Schema
Kurs: CUVK11-20221-L02V2-, Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare, 30 hp VT22 Skövde, startvecka 3 (LAGF322v1)
Datum: 2023-06-01 - 2023-11-30
 
Utskrivet: 2023-06-01 14:24:51
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2023
 Tor1 Jun09:00-17:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 NIEM, PEAH, STEN, SUCA, WFTENZOOM Tentamen: Akademiskt skrivande (TE05), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Per Ahlström (PEAH)
-Examinationsansvarig: Susanna Cadhamn (SUCA)
-Individuell tentamen via Zoom
2023-05-29
AFre2 Jun15:59-16:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 CHBE  Examination: Professionell yrkesrollsutveckling (IN03), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Christian Benjaminsson (CHBE)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas
2023-05-02
 
Vecka 23, 2023
AFre9 Jun15:59-16:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 SUKL  Examination: Vetenskaplig metod observation (IN01), tillfälle 4
-Examinationsansvarig: Susanne Klaar (SUKL)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas
Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg
2023-05-02
 
Vecka 24, 2023
AMån12 Jun10:00-11:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 SUCAZOOM Examination: Seminarium Kollegialt lärande (SE01), tillfälle 4
-Examinationsansvarig: Susanna Cadhamn (SUCA)
-Livestream via Zoom
-Muntligt seminarium*

*Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg
2023-05-02
 
Vecka 33, 2023
AOns16 Aug15:59-16:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 SUKL  Examination: Vetenskaplig metod observation (IN01), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Susanne Klaar (SUKL)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas
Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg
2023-05-02
AFre18 Aug10:00-11:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 SUCAZOOM Examination: Seminarium Kollegialt lärande (SE01), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Susanna Cadhamn (SUCA)
-Livestream via Zoom
-Muntligt seminarium*

*Kontakta examinationsansvarig senast 10 dagar i förväg
2023-05-02
 
Vecka 35, 2023
AFre1 Sep15:55-16:00 LAG4622v1, LAGF322v1, LGFÖR22v1 MJEInlämning Examination: Barns/elevers utveckling och lärande (IN02), tillfälle 5
-Examinationsansvarig: Mikael Jensen (MJE)
-Inlämning: Ladda upp skriftligt arbete i Canvas*
- Bedömande lärare: Mikael Jensen
- Examinationsansvarig: Mikael Jensen
2022-09-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
CHBE Christian Benjaminsson  
MJE Mikael Jensen  
NIEM Nina Emilsson  
PEAH Per Ahlström  
STEN Skövde Tentamen    
SUCA Susanna Cadhamn  
SUKL Susanne Klaar  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Inlämning        
ZOOM Online 0   0

Program  
Id Programnamn
LAG4622v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Skövde, startår 2022
LAGF322v1 Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Skövde, startår 2022
LGFÖR22v1 Förskollärarutbildning, 210 hp Skövde, startår 2022

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn