Schema
Program: LAGF320h, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp , startår 2020
Datum: 2022-01-24 - 2022-07-23
 
Utskrivet: 2022-01-24 23:22:37
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 5, 2022
ATis1 Feb15:00-16:30 CUVK40-20221-L13V2-, CUVK48-20221-L06V2-, CUVK51-20221-F18V2-, CUVK51-20221-F19V2-, CUVK58-20221-F29V2-, CUVK58-20221-F30V2-CHBE, CHRO, FZI  VFU-dag för VFU-lärare och studenter.
-UVK 2, CUVK40, CUVK51, CUVK48 och CUVK58.
-Länk till Zoom-mötet: https://hb-se.zoom.us/j/63157461271
2022-01-17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn