Schema
Program: NGBIB21h, Bibliotekarie, 180 hp , startår 2021
Datum: 2022-07-05 - 2023-01-04
 
Utskrivet: 2022-07-05 23:43:40
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2022
 Tis16 Aug09:00-11:00 C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-EABE, WFTENE308 Wiseflowtentamen i sal Resursbeskrivning Examination 3 ( av 5)2022-06-27
   14:00-18:00 31BBS3-20212-B32H1-, C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-JAL, MG, TEN, WFTENAntal 50, E308 Omexamination: beskrivningsmodeller2022-06-08
   14:59-15:00 C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-   Deadline Examinationstillfälle 3 Inlämningsuppgift Informationssökning2022-04-12
   23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 2: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
   23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 3, deadline inlämning analys av användarstudier2021-12-13
 Ons17 Aug09:00-11:00 C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-EABE, JAL, PRNO, TEN, WFTEN  Wiseflowtentamen, SAB och DDC (Tillämpad klassifikation) på distans2022-03-28
   14:59-15:00 C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-EABE, JAL  Inlämning#2: Klassifikationssystem, Deadline kl 152022-03-28
 Tor18 Aug10:00-12:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-MUTE436 Omexamination 4 seminarium: centrala begrepp2021-12-13
   13:00-15:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUTE436, ZOOM Omexamination 4: litteraturseminarium2021-12-13
   14:00-18:00 C3BIS1-20212-B02H1-, C3BIS1-20212-B06H1-CER, SFLI, WFTENAntal 15 Tentamen på distans: Bibliotek i det offentliga 3 hp.
samt Biblioteksväsendet 3 hp.
Separat anmälan till resp tenta via KronoX.
Tillfälle nr 4
2022-05-16
 
Vecka 34, 2022
 Mån22 Aug10:00-12:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-MUTE604 Omexamination 2: slutseminarium2021-12-13
 
Vecka 35, 2022
 Mån29 Aug08:00-16:00 KÅR-Filippa Westerlund  Introduktion av nya studenter arr. av Studentkåren i Borås. Frivilligt att delta. Mer information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/ Volontary introduction for new students held by the Students Union of Borås. For information: http://studentkareniboras.se/introduktionen/2022-03-03
 Tis30 Aug09:30-10:30 310-, C3BVF1-20222-B05H2-EIJO, SIBAE437 Kursintroduktion2022-06-27
 Ons31 Aug09:00-10:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAD211 Course introduction with Sirpa Bark and Johan Webber2022-06-07
   10:15-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAD211 Lecture Service and meetings with Sirpa Bark2022-06-07
   13:00-14:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAD211 Lecture Reference work with Sirpa Bark2022-06-07
 
Vecka 36, 2022
 Mån5 Sep09:30-11:30 C3BVF1-20222-B05H2-EIJO, RAPI, SIBAA612 Föreläsning: Vetenskapsteori2022-06-28
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Att studera med funktionsvariation - hur får jag det att fungera? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-28
   13:00-15:00 C3BVF1-20222-B05H2-EIJO, RAPI, SIBAD311 Föreläsning: Kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner2022-06-28
 Tis6 Sep09:30-11:30 C3BVF1-20222-B05H2-CER, EIJO, JUPE, RAPI, SIBAE437 Metodkavalkad
9.30-10.15 Dokumentstudier: Catarina Eriksson
10.30-11.15 Blandade metoder: Julia Pennlert
2022-06-27
 Ons7 Sep10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBA, ULCEAntal 75, D207 Norm critics with Ulrika Centerwall2022-06-07
 Tor8 Sep13:55-14:00 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-EIJO, SIBA  Deadline, anmälan samarbete "Forskningsplan"2022-06-27
 Fre9 Sep09:00-12:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, JPE, SIBAD209 Lecture: Oral communication and presentation skills with Johanna Persson2022-06-07
 
Vecka 37, 2022
 Mån12 Sep09:30-11:30 C3BVF1-20222-B05H2-BJHA, EIJO, RAPI, SFLI, SIBAA612 Forts. Metodkavalkad
9.30-10.15 Statistiska metoder: Sofia Lindström
10.30-11.15 Bibliometriska metoder Björn Hammarfelt
2022-06-27
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Effektivt och framgångsrikt grupparbete Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-29
 Tis13 Sep13:00-14:00 C3BVF1-20222-B05H2-EIJO, SIBAE437 Frågestund och presentation av uppgiften "Forskningsplan"2022-06-28
 Ons14 Sep10:00-12:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAC502, C504, C506, D425 Examination: Workshop Part 1: Reference work2022-06-02
   13:00-15:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAC502, C504, C506, D425 Examination Part 1: Workshop: Reference work2022-06-20
 
Vecka 38, 2022
 Mån19 Sep10:00-12:00 C3BVF1-20222-B05H2-EIJO, JAL, SIBAA612, C350, C352, C356, D306, D310 Seminarium, vetenskapsteori2022-06-27
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Studieteknik - skapa goda studiestrategier Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Ons21 Sep10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, MUT, SIBAAntal 75, D211 Lecture: Strategic external monitoring with Malin Utter2022-06-07
   13:00-14:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAM401 Lecture: Strategic media planning with Olof Berge-Kleber, the library manager of the public libraries in Borås2022-06-07
 
Vecka 39, 2022
 Mån26 Sep09:00-09:30 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-EIJO, SIBAZOOM Frågestund med kursansvariga2022-06-27
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Inför tentamen Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
   14:59-15:00 C3BKS1-20221-B01V2-, C3BKS1-20221-B02V2-EABE, JAL  Inlämning#3: Klassifikationssystem, Deadline kl 152022-03-28
 Tis27 Sep09:00-17:00 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-CER, EIJO, JAL, SIBA  Onlinetentamen: Vetenskapsteori och forskningsmetoder2022-06-27
 Ons28 Sep10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAE438 Lecture: Strategic Media planning & interculturality with Johan Webber2022-06-02
   13:00-15:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAD209 Lecture: Makerspaces at public libraries with Sirpa Bark2022-06-07
 Fre30 Sep10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-HHA, JHWE, SIBAE437 Lecture: Strategic media planning at Borås university library with Hanna Hallnäs2022-06-14
 
Vecka 40, 2022
 Mån3 Okt12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Digital tentamen i WiseFlow - hur går det till? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tis4 Okt10:30-12:00 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-BJHA, EIJO, JUPE, SIBAZOOM Frågestund: Blandade metoder och bibliometriska metoder2022-06-23
 Fre7 Okt23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 3: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
 
Vecka 41, 2022
 Mån10 Okt12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-06-30
 Tis11 Okt14:00-14:45 310-MRRI, THNYZOOM Programforum2022-06-27
 Ons12 Okt10:00-12:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-MUTE604 Omexamination 3: slutseminarium2021-12-13
   13:59-14:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBA  Deadline at 2 pm (14.00): Send in your preliminary text on Strategic external monitoring and media planning in order to take part in the opposition seminar that will take place 19/102022-06-02
 
Vecka 42, 2022
 Mån17 Okt09:00-10:00 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-EIJO, SIBAZOOM Frågestund med kursansvariga2022-06-27
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Våga tala Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
ATis18 Okt13:55-14:00 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBA  Deadline inlämning av forskningsplan inför opponeringsseminarium2022-06-27
 Ons19 Okt10:00-12:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAD308, H501, H502, H503 Examination in Part 2: Opposition seminar: External monitoring and media planning (group work)2022-06-27
   13:00-15:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAD308, H501, H502, H503 Examination in Part 2: Opposition seminar: External monitoring and media planning (group work)2022-06-27
 Fre21 Okt23:55-23:59 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, HHA, JHWE, MUT, SIBA  Deadline at 23.59: Send in your final version of the written assignment Strategic external monitoring and media planning.2022-06-02
 
Vecka 43, 2022
 Mån24 Okt12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Lässtrategier - går det att förbättra sin lästeknik? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
 Tis25 Okt09:00-12:00 C3BVF1-20222-B05H2-BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBAA315, A521, A606, B556, D308, D310, E436 Examinerande metodseminarium med Opponering2022-06-27
 Ons26 Okt10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-AMSA, JHWE, SIBAA608 Lecture: Observation as method with Amira Sofie Sandin2022-06-09
   13:00-14:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-AMSA, JHWE, SIBAA608 Lecture: The library room with Amira Sofie Sandin2022-06-03
ASön30 Okt23:55-23:59 C3BVF1-20222-B05H2-, C3BVF1-20222-B12H2-BJHA, CER, EIJO, JAL, JUPE, SFLI, SIBA  Deadline inlämning av examinerande skrifltlig uppgift: Forskningsplan2022-06-27
 
Vecka 44, 2022
 Mån31 Okt09:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK, PRNO  Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer2022-06-13
   09:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-BJEK, PRNOZOOM Kursintroduktion och föreläsning: Metadata och kontrollerade vokabulärer2022-04-26
 Tis1 Nov10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-JUHAZOOM Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer2022-06-13
   10:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-JUHAZOOM Föreläsning: Informationssökning och infrastrukturer2022-04-26
   23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 4, deadline inlämning analys av användarstudier2021-12-13
AOns2 Nov08:00-18:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-AMSA, JHWE, SIBA  Work on your own: Do your observations in a library. Use the questions in Canvas. Observe that this is only a suggestion of date and time. Of course you can do your observations on an other date and time that suits you better.2022-06-03
 
Vecka 45, 2022
 Mån7 Nov10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK, PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.2022-05-09
   12:10-12:50 6-JOSK  Måndagsföreläsning Vill du ut i världen? Har du funktionsvariation och undrar om möjligheterna till internationellt utbyte? Frivillig föreläsning för alla studenter. Zoom : https://hb-se.zoom.us/j/66104394009
2022-07-05
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B15H2-EABE, JALJ517 Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.2022-06-13
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK, PRNOZOOM Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-26
   15:00-17:00 C3BKS2-20222-B15H2-EABE, JALJ517 Övning: Informationssökning med kontrollerade vokabulärer. Studenter med efternamn A-H.2022-06-13
AOns9 Nov08:00-18:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-AMSA, JHWE, SIBA  Work on your own: Do your observations in a library. Use the questions in Canvas. Observe that this is only a suggestion of date and time. Of course you can do your observations on another date and time that suits you better.2022-06-03
 
Vecka 46, 2022
 Mån14 Nov10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-THNY  Föreläsning: Information retrieval2022-06-13
   10:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-THNYD511 Föreläsning: Information retrieval2022-04-26
 Tis15 Nov10:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-EABE, JALJ517 Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.2022-06-13
   10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn A-H.2022-04-26
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK, PRNOZOOM Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.2022-04-26
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B15H2-EABE, JALJ517 Övning: Information retrieval. Studenter med efternamn I-Ö.2022-06-13
 Ons16 Nov10:00-12:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAD312, H501, H502, H503 Examination in Part 3: Seminar: Observations of a library room2022-06-27
   13:00-15:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBAD312, H501, H502, H503 Examination in Part 3: Seminar: Observations of a library room2022-06-27
 Tor17 Nov10:00-12:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-MUTE436 Omexamination 5 seminarium: centrala begrepp2021-12-13
   13:00-15:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUTE436, ZOOM Omexamination 5: litteraturseminarium2021-12-13
 Fre18 Nov10:00-12:00 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-MUTE604 Omexamination 4: slutseminarium2021-12-13
   23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 4: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
 
Vecka 47, 2022
 Tis22 Nov10:00-11:00 C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-BJEK, PRNOZOOM Office hour2022-04-26
 Ons23 Nov10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, MUT, SIBAE438 Lecture: Marketing of a library with Malin Utter2022-06-03
   13:00-14:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAE438 Lecture: Library marketing through social media with Johan Webber2022-06-03
 
Vecka 48, 2022
ATis29 Nov16:59-17:00 C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-BJEK, EABE, JAL, PRNO, THNY  Examination: Explorativ informationssökning2022-04-26
 Ons30 Nov10:00-11:30 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, KAK, SIBAE438 Lecture: What communication means at the university library with Katharina Nordling2022-06-03
 
Vecka 49, 2022
 Mån5 Dec13:00-15:00 C3BKS2-20222-B13H2-PRNO  Föreläsning: Praktisk ämnesordsindexering2022-04-26
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B15H2-PRNOD511 Föreläsning: Praktisk ämnesordsindexering2022-04-26
 Tis6 Dec10:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-PRNOD511 Övning: Praktisk ämnesordsindexering2022-04-26
   10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-PRNO  Övning: Praktisk ämnesordsindexering2022-04-26
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B13H2-PRNO  Föreläsning: Mångspråkskatalogisering2022-04-26
   13:00-15:00 C3BKS2-20222-B15H2-PRNOD511 Föreläsning: Mångspråkskatalogisering2022-04-26
 Ons7 Dec10:00-17:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-EABE, JHWE, MUT, SIBA  Library visits: 10 o'clock Norrbyhuset
12 o'clock Lunch on your own
13 o'clock We travel together to Tranemo bibliotek (a hired bus takes us there)
2022-06-27
 
Vecka 50, 2022
 Mån12 Dec10:00-12:00 C3BKS2-20222-B15H2-BJEKD511 Föreläsning: Klassifikation i en social värld2022-04-26
   10:00-12:00 C3BKS2-20222-B13H2-BJEK  Föreläsning: Klassifikation i en social värld2022-04-26
 Tis13 Dec10:00-11:00 C3BKS2-20222-B13H2-, C3BKS2-20222-B15H2-BJEK, PRNOZOOM Office hour2022-04-26
 
Vecka 51, 2022
 Ons21 Dec10:00-11:00 C3BRA1-20222-B06H2-, C3FBR1-20222-IN48H-JHWE, SIBAC430, ZOOM Open house with Johan and Sirpa in Zoom.2022-06-03
 
Vecka 1, 2023
 Ons4 Jan23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 5: deadline inlämning användarstudie2021-12-13
   23:54-23:55 C3BOA1-20221-B03V2-, C3BOA1-20221-B04V2-AMSA, MUT  Omexamination 5, deadline inlämning analys av användarstudier2021-12-13

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Visa EJ bokning på displayskärmar

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AMSA Amira Sofie Sandin  
BJEK Björn Ekström  
BJHA Björn Hammarfelt  
CER Catarina Eriksson  
EABE Emma Berge Kleber  
EIJO Erik Joelsson  
Filippa Westerlund      
HHA Hanna Hallnäs  
JAL Jan Larsson  
JHWE Johan Webber  
JOSK Josefin Skytt  
JPE Johanna Persson  
JUHA Jutta Haider  
JUPE Julia Pennlert  
KAK Katharina Nordling  
MG Mikael Gunnarsson  
MRRI Maria Ringbo  
MUT Malin Utter  
PRNO Petra Nord  
RAPI Rachel Pierce  
SFLI Sofia Lindström  
SIBA Sirpa Bark  
TEN Tentamen    
THNY Thomas Nyström  
ULCE Ulrika Centerwall  
WFTEN WiseFlow Tentamen    

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
A315 Konferensrum 3 Balder 20
A521 Sammanträdesrum 5   20
A606 Lärosal 6   25
A608 Lektionssal 6   50
A612 Lärosal 6   55
Antal 15 Upp till 15 personer 0   0
Antal 50 Upp till 50 personer 0   0
Antal 75 Upp till 75 personer 0   0
B556 Konferensrum 5   12
C350 Grupprum 3 Balder 8
C352 Sammanträdesrum 3   10
C356 Sammanträdesrum 3   8
C430 Sammanträdesrum 4   14
C502 Datorsal 5   20
C504 Datorsal 5   20
C506 Datorsal 5   20
D207 Hörsal 2   130
D209 Hörsal 2   86
D211 Hörsal 2   95
D306 Grupprum 3 D 3
D308 Grupprum 3 D 6
D310 Grupprum 3 D 8
D311 Lektionssal 3   60
D312 Grupprum 3 D 8
D425 Datorsal 4   24
D511 Lektionssal 5   50
E308 Tentamenssal 3   72
E436 Lektionssal 4   20
E437 Lektionssal 4   65
E438 Lektionssal 4   65
E604 Lektionssal 6   26
H501 Seminarierum 5   20
H502 Seminarierum 5   20
H503 Seminarierum 5   20
J517 Loftet ALC 5 J 36
M401 Parlamentet 4   88
ZOOM Online 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
310- Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
31BBS3-20212-B32H1- Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan, 7.5 hp HT21
6- Verksamhetsstöd
C3BIS1-20212-B02H1- Bibliotek i samhället, 15 hp 50% HT21
C3BIS1-20212-B06H1- Bibliotek i samhället, 15 hp distans 50% HT21
C3BKS1-20221-B01V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp 50% VT22
C3BKS1-20221-B02V2- Kunskapsorganisation och sökteknik - grund, 15 hp distans 50% VT22
C3BKS2-20222-B13H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp distans 50% HT22
C3BKS2-20222-B15H2- Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik, 7.5 hp 50% HT22
C3BOA1-20221-B03V2- Bibliotek och användare, 15 hp 50% VT22
C3BOA1-20221-B04V2- Bibliotek och användare, 15 hp distans 50% VT22
C3BRA1-20222-B06H2- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B05H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp 50% HT22
C3BVF1-20222-B12H2- Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, 7.5 hp distans 50% HT22
C3FBR1-20222-IN48H- Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 hp 50% HT22
KÅR- Studentkåren

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn