Schema
Program: LAGF322h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2022
Datum: 2022-08-29 - 2023-08-28
 
Utskrivet: 2022-09-25 00:10:35
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 KÅR-Filippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-06-30
 Ons31 Aug09:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBEA606 VÄLKOMNA!
Kursintroduktion för Grundskollärare 1-3
- Du ska bli lärare!
- Kursens upplägg?
- Kursansvarig: Christian Benjaminsson
2022-08-31
   13:00-14:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, JHRAA608 VÄLKOMNA!

- Informationsträff med programansvarig Johanna Rahm
2022-08-31
A  16:00-17:00 CF3U10-20222-L01H2- Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 1
-Område: Retorik och ledarskap
-1. Kroppsspråket
-2. Samtal om kroppsspråket
-3. Talängslan
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-08-31
ATor1 Sep13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AABR, ANL, CHBE, JOSK, NIEM, TIYN  Information från studentcentrum och studie och karriärvägledare
- Område: Kursövergripande
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/66387937786
2022-08-30
 Fre2 Sep08:30-10:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PEAHZOOM Introduktion till AKADEMISKT SKRIVANDE och LÄSANDE
-Område: Kursövergripande - AKADEMISKT SKRIVANDE
- Område: Retorik och ledarskap (självreflektionsdokument)
- Livestream via zoom
- Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/64806322410
2022-09-01
   10:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHAA604, A606, A608 Examination: Retorik och ledarskap 1 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
2022-09-02
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHAA604, A606 Överenskommelse i grupp
- Område: Kursövergripande
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606

Mellan klockan 14.00-15.00 är det träff med kursansvarig i sal A606
2022-09-02
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEMInspelad Inspelad föreläsning: Didaktik, pedagogik och metodik
-Område: Kursövergripande
-Vecka: 35
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande
2022-08-17
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-CMCAInspelad Inspelad föreläsning: Verktyg för reflektion
-Område: Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
-Video: Canvas/Moduler/Läroplan och Profession (FÖ, F3, 46) - Kursinformation (79)
2022-08-17
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEMInspelad Inspelad föreläsning: Att arbeta i grupp
-Område: Kursövergripande - Kursinformation
-Video: Canvas/Moduler/Kursövergripande - kursinformation
2022-08-17
A  16:00-17:05 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEMInspelad Diskutera: att bli lärare
-Område: Kursövergripande

2022-08-17
 
Vecka 36, 2022
 Mån5 Sep08:30-10:15 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CUVK11-20212-L01H1-TRUM204 Systemgenomgång: Canvas, Kronox, Eduroam mm
- Canvas/moduler/Kursövergripande
2022-08-31
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-28
 Tis6 Sep08:30-10:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHAA402, A406 Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A402
2022-08-31
   13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PENOZOOM Föreläsning: Lärande och allmändidaktik
-Område: Läroplan och profession
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:Join Zoom Meeting
https://hb-se.zoom.us/j/65649914982
2022-09-06
A  15:00-17:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2- Inspelad Inspelad föreläsning: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-07-05
A  15:00-17:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2- Inspelad Inspelad föreläsning: Teknikutvecklingen i skolan
-Område: Utbildningshistoria
-Video: Canvas/Moduler/Utbildningshistoria
2022-08-15
AOns7 Sep15:30-17:00 CF3U10-20222-L01H2- Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 2
-Område: Retorik och ledarksap
-Att ge och ta emot respons
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-08-31
 Tor8 Sep13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-AABO, AIB, ATH, CMCA, PINO, RECU, TIYNM506 Föreläsning: Att bli högskolestudent
Tid: 13:00 - 15:00
-Område: Kursövergripande
SAL: M506
2022-09-08
 Fre9 Sep09:15-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CHBESal: M204 Föreläsning: Läroplan och profession, del 1
-Område: Läroplan och profession
2022-09-07
   13:00-14:30 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Att referera
-Område: Kursövergripande
INSPELAD FÖRELÄSNING, ÄNDRING: SE ANSLAG MED LÄNKAR I CANVAS! /PER
2022-09-09
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-CMCA, TRUInspelad Inspelad föreläsning: Ansvar och sekretess
Inspelad föreläsning: Upphovsrätt för lärare/förskollärare
-Område: Regler kring upphovsrätt och sektretess
-Video: Canvas/Moduler/Regler för upphovsrätt och sekretess
2022-09-09
   16:30-17:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 2 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion 1 - Canvas
2022-07-04
 
Vecka 37, 2022
 Mån12 Sep08:00-08:05 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PEAHZOOM Diskussioner Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
-Område: Utbildningshistoria
- Diskussioner - Ställ frågor om examination: Utbildningshistoria
Från och med 12/9 och framåt
2022-09-09
   08:00-14:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete Utbildningshistoria
Område: Utbildningshistoria
För informtion: se Examination Utbildningshistoria
2022-09-09
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-29
 Tis13 Sep08:30-10:00 CF3U10-20222-L01H2-PEAHD305 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 1
2022-08-31
   10:00-11:30 CF3U10-20222-L01H2-PEAHH402 Workshop - referathantering - Utbildningshistoria
- Område: Utbildningshistoria/akademiskt skrivande
- Seminariegrupp 2
2022-09-11
   13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-NUBAM401 Föreläsning: Läroplaner och styrdokument
-Område: Läroplan och profession
-Genomförs på Campus
2022-06-18
AOns14 Sep13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2- Inläsning Inläsning
-Område: Regler kring upphovsrätt och sekretess
-Egen förberedelse inför tentamen
2022-09-09
A  13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2- Inläsning Inläsning
-Område: Juridik, sekretess och upphovsrätt
-Egen förberedelse inför tentamen
2022-08-15
   15:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AVO, TIYN  Information från tentamensenheten (zoom)
- Information inför tentamen

Att läsa: Digital tentamen i WISEflow - Högskolan i Borås (hb.se)
Zoom:https://hb-se.zoom.us/j/6197619579
2022-09-14
A  15:00-16:00 CF3U10-20222-L01H2- Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 3
-Område: Talaverkstäder
-Rollspel
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
 Tor15 Sep08:30-10:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CHROSal: Sparbankssalen Föreläsning: Konflikthantering i studiegrupp
-Område: Kursövergripande
2022-09-08
A  10:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
A  11:50-12:15 CF3U10-20222-L01H2-   Träff med kursansvarig. Sker via zoom.
https://hb-se.zoom.us/j/62626992389
2022-09-13
   13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-AABRM506 Föreläsning studieteknik del 1 och del 2
-Område:Kursöevrgripande
-Canvas/Moduler/Kursövergripande
på plats
2022-06-16
 Fre16 Sep11:30-12:30 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CMCA, TEN, TRU, WFTENC208, E308 Studenter:
A-H i C208 I-Ö i E308

Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-09-12
 
Vecka 38, 2022
AMån19 Sep09:00-12:00 CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Retorik och ledarskap 3
2022-07-12
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-GFIZOOM Föreläsning: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
2022-09-01
   15:00-15:15 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-GFIZOOM Möjighet att ställa frågor om examinationen: Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/62176494148
2022-09-01
 Tis20 Sep13:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-PEAD, SUNYSparbankssalen (M2) Föreläsning: Verksamhetsförlagd utbildning VFU
-Information från VFU-teamet
2022-09-09
AOns21 Sep10:00-12:00 CF3U10-20222-L01H2- Inspelad Inspelad föreläsning: TALA 4
-Område: Talaverkstäder
-Video: Canvas/Moduler/Retorik och ledarskap
2022-06-14
A  13:00-17:00 CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
 Tor22 Sep08:00-16:00 CF3U10-20222-L01H2-CHROD517 Workshop Konflikthantering i studiegrupper och i helgrup
Olika tider för olika studiegrupper:
-Workshop - Konflikhantering
2022-09-15
 Fre23 Sep09:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-KIHAA406 Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A406
2022-09-21
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2- Inspelad Inspelad föreläsning: Estetiska lärprocesser - Estetik och lärande
-Område: Estetik och lärande
-Video: Canvas/Moduler/Estetik och lärande
2022-09-09
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CHBE, CHRO, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppstext på Canvas - DISKUSSIONER
- Inlämning av enskild text på Canvas: Examination: Utbildningshistoria
2022-09-09
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
ATis27 Sep09:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEMInspelad Inspelad föreläsning: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- Se gärna föreläsningen tillsammans i studiegruppen
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-09-09
   09:10-09:30 CF3U10-20222-L01H2-CHBE  Träff med kursanssvarig. Titta gärna in i zoomrummet och ställ frågor eller bara säga hej.
Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/63855680130
2022-09-23
 Ons28 Sep09:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHAA604, A606 Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1= studiegrupp 1-3 (Kristin Häggkvist), A604
Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
2022-09-21
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Utbildningshistoria
2022-07-12
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBEA606 Examination: Retorik och ledarskap 3 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap

Smeinariegrupp 2 = studiegrupp 4-6 (Christian Benjaminsson), A606
2022-09-21
 Tor29 Sep08:00-10:00 CF3U10-20222-L01H2-MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 1
2022-09-09
 Fre30 Sep08:00-10:00 CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Estetik och lärande
2022-07-12
   10:30-12:15 CF3U10-20222-L01H2-TRUA608 Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:15-15:15 CF3U10-20222-L01H2-TRUA608 Workshop: Estetik och lärande
- Digitala verktyg
- Genomförs på campus
LAGF3 Seminariegrupp 2
2022-07-12
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-CMCAInspelad Inspelad föreläsning: Inkludering och specialpedagogik
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-09-09
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CHBE, CHRO, KIHA  Examination: Utbildningshistoria (RE01)
Område: Utbildningshistoria
- Inlämning av studiegrupppens kommentar på en annan grupps text på Canvas - DISKUTERA
2022-08-19
 
Vecka 40, 2022
AMån3 Okt08:00-10:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-FZIInspelad Inspelad föreläsning: Demokrati
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Vecka: 40
-Video: Canvas/Moduler/Demokrati, etik och inkludering
2022-05-18
   08:00-10:00 CF3U10-20222-L01H2-MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 2
2022-09-09
   10:15-12:15 CF3U10-20222-L01H2-MASTA414 Workshop: Estetik och lärande
- Bild
- Genomförs på campus
- Lag F3 grupp 3
2022-09-09
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   13:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-ALCAZOOM Föreläsning: Mobbing
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
https://hb-se.zoom.us/j/7407421586
2022-06-27
   16:00-16:05 CF3U10-20222-L01H2-CHBE, KIHA  Examination: Retorik och ledarskap 4 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
- Inlämning: Självreflektion Canvas
2022-07-12
ATis4 Okt08:00-08:30 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-FZI  Information om examination: demokrati, etik och inkludering
-Område: Demokrati, etik och inkludering
- via Zoom
- Zoomlänk publiceras på kronox av Fredrik Zimmerman
2022-08-29
   10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AABOZOOM Föreläsning: Barnkonventionen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-05-18
 Ons5 Okt09:45-11:15 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CAPEM402 Föreläsning: Barns/elevers inflytande och delaktighet
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-09-23
   13:00-15:00 C46U10-20222-L03H2-, CF3U10-20222-L01H2-PENOM404 Föreläsning: Inkludering i kompisgruppen
-Område: Demokrati, etik och inkludering
2022-09-23
 Tor6 Okt10:00-12:00 CF3U10-20222-L01H2-GFIB412 Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 1
2022-09-08
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-GFIB412 Workshop: Estetik och lärande
- Drama
- Genomförs på campus
- Lag F3 Seminariegrupp 2
2022-09-08
 Fre7 Okt17:00-17:30 CF3U10-20222-L01H2-FZI  Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02)
- Område: Demokrati, etik och inkludering
-inlämning av skriftligt förarbete på Canvas
2022-07-12
 
Vecka 41, 2022
 Mån10 Okt12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tis11 Okt10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-GIBOSparbankssalen (M2) Föreläsning: Interkulturalitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Genomförrs på plats
2022-08-15
   13:00-16:00 3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-JOELSparbankssalen (M2) Föreläsning:Flerspråkighet och identitet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-09-19
 Ons12 Okt08:00-10:00 CF3U10-20222-L01H2-GFIA606 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 2
2022-08-17
   10:30-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-PEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Vanliga språkfel
-Område: Akademiskt skrivande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-09-14
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-GFIA608 Examination:Estetik och lärande (SE01)
- Område: Estetik och lärande
- Seminariegrupp 1
2022-09-02
 Tor13 Okt10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-JOLISparbankssalen (M2) Föreläsning: Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-15
   13:00-15:00 3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-JOLISparbankssalen (M2) Föreläsning: Språkutvecklande arbetssätt
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-15
   15:00-15:30 3-, C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-JOLISparbankssalen (M2) Information om examination: Interkulturalitet och flerspråkighet
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
2022-08-29
 Fre14 Okt10:00-11:30 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CMCA, TEN, TRU, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Regler kring upphovsrätt och sekretess, tillfälle 2 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-09-01
 
Vecka 42, 2022
 Mån17 Okt08:00-10:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHAM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 1
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-15
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis18 Okt09:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CHBE  Föreläsning: Läroplan och profession, del 2
-Område: Läroplan och profession
2022-05-18
 Ons19 Okt10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHAM401 Föreläsning: Utvärdering, betyg och bedömning, del 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-15
   12:00-12:30 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHAM401 Information om examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
2022-08-29
 Tor20 Okt09:00-12:00 CF3U10-20222-L01H2-KIHAA604 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-09-23
   13:00-14:30 CF3U10-20222-L01H2-KIHAA402 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 1 - (Kristin Häggkvist)
2022-07-12
 Fre21 Okt09:00-11:00 CF3U10-20222-L01H2-CHBEA608 Litteraturseminarium: Läroplan och profession
- Område: Läroplan och profession
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
   13:00-14:30 CF3U10-20222-L01H2-CHBEA608 Examination: Retorik och ledarskap 5 (RE02)
- Område: Retorik och ledarskap
Seminariegrupp 2 - (Christian Benjaminsson)
2022-07-12
 
Vecka 43, 2022
 Mån24 Okt12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis25 Okt09:00-11:00 CF3U10-20222-L01H2-JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 1
2022-07-12
   13:00-15:00 CF3U10-20222-L01H2-JOLIA406 Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Seminariegrupp 2
2022-07-12
 Ons26 Okt09:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-DAAR  Föreläsning: Internationella mätningars betydelse
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Livestream via zoom
- Zoomrum: https://hb-se.zoom.us/j/9689388005
2022-06-29
   13:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se Examination: Utvärdering, betyg och bedömning/utvärdering och bedömning
2022-09-09
 Fre28 Okt09:00-15:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-   Studiegruppsarbete
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Utvärdering och bedömning (F3)
- För mer information se examination: Utvärdering, betyg och bedömning/Utvärdering och bedömning (F3)
2022-09-09
   15:15-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CHBEA604, A606 Inlämning - Reflektionshandbok
-Område: Läroplan och profession
- Refelktionshandbok
2022-09-09
 
Vecka 44, 2022
 Tis1 Nov08:30-10:00 CF3U10-20222-L01H2-PEAHA606 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:30-12:00 CF3U10-20222-L01H2-PEAHA402 Workshop Akademiskt skrivande - vanliga språkliga fel och missar
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet - ta med din text
- seminariegrupp 2
2022-07-12
   15:15-16:15 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CHBEA604, A606 Redovisning - reflektionshandboken. Se Canvas
Område: Läroplan coh profession
2022-09-09
 Ons2 Nov16:00-16:30 CF3U10-20222-L01H2-JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03)
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Inlämning av skriftlig inlämning
2022-08-15
 Fre4 Nov08:30-09:45 CF3U10-20222-L01H2-KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
   10:00-12:00 CF3U10-20222-L01H2-KIHAA604 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning
- Seminariegrupp 1
2022-07-12
A  16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN02), tillfälle 1
-Inlämning
- Område: Läroplan och profession
2022-09-23
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
A  13:00-15:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-NIEM, PEAH  Kursintroduktion
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: Publiceras av Per
2022-09-22
A  15:00-16:30 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-NIEM, PEAH  VFU information av kursansvariga
-Område: Kursövergripande
-Livestream via zoom
- Zoomlänk: Publiceras av Per
2022-09-23
 Tis8 Nov10:00-11:45 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-CAPELokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2) Föreläsning: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-09-22
   11:45-12:15 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-CAPELokal: Sparbankssalen, Sparbankssalen (M2) Information om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-09-22
   13:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-MRHUC203 Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 1
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-09-22
 Ons9 Nov08:00-13:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-PEAH  Fältdag 1: Besök din VFU plats och preentera dig. Övrig tid auskulturerar du, och följer med din VFu lärare.2022-09-23
   23:55-23:59 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03)
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46)
- Ladda upp individuell skriftlig inlämning på canvas!
2022-08-22
 Tor10 Nov11:45-12:15 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PEAH  Information om examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier

- via zoom
- - zoomlänk publiceras på kronox av Per Ahlström
2022-08-29
   13:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-NUBAC203 Föreläsning: Vetenskaplig metod observation
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-08-29
A  15:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   Studiegruppsarbete
-Område:VFU
- Studiegruppsarbete VFU
2022-06-27
AFre11 Nov09:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju - skriva intervjufrågor
2022-06-18
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov09:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-MRHUD207 Föreläsning: Kunskap och lärandeteorier, del 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-09-22
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Prokastinering Sluta skjuta upp och börja jobba! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  13:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2- Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-27
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CHBE, CHRO, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 2
Område: Utbildningshistoria
Individuella uppgift: Ladda upp på Canvas - ingen anmälan!
Du som har kvar studiegruppstexten - anmäl dig senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-22
 Tis15 Nov11:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-CAPE  Frågestund om examination: Vetenskaplig metod intervju
-Område: Vetenskaplig metod intervju
- via zoom
- Zoomlänk publiceras på kronox av Carina Peterson
2022-09-22
 
Vecka 47, 2022
AMån21 Nov08:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Mindfulness Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis22 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns23 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
A  08:20-17:20 11FK40-20222-F14H2-, C46N32-20222-L20H2-, CSVE11-20222-L36H2-, CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-, CUVK40-20222-L68H2-, CUVK51-20222-F10H2-, CUVK51-20222-F11H2-PEAD, SUNY  VFU-områdesdag

Student: Deltagande enligt VFU-områdets anordnade program.
Student: Mer information: https://www.hb.se/student/larare/vfu/omradesdag

Kursansvariga (bokade endast för kännedom): Lägg gärna till ert kursschema i denna bokning.

Frågor via mail till VFU-teamet: vfu-lararstudent@hb.se
2022-08-24
ATor24 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre25 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   09:00-10:30 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-CMCA, TEN, TRU, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Regler för upphovsrätt och sekretess, tillfälle 3 (TE01)
-Examinationsansvarig: Camilla Carlsson (CMCA)
-Examinationsansvarig: Tobias Ruhtenberg (TRU)
-Individuell tentamen
2022-09-09
ALör26 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ASön27 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 48, 2022
AMån28 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
ATis29 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AOns30 Nov00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
ATor1 Dec00:00-23:59 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
AFre2 Dec00:00-17:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   VFU-period HT22. Totalt 10 dagar. CUVK12 Borås och Varberg.2022-05-19
 
Vecka 49, 2022
 Mån5 Dec12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Alla CV:n kan bli bättre Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
 Tis6 Dec10:00-12:00 CUVK12-20222-L06H2-KIHAH501 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-05-18
   10:00-12:00 CUVK12-20222-L06H2-CHBEH502 Examination: VFU
-Seminarium med seminarieledare
-VFU-uppföljning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-05-18
A  13:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2- Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-27
AOns7 Dec08:00-13:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-   Fältdag 2 - genomför observation på din VFU-plats. Kontakat din VFU lärare i god tid innan och meddela att du kommer!
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
2022-09-23
ATor8 Dec08:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2- Grupparbete Studiegruppsarbete
-Område: Vetenskaplig metod intervju
2022-06-18
   13:00-14:30 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PEAHZOOM Föreläsning: Akademiskt skrivande - Struktur
-Område: Kursövergripande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:
2022-06-14
 Fre9 Dec16:00-16:05 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO  Examination: VFU
-Område: VFU
-Inlämning av VFU-dokumentaion
2022-06-18
 
Vecka 50, 2022
 Mån12 Dec12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Hitta de dolda jobben! Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
   13:00-16:00 CUVK12-20222-L06H2-KIHAH502 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 1 Borås
2022-05-18
   13:00-16:00 CUVK12-20222-L06H2-CHBEH503 Examination: Vetenskaplig metod intervju
-Redovisning
-LAGF3 Seminariegrupp 2 Borås
2022-05-18
 Tis13 Dec13:00-14:30 CUVK12-20222-L06H2-LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 1
2022-06-23
   15:00-16:30 CUVK12-20222-L06H2-LILOA614 Workshop Akademisk skrivande
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
- Genomförs på plats
- F3 Seminariegrupp 2
2022-06-23
 Ons14 Dec10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-GFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 2
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
A  15:55-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01)
-Inlämning
2022-06-18
AFre16 Dec08:00-09:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns motorik
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  08:00-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PINOInspelad Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 1
Inspelad föreläsning: Barns språkutveckling, del 2
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
A  13:00-14:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PINOInspelad Inspelad föreläsning: Kognition
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, C79U11-20222-L21H2-, CF3U10-20222-L01H2-CHBE, CHRO, KIHA, NIEM  Examination: Utbildningshistoria (RE01), tillfälle 3
Område: Utbildningshistoria
Individuella uppgift: Ladda upp på Canvas - ingen anmälan!
Du som har kvar studiegruppstexten - anmäl dig senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-20
 
Vecka 51, 2022
 Mån19 Dec08:00-10:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-PINOZOOM Föreläsning: Uppföljning, inspelade föreläsningar
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Livestream via Zoom
-Zoomrum:https://hb-se.zoom.us/j/3603629134
2022-06-23
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Vidare studier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-07
A  15:55-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-MJEInspelad Inspelad föreläsning: Lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 52
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 Tis20 Dec09:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEMZOOM Examination: Retorik och ledarskap, tillfälle 2
- Område: Retorik och ledarskap
- Via zoom
- Kontakta nina.emilsson@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-09-15
   09:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PEAHZOOM Omexamination, tillfälle 2 Retorik och ledarskap
- Område: Retorik och ledarskap
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:

Anmälan senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-13
 Ons21 Dec10:00-12:00 CUVK12-20222-L06H2-KIHA  Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
   15:00-16:30 CUVK12-20222-L06H2-LILOA315 Drop in - Akademisk skrivande - struktur
- Område: vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-ingen anmälan - tydlig fråga om vad man vill ha hjälp med
2022-09-09
 Fre23 Dec10:30-12:00 CUVK12-20222-L06H2-CHBEA604 Litteraturseminarium: Språk, lek och lärande
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
- F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 
Vecka 52, 2022
AFre30 Dec15:55-16:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (IN01)
- Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-08-31
 
Vecka 1, 2023
AMån2 Jan09:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2- Inspelad Inspelad föreläsning: Anknytning
Inspelad föreläsning: Identitets- och moralutveckling, tonår
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-Vecka: 1
-Video: Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-09-22
A  11:45-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-CHRO  Informaion om tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande
- via zoom
- Zoomlänk publiceras på Kroox av Christian Rönnögård
- Canvas/Moduler/Barns/elevers utveckling och lärande
2022-08-29
 Tis3 Jan10:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-TIYNM402 Föreläsning: Samspelets betydelse
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
2022-06-18
 
Vecka 2, 2023
 Tis10 Jan13:00-14:30 CUVK12-20222-L06H2-KIHAE624 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 2 - Kristin Häggkvist
2022-06-23
   13:00-14:30 CUVK12-20222-L06H2-CHBEA614 Litteraturseminarium: Barns lärande och utveckling
-Område: Barns/elevers utveckling och lärande
-F3 Seminariegrupp 1 - Christian Benjaminsson
2022-06-23
 Fre13 Jan10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   14:00-17:00 CUVK12-20222-L06H2-CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, C208, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 1
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 2
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas!
2022-06-18
 
Vecka 3, 2023
 Ons18 Jan10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-FZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 2
- Område: Demokrati, etik och inkludering
- Skriftligt förarbete ska vara inlämnat på Canvas för att få delta på omexamination

- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-08-18
   10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CUVK12-20222-L06H2-JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 2
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
2022-06-18
AFre20 Jan10:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, AIB, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 2
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-06-18
A  15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN02), tillfälle 2
-Inlämning
2022-08-31
 
Vecka 5, 2023
 Ons1 Feb10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-GFIZOOM Examination:Estetik och lärande (SE01), tillfälle 3
- Område: Estetik och lärande
- Via zoom
- Kontakta gunilla.fihn@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-23
   10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-NIEM, TIYNZOOM Examination: Retorik och ledarskap, tillfälle 3 (RE01)
- Område: Retorik och ledarskap
- Via zoom
- Kontakta tina.yngvesson@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-09-22
   13:00-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-PEAHZOOM Omexamination Retorik och ledarskap tillfälle 3
- Område: Retorik och ledarskap
- Livestream via zoom
- Zoomlänk:

Anmälan senast 10 dagar innan till nina.emilsson@hb.se
2022-09-13
 
Vecka 6, 2023
 Fre10 Feb09:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 2
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
 
Vecka 8, 2023
AFre24 Feb16:00-16:05 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 2
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-08-31
 
Vecka 12, 2023
 Fre24 Mar09:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-L06H2-CHRO, TEN, WFTENAntal: 80-100, E308 Tentamen: Barns/elevers utveckling och lärande, tillfälle 3
-Examinationsansvarig: Christian Rönnögård (CHRO)
-Individuell tentamen
2022-05-27
A  10:00-12:00 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, AIB, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, GFI, KIHA, PINO, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod intervju (RE01), tillfälle 3
- För muntlig examination kontakta carina.peterson@hb.se senast 10 dagar innan
- Inlämning - ladda upp på canvas senast 16:00
2022-06-18
 
Vecka 17, 2023
AFre28 Apr16:00-16:05 CUVK12-20222-F31H2-, CUVK12-20222-F32H2-, CUVK12-20222-L06H2-AABO, ADVE, AIB, ALCA, ATH, CAPE, CHBE, CHRO, CPK, JOLI, KIHA, LILO, MJE, MRHU, PEAH, TIYNInlämning Examination: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier (INO1), tillfälle 3
-Område: Vetenskaplig metod observation och lärandeteorier
-Inlämning
2022-07-07
 
Vecka 21, 2023
 Ons24 Maj10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-JOLI  Examination:Interkulturalitet och flerspråkighet (SE03), tillfälle 3
- Område: Interkulturalitet och flerspråkighet
Kontakta Josefin Lindell Sjögren senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-FZIZOOM Examination: Demokrati, etik och inkludering (SE02), tillfälle 3
- Område: Demokrati, etik och inkludering
- Skriftligt förarbete ska vara inlämnat på Canvas för att få delta på omexamination

- Via zoom
- Anmäl dig senast 10 dagar innan till fredrik.zimmerman@hb.se
2022-08-18
AFre26 Maj15:55-16:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-, CFÖU10-20222-F01H2-, CFÖU10-20222-F02H2-AIB, ATH, CHBE, CHRO, GFI, TIYNInlämning Examination: Läroplan och profession (IN01), tillfälle 3
-Inlämning
2022-06-20
 
Vecka 22, 2023
 Ons31 Maj10:00-12:00 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHAA606 Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Muntlig examination: Kontakta kristin.haggkvist@hb.se senast 10 dagar innan!
2022-06-18
   16:00-16:05 C46U10-20222-L02H2-, CF3U10-20222-L01H2-KIHA  Examination: Utvärdering, betyg och bedömning (RE03) - Utvärdering och bedömning (RE01), tillfälle 3
- Område: Utvärdering, betyg och bedömning (46) - Utvärdering och bedömning (F3)
- Ladda upp skriftlig inlämning på canvas
2022-06-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AABO Anna Börjesson  
AABR Anna Braun  
ADVE Adriana Velasquez  
AIB Anneli Bergnell  
ALCA Annelie Carlén  
ANL Anita Lindahl  
ATH Agneta Thörner  
AVO Anna Veloso  
CAPE Carina Peterson  
CHBE Christian Benjaminsson  
CHRO Christian Rönnögård  
CMCA Camilla Carlsson  
CPK Catarina Player-Koro  
DAAR Daniel Arnesson  
FZI Fredrik Zimmerman  
Filippa Westerlund      
GFI Gunilla Fihn  
GIBO Gisela Bohlin  
JHRA Johanna Rahm  
JOEL Josefina Eliaso Magnusson  
JOLI Josefin Lindell-Sjögren  
JOSK Josefin Skytt  
KIHA Kristin Häggkvist  
LILO Lisa Loenheim  
MAST Marianne Ståhlbrand  
MJE Mikael Jensen  
MRHU Martin Hugo  
NIEM Nina Emilsson  
NUBA Nuhi Bajqinca  
PEAD Petra Andersson  
PEAH Per Ahlström  
PENO Per Nordén  
PINO Pia Nordgren  
RECU Reed Curtis  
SUNY Susanne Nystedt  
TEN Tentamen    
TIYN Tina Yngvesson  
TRU Tobias Ruhtenberg  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A315 Konferensrum 3 Balder 20
A402 Natursal 4   45
A406 Natursal 4   45
A414 Bildsal 4   0
A604 Lärosal 6   24
A606 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A614 Lärosal 6   25
Antal: 80-100        
B412 Dramasal 4   0
C203 Stora hörsalen 2   144
C208 Tentamenssal 2   80
D207 Hörsal 2   130
D305 Lektionssal 3   40
D517 Lektionssal 5   40
E308 Tentamenssal 3   72
E624 Lektionssal 6   30
Grupparbete        
H402 Lektionssal 4   40
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
Inlämning        
Inläsning        
Inspelad        
Lokal: Sparbankssalen        
M204 Hörsal 2   250
M401 Parlamentet 4   88
M402 Hörsal 4   120
M404 High Tech 4   120
M506 Hörsal 5   130
Sal: M204        
Sal: Sparbankssalen        
Sparbankssalen (M2) Hörsal 2   200
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
11FK40-20222-F14H2- Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp HT22 Skövde
3- Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
6- Verksamhetsstöd
C46N32-20222-L20H2- Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II., 30 hp HT22
C46U10-20222-L02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22
C46U10-20222-L03H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp HT22 Varberg
C79U11-20222-L21H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare, 15 hp HT22
CF3U10-20222-L01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F01H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22
CFÖU10-20222-F02H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för förskollärare, 15 hp HT22 Varberg
CSVE11-20222-L36H2- Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1, 15 hp HT22
CUVK11-20212-L01H1- Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp HT21, startvecka 35 (LAGF321h)
CUVK12-20222-F31H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LGFÖR22h)
CUVK12-20222-F32H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22 Varberg
CUVK12-20222-L06H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare, 15 hp HT22, startvecka 45 (LAG4622h, LAGF322h)
CUVK40-20222-L68H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg, startvecka 45 (LGGFR20h1)
CUVK51-20222-F10H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22
CUVK51-20222-F11H2- Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp HT22 Varberg
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn