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000365
Moment:CAM-lab
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
OON
C502, C504, C506
Fredag
12 Nov
Lördag
13 Nov
Söndag
14 Nov

V.46
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Nov
Datum:2021-11-15 09:15:00 - 2021-11-15 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000323
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Datum:2021-11-15 13:15:00 - 2021-11-15 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000515
Moment:DuPont
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
M204
Tisdag
16 Nov
Onsdag
17 Nov
Datum:2021-11-17 09:15:00 - 2021-11-17 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000325
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Datum:2021-11-17 13:15:00 - 2021-11-17 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000517
Moment:Standadiserat arbete
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
Sparbankssalen (M2)
Torsdag
18 Nov
Fredag
19 Nov
Lördag
20 Nov
Söndag
21 Nov

V.47
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Nov
Datum:2021-11-22 09:15:00 - 2021-11-22 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000327
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Tisdag
23 Nov
Onsdag
24 Nov
Datum:2021-11-24 09:15:00 - 2021-11-24 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000519
Moment:TAK
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
Sparbankssalen (M2)
Torsdag
25 Nov
Datum:2021-11-25 08:00:00 - 2021-11-25 17:00:00
Id:BokningsId_20210819_000000525
Moment:Laboration Casat
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
MANI, OON, PK
D515, D517
Fredag
26 Nov
Datum:2021-11-26 08:00:00 - 2021-11-26 17:00:00
Id:BokningsId_20210819_000000527
Moment:Laboration Casat
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
MANI, OON, PK
D515, D517
Lördag
27 Nov
Söndag
28 Nov

V.48
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Nov
Datum:2021-11-29 08:00:00 - 2021-11-29 17:00:00
Id:BokningsId_20210819_000000529
Moment:Laboration Casat
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
MANI, OON, PK
D515, D517
Tisdag
30 Nov
Datum:2021-11-30 08:00:00 - 2021-11-30 17:00:00
Id:BokningsId_20210819_000000531
Moment:Laboration Casat
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
MANI, OON, PK
D515, D517
Onsdag
1 Dec
Datum:2021-12-01 08:00:00 - 2021-12-01 17:00:00
Id:BokningsId_20210819_000000533
Moment:Laboration Casat
Resurser:TGIEA20h, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
MANI, OON, PK
D515, D517
Torsdag
2 Dec
Datum:2021-12-02 13:15:00 - 2021-12-02 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000399
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Fredag
3 Dec
Lördag
4 Dec
Söndag
5 Dec

V.49
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Dec
Tisdag
7 Dec
Onsdag
8 Dec
Torsdag
9 Dec
Fredag
10 Dec
Lördag
11 Dec
Söndag
12 Dec

V.50
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Dec
Datum:2021-12-13 09:15:00 - 2021-12-13 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000337
Moment:Frekvensstudier laboration
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Datum:2021-12-13 13:15:00 - 2021-12-13 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000339
Moment:Frekvensstudier laboration
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Tisdag
14 Dec
Datum:2021-12-14 09:15:00 - 2021-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000343
Moment:Frekvensstudier, laboration.
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Datum:2021-12-14 13:15:00 - 2021-12-14 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000345
Moment:Frekvensstudier, laboration.
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Onsdag
15 Dec
Datum:2021-12-15 09:15:00 - 2021-12-15 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000503
Moment:Frekvensstudier, laboration
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Datum:2021-12-15 13:15:00 - 2021-12-15 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000347
Moment:Frekvensstudier, laboration reservtid.
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
PK
E620
Torsdag
16 Dec
Datum:2021-12-16 09:15:00 - 2021-12-16 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000341
Moment:Gästföreläsning Taktning mm
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Fredag
17 Dec
Lördag
18 Dec
Söndag
19 Dec

V.51
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Dec
Datum:2021-12-20 10:15:00 - 2021-12-20 12:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000349
Moment:Föreläsning Automation Gäst
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Datum:2021-12-20 13:15:00 - 2021-12-20 16:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000351
Moment:Föreläsning
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON
Sparbankssalen (M2)
Tisdag
21 Dec
Onsdag
22 Dec
Torsdag
23 Dec
Fredag
24 Dec
Lördag
25 Dec
Söndag
26 Dec

V.52
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Dec
Tisdag
28 Dec
Onsdag
29 Dec
Torsdag
30 Dec
Fredag
31 Dec
Lördag
1 Jan
Söndag
2 Jan

V.1
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jan
Tisdag
4 Jan
Onsdag
5 Jan
Torsdag
6 Jan
Fredag
7 Jan
Lördag
8 Jan
Söndag
9 Jan

V.2
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Jan
Tisdag
11 Jan
Onsdag
12 Jan
Torsdag
13 Jan
Fredag
14 Jan
Lördag
15 Jan
Söndag
16 Jan

V.3
2022
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Jan
Tisdag
18 Jan
Onsdag
19 Jan
Torsdag
20 Jan
Datum:2022-01-20 14:00:00 - 2022-01-20 18:00:00
Id:BokningsId_20210922_000000401
Moment:Tentamen Teknik
Resurser:TGIEA20h, TGIEA20h-pgrp2, TGIEL20h, TGIEO20h, TGMAI20h
A212TG-20212-E08H1-
HASV, OON, TEN
Fredag
21 Jan
Lördag
22 Jan
Söndag
23 Jan

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSO Amir Mahboubi Soufiani  
BIRU Birgitta Rutberg  
HASV Håkan Svensson  
JPE Johanna Persson  
KOU Kamran Rousta  
MANI Mats Nilhag  
OON Bo Månsson  
PK Peter Kammensjö  
SALR Sara Lorén  
TEN Tentamen    
TW Tomas Wahnström  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A612 Lärosal 6   55
C208 Tentamenssal 2   80
C502 Datorsal 5   20
C504 Datorsal 5   20
C506 Datorsal 5   20
D211 Hörsal 2   95
D303 Lektionssal 3   44
D305 Lektionssal 3   40
D311 Lektionssal 3   60
D511 Lektionssal 5   50
D515 Lektionssal 5   40
D517 Lektionssal 5   40
Distans Distans 0   0
E204a Fysiklab 2   32
E308 Tentamenssal 3   72
E437 Lektionssal 4   65
E438 Lektionssal 4   65
E620 Datorsal 6   22
M204 Hörsal 2   250
SALSTENTAMEN        
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
1- Akademin för textil, teknik och ekonomi
41ET07-20211-E21V1- Energiteknik, 7.5 hp 50% VT21
41K02B-20211-E51V1- Energiteknik I, 7.5 hp 50% VT21
51KM01-20212-T22H1- Kvalitets- och miljöstyrning, 7.5 hp 50% HT21
A129TG-20212-E17H1- Metalliska material, 7.5 hp 50% HT21
A144TG-20211-E69V1- Matematisk statistik, 7.5 hp 50% VT21
A169TG-20211-E12V1- Matematisk statistik - Byggingenjör, 7.5 hp 50% VT21
A207TG-20212-E05H1- Kvalitet och ledningssystem, 7.5 hp 50% HT21
A212TG-20212-E08H1- Produktionsteknik, 7.5 hp 50% HT21
A226TG-20211-E68V1- Mekanik för maskiningenjörer, 7.5 hp 50% VT21
AT1MS1-20211-T03V1- Matematisk statistik, 7.5 hp 50% VT21

Program  
Id Programnamn
ACEKO20h Civilekonomprogrammet, 240 hp startår 2020
ACIVE20h Ekonomutbildning, 180 hp startår 2020
DMODE20h Modedesign, 180 hp , startår 2020
DTDES20h Textildesign, 180 hp , startår 2020
DTEIN19h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2019
DTEIN20h Textilingenjörsutbildning, 180 hp , startår 2020
DTEKO20h Textilekonomutbildning, 180 hp , startår 2020
NGBIT20h Kandidatprogram i Internationell Handel och IT, 180 hp , startår 2020
SGEMA20h Event Management, 180 hp Varberg, startår 2020
SGKTM20h Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel, 180 hp , startår 2020
TGAPB20h Affärsutvecklarprogrammet Bygg, 180 hp , startår 2020
TGBYI20h Byggingenjör, 180 hp , startår 2020
TGDEP20h Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp , startår 2020
TGENA20h Energiingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEA20h Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp startår 2020
TGIEA20h-pgrp1 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Byggteknik, startår 2020
TGIEA20h-pgrp2 Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Maskinteknik, startår 2020
TGIEL20h Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp , startår 2020
TGIEO20h Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp , startår 2020
TGKEB20h Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, 180 hp , startår 2020
TGMAI20h Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp , startår 2020

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.